..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Paul'un Peter hakkında söyledikleri, Peter'den çok Paul'u tanımamızı sağlar -Spinoza
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
izEdebiyat - Sahne Arkası > Yayın İlkeleriEdebi Türler (Şiir, Öykü, Deneme, Roman)


1) Metin edebi bir metin olmalıdır.
2) Şiir ise serbest veya vezinli olarak, ancak her durumda şiirsel bir bütünlük içinde kaleme alınmış olmalıdır.
3) Öykü ya da roman ise düz yazı şeklinde kaleme alınmış olmalı, örgüsel bir tutarlılığa ve gerçek ya da hayali olaylara dayanan bir kurguya sahip olmalıdır.
2) Türü ne olursa olsun, metinde başka bir yazar, şair ya da eserden esinlenildiyse bu metnin başında açıkça belirtilmelidir.
3) Metnin içinde başka bir yazar, şair ya da eserden alıntı yapıldıysa, yapılan alıntının sahibi metnin içinde açıkça belirtilmelidir. Alıntı hiçbir durumunda metnin 1/5'inden daha uzun olamaz.
3) Öykü, şiir ya da deneme yazarın dışında gerçek bir kişinin ağzından anlatılıyorsa, söz konusu kişinin onayı şarttır.
4) Metin doğru küme altına yerleştirilmiş olmalıdır. Metin için uygun kümenin bulunmaması halinde site editörlerine yeni küme için başvuruda bulunulabilir.


İnceleme


1) Gönderilen metin bir İnceleme ise araştırma niteliği taşımalıdır, hayali ya da kurgul olayları ve/ya da kahramanları konu almamalıdır. İnceleme bir görüşü çürütmek ya da desteklemek için kaleme alınmışsa, nesnel olgulara dayanan uslamlamalarla desteklenmemiş olmalıdır.
2) Yararlanılan kaynakların açıkça belirtilmesi gerekir.

Eleştiri


1) Gönderilen metin, politik bir yazıysa, Türkiye Cumhuriyeti anayasasına ve uluslararası internet hukukuna uygun olmalıdır. Yazılar, imgeler, yorumlar ve forum iletileri yoluyla hiçbir partinin ya da daha başka politik ya da ticari kurumun, hiçbir vakfın, derneğin ve benzeri örgütlenmelerin propagandası yapılamaz.
2) Gönderilen metin dinsel içerikli bir yazıysa, kimsenin dini inançlarına ya da tanrıtanımazlığına saldırı ve/ya da rencide edici deyimler, anlatımlar içermemelidir.


Bilimsel


1) Gönderilen metin felsefi bir yazıysa, yazının uslamlamalar ve tanıtlamalarla kurulmuş olması gerekir. Bir sava karşılık, bir karşı sav getiriliyorsa, nedenselliğe bağlı olunması gerekir. Felsefi içerik oldukça geniş bir alanı kaplasa da 'benim hayat felsefem de bu' tarzındaki denemeler felsefi yazılar kapsamına girmezler.
2) Gönderilen metin doğa bilimlerini ilgilendiren bir yazıysa, bilimselliği gereğince, içeriğin kuramlarla destekleniyor olması gerekir. İçerik bir hipotezi konu alıyorsa, hipotez olduğu açıkça belirtilmiş olmalıdır. Bilimsel metinlerde tarafsızlık aranmaktadır. Öznel görüş ve inançlarla kaleme alınan metinler, bilimsel kümesine kabul edilmez. Alıntı yapılması durumunda kaynak belirtilmesi zorunludur.


