..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Ama gene de dnya dnyor! -Galilei
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Yazarlar ve Yaptlar > Abdullah ar ELGN
1 Austos 2021
afak Sahiplinin zkan Hseyin Hakknda Yazd "lmn stne Yryen Adam" Kitab Hakknda Birka Sz Abdullah a r Elgn  
Abdullah ar ELGN
ZKAN HSEYN HAKKINDA BR KA SZ


:HBH:
AFAK SAHPLݒNN ZKAN HSEYN HAKKINDA YAZDII
LMN STNE YRYEN ADAM KTABI HAKKINDA BRKA SZ
Abdullah a r ELGN
PROF. DR. (HC) ZKAN HSEYININ HAYATI:
1947 ylnda Bat Trakya'nn Rodop (Gmlcine) vilayetinin Kargl Sarca Kynde dnyaya geldi. Orta halli renper bir ailenin be ocuundan en kdr. lkokulu burada okudu. 1969da askerliini tamamlad.
O dnemdeki siyaslerin uygulad politikalar sebebiyle, Yunanllarn Bat Trakya Trklne olan basklar, gn getie artyordu 1972 ylnda Yunanllarn o dnemde Trk aznlna uygulad basklar ok rahatsz ediciydi. Bu sebeple zkan Hseyin, Bat Trakya Trklerinin haklarn Almanyada daha rahat ve daha iyi savunup mdaf edebileceini dnmt!..
zkan Hseyin de Bat Trakya Trklerinin her ferdi gibi vatann mdafnn ve Yunanistan tarafndan ellerinden alnan haklarn, yeniden elde etmenin peindeydi
O yllarda Almanyaya ii gc vard!.. Yunanllarn basks karsnda Bat Tarakya Trkl ok tedirgindi. zkan Hseyin de bu tedirginlik ve basklar sebebiyle eini ve bir (1) ya-ndaki ocuunu, babasnn yannda brakarak kyn terk ederek Almanyaya gitti. Almanyada Bat Trakyann hakl davasn daha iyi mdafa edeceini dnyordu
1972 ylnda Almanyann Mnih kentindeki MAN Fabrikasnda almaya balad. MAN Yetkilileri ile iyi ilikiler kuran zkan Hseyin, MAN Firmas Yetkililerinden, din kardelerinin topluca ibadet edebilecekleri bir Mescit temin etti. (1973)
Bundan sonraki yllar Avrupa lkeleri ve Almanyann Mnih, Bavyera ehirlerinde al-maya balad. Orada rgtlenerek, dernekler kurdu. Yunanistandaki Trklerin haklarn savun-mak iin uluslarars alanda byk bir mcadele balatt.
avuoullar slalesinden olan zkan Hseyin, evli ve iki olan babas olup bunlardan da be torun sahibi olarak, hayatn bir Seyyah olarak devam ettirmektedir!..

KLTR, SOSYAL ALIMA ve DERNEK FAALYETLER:
Yunanistan, Bat Tarkyadan, Almanyaya geldii gnden itibaren, Almanyann Mnih kentinde bulunan, Trk Kltr Dernekleri faaliyetlerine, itirak etti. Burada Folklor ve Musiki Gruplar oluturdu. Kltr Gecelerine katld.
Bavyera Trk Sanat ve Kltr Derneinin idare ve kltrel almalarnda grev ald. Bat Trakya Trkleri Kurultay ile Trk Dnyas Kurultaylarna delege olarak katld.
Trkiye Cumhuriyetinin 75. Yl Kutlamalarna, Romanya, Kstencede yaplan II. Balkanlar ve Avrupa Trk Edebiyatlar Toplantsna KIBATEK (Kbrs Balkanlar Avrasya Trk Edebiyatlar Kurumu) davetli olarak katld.
Bat Trakya Trklerini Tek Dernek ats altnda birletirme ynnde byk gayret gsterdi.
Trkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu nder Mustafa Kemal ATATRKN Doumunun 100. Yl Hrmetine, 22 Mart 1981de Bat Trakya Trkleri Aile Birlii Derneinin kurulmasnda rol ald.
Bat Trakya Trkleri Dernekleri Federasyonunu temsilen Dr. Sadk Ahmet'in Yunanistan, Selanik'teki Mahkemesine arkadalaryla birlikte Gzlemci olarak katld. Bu arada Yabanc Gzlemciler ile Bat Trakyay dolat.
eitli Avrupa ehirlerinde dzenlenen Ak Oturum ve Konferanslara katlarak, Bat Trakya Trklnn, hakl davasn anlatt. Yine bu konularla ilgili muhtelif gazete ve dergilerde yazlar yazd. Hemerilerini bilgilendirmek iin dernek lokaline baz konumaclar davet ederek, eitli sohbet toplantlar dzenledi.
zkan Hseyin, kurucusu olduu Bat Trakya Trkleri Aile Birlii Derneinde, alt (6) yl Genel Sekreterlik, bir (1) yl Din leri Sorumluluu, bir (1) yl Denetim Kurulu Bakanl yirmi (20) yl da Genel Bakanlk grevinde bulundu

2008 ylnda kendi isteiyle bakanla veda etti. 8 Haziran 2008 tarihinde yaplan Dernein Genel Kurulunda Yeniden Yaplanma Komitesini oluturdu. Dernei bu komiteye teslim etti. Yaplan Genel Kurulda, kendisine Onursal Bakanlk grevi verildi. Ayn zamanda da Yeniden Yaplanma Komitesi yeni bir seim yaplncaya kadar da kendisine, Yeniden Yaplanma Komitesine Bakanlk yapma grev ve yetkisi verdi.

Kurucusu bulunduu dernekte hi aralksz yirmi sekiz (28) sene grev yapt. Yine kurucusu bulunduu: Avrupa Bat Trakya Trk Federasyonunda 1988 ylndan 2002 ylna kadar hi aralksz on drt (14) sene grev yapt.
Ayrca kurucusu bulunduu, Avrupa Bat Trakya Trk Federasyonunda (3) dnem Bakan Yardmcl, (3) dnem Genel Sekreterlik, bir (1) yl Ynetim Kurulu yelii, bir (1) dnen Tekilat Kollar Bakanl, be (5) dnem de Sosyokltr Kollar Bakanl grevini srdrd.
zkan Hseyin, Bat Trakya Trkleri, Balkan Trkleri ve Trk Dnyas iin byk abalar harcayarak zellikle Almanya ve btn Avrupada Trk ve Trklk iin kalc birok hizmetlerde bulundu. Orada SARICALI lakabyla n sald!..
5 Ekim 2002 tarihinde yaplan Olaanst Genel Kurul'da, Kltr ve Eitim Kollar Bakanlk grevine seildi ve bu grevi laykyla yerine getirdi

BTRD OKULLAR, ALDII ETM ve KURSLAR:
zkan Hseyin, Anadolu niversitesi Ak retim Fakltesi Bat Avrupa Programnda Trkiye Cumhuriyeti Vatanda olmayanlara tannan, haklardan istifade ederek, Almanyada Ak lkretim Okuluna kaydn yaptrarak, renimine devam etti ve Almanyadan sekiz (8) yllk lkretim Diplomas ald.
Anadolu niversitesi Ak retim Lisesinde tahsiline devam eden zkan Hseyin, Ocak 2016 tarihinde Anadolu niversitesi Ak retim Lisesinden de mezun olarak Lise Diplomas almaya hak kazand...
Osmanlca Okuma ve Yazma Eitimi, ini Kursu, Kriz Ynetimi, Sosyal Medya gibi konularda Uzmanlk Eitimi ald. Burada Uluslararas geerlilii olan sertifikalarn da sahip oldu.
Dr. zkan Hseyin, Academy Education & Consultancy (AEC) ve KARYER.NET Firmalarnn i birlii ile gerekletirilen Kariyerini Kampste Netletir Program erevesinde seminerlere katld. Bireysel Kariyer Planlamas, Mlakat Teknikleri Eitimi, Uygulamal CV Hazrlama Eitimi, Olmaz Byle Mlkat (Tiyatro Uygulama), Beden Dili ve letiim, Sorunlara zm nerileri, Diksiyon ve letiim, aret Dili Eitimi, Yaam Koluu Eitim,.. gibi eitimlerini de baarlarla tamamlad. Alnan gerekli kurslar sonucunda, Uluslararas Geerlilii Bulunan, IBPDA ve AEC Onayl, Sertifikalarn sahibi oldu..
Dr. zkan Hseyin, bunlardan baka kendini gelitirmek ve toplum karsnda bir adm daha nde olabilmek maksadyla baka eitimler de ald:
Liderlik Okulunun: Sertifika ve Uzmanlk Eitimleri Programlar dahilinde, Ankara Gazi niversitesi ktisadi ve idar Bilimler Fakltesi 100. Yl Salonunda yaplan kurslarda da baar salayarak Liderlik ve Takm almas, Proje Ynetimi, Eitim Sertifikalarnn da sahibi olmutur.

ALDII UNVAN, BELGE ve DLLER:
Kurduu Uluslararas Aratrma Merkezi (BATTAM) ve BATTAM Kltr Hizmetleri olarak yaynlad bilimsel kitaplarla: Trk, Trklk ve Trkoloji Bilimine nemli katklar yapt. Uluslararas Bat Trakya Trkleri Aratrmalar Kongresi tarihinde ilk kez gerekletirdii hizmetlerine karlk olarak zkan Hseyine Azerbaycan Hkumetine Bal Bilim Kuruluu: VEKTR Beynelhalg Elm Merkezi (International Scientific Center) tarafndan:
1.     FAHR DOKTORA Belgesi ve Payesi vererek, onurlandrld.
Azerbaycan'n Uluslararas Saygn Bilim Kuruluunun Berat 22 Mays 2007 gn Gence Devlet niversitesinde dzenlenen zel bir trende: Azerbaycanl Bilim Adamlar ve renciler huzurunda VEKTR Bakan Prof. Dr. Elin SKENDERZADEnin eliyle zkan Hseyine FAHR DOKTORA Belgesi ve Unvan takdim edildi.

2. zkan Hseyin Bat Trakya Trklerine, Trk Kltrne ve Trk Dnyasna kazandrd on be (15) ayr konuda (15) kitab gz nnde bulundurularak VEKTOR Beynelhalg Elm Merkezi (International Scientific Center) tarafndan:
FAHR PROFESRLK. Unvan ve Belgesi verilerek onurland.

3. Bu belge ile ayn zamanda, zkan Hseyine, VEKTOR Beynelhalg Elm Merkezi (International Scientific Center) tarafndan:
YUNANSTAN TEMSLCSݔ grevi de verildi

4. zkan HSEYN (BM) Birlemi Milletler tarafndan, 2011 YILI LYAKTݔ, DNYA KLTR STN HZMET DLܔ ne layk grlerek:
ORDEN ile dllendirilmitir!..

5. Azerbaycan Beynel Halk lim Merkezinin, lmi uras tarafndan Trk Dnyas Medeniyetine Gsterdii Hizmetlerine karlk olarak zkan Hseyin:
ULUSLARARASI ALTIN YILDIZ MADALYASI ile dllendirildi.

