..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Zaman dostluu glendirir, ak zayflatr. -La Bruyere
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > Fantastik > Osman KESKN
28 Haziran 2021
Secret War  
Gizli Sava

Osman KESKN


Sarkam Harekatnn srlarla, gizemlerle ve yeri geldiinde kara by efsaneleriyle ve hatta Alman-Nazi mitleriyle rtl karanlk m karanlk gizli mi gizli sayfalarnda geen gerek yksn anlatacam.


:AABH:
genelkurmay-sarikamis-ta-60-bin-asker-sehit-oldu-1143421-488_o


Secret War

Bugn sizlere sakl kalm ya da gizlenmi tarih kitaplarnda bile yazlmam bir ykden bahsedeceim. Anlatacaklarm yle ilgin eyler ki okuduktan sonra ok ama ok aracaksnz.
Bahsini ettiim olay hepimizin bildii veya okuduu tarih kitaplarna Sar Kam Harekt olarak gemitir. Bu harekt baarl olmak iin her eyi gze alm bir komutann neleri gze alabileceinin, kimine gre destans kimine gre hatalarla rl yksdr. Ben ise sizlere bu yky; srlarla, gizemlerle ve yeri geldiinde kara by efsaneleriyle ve hatta Alman-Nazi mitleriyle rtl karanlk m karanlk gizli mi gizli sayfalarnda geen gerek yksn anlatacam.
Ne derler bilirsiniz, tarih sana gre ve bana gre diye ikiye ayrlr. Bu ayrm her trl tarihsel olay kapsar. Birinin askeri dehlarla dolu dedii bir sava baka biri iin sradan bir savatr. Bu ikilik her trl tarihi olay ve ahsiyet iin ayndr. Bu tip ikilemlerden dolay bilinen tarihe hi alamadm ve gvenemedim. Kendimi bitmemi ykler diyarna adayan gizli tarih mitleri zerine pahal ve zor bulunan kitap, yazt, belge vs bulmak iin adamam ite bundan tr. Gerek, gerekte neydi?
imdi her ne kadar sakl tarih, gizli tarih, kara by tarihi zerine sadece bizim ykmz ilgilendirdii kadar deinecekte olsam ksaca bilinen tarihi anlatmam gerekiyor.

