..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yaam hotur, lm rahat ve huzurludur. Zor olan geitir. -Asimov
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Deneme > Din > MUSTAFA ESER
20 Ocak 2020
slam Felsefesi - slamn Felsefesi - Mslmann Felsefesi  
slam Felsefesi Olmaz.slamn ve Mslmann felsefesi vardr.

MUSTAFA ESER


slam Felsefesi Olmaz.slamn ve Mslmann felsefesi vardr.


:ABGF:
MSLMANIN FELSEFES

     Felsefenin ikinci anlam szlkte yle geiyor:Bir bilimin veya bilgi alannn temelini oluturan ilkeler btn:Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi gibi.
     slam dini semavi dindir.Yce Rabbimizin(cc) bizim iin setii ve tamamlad dindir.
Dolaysyla kurallar,ilkeleri Allah- Teala tarafndan belirlenmi,Kuran- Kerim ve Allah Resul (asv) efendimiz tarafndan bildirilmitir.Gerek birincil anlamlar gerekse ikinci anlam itibaryla insanlarn oluturduu felsefe ile slam dininin felsefesini oluturmak mmkn deildir.Anlatmak istediim felsefesi Yce Rabbimiz(cc)tarafndan belirlenen slam dinine mensup olanlarn(Mslmanlar) dinlerini yaarken elbette ki bir felsefe dahilinde yaayacaklardr.Mslman hayatnn her ann Allah- Teala(cc) nn ve Resulullah (asv) efendimizin emirlerine gre dzenler.Hayatnn her annda lahi Emre itaat eder.lahi emre tam olarak uyamasa da iman eder.
     Yce Rabbimiz(cc) Ben cinleri ve insanlar, ancak bana kulluk etsinler diye yarattm.(Zariyat Suresi 56) buyurarak Mslmann durumunu belirlemitir.Mslman kulluk felsefesiyle hayatn tanzim etmek zorundadr.
     Kulluk bir insann ulaabilecei en yksek manevi makamdr.Mslman olmann ilk art olan Kelime-i ehadeti sylerken Peygamber Efendimizin(sav) kulluunu Resullnden nce zikrederiz nk.(E hed enla ilahe illallah ve ehed enne muhammeden abduhu ve resuluhu)Nitekim Peygamber Efendimiz(sav) gnahlar affedilmi olmasna ramen niin ok ibadet ettiini soran Hz. Aie validemize OK KREDEN BR KUL OLMAYAYIM MI diyerek kulluun nemini belirtmitir. Abdest alrken kulluumuzu n plana kartrz, nk Yce Rabbimizin(cc) huzuruna kmaya hazrlanyoruz. Hi bir ibadette laubalilik olmaz.Namaz klarken kulluumuzu n plana kartrz. Rabbimizin(cc) huzurunda ciddiyetle kyamda durarak Allah- Teala(cc)y zikrederiz.nk namaz Kuran- Kerimde zikir olarak geer.Allah- Teala(cc) bizden ok zikr etmemizi istiyor.Ey imn edenler, Allah (CC) oka zikredin.Ahzb- 41
     Namaz ayn zamanda Allah- Teala(cc) ile sohbettir. Peygamber Efendimiz(sav) bu konuda Kuran okuyan kimse ben Allah ile konutum dese yalan sylemi olmazdiye buyurmulardr.
     Secde hali kulun Rabbine(cc) en yakn olduu zamandr.Kulluun nianesidir.Her namazda Teslimiyet ve tevazu iinde Rabbimize secde ederiz.
     Kurban keserken gzden kartlan deil bilakis gzel ve besili hayvanlar kurban edilir. "Onlara demin iki olunun haberini geree uygun olarak anlat: Hani ikisi de birer kurban sunmular, birininki kabul edilmi, dierininki kabul edilmemiti. Kurban kabul edilmeyen, dierine, "Andolsun seni ldreceim!"dedi. O da dedi ki: "Allah ancak takv sahiplerinden kabul eder. Maide Suresi) 17/10/2018