6. Prof. Dr. (HC) zkan Hseyine, Beynel Halk Mkafat Komitesi tarafndan:
TRK DNYASI FAHR KLTR ADAMI dl de takdim edildi.

7. Dr. (HC) zkan Hseyin'e Dnya Medeniyet ve Barna gsterdii hizmetlere gre, Cenevre ehrinde faaliyet gsteren Uluslararas dl Birlii (UNKOPA) tarafndan:
AVRUPA STN HZMET DLܔ, (ORDEN) takdim edildi.

8. Birlemi Milletler Uluslararas Halk Mkafat Komitesi tarafndan, Fahri Bar Byk Elisi unvan, krk (40) yldr Avrupada verdii zgrlk ve Bar Mcadelesi gz nnde bulundurularak AMBASSADOR LEDER ORDEN madalyas ile dle layk grld


ZKAN HSEYNN DOUP BYD VATANI
BATI TRAKYA N VERD MCADELE:
AGK'e Bat Trakya Trklerinin adn Yunanistan'daki Trk Aznl" olarak yaz-drp kabul ettiren ilk, cesur ve efsane bir isimdir.
Avrupa Gvenlik Birlii Tekilat (AGK-AGT) Kaplarn aralayp 1992 ylnda Bat Trakya Trkleri'nin problemlerini AGK'e tayan ve orada konuan ilk Bat Trakya Trkdr!..
zkan Hseyin: Avrupa Parlementosu nnde Yunanistan Babakan Kontantinos MOTAKSi: SAYIN BABAKANIMIZ, KONTANDNOS MOTAKS! BATI TARAKYA TRKLERݒNN YASAL ve ANAYASAL HAKLARINI NE ZAMAN VERECEKSINIZ?.. yazl pankartla karlam, sorusunu sormutur?.. Bu giriimden bir mddet sonra Bat Tarakya Trklerine yaplan kstlamalar kaldrlmtr!..
zkan Hseyinin daha nceden de tand Avrupa Federatif Halklar Topluluu (FUEV), Dr. Yvo Pietersin de giriim ve katklaryla Bat Trakya Trk Dernekleri Federasyonuna da bu konferansa davet edilme hakk kazandrmtr!..
Bu konferans, Avrupa Bat Trakya Trkleri Federasyonu Ynetim Kurulunda gndeme getirilmiti. Ynetim Kurulu, zkan Hseyin ve dier iki (2) arkadayla beraber bu konferansa katlma ve Bat Trakya Trklerinin haklarn savunmas yetkisi verilmiti.
Daha nceleri Doktor Sadk Ahmet ve brahim erif, Yunanistan'da 5 Kasm 1989 tarihinde yaplacak olan Genel Seimlerde, propaganda esnasnda: Trk kelimesi kullandklar iin Yunan Mahkemelerince, tutuklanarak hapse atlmlard!..
25 Ocak 1989 tarihinde Gmlcine Bidayet Mahkemesinde Gven Listesi adaylarndan Doktor Sadk Ahmet ile brahim erif yarglandlar. Bu iddia ve yarglama sonucunda sanklara: on sekizer (18) ay hapis ve er (3) yl da Siyasi Haklardan Mahrumiyet Cezas verilmiti. Sanklarn, karara kar temyiz edilme hakk olmakla beraber, bu temyiz davas grlnceye kadar, hapsedilmelerine hkm verildii iin Doktor Sadk Ahmet ve brahim erifin Millet Vekili Aday olma haklar ellerinden alnm oluyordu Bu ince bir ayard!..
stinaf Mahkemesi, Gney Yunanistan da Patra kenti Bidayet Mahkemesinde 30 Mart 1989 tarihinde dava grlmeye baland Doktor Sadk Ahmetin on be (15) ay, brahim erife ise on (10) ay verilmi olan Mahkmiyet Cezalar paraya evrildi
zkan Hseyin ve arkada da ayn tarihte Danimarka'nn Bakenti Kopenakta Helsinki nsan Haklar zleme Komitesi Toplantsna katlmlard. Komite Bakan Prof. Crhristian Erik Siesby Yunanistan Babakan Konstandinos Miotakise 29 Mart 1990 tarihinde Doktor Sadk Ahmet ve brahim erifin haksz yere hapsedildiklerini gereke gsterilerek, serbest braklmalar iin komite adna bir mektup gndermiti.
Mektuba: Babakan Konstandinos Miotakisten, 1 Nisan 1990 tarihinde cevap gelmi ve Mektubun cevabnda: nsan Haklar zleme Komitesi Bakan: Prof. Crhristian Erik Siesby ye: Doktor Sadk Ahmet ve brahim erifin serbest brakldklar belirtilmiti!..

HAPSTEN MECLSE:
Dr. Sadk Ahmet, 8 Nisan 1990 tarihinde Bat Trakya (Rodop) Milletvekili, Ahmet Faikolu da skeeden Bamsz Milletvekili olarak Yunan Meclisine girmeyi baarabilmilerdi Bu olay da Bat Trakya Trklerinin tarihinde bir, ilk olarak yaanmt.

O gnlerde, zkan Hseyin de bu soruturma ve kstlamalardan bo braklmyordu!.. Hakknda ikyet zerine ikayetler ve mahkeme stne mahkemeler ile megul edilerek Bat Trakya Trklnn Avrupa nsan Haklar Konseyinde konumas istenmiyor; Bat Trakya Trklne, szclk yapmas engellemee allyordu!..
ok ok dikkat ekici ve dndrcdr ki zkan Hseyinin Yunanistan, Patra daki Mahkemesi ile Danimarka Kopenaktaki her iki grev ve toplantlar da ayn tarihte tekabl ettirilerek aktrlmt!.. Bunun bir tesadf olacan var saymak, olaylar akl, mantk ve vicdan szgecinden geirenler iin hi de mmkn gzkmemektedir!..
Prof. Dr. (HC) zkan Hseyinin bu mcadeledeki, giriimleri, nne serilen kstlamalar ve bunlarn stesinden nasl bir kurnazlk, kvrak bir zek, konulara vakflk, hazr cevapllk, akl, mantk kullanma gibi hnerlerine baklp, cidd mnda ele alnnca, Uluslararas likiler ve Siyasal Bilgiler Fakltelerinde ders ve tez konusu olabilecei grlmektedir

PROF. DR. (HC) ZKAN HSEYN ANLATTIKLARI:
Doktor Sadk Ahmet ve brahim erif hapisten nasl serbest brakld? Btn engellemelere ramen, nasl Bamsz Millet Vekili seilebildiler?..
Bir Devrin ahidi olanlar arasnda bulunan zkan Hseyinin Trkn Sesi ve Sz adl 490 sayfalk kitabnda, devrin en nde gelen saygn insanlar zkandan yeterince bahsetmektedir!.. zkan Hseyinin: Drstln, alkanln, kahramanln, szne sadakati, mert, yiit ve kelle koltukta gezen, nasl bir vatan sevdals, Trk aslan olduunun anlatld, destanlar, iirler, besteler, makaleler ve methiyelerin yazlm olduu dikkat eker!.. Ksaca bu adamn z ve sz bir ve dorudur!..
Bizim Finlandiya Helsinki AGK toplantsna katlmamzn engellenmesi mmkn deildi! AGKe katlmamz iin, bize bu grevi, (Bat Trakya Trklerini temsil yetkisini), Almanyadaki Bat Trakya Trk Dernekleri Federasyonunda, Federasyon toplantsna katlarak karar alan Dernek Bakanlar vermiti. Bu sebeple, bu iin hibir ekilde bahanesi ve aas ve yukars yoktu!...
Oraya, muhakkak gidilecekti. Gitmemekle, Bat Trakya Trklne en byk ihaneti etmi olurduk! Ne pahasna olursa olsun, Bat Trakya Trklerinin haklarnn savunulmas iin, oraya gitmek, orada konumak ve Bat Trakya Trknn yaad maduriyetleri anlatmak bizim iin bir vatan borcuydu!.. Buna mecburduk!.. Ne zc ki bizim oraya gitmemiz ve orada konuma yapmamz kurum ve en yetkili azlar tarafndan asla unutulmamas gerekli bir tavr ve davranla engelleniyordu!..
Bizim oraya gitmemizi engellemek isteyen kiinin veya kiilerin kim olduklarn okuyucularmz da merak etmi olmallar Ben, bunlarn kim olduklarn merak edip de Cafer Alioluna hi de sormadm. Sormaya da gerek duymadm. Zaten bu gibi olaylar da bir ilk deildi... lk kez yaplmyordu!.. phesiz ki bu durum, bizim zerimizden, ucuz siyaset yapanlarn iiydi... Bunlarn kim olduklarn ok iyi biliyordum. Bildiim iin, bunlara hibir zaman frsat tanmadm; nk milletim iin yapacam bir ii severek, inanarak ve o duyguyu yaayarak yaparm. Bu sebeple yaplmas gerekeni de yaptm... Bundan da haz duyuyordum. Cezasn ekmem gerekirse de seve seve ekmeye hazrdm; ama milletimin hakkn aramamak gibi bir vebali de ekemezdim Ne milletimi bir menfaat karl satacaktm ne de milletimin hakkn yedirecektim Bu yolda kellemizi ortaya koymuken kimseden bir emir, direktif alamazdm!.. Bunun iin ne birinden bir para aldm ne de bir menfaat elde etmedim Benim iin her zaman, milletimin menfaati ilk planda gelmitir!..
Bylesi nemli bir toplantda Bat Trakya Trkln anlatmak, onlarn haklarn istemek ve savunmak, uluslararas alanda ilk kez yaplyordu!.. Bu ilk giriim baarl oldu. Bazlar bizleri tenkit, bazlar da tebrik ederken, bazlar da Ankaraya zel davet kardlar; ama Ankaraya kartlan bu davete, icabet etmedim!..

te zkan Hseyin byle bir davay adamyd Omuzlarnda byk bir mesuliyet, srtnda ar bir yk vard!.. Dnemin siyasetileri idrakten yoksun olarak Yunan delegelerinin yannda, belki de onlarla anlam olarak, zkann konferansta konumasn ve Bat Trakya Trklnn hakkn savunmasn, engellemeye alyordu!..
ile ve mcadelelerle dolu hayat, ileride de syleyeceimiz gibi etin, ta ve akl ynlaryla dolu ve hedefleri Cudi, Erciyes ve Ar Da kadar zorlu ve ulalamayacak kadar yksektir!..

KMLER, LMN STNE YRR ve LMSZ OLURLAR?
Tarihte bunun rnekleri oktur: Krat, Bilge Kaan, Kltiin Kaanlar ve Vezirleri Toyukuk (725-734) yani 7.y.y. bugn 21.y.y. 14.yz yl sonra bile, bugn yayormu gibi hatrlanmalarnn sebebi nedir? Atatrk ise lmnden yz (100) yl sonra bile kabrinin bana bugn yz binlerce kiiyi topluyor. Yani, hl dipdiri ve dimdik ayaktalar!..
Bu liderlerin sarslmaz inanlar, direnli durular, ortaya koyduu kimlii, ahsiyeti, tavr, gsterdii cesaret, yreklilik ve baard ilerle, daha hayatta iken halknn gnlne taht kurmular. Halkyla alam, halkyla glm ve halkyla btnlemi kahramanlardr; ancak bu bunun gibiler lmn stne yryebilir ve lmsz olabilirler te, ZKAN HSEYN de bunlardan biri olarak lmn stne Yryen adandr!..

