..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
En bilge insanlar bile arasra bir iki zrvadan holanrlar. -Roald Dahl
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Bilimsel > Fizik > Ahmed Nuri
29 Austos 2008
Kuantum Fizii ve Bedizzaman  
Ahmed Nuri
Bedizzaman, “mmkinat” kavramyla kinatta gereklemi ya da gereklememi btn olaslklar da kastetmektedir. Bu durumda Bedizzaman’n grleriyle Kuantum Fizii arasnda bir paralellik gze arpmaktadr.


:HEDG:
Fizik bilimi ksaca “Madde ve madde bileenlerini inceleyen, ayn zamanda bunlarn etkileimlerini aklamaya alan bir bilim dal(1)” olarak tanmlanabilir. mani bak asyla yani Bedizzaman’n da ifadeleriyle mn-y harfi ile bakldnda Fizik bilim dal, maddeyi yoktan var eden; nesneleri gayet kemal ve nihayet cemalle ekilden ekle sokan Yce Yaratcy anlatan bir daldr. Bakn Bedizzaman, bu gerei Risale-i Nur Klliyatnda nasl ortaya koyuyor:


“Demek o maddeler kimin mlk ise, btn ondan yaplan eyler de onundur; tarla kimin ise, mahsulat da onundur; deniz kimin ise, iindekiler de onundur.”(Yirmi kinci Sz)

“Sizin okuduunuz fenlerden her bir fen, kendi lisn- mahsusuyla, mtemdiyen Allah'tan bahsedip, Hlk tanttryorlar. Muallimleri deil, onlar dinleyiniz.” (On nc Sz)

“te bu fenlere kyasen, yzer fnndan herbir fen, geni mikysyla ve hususi aynasyla ve drbnl gzyle ve ibretli nazaryla, bu kinatn Hlk- Zlcellini esmsyla bildirir; sftn, kemltn tanttrr.” (On nc Sz)


Bir m’min ve Mslman olarak kinat bu bak asnn dnda anlamlandrmamz imkanszdr. En basit ifadeyle “ bir kitap katipsiz olmad gibi bu kinat kitab da Yaratcsz olmaz” eklinde dillendirebileceimiz mantki nerme, aslnda kinatn var olu srrn da aklayan anlaml bir cevap olmaktadr. Asrmzn byk mtefekkirlerinden olan Bedizzaman’n bilim anlay bu ekildedir. Ona gre “btn ilimlerin ss-l esas iman- billahtr” ki, bu inan aslnda btn Kutsal Kitaplarn vaz ettii hakikatin tam da kendisidir.


Bedizzaman ve Kuantum Fizii


Bilim bayran, Kur’an’n ruhundan uzaklaan Mslmanlarn elinden alan Bat dnyas, eitli beeri ideolojilerin de etkisiyle Kinatn anlamsz, hikmetsiz maddeler yn olduunu iddia ediyordu. Bu gre gre, her ey tesadfen oluuyordu. Kinatn bir Yaratcs olduunu savunmak Comte’un gelitirdii bilim dinine olduka tersti. Gya byle bir iddia bilimden, bilimsellikten uzaklamak olacakt. Bat inan asndan bu denli skutta olmasna ramen, gerekletirilen bilimsel aratrmalar olduka youndu. Bu youn aratrmalar 20. yy’da meyvelerini vermeye balad. lk olarak 1900 ylnda Alman Fiziki Max Planck Kuantum Mekaniini kefetti. Bu teoriye gre btn maddelerin kendilerine has bir titreimleri vard. Kuantlar dzeyindeki en kk maddelerde yani zerrelerde bile bu hareketler grlyordu. Her bir maddenin kendine zg bir frekans ve bu frekansa uygun bir radyasyon salnm gerekleiyordu.


Kuantum Fizii alanndaki almalar gnmze gelene kadar gelierek, zenginleerek devam etti. Schrdinger adl bilginin gelitirdii “Kedi” modeli bu teoriyi aklamak iin olduka anlamlyd. Bilginin 1935’li yllarda ortaya koyduu bu tefekkri deney, ksaca yle ifade edilebilir “Salkl bir kedi hava alan bir kutu iine konur. Kutuya zel bir mekanizmas olan zehirli bir gaz iesi yerletirilir. Bu gazn ieden kutuya yaylmasn salayacak mekanizma radyoaktif bir mikroskobik zerre (kuant) ile kontrol edilir. Bu gzle grlmeyen zerre kuantum fizii yasalarna tabiidir ve ayn anda farkl yerlerde, grevlerde olabilmektedir. Kedinin yaam da bu zerrenin iinde bulunaca eitli ihtimal seeneklerine balanmtr. Buna gre 1 saat sonra kedinin canl ve l olma olaslklar eit olarak kabul edilmektedir.”(2) Bu deneyden anlamamz gereken udur. Bir madde ayn anda baka yerlerde, baka zamanlarda, baka durumlarda olabilir. Btn olaslklar eittir. Her ey hem vardr, hem de yoktur.