SLAM FELSEFES DENEN

slm felsefesi, Mslman filozoflarn ortaya koyduklar felsef dncenin genel addr. Felsef bir dnce olma bakmndan slm felsefesinin, dier felsefelerden hibir fark yoktur.slm felsefesi tabirindeki felsefe ifadesi, Yunan felsefesi,Hind felsefesi, Modern a felsefesi derken felsefe neyi ifade ederse onu ifade eder; konu ve metod ynnden farkl deildir.
     Yukarda ki ifadeler Ankara lahiyat Fakltesi slam Felsefesi Ana Bilim dalnn web sayfasndaki sunu yazsndan bir blm.Bir nceki yazda ifade etmeye altm gibi slam Felsefesi denilen eyin dier felsefi akmlardan,ekollerden fark yok ve konu ve metod ynnden slami saylamaz. En azndan ben slami saymyorum.
Dinimizin bir felsefesinin olduunu kabul etmek mecburiyetindeyiz.Trk Dil kurumu szlnde felsefenin ikinci bir anlam verilmi.Bir bilimin veya bilgi alannn temelini oluturan ilkeler btn: Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi.
Felsefenin ikinci manasna gre dnrseniz elbette ki slam dininin bir,hatta birden ok felsefesi vardr.Mesela dinimizde bir ibadet felsefesi olduu dnlebilir.Nasl?
-nsan Allah'a kulluk etmek iin yaratlmtr.Btn ibadetler kulluk mantyla yaplr.(Kelime-i ehadet'i sylerken Peygamberimizin(asv)kulluunu(abduhu) resullnden nce syleriz, Namaz klarken gayri ciddilikten uzak olmak gerekir,kendi soframza koymayacamz veya gzden kardmz hayvanlar kurban etmeyiz.zekat dnya malnn bize emanet verildiini bilerek veririz. Hacc kyafeti kulluk bilincine uygundur.Namaz ve hacc da insani snflar ortadan kalkar.
Dinimizin bu lahi felsefesini dini olmayan insanlarn ortaya koyduklar,tamamen snrla akllarn temel alarak oluturduklar kavramlarla anlatabilir miyiz?ANLATAMAYIZ!
     Metod ve konu ynnden dier felsefelerden fark olmad bizzat Ankara lahiyat Fakltesi tarafndan sylenen slam Felsefesinin amac nedir?Hedefi nedir? Dier felsefi ekoller gibi akl n plana kararak Vahyi ve Snneti yok sayarak slam Dinini bozmak mdr? KARAR SZN! 11/10/2018

SLAM DEL SLAMIN FELSEFES


Benim slam felsefesiyle ilgili yazdm yaz baz arkadalar rahatsz etmi.
Daha nceki yazlarmda da defaatle belirtmitim.KAVRAM KARGAASININ NDE bouluyoruz resmen.slam felsefesi de tam bir kavram kargaas.
slam felsefesi deyince ne anlyoruz/anlyorsunuz? Ben doal olarak slam akidesiyle alakal konular anlyordum.Kaynaklar incelediiniz zaman bunun byle olmadn anlyoruz.nk slami ilimlerden Kelam lmi zaten slam dininin itikadi konularyla ilgileniyor.
Sahabe devrinin son zamanlarnda felsefi tartmalar Mslmanlarn arasna girmesiyle Kelam lmi dodu.(Kelam,deliller getirmek ve pheleri def etmek suretiyle din akideyi isbata muktedir olan bir ilimdir. Akaidle murad, amel olmakszn,bizzat itikaddr, dini olmakla kasdedilen de Hz.Muhammed'in (s.a.v.) dinine mensub olmaktr.(El-ci,11, Mevakf, el-Mevkf el-Evvel lil-Mukaddimat el-Maksad el-Evvel Min el-Marsad eleEvvel.)
Kaynaklar diyor ki slam felsefesi dier felsefeler ile ayndr.slm felsefesi tabirindeki felsefe ifadesi, Yunan felsefesi,Hind felsefesi, Modern a felsefesi derken felsefe neyi ifade ederse onu ifade eder; konu ve metod ynnden farkl deildir.(Ankara lahiyat Fakltesi slam Felsefesi Web sayfas)
     Sadettin Taftazani bu konuya net bir ekilde aklk getirmi.Felsefe Arapaya aktarlp,Mslmanlar ona dalnca; mtekellimler eriata ters den konularda filozoflar reddetmeye daldlar.Sonu itibariyle amalarn kavramak ve onlar geersiz klmak iin felsefeden pek ok eyi kelama kartrdlar.yle ki bu durum mtekellimlerin tabiiyat ve ilahiyat bahislerinin pek ounu kelamn iinde sokmalarna (idrc), riyaziyat bahislerine dalmalarna kadar devam etti.Btn bunlar sonuta semiyat bahisleri hari tutulduunda kelam felsefeden ayrt edilemeyecek (temeyyz) bir konuma getirdi.te bu, mteahhirinin kelamdr.(Mteahhirin Asr- Saadetten itibaren ilk asr (Sahabe,Tabiin,Etbaut tabiin)dan sonra gelen alimleri bu ad verilir)Sadddin et-Teftzn, erhul-Akid Tercemesi,ev. Srr Gird, sitne Yay., Rusuk 1292