AHMET YESEV, Hac Bekta Veli, Yunus, Mevln niin hi unutulup yitmiyor, kaybolmuyorlar? Hangi grevi tam, eziyeti ekmi ve inancn ykn srtlamlardr? Bu kahramanlar: Bu kutsal ve meakkatli grevi btn ac ve straplarna, eziyetlerine, yaralanma, suikastlarla ldrlme pahasna, bile bile lm gze alp, gzn krpmadan lmn stne atlama yreklilik ve cesaretini gstererek, ideali urunda lm hie sayarak lmszleirler Bu ise zor bir grev ve karardr. te bu cesaret ve yreklilikleri onlarn lm hie sayan ve hayata kymet vermeden lmn stne yryerek lmszlemelerindendir!..
Bu kahramanlar, adlarn ebed talara yazdrr ve kendilerinden yz yllarca sonra bile vn, gurur, kvan ve iftiharla kendilerinden sz ettirirler Onlar lebilirler; fakat arkada braktklar rnek olmu hayatlar: Hareket ve tavrlaryla, yrd yollarda brakt izlerle, efsanevileirler. Eriilmez byklkleri, efsanev hayatlar, kendileri gibi arkada braktklar gen, cesur, yrekli, mcadeleci ve gelecek nesillerle, her daim hatrlanmaa yaamaa devam ederler
Velhasl: Bir lr, bin dirilirler!.. Bu yce, mbarek ve ulv, kahramanlar, olaand mcadeleci insanlar halk, kalbine ylesine gmer ve ona yle bir taht ve ta giydirir ki yz yllar sonra bile, bu ta ve tahtta, kendisini kat kat geen, fedakrlk, baar ve hizmette ok ok geride brakanlar dahi onlarn, halk tarafndan giydirilmi taht ve tacn elinden alamazlar!.. nsanlarn gnlne kurduu tahtndan indiremezler... Bu kahramanlar sadece kendi milleti tarafndan deil, baka milletlerin halklar, baka milletlerin fertleri tarafndan da sevilir, takdir edilir ve her daim hatrlanp gnllerde yaatlrlar
Onlarn heykelleri lkelerinin caddelerini sokaklarn, parklarn, meclislerini, resm ve gayri resmi binalarn, niversitelerini, mzelerini, ktphanelerini ssler. Ad ile hayat hikyesiyle gelecek nesillere ilham olur, daha nice yz yllar boyunca da ilham kayna olmaya ve ilham vermeye devam ederler!..
te biz de: zkan Hseyin gibi kahramanlarmz, posta pullarna, kartpostallara, yaptmz anak ve mleklere, fotoraflarn ileyerek, fotoraflarn koyarak; caddelere, sokaklara, yeni mahallelere, parklara, stadyumlara, tiyatro binalarna hzl tiran istasyonlarna isimlerini vererek; kitaplara, ocuk hikyelerine, romanlara, iirlere, bestelere, arklara konu yaparak adn duvarlara kazyarak abideletirebiliriz!..
Bylesi kahramanlar, milleti tarafndan sevilir, saylr, hrmet bulur. Her vakit sayg bulur, sayg grr ve hibir vakit ne unutulur ne unutturulabilir ne son bulur ne de tkenirler!.. te zkan Hseyin de bunlar gibi yaptklar ve braktklar eserlerle, izleri, halknn ve dier milletlerin halklarnn gnllerine altn harflerle kazlm olduundan, lmszln srrna erecekler yolunda ilerlemee devam etmektedir!..

AL R NEV: Btn eserlerinde 1 milyon 328 bin kelime kullanmtr!.. Trkenin ses bayradr. Bunlardan sadece 26 bini tekrarlanmayan kelimelerdir. Divanm inden Tebrize kadar gndererek Trkenin ses bayran dalgalandrmak suretiyle, 150ye yakn lkeyi, sadece Divanm gndermekle fethettim! der
Bu isimler, binlerce yl nce lp gittikleri halde, hl canl ve dipdiri olarak hatrlanmaya devam etmektedirler?.. radeleri salam, zeklar keskindir. Devvsa; hayalleri olan, ufuklar geni insanlardr. Yllar ncesini, gelmeden nce grebilenlerdir. Bunlar, vatan ve milleti urunda her daim kelle koltukta; oluk ocuk, aile ve efratlar aleyhinde olan dmanlar tarafndan, her daim tehlike altnda olsalar da gz kara, serden geti, kelle koltukta, yrekli, cesur kahramanlardr.
Bunlar direnleri ve dik durularyla, syledikleri szleriyle bizleri cezbetmeye devam ediyorlar zkan Hseyin de yaadmz bu ada ve gelecekte bizi kendi cazibesine kaptran, gittii yollardaki brakt izlerle, kendini takip ettiren, gelecekte de ettirecek olan ender ahsiyet olmaya ve ender ahsiyet kalmaya devam edenlerdendir.

ESK ve YAKIN ZAMANLARIN KAHRAMANLARINDAN:
Ouz Han, Cengiz Han, Timur Han, Alparslan, Sleyman ah, Osman, Yldrm, Yavuz, Fatih, Kanun Osman Batur, sa Yusuf Alptekin, Mustafa Abdlcemil KIRIMOLU, Dr. Sadk Ahmet, Rauf DENKTA, zkan Hseyin

KURTULU SAVAINDA KADINLARIMIZDAN:
Halide Edip Advar (Halide Onba), Nezahat Onba, erife Bac, Fatma Seher ERDEM (Kara Fatma), Halime avu, Hafz Selman zbeli, Grdesli Mahbule, ete Emir Aye, Tayyar Rahmiye ,
OCUK KAHRAMANLARDAN:
Fndkolu brahim, Sait Yaln, Ksakrekzde ahap, Etliolu Ahmet Duran, Bombac Ahmet, ekerci kke, Cuhadar Ali, ocuk olmalarna ramen vatanlar urunda canlarn feda etmekten ekinmediler Vatanlarn mdaf edip savunmak iin Kurtulu Sava na katlarak Gelibolu, Kanl Srt, Kanl Dere, anakkale, Tnaztepe, Koca Tepe, Conk Bayr, yerlerde ehitlerin kanlar oluk oluk akp dereleri doldururken, korkmadan tam bir ercesine ileri atldlar. Tepeden yaan bombalar, mermi imekleri, ortal toz ve dumana katarak den gller onlar korkutamad. Yamur gibi balarna inen kaya paralarndan, mermi ve snglerden ekinmeden ehit ve Gazi olmak iin cephelere kotular

Mareal Kazm Karabekir, Fevzi akmak, smet nn, Mehmet kif; Ali Rza Paa, Salih Paa, Ali Fuat Cebesoy, Rafet Bale Mustafa kemal Atatrk ve dier cesur, yrekli ve kahraman arkadalar ise cephelerde dmanla yz yzedir... Bu kahramanlar sadece bizim lkemiz iin deil baka devlet ve baka lkeler iin de insana ve insanla rnek tekil ettii ve rnek alnacak iler baardklar, mazlum, masum ve esir milletlere de ufuk atlar. Bu kahramanlarn hedefi: nsan, insanlk, hak, hukuk, adalet, hrriyet olduu, vatanlarn mdafaada korkusuz davrandklar iin bu milletlerin de ehirlerini lkelerini resim, heykel, sz ve davranlaryla sslemee devam ederek unutulmasna engel olurlar Baka baka yzlerce lkenin meydanlar, caddeleri, sokaklar, parklarn, bunlarn isimleri ssler, heykelleri aydnlatr, fotoraflar can vermeye devam ederler.
te zkan Hseyin de bunlardan biri olma yolunda azimle yrmektedir.
Bunlar kimi zaman din liderler, vatana ve milletine kendisini adayan idealist insanlardr. Bunlar, kimi ilim adamlar kimi zaman sanatlar, kimi zaman da devlet kuran ba komutanlardr Hayatn insanla, vatanna, milletine, milletinin hr ve bamszlna adam mcadeleci nderlerdir. Halk tarafndan sevilmi, sayg grm ve halknn gnlnde taht kurmulardr!..
Bat Trakya Trk de varln, atalar Bilge ve Kltiin Kaanlar gibi zkan Hseyinin gece uyumayan, gndz oturmayan, lesiye bitesiye milleti, vatan ve Bat Trakya Trkl iin alan, ylmaz, sarslmaz, inanl, gayreti ve byk, dev, devvsa tantmlarna borludur!..
zkan Hseyin, Bat Trakya Trknn sesini, dnya kamuoyuna duyurdu. zkan Hseyinin kurduu derneklerin birleerek, federasyon oluturduu bu yapyla dev kltr ve iir etkinlikleri, devasa festivaller, fuarlar; koca tantmlar, kocaman kampanyalar, ak oturum ve konferanslara kap at. Akabinde kartlan grsel ve basl eserler, video konumalar, televizyon programlaryla etrafn gmbr gmbr sallad, sarst ve frtnalar estirdi. Bora ve kasrgalarla her yere yayld Bu hareket ve faaliyetlerle zkan Hseyin, Bat Trakya Bayran gkyznde dalgalandrd. Bat Trakyann sesini dnya kamuoyuna duyurdu. Bu etkinlikler ve tantmlar ile yetkililerle birebir grmeler zkan Hseyinin nderliinde Bat Trakya ok byk kazanmlar elde etti. zkan Hseyin olmasayd belki de Bat Trakya Trk, bir kede btn haklardan mahrum, kstlanm, ezik bir ekilde kalmaa devam edecekti.
zkan Hseyin, Bat Trakya Trkn iine dt bu bataklktan kurtard. Onlarn ellerinden tutup, iinde yaadklar durumlarn, aa ve herkesin gzlerinin nne getirip serdi!.. Onlar, Dnya Kam Oyunun da temaasna sundu!.. Avrupann ve dnyann gzlerinin nnde cereyan eden hadiseleri bilmelerini, grmelerini ve aznlk haklarnn Bat Trakya Trklerine verilmesini salad. zkan Hseyin olmasayd belki de Bat Trakya Trk unutulup gidecekti.
Bat Trakya, Trkiye, Trkistan veya dnyann herhangi bir yerinde yaayan Trk toprann hr barndan gr bir tohum gibi kan evlad zkan Hseyin ile ne kadar vnse, iftihar etse azdr!..
zkan Hseyin: Bir can dost, srda, mert arkada; sadakat ve vefay kendisine iar edinmi bir karde, hepsinden daha da nemlisi Trk ve Trkle sevdal serden gemi gz kara, cesaret ve atlganl kendisine ilke edinmi bir dava adam, korkusuz ve gs imanl bir kahramandr. ncelikle Bat Trakyallar olmak zere. Hak hukuk, adalet, hrriyet; vatan, bayrak; Trk ve Trklk sevdallar, zkan Hseyini her daim hatrlayacaklardr. Bu, kelle koltukta, korkusuzca mcadele veren, kalbur yrekli lmn stne yryen millet serdar, Aknc Beyini, asla ve asla unutmayacak ve unutturmayacaklardr.