Kuantum Fiziinden yola karak en dikkat ekici teoriyi gelitiren kii Stephan Hawking’tir. Hawking, “Her eyin Teorisi” olarak adlandrlan teoriyi gelitirmek iin eitli bilimsel grler ortaya atmtr. Onun baz grlerinin Risale-i Nur’da ifade edilen pek ok hakikatle paralellik gstermesi gerekten artcdr. Bu durum Bediuzzaman'n dehasn gstermekle birlikte, bir Kur’an Tefsiri olan Risale-i Nur’un, Kur’an- Kerim ayetlerindeki bu asra bakan mucizeleri nasl yansttn da ortaya koymaktadr.


Risale-i Nur’da sklkla kullanlan mmkinat, imkan stlahlar ilk bakta sadece Kelam ilminin alnna giren Hudus ve mkan delillerini ifade ediyor olarak dnlebilir. Ancak sz, balamna uygun yani mukteza-y hale mutabk bir ekilde anlalmaya allmaldr. Bu durumda Bedizzaman, “mmkinat” kavramyla kinatta gereklemi ya da gereklememi btn olaslklar da kastetmektedir. Bu durumda Bedizzaman’n grleriyle Kuantum Fizii arasnda bir paralellik gze arpmaktadr.


“O Kadr, btn istikblin, btn mmkintn icdna, btn acibinin izhrna muktedirdir.” (Onuncu Sz)

“Mmkintn (btn imkanlarn) vcud ve ademinin (varlk ve yokluunun) msvtndan (eitliinden) ibret olan imknndaki muvzenesi (dengesi) srryla, az ok, byk kk Ona msvi olduu gibi, btn insanlar birtek insan gibi bir sayha ile hare getirebilir” (Onuncu Sz) Focus dergisinde geen, Bedizzaman’n yukardaki ifadelerini andran u grlere bir dikkat edelim: “Hawking, "hilik" ile "varlk" arasndaki gei annn aydnlatlmasnn, "Tanr'nn plan"n ortaya karmak anlamna geldiini dnyor.”


Yine Schrdinger’in Kedi deneyinde ortaya konulan, “bir eyin hem var hem de yok oluunun” eit imknda olduu gerei Bedizzaman’n: “Mmkintn (btn imkanlarn) vcud ve ademinin (varlk ve yokluunun) msvtndan (eitliinden) ibret olan imknndaki muvzenesi” ifadelerinde aka kendini gsteriyor. Yani Bedizzaman’n bu gibi pek ok ifadelerinin Kuantum fiziinin kinat hakkndaki grleri bilinmeden anlalmasnn ok da mmkn olmayaca sanrm anlalmtr. Ancak Kuantum Fiziinin slam alimlerinin grlerinden etkilenilerek gelitirilmi olma olasln da gz ard edemeyiz. Eskiden beri slam Bilginleri “imkan” delilini kullanyorlard. “Leyse fi’l imkanu ebda’u mimma Kne” (Btn olanlarn olduklarndan daha gzel bir ekilde olmalarnn imkn yoktur) zl sz, bu slam Bilginlerinin “imkan” hakkndaki youn tefekkrleri sonucunda sylenilmi bir szdr. Atomun “blnebilir bir cz” olduunu syleyenler de, dier baz bilimsel keifleri ilk olarak yapanlar da ayn bilginler deiller midir?


Hawking aslnda btn kainatn boyutlu bir parack olduunu savunuyordu. Kinatmz hareket halindeki pek ok kinatla birlikte hareket etmektedir. Ayrca ona gre btn kinat Hologram benzeri bir yansmadan olumutur:


“Byk Patlama'nn ardndan, zaman boyutu ile tane uzaysal (uzunluk, genilik, ykseklik) boyut alarak kozmik bykle dnt. Kalan yedi boyut, konumlarn deitirmeden, yani sicim kadar bir alan kaplayacak byklkte, bir gonca gibi sarl olarak kaldlar. Bilim adamna gre, byle yedi boyutlu bir yumak, evrenin her noktasnda mevcut.”


“Hawking, bu noktada kendi kendine u soruyu sormu: "stnde yaadmz Dnya nasl yorumlanmal?" Yantn ise yle vermi: "Bizim gzlemleyebildiimiz evren, belki de hiper uzayda szlen boyutlu bir bran'dan te bir ey deil. Ve evrenimiz bu uzayn iinde yalnz deil. nk, srekli yeni evrenler, yeni bran'lar douyor.”