Tarih: 25 Aralk 1914
Yer: Sarkam
Eksi 30 derecede dinmek nedir bilmeyen bu soukta ilerleyen askerler bata ka ve umutsuz grnyordu. Uzayp giden asker srasnda birbiri ardna askerler yere dyordu. Denlerin ou donmu ayana hkmedemedii iin kalkamyordu. Rzgr ve tipi en babayiit askeri bile iliklerine kadar tyordu.
Baz tanklar ve kaynaklar bir gnde 10.000 kiinin souktan donduunu yazyor. Cesetler, toprak donduu ve kazlamad iin kaderine braklmtr.
Kprky ve Azap Muharebeleri
1 Kasn 1914 gn Ruslarn saldrs balad. Kasm aynn balarnda 3. Ordumuz Ruslar geri ekilmeye zorlad ama uzun vadede bir baar sz konusu olmad.
3. Ordu Komutan Hasan zzet Paa harp sanat gerei durmas gereken yeri biliyordu. Soua hazrlksz orduyla yar a yar plak dman zerine gitmemeye karar verdi ve Kprkyde beklemeye koyuldu.
Enver Paa hisleriyle hareket ediyor ve 40 yldr dman elinde olan Karsn ve Sarkamn kurtulmasn istiyordu. Bu gereke ile harekt gerekletirmek istemeyen tm st snf askerleri emekli etmi ya da istifaya zorlamt. Enver Paa yerlerine kendi adamlarn 10. Ordu Komutan olarak Hafz Hakk Beyi, 9. Kolordu Komutanlna Ali hsan Paay ve 11. Kolordu Komutanlna Abdulkerim Paay Atamt. 3. Ordu Komutanln da bizzat kendi zerine almt.
3. Ordu gerekten kt haldeydi. Erzak yetersizdi. zellikle kyafet konusunda ihtiyalar vard. Klk kyafet tayan gemiler Karadenizde Ruslar tarafndan batrlmt.
Enver Paann kuatma kollarn 15 km kaydrmas adamlarnn Sarkama ge ulamas ve ciddi asker bilgisizlikler harektn baarszlkla bitmesine sebep oldu.
imdi ykmzn bilinmeyen, gizlenen ksmna geebiliriz. Enver Paa Sarkam Harektndan nce Alman Bronzard Paa ile grmt. Nazi Almanyasnn gizli deneyler yaptn herkes bilir. Bu etik d deneyler 3 kola ayrlrd. Bunlardan biri askerlerin sa kalmasn kolaylatracak deneylerdi. Hipotermi ilebaedebilmek iin esirler kullanlarak szde dondurma deneyleri yapld.
Dier bir kol ise Alman askerlerinin sahada karlaabilecei yaralanmalar ve hastalklara kar areler bulmak ve Alman askerlerini daha stn bir bakla-dayanklla kavuturmakt.
Dier kol ise Almanlarn Ari rk dedii mkemmeliyeti yakalam rk yakalamak iin yaplan deneyleri kapsyordu.
Almanlar ii o kadar izofren boyutlara getirmiti ki, tbbi deneylerin yan sra; boyut atlama, grnmezlik ve zaman yolculuu yapma deneylerini stlenen Thule adnda gizli bir rgt kurmutular.
Thule rgtnn almalar hep bir sis perdesi altnda kalmtr ve bu durum birok speklasyonun olumasna neden olmutur. Sizlere bu speklasyonlardan bahsetmem gerekiyor. nk ykmzn ynn belirleyen ana etken buradan kyor.
Thule rgtnn, zamanda yolculuk yapabilen stn yaratklarla iletiim kurduklar sylenir. te bu noktada Thulenin en gizli yelerinden olan ve Enver Paann Sarkam Harektn destekleyen Bronzard Paadan biraz bahsetmem gerekiyor. Bronzard Paa, Sarkam dolaylarnda Dnyann merkezine hapsedilmi bir kavmin olduunu duymutu. Thulenin yapt bu aratrmaya dayanarak bu kavmi kontrol etmek ve Almanlarn giritii tm savalar kazanmak hedefindeydiler. Bu kavmi kara by yaparak kontrol altna alacaklar ve askeri bir g olarak kullanacaklard. Yaptklar birok deneyi deneme yanlma yntemine dken bu ezoterik rgt, Enver Paaya bu olay st kapal ekilde anlatm ve inandrmt.
GZL SAVA
Orman, rzgrn ve frtnann esiriydi. Aalar memek iin birbirlerine sokulmu gibiydiler. Enver Paann Thule rgtnn verdii bilgiler dorultusunda gizemli yer alt kavmini dar karma grevi verilen Kazm Ali Paa drbnyle etraf izlemeye alyor bir yandan da mercee gelen karlar temizliyordu. Vahi hayvanlarn sesleri ara ara duyuluyordu. Askerler Kazm Ali Paann slyla gizlendikleri yerden ktlar. evreyi kefe baladlar. Kazm Ali Paa cebinden kard haritay inceliyordu.
Baz askerler durumdan rahatszlard. Gnlerdir sr gibi saklanan bir yeri aryorlard. Kazm Ali Paann ne aradn merak ettikleri iin byk bir huzursuzluk hkimdi. 9.10. ve 11. Kolorduyla olan uzaklklar, yardma gelecek kimsenin olmamas fsltlarla konuuluyordu. Bir saldr olursa destek gelmeyecei iin ar askeri zayiat verileceini herkes biliyordu.
Eski bir Kafkas askeri aalara bakarak haritada gsterilen yere ulalmasna yardm ediyordu. Kazm Ali Paa bu Kafkas askerine ok snmt. Ona Kafkas diye hitap ediyordu. Kafkas, Kazm Ali Paaya bir eyler anlatyordu. Ormann derinliklerinde bir yerdeler. Eski yerler. Halknn buralarn lanetli olduuna inandn sylyordu. Onlar hissettiini sylyordu. Burada olduumuzu biliyorlar. Diyordu.
Ormann derinliklerine ilerledikten sonra, belli bir noktada duruldu. Kafkas Havay koklad. Burada byk bir ate yaklmas gerektiini syledi. Kazm Ali Paann emriyle gsterilen noktada bir ate yakld.
Kazm Ali Paa, yerin altndan kacak kavmi Sarkam Harektnda kullanlmak zere Enver Paaya gtrecekti. Enver Paann bilgisi vard. Bu plan ie yaramak zorundayd. Dier trl Sarkam Harekt delilikten teye gidemezdi. nk, askerin ayanda ark, srtnda palto bile yoktu. Srf imanlarndaki cokuyla devlet ve millet uruna etin bir k zamannda bylesi bir grevi kabul etmilerdi. Tm askerler delice bir eyin peinden gittiklerini biliyorlard.
Derken dev ate yava yava snmeye balad. Derinlerden uultular geliyordu ama henz onlar bu sesi duyamyorlard. nk frtna ve tipi hi durmadan devam ediyordu. Sonra byk bir patlama oldu. Tam atein snd noktadan birbiri ardna yar insan yar hayvan yaratklar kmaya balad. Askerler korkuyla ve aknlkla etraflarn saran bu yaratklara bakyordu. Yaratklarn reisi bizi mhkem bir yere hapsetmilerdi bizi imdi kim dar ard diyordu. Kazm Ali Paa kendisine bizzat Bronzart Paa tarafndan verilen lisann daha nce hi duymad bir el yazmasn okumaya balad. Yaratklarn reisi derin derin glmeye balad ve kanlmaz olan sava balad. nk Yaratklarn reisi sz dinleyecek yola gelecek bir mahlk deildi.
znde, Almanlarn Ruslar yenmek iin ard eytani yaratklar imdi Trk Askerine saldrma balamt. Hzl hareket etme kabiliyetine sahip bu yaratklar dier tm kolordu askerlerini de tehdit edebilirdi. Zaten mucizelere bal olan harekt ok ok byk zayiatlarla bitebilirdi.
ok kanl bir savaa tutuuldu. Yaratklarn reisi akn akn yeraltndan kan birliklerini ormann i ksmlarna ekmiti. Kazm Ali Paa ise tm askerli ile ve ar silahlaryla saldryordu. Sava ok korkun geiyordu. nk yaratklar yakalad askerleri ya paralayarak ldryor ya da donduruyordu. lerinden gelen dondurucu nefesi bir kere flemeleri ani bir lm yetiyordu. Binlerce asker donarak lmt.
Kazm Ali Paa kalan son askerleriyle bir intihar saldrs planlad. Kafkas dhil geriye kalan herkes bu lm emrini tereddtsz kabul etti. Tm askerler zerlerine baladklar patlayclarla Allah Allah nidalaryla yaratklarn zerine kotular. Askerlerin hepsi vatan ve millet uruna bu adi pis yaratklar geldikleri yere gmmek iin srayla pimi ekti.
Byk ve korkun bir patlama ormann derinliklerinden kilometrelerce uzaa kadar yaylan byk bir ses dalgasyla son buldu.
Bilinen Tarih
Enver Paa, basna sansr uygulayarak Sarkam Harektnn baarszln tam 7 yl gizlemeyi baard. htiraslar ve askeri beceriksizlii byk bir ykma sebep oldu.
Thule rgtyle yaplan gizli anlama tarihin bilinmeyen ktphanesinde yerini adl. Oraya ulamak, o bilgileri elde etmek gerekten ok zor. Bu tip gizli bilgileri renenlere neler olduunu kestirmeniz pekl mmkn. Sizlere gerek tarihin n gsterebilmek adna renebildiim her eyi bu kara kapl kitaba aynen aktaryorum.
Eric YORGENSEN