ZKAN HSEYNN NDE YER ALDII veya KURDUU DERNEK, FEDERASYON ve KURULULAR:
Bat Trakya Trkleri Aratrma Merkezi (BATTAM)
zkan Hseyin: Gmilcineden Yunanistann artan basklarndan kamak iin Almanyaya geldii gnlerde, Almanyann Mnih Westendde BATTAM derneini kurarak harekete geiyor.
Eski bir frn gzel bir Camiye eviriyor. Almanlarn bir mddet sonra bu Camii yktrmalar zerine, yklan yerin ok ok yaknlarnda, Bat Trakya Trkl Liderlerinden Dr. Sadk Ahmetin adn tayan Camiinin aln yapyor. Folklor Ekibi, Spor Kulb, Bavyera Bat Trakya Trkleri Aile Birlii (BTAB) kuruyor. Arkasndan da:
Bat Trakya Trk Evi (BTTE)
lim ve letiim Merkezi (LMER);
Bilim ve Bilgisayar Merkezi (BLMER);
Ktphane, Kltr ve Genlik Merkezi (KGMER)
Avrupa Bat Trakya Trk Federasyonu Kurucu yesi
Avrupa Bat Trakya Trk Federasyonu Genel Sekreteri
Bavyera Eyaleti Bat Trakya Trkleri Aile Birlii Genel Bakan
BATTAM Bat Trakya Trkleri Aratrma Merkezi Bakan
BEBTTAB Kurucu yesi
ABTTF Kurucu yesi

Birdenbire oalan Trk Derneklerini bir araya getirip birletirerek, Bat Trakya Trk Dernekler Federasyonu (BATTAM) kuruyor. Bu arada Tekilat ve darecilik zerine yazd kitapla Bat Trakya Trk Genlii ve Halkn eiterek, kendi aktivitesi ile faaliyete geirdii Dernek ve kurulularda yetitirdii genleri grevlendirerek tekilatlandryor. Birok Kltr ve iir Festivallerinde ve Uluslararas Konferanslarda (Avrupa Konseyi), Avrupa Parlamentosu, Kopenhag nsan Haklar Konseyi, Helsinki AGK Toplantlar gibi toplantlara konumac olarak davet ediliyor. Buralarda Bat Trakya Trk Halkn basnda yaynda ve Festivallerde tantarak aznlk haklarn savunuyor.
Bir zamanlar atalarnn dnyann 3/3nn yzde seksen (80) toprana, 3/3nn yzde doksan (90) nfusuna hkmetmi, Dnya bir hkmdara dar!.. dedii topraklarndan, kle kle kck bir kara parasna skp kalan halknn, ile ve strapl hayatlar karsnda, ii yanyor. Onlar yeniden uyandrmak Trk, adyla yeniden bir ve beraber yapmak iin mrn seferber ediyor.
Trk, Trkistan, Birleik Trkiye, Kzlelma, tken, Moolistan Bilge Kaan Abideleri, Orhun ve Selengann sulad, yiitlerin yay gerip ok att btn topraklarnn ve Trk Yurtlarnn zlemiyle yanp tutuuyor.
Balkanlar, in, Hint, Afganistan, Pakistan, Trkistan, Ortadou, Balkanlarve burada yaayan, per perian kardeleri Trkler, zkan Hseyinin beynini kemiriyor. Geri kalm Mslman Trk Yurtlarn ayaa kaldrarak, tekilatlandrmak ve ada ileri medeniyetler seviyesine yeniden karmak iin kollar svyor. BTN TRKL, TEK BR MLLET OLARAK BRLETRMEK ONUN EN BYK HAYALDR!.. Bunun iin mrnn yarm asrnn getii Avrupada ie balyor ve ok byk baarlar salyor
zkan Hseyinin, bu kadar gayret ve abadan sonra Trk Dnyas bir at altnda birlemeden lrse, Vatan airi Namk Kemal gibi yle seslendiini duyar gibi oluyorum:
Grmeden lrsem millette mit ettiim feyzi,
Yazlsn seng i kabrime: Vatan mahsun, ben mahsun!..

BR MR, TRKLK MCADELESYLE GEEN NSAN, ZKAN HSEYN:
zkan Hseyin, mrn: Trkle, Trkistana, Trk Dnyasna, Bat Trakya Trk ve Bat Trakya Trklnn mcadelesine adyor. zkan Hseyin, Bat Trakyada Yunan zulmnden kaarak geldii Almanyada Aknc Beyi Malkoolu Ali Bey gibi nc bir Aknc, olarak ortaya atlyor Sadece zkan m? Ailesi de bu mcadelenin tam ortasnda yer alyor.
be beyinsiz kafa onun baarl faaliyetlerini ve ylmayan mcadele ruh ve azmini kskanyor. niversitelerden ald Fahri Doktora, Doentlik ve Profesrlk, stn Baar belgelerinden dolay:
Sen bunlar nasl alabilirsin? Alsan da sen bunlar kullanamazsn! diye diye kskanlk krizine giriyorlar!.. zkan Hseyin btn bunlara aldrmayarak yoluna devam ediyor; fakat bu defa da hakknda ikyette bulunuyorlar.
Yetmiyor!..
Hatta mahkemeye veriyorlar iyi mi? Ziya Paann dedii gibi:

Erbb kemli ekemez naks olanlar,
Rencide olur, dide i huffa ziyadan!..
(Eksik ve yetersiz olanlar, mkemmel kemle ermi bilgiyle donatlm, tam insanlar ekemezler. Yarasann gzleri, nasl ktan, gneten incinir, rahatsz olur ise bu eksik, noksan ve kskan insanlarn da gzleri, baarl insanlarnn yznn ndan, avkndan, nurundan gne gibi etraf aydnlatmasndan rahatsz olup incinirler!)
Bu ne kymet bilmezlik?
Bu ne densizlik?
Bu ne hadsizlik?
Bu ne gaflet ve dallet?
Bu ne ahmaklk ki ikyetler bounadr

Karanlk aydnlktan, yalan dorudan kaar.
Gne yalnz da olsa etrafa k saar.
zlme dorularn kaderidir yalnzlk,
Kargalar sryle, kartallar yalnz uar!.. zkan Hseyin yalnz uan gkyznn kartal, Bat Trakya Trklnn efsne ismidir zkan Hseyin! Bil ki belli bir ideale yryen her fedai, ou kez yalnz kalm yalnz braklmlardr. Hkmetlerin yetkililere basks, ajanlarn takibi, istihbaratn, hkmetler eliyle bunlar sktrmas, hep ideal adamnn etrafn boaltmaya yneliktir
zkan Hseyin hibir konuda hibir ekilde yalnz kalmamtr, yalnz kalmayacaktr! Uruna kellesini koyduu bu davadan ylmam, ylmayacak ve hibir g tarafndan da yldrlamayacaktr
zkan Hseyin, Bat Trakya Trkl iin ne kadar mcadele vermi ve ne kadar yorulmusa, o kadar da kendisi iin arpan yrek, kendisine gpta eden; vn ve gururla bakan, binlerce hayran ve seven kalpler kazanmtr Bu vesile ile niversiteler, Kurum ve Kurulular, katld Fuar, Festivaller, Kltr ve iir Etkinliklerinde adna dzenlenen stn hizmet madalyalar, paye ve nvanlar vermeye, zkan Hseyin de almaya, devam etmekte, edecektir!..
zkan Hseyinin gsterdii gayret, performans, alkanlk, baarlar sebebiyle, Bat Trakya Trklnn vnc, kahraman ve medar iftihardr! Byle belgelerin, unvanlarn verilmesi niversite veya Dekanln retim yelerinin toplanp birlikte Senato Karar kartmas ile gerekleebilecek bir itir
Bre aklsz!..
Hi kimseye bou bouna byle bir diploma veya paye verilmez, verilemez!..
Bu payeleri alan kii, evresinde en az niversitedeki o hocalar kadar kymet bulmu, diini trnana takp raklktan kalfala, kalfalktan ustala, ustalktan da usta reticiliine yani Profesrlk veya Ordinarys Profesrlk seviyesine km lim deil belki; ama rif ve erbapkimselerdir ki her zamanda bu unvanlar hak ederler!..
Senin, bu ikayetleri yapmak ile ne kadar bo olduun belli ki durmadan byle bir garaiplikler ierisinde gocunup, ahlayp oflayp kendi kendini yersin!.. Atalarmz ne gzel demiler:

limle sohbet et, alrsn mertebe;
Cahil ile sohbet et dnersin merkebe!..

Malesef cahilin creti de oktur. Ne yapaca ne edecei asla belli olmaz!.. Onun iin cahilden dostun olacana, limden dmann olsun daha iyi!...
Kiinin aynas iidir ki o ii, onu, her yerde gsterip yanstr! O ahsn rtbesi ve aklnn nasl ve ne ekilde ilediini anlamak iin kendisinin ortaya koyduu ve kendisini yansyan bu eserlere bakmak kafidir.. Gerisi laf kalabaldr:
yinesi itir kiinin lafa baklmaz,
ahsn grnr rtbesi akl eserinde (Ziya Paa)

(Asl kt olana srmal nforma altn ve gm taklar ve ilemeler, hi asalet mi verir? Altndan semer vursan eek yine eektir. Deimez!..) te, zkan Hseyin, yapt iler ve baarlaryla her yerde bir iz bir eser brakarak, ortaya koyduu bu eserleriyle lmszle komaktadr!.. Bu ve bunun gibi vatan ve millet kahramanlarn, ktlemee, onlarn milletin gnlne kurduklar kklerinden, oturduklar tahtlarndan indirmee hibir zevatn gc yetmez, yetmeyecektir!..
Bed asla necabet mi verir hi nforma, (Ziya Paa)
Zerduz palan vursan eek yine eektir.

zkan Hseyin gibi bu vatana cann, kann ve kellesini adam ve ban koltuunun altna alm kiiler, belki lebilirler, ldrlebilirler; fakat davalar asla lmez, ldrlemez! Onlarn Allahtan baka hibir eyden korkular yoktur! Olamaz! Bu etin ve meakkatli yola bilerek, isteyerek ve kalbur yreklerini ortaya koyarak girmilerdir. Yollar etindir, akl ve dikenlidir. Onlar lm bile, o yolda durduramaz; nk yetitirdikleri binlerce genlerle: Bir lr, bin dirilirler!