Tüm kümeler için geçerli ilkeler:


1) Yayınlanan yazıda bir kişiye, bir kuruma ya da bir devlete yönelik herhangi bir suçlama varsa, yazarın resmi bir belgeyle ya da yayınlanmış bir eserle bu suçlamayı destekleyebilmesi gerekir. Desteklememesi durumunda metin İzEdebiyat editörlerince siteden kaldırılabilir.
2) Her durumda T.C. Anayasasına aykırı içerik kabul edilmez.
3) Metnin konusu ne olursa olsun, hiçbir tüzel ya da gerçek kişiye ya da kuruma hakaret niteliği taşımaması gerekir.
4) Metnin konusu ne olursa olsun, hiçbir tüzel ya da gerçek kişiye ya da kuruma belgelerle kanıtlanmamış suçlamalarlarda bulunmaması gerekir.
5) Metinde okunmayı zorlaştıracak kadar imla hatasına rastlanması durumunda metin siteden kaldırılır.
6) Metnin başlığında ya da tanıtımında yazım hatası bulunan yazılar siteye hiçbir durumda kabul edilmez. Aynı şekilde sadece büyük harf kullanarak atılan başlıklar, alt başlıklar ve tanıtım yazıları da metnin siteye kabul edilmemesi için neden sayılabilir.
7) Metnin, telif hakları süresi dolmuş bir eser olmadığı sürece, gönderen kişiye ait olması şarttır. Telif hakları dolmuş bir eser ise, eserin gerçek yazarının metnin başında açıkça belirtilmiş olması gerekir. İzEdebiyat bir metinde telif ihlallerinin bulunduğunu görmesi durumunda hem yazıyı, hem yazarı siteden uzaklaştırma hakkını kendine saklı tutmaktadır.

 

Saydamlık İlkesi


  • İzEdebiyat'ta tüm yazıların okunma oranları açıkça belirtilmektedir.
  • İzEdebiyat listeleri tüm yazarların eşit değerlendirildiği karmaşık bir formüle göre sıralanmaktadır. Sıralamada kütüphane girişlerinden, yorumlara, zamansal bir eğri üzerinden okunma sayısına kadar birçok etken değerlendirmeye alınmaktadır. Hesaba katılan tüm değerler ve orantılar tüm yazarlar için eşittir.
  • Site yönetimi ve/ya da editörler hiçbir şekilde listelere müdahale etmez.
  • Site yönetimi ve/ya da editörleri sayfalarda belirtilen birkaç alan dışında hiçbir yazıyı öne çıkaramaz, hiçbir yazının reklamını yapmaz ve hiçbir yazıyı eleştirmez.
  • Yazar olarak İzEdebiyat'ta yer alan editör ya da site yöneticileri hiçbir zaman Seçtiklerimiz ya da Yazar Tanıtımı bölümüne konu olamaz.
  • İzEdebiyat, siteden kaldırılan bir yazının neden kaldırıldığına dair bir soru gelirse, nedenini yazara ve sadece yazara özel posta yoluyla açıklamakla yükümlüdür.
  • İzEdebiyat siteye kabul edilmeyen bir metnin niye kabul edilmediğini bildirmekle yükümlü değildir.
  • İzEdebiyat'a kişisel posta yoluyla gelen şikayetler yazardan izin alınmaksızın hiçbir şekilde başkasına aktarılamaz, genel görünüme (forum) açılamaz. Aynı şekilde İzEdebiyat editörleri ve yönetimi yazarlara gönderilen kişisel postaların, kendilerine danışılmaksızın foruma iletilmesi durumunda bu iletileri kaldırma hakkını kendilerine saklı tutmaktadır.
  • İzEdebiyat'ın yazarlar hakkında topladığı bilgiler her zaman için saklıdır ve kimseye herhangi bir nedenle verilemez.
  • Bir yazı yayınlandıktan sonra alıntı uzunluğunun 1/5'den fazla olması, temelsiz suçlamalarda bulunması ve benzeri durumların farkedilmesi durumunda yazı editörler tarafından İzEdebiyat'tan çıkarılır.

 

 

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar|

| Katılım | Üye Yazar Girişi | Yazışma | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | İzedebiyat? |

© 2000-2001, İzlenim.com - Tüm hakları saklıdır.