Kara bir kapakla kapl kitab bitirdiimde dilim damam kurumutu. inde yazan eyleri bir solukta okumutum. ok heyecanlydm. Kafam ok karkt. u an bu kitab ele geirmek iin verdiim ura dnnce dediini biliyorum. Benimle ayn gereklik kaygsn hisseden bir aratrmacnn yazdklarn okuduktan sonraki ruh halim byleydi. Onun korktuu lm korkusu beni de sarmt ve gnlerce de gememiti.

Ksa Bilimkurgu yk
Yazar: Timur KOHENSyleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn fantastik kmesinde bulunan dier yazlar...
Kayp Yol
Reli Hermanni'nin lgin Hikyesi

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Kemer

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Beyaz Melek 4. Blm [Roman]
Beyaz Melek 8. Blm [Roman]
Ksa Sa '. Blm [Roman]
Tm Iklar Yak! [Roman]
Beyaz Melek 6. Blm [Roman]
Beyaz Melek 7. Blm [Roman]
Nicole Beatrix'in Atarisi 2. Blm [Roman]
Renkli Dler Dkkn [Roman]
Nicole Beatrix'in Atarisi [Roman]
Kod. X [Roman]


Osman KESKN kimdir?

almalarm neredeyse her gn gzden geiriyorum. Byk bir emekle yazdm romanlarm nasl daha arpc, srkleyici, gizemli ve fantastik hale getirebileceimin almasn yapyorum. Okuyucunun gemite, imdi ve gelecekte vermek istediim dnceyi almas iin elimden gelen her eyi yapyorum. Zamana yenilmeyecek, yaamaya devam edecek eserler oluturmak iin ura veriyorum. mgeleri merak esiyle ilemeyi seviyorum. Gizemin ve merak esinin son ana kadar fantastik bir atmosferde srp gitmesini seviyorum. Okuyucunun gznde ve ruh dnyasnda kkte olsa bir yer etmek iin gizemle yazma servenime devam ediyorum.


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Osman KESKN, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.