Onlar bilirler ki:
Yufka yreklilerle etin yollar almaz!
nk bu yol kutludur, gider Tanr Dana.
Halbuki yoldan brakp kaanlarn,
Deiilir topu da bir sokak kaltana!..(H.N.Atsz)

ftira atmak, gambazlamak, ikyette bulunmak, mahkemeye vermek, yoluna engeller dizmek, hele hele yoldan yar yolda brakp kamak, ideal, lk ve dava adamna yakmaz!.. Byle doar, byle renir bir mr byle an ve erefle yaadklar iin balar dik, alnlar ak yzleri daima aktr. Bylece ebediyete gerler!..
Osman Batur, Canibeg, oybolsan, Abay Kuanabay, Alihan Tre, sa Yusuf Alptekin, Daistan Aslan eyh amil, Topal Molla, Hac Murat, Cevher Dudayev, amil Basayev, gibi an ve erefle yaar, kahramanca lrler:

Kahramanlk ne yalnz bir ykseli demektir,
Ne de yldzlar gibi parlayp snmemektir.
lmezlii dnmek, bouna bir emektir;
Kahramanlk; saldrp, bir daha dnmemektir

Szlasa da gnller, denlerin yasndan,
Koar adm gitmeli, onlarn arkasndan.
Kahramanlk; ierek ac lm tasndan,
leriye atlmak ve sonra, dnmemektir

Adsz ansz olsa da, en byk kahramanlk,
Gz krpmadan saldrp, bir daha dnmemektir

Bunun iin lme, bir atl gerekir.
Atldktan sonra, bir daha dnmemektir...
zkan Hseyin gibi ideal adamlarn yolundan ancak lm durdurabilir. Trk lr; ancak davasndan asla dnmez! Dndrlemez; ama namlar ve isimleri efsaneleerek ebediyete kadar yaamaya devam eder

RSK ALMAK ve EYLEME GEMEK
nsanlara risk almay retmek gerekir!.. Korkmadan risk almak yrekliliktir; fakat korkularna ramen risk alanlar daha cesurdurlar; nk cesaret, korkunun ettii duadr!.. zkan Hseyin korkusuz ve pek cesurdur!..
nsan yrei srlarn mezarldr. Her sr onunla birlikte topraa karr zkan Hseyinin de srlar vardr; fakat o onun yreine gmlmtr!..
Hayat bir yartr. Yar veya l! zkan Hseyin hem hayatla hem de zamanla yarmaktadr!..
Dalar gklerden yamur ve kar dilenmez!.. lk yamur ilk kar, dalarn tepesine der... Her arayan bulamaz; fakat aramadan bulmak hi mmkn olmamtr!..
zkan Hseyin Yunanistan Gmlcineden basklara dayanamayp Almanyann Bavyeraya geldiinde asla dnmeden ortaya atld. Arayalara balad; nk bu mcadele bykt! Yollar etin, zirveler yksekti; ama zkan Hseyin, aramaya ve mcadeleye balad. Bu aray ve mcadeleden ne usand ne bkt!.. Hi kimseden bir yardm ve ikbal dilenmeden fikri hr, irfan hr, vicdan hr bir insan, dava adam olarak sahaya kt.
Zorluklarn ve bellarn stne atld. Ylmad, yorulmad, yldrlamad, vazgemedi vazgeirilemedi!.. Sonunda zkann da bana ilk kar ilk yamur dt...
lk dolu onun bana yad! lk imek onun bann ykseklen ziresinin ufuklarda. akt! zkan, artk uafuklarn tesindeydi!..
Bane ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan,
Aadan, yukardan, yolun sonu grnyor.
Getim dnya zerinden, mr bir nefes derinden,
Bak felein emberinden yolun sonu grnyor.

Azrailin gelir kendi, ne aa der ne efendi.
Sayl gnler tkendi, yolun sonu grnyor.
Bu dnyann direi yok, merhameti yrei yok!
Klavuzun gerei yok, yolun sonu grnyor!..

Yaplm ve yaplan ikyetler, mahkemeler, ihanetler, iftiralar ve vefazlklar grmesi yaamas ok tabiiydi O hi aldrmadan yle seslendiini duyar gibi oluyorum:
Bir gn yollanyorken, bir gurbete yeniden,
Belki bir kii bile gelmeyecektir bize!.,
Bir kemiin ardndan, saatlerce yol giden,
tler bile glecek, kimsesizliimizeH.N.Atsz
zkan Hseyin, ideallerin adamdr. dealler konuulmaz, yaanr. zkan idealini konumak yerine eyleme geerek ve fiiliyata dkerek mcadeleye atlarak, yaayan ve yaatan insan olduu iin isminden hep bahsettirecektir

BIR NSAN KENDNDEN NASIL SZ ETTݬRݬR?
Bu soruya verilecek yant, verenlere gre, kukusuz deiik deiik olacaktr!..
Bu geen on (13) yl iinde, Almanyada alan birka arkada vardr ki, gerekten bu ad-lar ve kiileri duymayan, tanmayan kalmamtr aznlk iinde. Sralayalm:
1.Aydn merolu,
2.Cafer kr kardeler,
3. zkan Hseyin...
Neden bu arkadalardan, dierlerine gre, daha ok sz edilmitir; nk bu arkadalar dur durak bilmemilerdir. Bat Trakya Trkln ve onlarn haklarn savunmak, Trk toplumunu btn Avrupa ve dnyaya tantmak gayesiyle, kazanlarn, emeklerine, zamanlarna kymlar, ceplerindeki (Yok!) paralarn bu uurda sebil etmilerdir!.. Yetmemi, ailesi, yaknlar ve etraf da bu ileyi, acy yaamtr Yokluklara, takiplere, gz altnda bulundurulmalara, sk sk kontrollere aldrmadan; basklara boyun emeden, yaplan eziyet ve skntlara dayanmlarCeplerindeki son kurularn da bu dava ve gaye urunda harcamaktan ekinmemi ve bundan asla bkmam, ylmam ve yldrlamamlardr!..
Ksa ad BATTAM olan Bat Trakya Trkleri Aratrma Merkezi adna, Bat Trakya-nn bilinmeyen konularn gn na karan kitaplar, dier lke mill ktphanelerinin raflarn sslemektedir. Bugn de bir ok lkelerden olduu gibi, imdi de Kore ve Hindistan ktphaneleri bu kitaplar almak iin talep yazs gndermekte ve bir ok yeni talepleri de srada yer alacak gibidir!..
ZKAN HSEYININ Z BIRAKTII YERLERDEN BAZILARI:
Edirne den, Adana, Hatay, Drtyol, Tarsus,Edirne den, Gazi Antep, Antalya, Isparta, Bodrum,
Edirne den, Kayseri, Uak, Afyon, Eskiehir,Edirne den, al Urfa, Suru, Burdur, Bucak, Aydn, Ske, Ahmetli, St, Edirne den, Gemlik, Orhangazi, Orhaneli, negl, , Kemelpaa, Karacabey, Adana, Uak, Edirneden, stanbul, Sakarya, Yalova, anakkale, an, Edirne den, Yozgat, Sorgun, Sivas, Kangal, Erzurum, Krehir, Erzincan, A𬬬r, Van, Erci, Kars, ldr, Arpaay, An, Konya, Ereli, Karaman, Osmaniye Edirne den Karadeniz dahil vs...
.
ZKAN HSEYININ Z BIRAKTII DIER LKELER DE UNLARDIR:
Avusturya, Macaristan, Azerbaycan, Krgzistan, Grcistan, Bulgaristan, Sofya, Krcalali, Haskova, Plevne, Razgrad, umnu, Dulova, Varna, Ruscuk, Romanya, Kstence, Tekirgl, Bosna Hersek, Avusturya, Hollanda, Kuzey Kbrs, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Bat Trakyada yaa-yan Trk Kardelerimizin kltrel deerlerini, varlklarn, onlarn ektikleri skntlar anlatyor.

ZKAN HSEYN HAKKINDA SZ EDEN SANATI, ARATIRMACI, AR YAZAR ve AKADEMSYENLER:
Narngl (air, Puplisist, AYB zn, Prezident tagatcs); Hseyin Szl (Azabeycan Devlet Deniz Akademiyasnn Ba Muallimi,air, Bestekr, Azarbeycan Yazclar Birliinin zv va Prezident Tagadcs) Melahat YUSUFGIZI; Fargana MEHDYEVA (air, Popilist, Prezident Mkafats); Glamail MURAT ( (air, Popilist, Prezident Mkafats); Arzu KAZIMGIZI NEHRAMLI (air, Tarih zre Felsefe Doktoru);Mansura GAAYGIZI (air, Popilist, Prezident AYBnin zv) ; ell NGZ (air); Ali CAFEROLU ALYEV (Prezident Tagadcs, Yazc-Popilist, Azarbeycan Yazclar ve Jurnalistler Birliklerinin zv, Astafa Rayon Tekstil besinin aparc maslahats) ; Galiba Caferova(air); Nigar RAHMOVA( Atatrk Markazinin Elm Emakda) ;Ganira PAAYEVA (Azarbeycan Milletvekili); Yunus ZEYRAK (Ankara Gazi niversitesi retim Grevlisi); Irak Mill Trkmen Partisi Genel Bakan Dr. Muzaffer ASLAN; Do. Dr. Kyamettin BARLAS; Abdurahman BLG (Londra Bykelisi); Kemal GR (!988) Trkiye Cumhuriyeti Gmlcine Bakonsolosu, Bykeli) ; Onur YMEN (Bykeli) ; feyyaz SALAM (Dokuz Eyll niversitesi Eitim Fakltesi retim Grevlisi); Mustafa Babr HIZLAN (Bykeli: Trkiye Cumhuriyeti Dileri Bakanlnda kili Siyas ler, Orta Avrupa ve Balkanlar Genel Mdr); Mehmet AHMET; Ahmet elebi (Bat Tarkya Camii Trkiye Cumhuriyeti Vatandalar Mtevelli Heyeti Bakan) ; dris Gdcler (air) ; Mehmet DELBALTA (Yazar); Ali AYBEK (Alev Cemaati Dedesi); Athene Goras YILLASKOPOULOS (Arsimandriti- Ba Papaz); Adanal air Hasan; Figen SEZER (Tiyatro Sanats); Nedim HASANOLU; Dilekay YAYLA (Gazeteci, air-Yazar);Prof. Dr.Nadir MAMMADL; Zahid MAMMADOV; Ruhiyya ABBASOVA; Semrab Mumcu NAZ(Aratrmac Yazar; Muzaffer KAPLAN (Diyalog Trk- Alman Cemiyeti Bakan) Hikmet Yaln KAMARAT; Dr. Kader ZLEM; Halit HABBOLU (ABTTF Bakan)aziye ELKLER (Eitimci, air-Yazar);Mustafa ALTINAY (air); Nizamolu (air); ahin KARAMAN (air); akrgz PALANDKEN (air); Adnan TOKU (Tantm Haber Gazetesi); Mehmet MUSTAFAOLU; Hsamettin TADEMR (Marmara Gazetesi Ke Yazar; Bursa Arena Gazetesi Sahibi); Mete YILDIZ( air);

afak SAHPL; afak NASR ( Filologiya zrə Fəlsəfə Doktoru, Yaz-Publisist); afak Nasr (Filologiya zre felsefe doktoru, yaz-publisist Mstekil. Azertac Melahat YU-SFKIZI air, Azərbaycan Yazlar Birliyinin zv, Prezident təqads, Aberon rayon, Xrdalan əhər Mərkəzləmi Kitabxanann direktoru); Aberon Rayon MKS; kitabn tərtibisi əfəq Sahib-linin, Redaktoru Narngln, Qafqaz-press və Boral qəzetlərinin ba redaktoru Qafqaz-me-dia ctimai Birliyinin sədri Azadə Talehin, Sona ismayilovann, Rayifə Sərxanqznn, lqar Trko-lunun, Niftal Gyəlinin, Hseyn Szlnn, Mehman Gytəpəlinin, Xaliq Lanlnn, Sabir Zaman-lnn, Balayar Sadiqin, Məhərrəm əmkirlinin, Aləmzər Sadqqznn, Tahir Əyyubolunun, Səmayə Gləliqznn, Esmira Məmmədlinin, Arzu Nehrəmlinin, Azad Qəlbinur, Bahar Abbasovann, kitab-xana iilərindən Pəri Muradovann, rəssam Zhrə Cəfərovann, Nailə məllimin, Qalibə Cəfərova-nn x dinlənildi, Fəxri fərmanlar, kitab və hədiyyələr təqdim olundu. zkan Hseyn və Pərviz Axundun sazda ifalar tədbirə xsusi ovqat qatd.