bni Haldunda bu ekilde dnmektedir.Mteahhirin kelamclarnda kelam ve felsefenin yntemleri i ie girdi(ihtilat) ve sonu olarak kelamn meseleleriyle felsefenin meseleleri birbirine kart (iltibas). yle ki, sonuta bu iki disiplin (fen) birbirinden ayrt edilemez (temeyyz) hale geldi.Abdurrahman b. Haldun, Mukaddime,el-Matbaatl-Behiyyetl-Msriyye, Msr Tsz, s. 327.
Yukardaki ifadelerden benim anladm slam felsefesi denilen eyin slamla pek te alakas olmad ynnde.nk yine kaynaklarda slam Felsefesinin 3 ekol olduu yazl. Tabiat. Meai ve rak felsefesi.(Bu felsefelerin slam akaidine uygunluu ayr bir yaz konusudur.)Ancak Tabiat felsefesinin kolu vardr.Naturalistler,Materyalistler ve Batniler.Bu felsefeler slam akaidine aykrdr.
Yine kaynaklara gre slam felsefesi denilen ey bir btnlk arz etmez.Mslman olmayanlarnda katkda bulunduu bir daldr.Yine ayn noktaya geldik galiba,sorun yabanc kavramlarla slam hakknda konumak.
Yazm Do.Dr.Mfit SARUHANn SLAM FELSEFES VE PROBLEMLER ZERNE BR DEERLENDRME isimli almasndaki ifadeleriyle bitirmek istiyorum.slam Felsefesi, slamn felsefesini ortaya koyan bir oluum olarak alglana bilmektedir. slam Felsefesi ifadesi, vahye dayanan ve insan rn olmayan slam insan rn ve abas olan felsefeyle zdeletiren bir arm tasa da bu slamnbir felsefe olduu anlamnda kullanlmamaktadr.Vahye inanmayan bir dnce ancak slam bir felsefe olarak grebilir.Bununla birlikte slamn retilerinin genelinden ortaya kan anlay nitelemek iin slamn Felsefesi vurgusu yaplabilir. Do.Dr.Mfit Selim SARUHAN Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi

15/10/2018Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn din kmesinde bulunan dier yazlar...
Selefiler - Reformcular
Kelimeler Kavramlar - Reform - slamda Reform
Kelimeler - Kavramlar - Oryantalistler
Yaratc - Yaratma
Kelimeler Kavramlar - Kelam lmi
Elfaz - I Kfr
Kelimeler - Kavramlar - bni Teymiyye
Kelimeler Kavramlar - Mmin - Mslman - Veli
Kelimeler - Kavramlar - Felsefe
Kelimeler Kavramlar - Merak Ettiklerim

Yazarn deneme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Amatr Yazarn ilesi
Zafer Toprak Syleisi - Tarih
Kelimeler Kavramlar - nsan Anlatan Bir Kelimedir
Okur Haklar
Kuran Kerim nsan Anlatr
yiler ay er
Kelimeler Kavramlar - Akl Cehalet

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Bereli 25 [Roman]
Bereli 28 [Roman]
Bereli 30 [Roman]
Bereli 33 Final [Roman]
Bereli 21 [Roman]
Bereli 32 [Roman]
Bereli 29 [Roman]
Bereli 31 [Roman]
Bereli 23 [Roman]
Bereli 24 [Roman]


MUSTAFA ESER kimdir?

50 YAINDAYIM. MEMURUM. K OCUUM VAR.

Etkilendii Yazarlar:
HERKESTEN VE H KMSEDEN


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | MUSTAFA ESER, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.