Tedbirdə zkan Hseyin z hakknda məalumat verdi. Kitabn tertibisi afaq Sahiblinin, re-daktoru Narngln kitab və mellif hakknda klar dinlenildi. airlerden Halik Lanlnn, Ekber Koalnn, Nafile Mntəezirin, Balayar Sadkn, Rena Merzilinin, Senan ran, Alamzar Sadkk-znn, Semaye Glelikznn, Arzu Nehremlinin, Nuride Msrn, Azad Kalbinurun, Ruslan Mem-məedovun, Vsal Aayevin, elle ingizin, Bahar Abbasovann, Sevda Ahedovann, kitabhana i-ilerindən Peri Muradovann, ressam Zhre Caferovann klar da maraqkla dinləenildi, Fəh-rifərman lar, kitab ve hediyyeler itiraklara takdim olundu.

zkan Hseyin Aberon MKS in merkez və filiallarna kitab hediyye etdi. zkan Hseyin-le gr ve teltif merasimi 03 oktyabr 2019-cu il tarixində Aberon rayon Mərkəzi Kitabxanasnda byk Turan, aradrma, air-ozan, BATTAM-n (Bat Trakya Trkləri Aradrma Mərkəzi ) ba-kan zkan Hseyinlə gr, ona təqdim olunacaq dnya mədəniyyət və barna elədiyi xidmətə grə sverənin Cenevrə əhərində fəaliyyət gstərən Uluslararas dl Birliyinn (UNKOPA) Av-ropa Ali Xidmət ordeni nin - medalnn təqdimat keirildi. Tədbiri giri sz ilə MKS-in direktoru M.Abdullayeva ad və sz medal zkan Heseyinə təqdim etmək n Vektor Beynəlxalq Elm-lər Akademiyasnn prezidenti, Azərbaycan Texniki Universitetində "Metrologiya və standartladr-ma" kafedrasnn mdiri, Texnika və Filologiya Elmləri Doktoru, Professor, Prezident təqads, Azərbaycan Respublikasnn Əməkdar Məllimi, Avropann Fəxri Alimi, Mədəniyyət Səfiri, air El-in sgəndərzadəyə verdi. Tədbirdə digər itiraklardan Eldəniz Abbasl, Hseyn Szl, Nurəddin Mirzəxanl, lqar Trkolu, Balayar Sadiq, Mina Rəid, əfəq Sahibli, Arzu Nehrəmli, Aləmzər Sa-dqqz, Səmayə
Gləliqz, Gləmayl Murad, Narngl, Əzizə Aahseynqz, Esmira Məmmədli, əfəq Nasir, Mtalib Tahirolu, Qəzənfər Məsimolu, Pərvanə Muradova, Vsal Aayev, Hmbət Məmmədov, Azad Qəbinur, Sənan raq, Aygn Hseyn, Ələddin kəlbəcərli, Elmira Aslanxanl, Səadət Kamilq-z, Xəlil Əhmədəliyev, xedib, səbəbkar təbrik etdi.

Zlfiye KARABAЬLI: Trkiyeli Aradrma, air-Ozan BATTAM (Bat Trakya Dernekleri Federasyon Bakan) zkan Hseyinle Gr Keirildi
oktyabr 2019-cu yl tarihində Aberon rayon Merezi Kitabhanaesinde byk Turan, ara-trma, air, ozan, BATTAMn (Bat Trakya Trkləri Aratrma Merkezi ) Bakan zkan Hseyin-le gr keirildi.
Gr zaman hem de, zkan Hseyine dnya medeniyyət və barna eylediyi hizmete gre svirenin Cenevre ehirinde faaliyyet gsteren Uluslararas dl Birliyinin (UNKOPA) Avrupa stn Hizmet Ordeni ni takdim edildi; Melahat Yusifqz;

Hekim - air Mafila MNTEZR; Xald LAINLI air; Rena MERZݬL
air, Xan Qz Natevan edebi məclisinin yaradcs və rehberi.; Redaktr, Yazclar Birlii yesi Naringl Nadir, Gnll Aratrmac Yazar Prof. Dr. (hc) zkan Hseyin, Kitabn Yazar Aratrmac Yazar afak Sahipli ve air, Bestekar, Deniz Akademisi Ba Muallimi Hseyin Szl; Pervane MURADOVA; Aberon Rayon, Hrdalan ehir Merkezi; Kitabhanaenin isi; Emrah SARICALLI ; Ankara Gazi niversitesi retim Grevlisi Rahmetli Yunus Zey-rek; Halil HAK leri Gazetesi Sahibi Halil Haki 1987; Feyyaz SALAN (KIBATEK Bakan); Eyll niversitesi Eitim Fakltesi; retim Grevlisi Feyyaz SAЬLAM; zkan Hseyin Fahri Profesrlk beratn Vektr Bakan Prof. Dr. Elin SKENDERZADE'nin elinden ald... BTS Ajans BATTAN letiim Merkezi;

Erol YILMAZ.(Gazeteci, Aratrmac Yazar) Erol YILMAZ Edirne 01.11. 2020; Metin BARBOROZ (Nefesi) ; Urfa Suru Beyi Cindi Yldz, Urfa Kara Keililer Dernek Bakan, Rumeli Beyler Beyi ve Dnya Yrkleri Fahri Kltr Elisi, Prof. Dr. zkan Hseyini ile.St Hatras Esmira Memmedova, Semra Mumcu NAZ, Aratrmac-Yazar 30.11.2007; Muzaffer KAP-LAN, DIYALOG TRK Alman Cemiyeti Bakan; Hikmet Yaln KAMARAT, MDER BAKANI (Mnih i Dernei) ; Xrdalan eheri, 18.06.2020. Halk Lanl; Prof. Dr. Fuat YNDEML; "Kaynak Haber: Bayerin Haber, Adnan TOKU'tan; Adnan TOKU Haber Bayerin Gazetesi Sahibi; Takale Belediye Bakan Muhittin Sunaolu ve sunucu erife zdemir Barn ; Adnan Toku, Gazeteci Yazar / Mnih Almanya.
Gterslof Derneimizin dzenledii Kltr Gecesine katlan Rodop Milletvekili Ahmet Hac Osman, skee Milletvelili etin Mandac, Almanyadaki Dernek Bakanlarmzla bir hatra fotoraf ektirilmi ve Bu oluum tablo Yunanllar ok tedirgin etmiti.
Ali Rfk Atasever, Dr. zkan Hseyin, Hayrettin Elmas, Cafer Aliolu (23 Nisan 1991)

BATI TRAKYA ve TRK DNYASINA KAZANDIRDII KTAPLAR
1.Tekilat ve dare.2000 Almanya (2. Bask 2001 3. Bask 2002)
2. Bat Trakya Trkleri Basn Yayn Tarihi zerine Bir Aratrma 2000, zmir (1924-2000)
3. Yunanistan Anayasas (1975-1986) Trke Tercmesi
4. Bat Trakya Fetih Tarihi 1261-1367 / 2002
5. Bat Trakya Trkleri Basn Yayn Tarihi
6. Gurbet (Bat Trakya Trkleri) iirleri
7. Bat Trakya Manevi Tarihi I. Cilt
8. Bat Trakya Trk Kltr Aratrmalar.
9. Bat Trakya Manevi Tarih II. Cilt
10.I.Uluslararas Bat Trakya Trkleri Aratrmalar Kongresi
11. Gurbette Ak Mezar
12. Azerbaycanda Bat Trakya
13. Aznlklar Yabanc Unsur mu? Almanca
14. III. Uluslararas Bat Trakya Trkleri Aratrlmalar Kongresi
15. Bat Trakya Camileri ve HazireleriSyleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn yazarlar ve yaptlar kmesinde bulunan dier yazlar...
Songl Dndar'n Hikye Kitab "ofr Aa"

Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Kerim zbekler Hakknda
Kbrs Bar Harekat'nn 37. Yl Kutlu Olsun
sa Kayacan ve Eseri, "Bana Yazlan iirler"
Topyekn Eitim

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
An - Der 2007 iir Antoloji Kitab Hakknda [iir]
Ali Rza Navruz, ksz Uykular Braktm Yatama [iir]
Ankara Sevdam [iir]
Duran Tamer'in Hayat ve iirleri [iir]
Ulviye Savtur'un Hayat ve Eserleri [iir]
Abdullah Satolu'nun Kitab [iir]
Afet Krat'n iirleri Hakknda [iir]
Ltf Develi (Lutuf Veli) 'Nin Eserleri zerine [iir]
Vatan Ak [iir]
k Sezin Ali Ba'n iir Kitab [iir]


Abdullah ar ELGN kimdir?

Abdullah (ar) ELGN HAYATI HAKKINDA BLGLER Kayseride dnyaya geldi. Kayseri Atatrk lkokulu, Fevziakmak Ortaokulu, Kayseri Lisesini bitirdi. Ankara Gazi Eitim Fakltesi'nde LSANS, Erciyes niversitesi ve Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstitlerinde Trk Dili ve Trk Dilleri zerine MASTER yapt. lk Yaz Dergisi, Gevher Nesibe Dergisi ve Gevher Nesibe Dergisi Haber Blteni ile Trk Oca Dergisinin Kurucularndan ve Gevher Nesibe Dergisi Haber Blteni ile Gevher Nesibe Dergisi ve Trk Oca Dergilerinin Genel Yayn Ynetmenliini yapt. Erciyes, Glpnar, Hakses, Dou Edebiyat, Kk Dergi, nar, Tre, Kayseri l Yll, Kayseride Salk, Yeilay, Lain, Geit, emen, Yeniden Dirili, Kayseri Kltr Oca, Trk Oca, Aydnlar Oca, Trk Yurdu, Trk Edebiyat, Trk Dnyas Tarih, Art Eitim, Anasam, Orkun, Kurultay, Gkkubbe, lesam Haber, gibi eitli gazete ve dergilerde eserleri ve hakknda yazlar yaynland. Kayseri Hakimiyet, Kayseri Haber, Kayseri Anadolu Haber Gazetelerinde uzun yllar ke yazarl yapt. Kayseri zvatan Haber Blteni, Salk Sen Haber Blteni, Kayseri Devlet Hastanesi Haber Blteni, Hoca Ahmet Yesev niversitesi Haber Blteni, gazete, dergi ve haber bltenlerinde yazlar yazd. Kayseri Halk Aklar Gnn organize etti. Elif Televizyonunda Sal ve Perembe gnleri, Baak Televizyonunda Sal ve Pazar Akamlar drt yl boyunca iir, edebiyat ve aktel konularda, Erciyes Televizyonunda niversitenin akademik personeli ve konusunda uzman olarak tannm kiilerle kltr zerine sohbet programlarn yapt ve ynetti. DENEYMLER ve GREV YAPTII YERLER: GAZ NVERSTES ve ERCYES NVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTLERNDE ayn anda MASTER YAPTI; Bildii Yabanc Diller : NGLZCE, RUSA, TRK VELER (Kazaka, Krgzca, zbeke, Azerice) bilen ELGN; Ankara, Salk Bakanl, Salk Eitimi Genel Mdrlnde RENC LER ile DEERLENDRME UBES MEMURLUU, Ankara, Keiren evre Salk Meslek Lisesi'nde Trk Dili ve Edebiyat retmenlii, Kayseri, l Salk Mdrl, Tayin ve Atamalar DEERLENDRME MEMURLUU, Kayseri, l Salk Mdrl, Genel dare eflii, Kayseri, Salk Meslek Lisesi'nde Trk Dili ve Edebiyat retmenlii, Kayseri, Salk Meslek Lisesi'nde Mdr Yardmcl, Kayseri, Salk Meslek Lisesi'nde Mdr Vekillii, Kazakistan, Abay Devlet niversitesi'nde DOU DLLER DOENTL, Kayseri, Erciyes niversitesi Trk Dili Dersleri Hocal, KAYSER, SALIK ETM ENSTTS'nde TRK DL DERSLER HOCALII, Kayseri, Salk Eitim Enstits MDR YARDIMCILII Kayseri, Salk Eitim Enstits MDRL Kayseri, Kocasinan Grup Bakanl Ayniyat Saymanl, yapt. Halen Ankarada Salk Bakanlnn, ETM UZMANI olarak grevini srdrmektedir. SOSYAL HAYATI: Kayseride Elif TV. Baak TV. Erciyes TVlerinde Tarihten Gnmze Trk iiri, Genel Kltr, Sohbet Programlar Yapt retim yeleri ve Aydn Kesim ve konunun uzmanlar ile GRUP SOHBETLER ile AIK OTURUMLARI ynetti. ERCYES TVde 26 BLMLK ATA YURDUNDA GEZNTݔ belgeseli yaynland. SHOW TVDE EEKL KTPHANE FLM yaynland. Bir ok programlar yneten ve sunuculuunu gerekletiren ELGN, Cumhurbakan Sleyman DEMREL, Babakan Mesut YILMAZ ve hanmlarnn al konumalarnda da sunuculuk yapt. Kayseri Hakimiyet Gazetesinde Gesi Belgeseli ve Belgelerle Ermeni Gnl ad ile fotorafl belgesel yaynlad. Ayn gazetede Ufuklarn tesi ad ile ke yazarl yapt. Kazakistan, Krgzistan, zbekistan, Yakutistan Trk Cumhuriyetleri ile ilgili yirmi alt (26) blmlk Ata Yurdunda Gezinti adl Televizyon Filmi yaynlad. Erciyes niversitesi Sabanc Kltr Sitesinde Fotoraflarla Trk Dnyasndan Grntler ad ile bir Fotoraf Sergisi dzenledi. Kazakistan Almat Televizyonunda Trkiyedeki Cirit Oyunlar konulu bir konuma yapt. Kazakistann Taldkargon ehrinde, Kazak Trkesi ve Trkiye Trkesi ile 20. yy Klasik Trk Edebiyatlar konulu yirmi sayfalk bir Tebli sundu. (Abay Devlet niversitesi Tarafndan Rusa olarak yaynland. ) 1 Nisan Dnya iir Gn Koordinatrl, Erciyes niversitesi Nisan Kltr ve Sanat Haftas iir Koordinatrl yapt. FAALYETTE BULUNDUU DERNEK ve KURULULAR: 1) Kayseri Ju Do Spor Kulb(Ynetim Kurulu; 2) Kayseri Hill Ay Kung Fu Spor Kulb(Ynetim Kurulu yesi), 3) Kayseri Teak Wan-Do Blge Ajanl, 4) Kayseri Kltr ve Turizm Dernei(KTKD), 5) Kayseri, Akkla ve Yresi Trkmenler Dernei, 6) Ankara, Gazi Eitimliler Vakf (GEMVAK), 7) Yrk Trkmenleri Vakf (YRTRK), 8) Ankara Trkiye Gnll Eitimciler Dernei Genel Merkezi, 9) Trkiye Makedon Dostluk Dernei Genel Merkezi, 10) Aydnlar Oca(Bakan Yardmcs), 11) Trk Ocaklar(Ynetim Kurulu yesi, Bakan Aday), 12) Ankara Mekadonya Trk Dostluk Dernei(yesi) 13) Ankara Trkiye Yazarlar Birlii Genel Merkezi(Ynetim Kurulu),(TYB), 14) Ankara, Salk Sen Genel Merkezi (ye) 15)Ankara lim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birlii Genel Merkezi(LESAM) vb dernek kurulu ve vakflarda yneticilik ve yelik grevlerinde bulundu. LG ALANLARI: Kazakistan Abay Devlet niversitesi'nde grev yapt srada hazrlad yirmi alt blmlk "ATAYURDUNDA GEZNT" adl Televizyon Dizisi ERCYES TVde be ay sreyle yaynland. Uzun yllardr, KUNG-FU(SYAH KUUK I. GIP), JUDO(SYAH KUUK) ve TEAK WAN DO (II. GIP) Uzakdou sporlar yapt. 1982 ylndan 1986 ylna kadar KAYSER Beden Terbiyesi Blge Mdrl Teak Wan-Do Blge Ajanl grevi srasnda, Blge Ajanl Btesini dzenledi. SPOR OKULLARINI ve SPOR msabakalarn KOORDNE ETT. KAYSERݒdeki TM UZAKDOU SPOR OKULARINDAK rencilerin baar belgeleri ve diplomalarn dzenleyip imza att. Kayseri/Develide, btn Develi halknn katld, ERMENLER ve TEHCR OLAYI konulu bir konferans tertipledi. Develide, Gcekler Gerince Bir lm Trafik, anakkale Geilmez adl piyesleri, Kayseriden ordu komutanlarnn da katld byk bir davette sergiledi. Kayseri Valilii ve l Salk Mdrlnn ibirlii ile dzenlenen 21 Mart 2000 Nevruz Kutlamalarn ynetti ve sunuculuunu yapt. . ALDII DLLER: 1) 1982 Yl Salk ve Sosyal Yardm Bakanl Salk Eitimi Genel Mdrlnn Dzenledii ETM METODOLOJS ve TEKNOLOJSݔ BAARI BELGES; 2) 1984 Yl Salk ve Sosyal Yardm Bakanl Salk Eitimi Genel Mdrlnn Dzenledii REHBERLK ve DANIMANLIK BAARI BELGES; 3) 1984 Yl TC. Genlik ve Spor Bakanl Beden Terbiyesi Genel Mdrl Kayseri Blge Bakanl Cumhuriyetimizin 60. Yl mnasebetiyle STN HZMET ve KRAN BELGES; 4) 1991 Yl Salk ve Sosyal Yardm Bakanl Salk Eitimi Genel Mdrlnn Dzenledii TRK DL ve EDEBYATI HZMET ETM BAARI BELGES; 5) 1994 Yl Erciyes Aylk Fikir ve Sanat Dergisinin 200. sayya ulamasnn ansna TEEKKR BELGES; 6) 1995-1997 Yllarnda Kazakistan Cumhuriyeti Eitim Bakanl Almat Abay Devlet niversitesi REKTRL DOU DLLER BLM, TEEKKR BELGES; 7) 1995-1997 Yllarnda Kazakistan Cumhuriyeti Eitim Bakanl Almat Abay Devlet niversitesi TARH FAKLTES DEKANLII, TEEKKR BELGES; 8) 1995 Yl Bizim Genlik Aylk Kltr ve Sanat Dergisinin dzenledii ARLER ANTOLOJSݔ TEEKKR BELGES; 9) 1999-2000 retim YlndaCUMHURYETN 75. YILI erevesinde dzenlenen retmenler arasnda yaplan Makale Yarmasnda ATATRK ADA ETM ve RETMEN konulu maklesiyle L BRNCL; 10) 2000 Anadolu lim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birlii (ANASAM) KAYSER ARLER GNܔ, TAKDR BELGES; 11) 2000 Yl, Kayseri Kltr ve Turizm Derneinin dzenledii 1. DNYA R GNܔ dolays ile TEEKKR BELGES; 12) 2000-2001 Yllarnda OSMANLI DEVLETNN KURULUUNUN 700. YILI erevesinde dzenlenen makle yarmasnda OSMANLI ve VELAHT TRKYE konulu maklesiyle L BRNCL ve Trkiye Genelinde MANSYON ve PARA DLLER; 13) 2001 Yl, Kayseri Kltr ve Turizm Derneinin dzenledii 2. DNYA R GNܔ dolays ile TEEKKR BELGES; 14) 2001 Yl, Erciyes niversitesinin dzenledii 2. KAYSER ARLER GNܔ dolays ile TEEKKR BELGES; 15) 2002 Yl, Kayseri Turizm ve Kltr Derneinin dzenledii 9. DNYA R GNܔ dolays ile TEEKKR BELGES; 16) 2002 Yl ERCYES AYLIK FKR VE SANAT DERGSNN 300. SAYIYA ULAMASINI SALAYAN YAZARLARINA TEEKKR BELGES; 17) 2005 Yl Kayseri Turizm ve Kltr Dernei, Erciyes Aylk Fikir ve Sanat Dergisi, emen iir Dergisi, Yeniden Dirili Kltr Dergisi Ynetim Kurulu Bakanlnn AHMETN AKKILASI kitabnn kna TEEKKR BELGES; 18) 2007 Yl Mustafa Kemal lkretim Okulunun dzenledii R DNLETSݒne katklar iin TEEKKR BELGES; 19) 2007 Yl, Trkiye Yazarlar Birlii Kayseri ubesinin dzenledii Kltr Sanat dlleri erevesinde 2007 YILI KAYSER KLTRNE HZMET DLܔ ; 20) 2008 Yl, Kayseri Turizm ve Kltr Derneinin dzenledii 3. Dnya iir Gn dolays ile TEEKKR BELGES; 21) 2008 Nisan 28 TRKYE BYK MLLET MECLS BAKANLII,nn katklaryla yaplan Bizim ocuklarmz Hikye ve iir Yarmas dolays ile l Sosyal Hizmetler Mdrl ve Trkiye Gnll Eitimciler Dernei desteinde Meclis Toplant Salonunda, Meclis Bakan Kksal TOPTAN tarafndan verilen TEEKKR BELGES; 22) 2009 Mart 14, Sakarya Bykehir Belediye Bakanl ile Trkiye Gnll Eitimciler Dernei ve Sakarya Gnll Eitimciler Dernei tarafndan dzenlenen SAKARYA ARLER BULUMASI na katklar dolays ile verilen TEEKKR BELGES; 23) 2009 Nisan 27 TRKYE BYK MLLET MECLS BAKANLII,nn katklaryla yaplan II. Bizim ocuklarmz Hikye ve iir Yarmas dolays ile l Sosyal Hizmetler Mdrl ve Trkiye Gnll Eitimciler Dernei desteinde Meclis Toplant Salonunda, Meclis Bakan Kksal TOPTAN tarafndan verilen TEEKKR BELGES; 24) 2009 Temmuz 13, TRKYE BYK MLLET MECLSݔ,nn STN HZMET DLܔ n, (TYB) Trkye Yazarlar Birlii Ynetim Kurulu yeleri olarak Meclis Toplant Salonunda, Meclis Bakan sn. Kksal TOPTANn elinden ; plaket ve dlleri almtr. EKT DZ FLMLER: 1) Ata Yurdunda Gezinti (Yirmi Alt Blm) Erciyes TV. de Yaynland. 2) Eekli Ktphane (Dokuz Blm) Show TV. Gsterimi Yapld. YAYINLANMI ESERLER: 1)ELGN, Abdullah ar, "Dten teye, (iir, Aslmlar Matbaas, Ankara 1983); 2) ELGN, Abdullah ar,"Trk Edebiyatnda Sz Sanatlar, ml ve Noktalama(Servet Yayn Datm, stanbul 1988); 3) ELGN, Abdullah ar,"Kltr stils, (Kltr Basn Yayn Birlii, stanbul 1990); 4) ELGN, Abdullah ar, "lk Kble, (Kltr Basn Yayn Birlii, stanbul 1991); 5) ELGN, Abdullah ar, "iirlerle Hemire, (Bizim Ofset, Kltr Basn Yayn Birlii Yaynlar, Ankara 1991); 6) ELGN, Abdullah ar, Mehmet kif, (Kltr Basn Yayn Birlii, stanbul 1992); 7))ELGN, Abdullah ar,"Trk Dili (Geit Yaynlar, Kayseri 1999); 8) ELGN, Abdullah ar,"Edeb Sanatlar, (Lain Yayn Datm, Kayseri 2000); 9) ELGN, Abdullah ar, Duran Karakuun iirleri, (Lain Yayn Datm, Kayseri 2001); 10) ELGN, Abdullah ar, "Trk Dili,( (Geniletilmi kinci Bask) Lain Yayn Datm, Kayseri 2001); 11) ELGN, Abdullah ar, Gesi Belgeseli, (Akn Gnlk, Kayseri 2001); 12) ELGN, Abdullah ar, anakkale (Piyes), (Lain Yayn Datm, Kayseri 2001); 13) ELGN, Abdullah ar, Belgelerle Ermeni Gnl, (Aratrma), (Lain Yayn Datm, Kayseri 2001); 14) ELGN, Abdullah ar, "Kazak airleri Antolojisi, (Lain Yayn Datm, Kayseri 2002); 15) ELGN, Abdullah ar, zel retim Metodlar I, (Lain Yayn Datm, Kayseri 2002); 16) ELGN, Abdullah ar, zel retim Metodlar II, (Lain Yayn Datm, Kayseri 2002); 17) ELGN, Abdullah ar, Trk Dilini renmenin Metodlar, (Lain Yayn Datm, Kayseri 2003); 18) ELGN, Abdullah ar, "Akkla Yresi ve Azlar,(Bykehir Belediyesi Kltr Mdrl, Kayseri 2005); 19) ELGN, Abdullah ar, Eekli Ktphane (Bizim Genlik Yaynlar, Kayseri 2005); 20) ELGN, Abdullah ar, Ahmetin Akklas(Bizim Genlik Yaynlar, Kayseri 2005) adl eserleri bulunmaktadr. ESERLERN YAYIMLANDII ve YES OLDUU NTERNET STELER: 1)http://kitap. antoloji. com/kisi. asp?CAS=116889 2)http://www. eren. com. tr/goster/kitap/kisi. asp?CAS=116889&SID=820626336162 3)http://www. eren. com. tr/goster/kitap/kisi. asp?P=2&SER=&CAT=&CAS=116889&PUB=&liste=&SID=517183642810&ara=&yer= 4)http://www. antoloji. com/siir/sair/sair. asp?sair=56366 5)http://www. ideefixe. com/kitap/urun_liste. asp?kid=11707 6)http://bozok. org/modules. php?name=News&file=article&sid=3884 7)http://www. tumkitaplar. com/kitap/index. pl?yazar2=31546 8)http://www. hikayeler. net/arama-sonuclari. asp?cx=partner-pub-9067201929723412%3Agu73my-qrwo&cof=FORID%3A10&ie=ISO88599&q=Abdullah+%C7a%F0r%FD+ELG%DCN&sa=Ara#902 9) http://www. asilkan. org/ (On iki dilde yaynlanan bir site) 10) Zemge Yaynlar 5 24. 07. 2008 Aktif 11) Yreimizden damlayanlar. . . 42 24. 07. 2008 Aktif 12) Yldzlar Salonu 186 31. 07. 2008 Aktif 13) Yetkili airler 4563 26. 05. 2008 Aktif 14) -TRK SANAT MZ Tutkunlar- 256 24. 07. 2008 Aktif 15) Trk Edebiyat 67 03. 06. 2008 Aktif 16) TRK DL ve EDEBYATI SEVGS 2 01. 06. 2008 Aktif 17) 'Trabzon iir Grubu' 29 24. 07. 2008 Aktif 18) iirleri Ayarlama Enstits 15 24. 07. 2008 Aktif 19) iiri Sevenler 12 24. 07. 2008 Aktif 20) iir Gurubu 211 24. 07. 2008 Aktif 21) air Sofras 173 24. 07. 2008 Aktif 22) Sakaryann Gen Kalemleri 11 24. 07. 2008 Aktif 23) Medcezir 4 24. 07. 2008 Aktif 24) Maviye Aklar 28 05. 06. 2008 25) Mavibulvar Boydanboya 478 24. 07. 2008 Aktif 26) Mavi Gller 16 24. 07. 2008 Aktif 27) KAYSERL AR ve YAZARLAR 3 03. 06. 2008 Aktif 28) zmir airleri 185 24. 07. 2008 Aktif 29) iSTANBUL SEVDALILARI 4 24. 07. 2008 Aktif 30) HARMAN iir ve Edebiyat Dergisi 21 24. 07. 2008 Aktif 31) HAK ve HAKKAT'E GNL VERENLER. . 7 24. 07. 2008 Aktif 32) Gne Topla Benim iin 146 24. 07. 2008 Aktif 33) Glmsemek Bir Sihirdir 205 30. 07. 2008 Aktif 34) Felsefe ve Dsnce Tarihi 25 24. 07. 2008 Aktif 35) Es Radyo Siir Gurubu 15 24. 07. 2008 Aktif 36) Elaza Ses Ol 129 24. 07. 2008 Aktif 37) EKN. Doan Deniz 39 24. 07. 2008 Aktif 38) Ege de iir Molas 124 24. 07. 2008 Aktif 39) Edep Dairesi inde nsana Dair Herey 174 24. 07. 2008 Aktif 40) Divan Edebiyat 29 24. 07. 2008 Aktif 41) Dipsiz Kumbara 23 24. 07. 2008 Aktif 42) DiKeNSiZ GLLeR 364 24. 07. 2008 Aktif 43) Bursa 123 03. 06. 2008 Aktif 44) Bakent Gen Sanat Edebiyat 45) Bal ve Gl Edebiyat Sofras 22 24. 07. 2008 Aktif 46) Aziz Trkemiz 16 24. 07. 2008 Aktif 47) Azerbaycan Trklerinin Edebiyyat 62 24. 07. 2008 Aktif 48) Aydnl airler ve iir Dostlar 58 24. 07. 2008 Aktif 49) Ay Karanlk iir Grubu 546 24. 07. 2008 Aktif 50) Aka Sevdallar 380 31. 07. 2008 Aktif 51) Ankaral airler ve Edebiyatlar 245 03. 06. 2008 Aktif 52) ANKARA RZGARI YNETM GRuBU 53) Ankara RZGARI 248 24. 07. 2008 Aktif 54) Ankara Dusler Sokag Saknler 2 24. 07. 2008 Aktif 55) ankarA alT kltR - tutunamayanlaR 3 24. 07. 2008 Aktif 56) Anka Kltr ve Edebiyat Grubu 4 24. 07. 2008 Aktif 57) Anilarda Yasarken 43 24. 07. 2008 Aktif 58) 'Anahtarcym,ilingirim 2 24. 07. 2008 Aktif 59) Anadolu Aklar 78 24. 07. 2008 Aktif 60) Amatr Yazarlar Kulb 5 24. 07. 2008 Aktif 61) 'Altnc ehir' 4 24. 07. 2008 Aktif 62) Alperen Ocaklar 13 24. 07. 2008 Aktif 63) Almanya iirdostlar Grubu 7 24. 07. 2008 Aktif 64) Almanya da Yaayan airler 8 24. 07. 2008 Aktif 65) Ali Aka - lham Perileri iir Grubu 61 24. 07. 2008 Aktif 67) _PaPLLoN_ 5 03. 06. 2008 Aktif 68) ALACA KARANLIK ve AKLARIN MEKANI AYRILIK 4 03. 06. 2008 Aktif 69) ' NE Olursan OL GEL' 108 03. 06. 2008 Aktif 70) -' Mahzendeki araplar Kahve Diye Deviren Sarho Kediler' 48 24. 07. 2008 Aktif 80) ' Balkan Trkleri, Bat Trakyallar ve gmenler 44 03. 06. 2008 Aktif 81) ' 6630 - Nokia ' Program, oyun, tema, klip, vs, vs. . . 7 03. 06. 2008 Aktif 82) ' ` Ak iirleri Antolojisi ` ' 68 24. 07. 2008 Aktif 83) ' ` Birikinti. . . Kenar Kede Kalanlar ` ' 13 24. 07. 2008 Aktif 84) ' ___Gizli Kalm Gerekler ___' 113 24. 07. 2008 Aktif 85) ' '-' Ulalmaza Uzanmak ' '-' 200 24. 07. 2008 Aktif 86) ' ' 'Sinema ve Sinema Kitapsz da Olmaz Haberleme Telefonu: 00 90 532 233 14 13 Emeil: cagrielgun@hotmail. com

Etkilendii Yazarlar:
Yazar, Aratrmac, air


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Abdullah ar ELGN, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.