“Hologramlarda, doru adan bakldnda, iki boyutlu bir yzeyde, boyutlu bir nesnenin grnts fark ediliyor. Baka bir deyile, daha yksek boyuttaki bilgiler, daha dk boyuttaki bir oluumun iine kodlanyor. yleyse, boyutlu dnyamzda gerekleen her ey, aslnda daha yksek boyutlu bir dnya tarafndan retilmi olabilir mi? Ya da bir paralel dnyann sadece yansmas olabilir miyiz? Hawking'e gre bu sorularn yant evet!”


Bedizzaman’n aadaki ifadeleri yukardaki grlerle bir arada bir kere daha okunduunda, onun baz evrelerce kastl olarak rtlmeye allan ilmi dehas bir kere daha anlalacaktr:


“Mesela u menzilin drt duvarnda drt tane endam aynas bulunsa, her ne kadar o menzil teki aynayla beraber irtisam ediyor; fakat herbir ayna kendinin heyetine ve rengine gre eyay kendi iinde ihtiva eyler, kendine mahsus misal bir menzil hkmndedir. te, imdi iki adam o menzile girse, birisi bir tek aynaya bakar, der ki: "Her ey bunun iindedir." Baka aynalar ve aynalarn ilerindeki suretleri iittii vakit, mesmutn o tek aynadaki, iki derece glge olmu, hakikati klm, tagayyr etmi o aynann kk bir kesinde tatbik eder. Hem der: "Ben yle gryorum, yleyse hakikat byledir." Dier adam ona der ki: "Evet, sen gryorsun, grdn haktr. Fakat vakide ve nefs'l emirde hakikatin hakik sureti yle deil. Senin dikkat ettiin ayna gibi daha baka her bir ayna iinde aynalar var; grdn kadar kck, glgenin glgesi deiller” (On Sekizinci Mektup)


Bedizzaman’n drt endam aynasyla ile iinde bulunduumuz (ykseklik, genilik, derinlik, zaman) boyutlara iaret ettiini dnebiliriz. Bu rnekle ii ie gemi aynalardaki snrsz grntler gibi, kainatta i ie gemi boyutlarn da varl ortaya konmaktadr.


“Mmkintta zdlar birbirine girebilmi; mertebeler tevelld ederek, ihtilft ile tegayyrt- lem ne'et etmitir. Mdem ki kudret-i ezeliyede mertib olamaz; yle ise, makdrt dahi, bizzarre kudrete nisbeti bir olur; en byk en ke msvi ve zerreler yldzlara emsl olur.” (Yirmi Dokuzuncu Sz)


“Evet, herkesin bu lemde birer lemi var, birer kinat var. det zuurlar adedince birbiri iinde hadsiz kinatlar, lemler var. Herkesin husus leminin ve kinatnn ve dnyasnn direi kendi hayatdr. Nasl herkesin elinde bir aynas bulunsa ve bir byk saraya mukabil tutsa, herkes bir nevi saraya, aynas iinde sahip olur. yle de, herkesin husus bir dnyas var.”


“Tahavvlt- zerrt………kelimt- kudreti yazmak ve izmekten gelen harekttr ve mnidar ihtizzttr.” (Otuzuncu Sz)


Bilhassa bu son ifadelerdeki “tahavvlat, harekat ve izhtizazat” terimleri ise bize ok ey sylemektedir. Bedizzaman burada aka Sicim Teorisinde ifade edilen “paracklarn dalgalanmalarndan, titreimlerinden” bahsetmektedir. Bilhassa “ihtizazat” kelimesi “hafif titremeler, deprenmeler, harekete gemeler, sallanmalar” anlamna gelmektedir ki Bedizzaman, Kuantum Fiziinin “maddelerin titreim halindeki zerrelerden” olutuu grne benzer bir ifade ortaya koymutur. stelik Sicim Teorisinin 1960’lardan sonra gelitirildii dnlrse, Bedizzaman’n paracklar hakknda bu denli tutarl grler ortaya koymas onun bilimsel dnme gcn de aka ortaya koymaktadr. Byle bir dehann kendi z vatannda, resmi evreler tarafndan, sanki hi yaamam gibi grmezden gelinmesi, olduka acdr.


u da bir gerektir ki, Bat, daha nce Mslmanlarn gelitirdii ilmi mahsulat halen kendine mal etmektedir. Bunda bizim tembelliimizin ve vurdum duymazlmzn byk paynn olduu aikardr. Daha derin bir aratrma yapldnda grlecektir ki, Kuantum Fizii, slam bilginlerinin grlerinden, Tasavvuf’tan beslenmektedir. Bilhassa Hawking’in bilimsel almalarnda bu aka grlmektedir: “yleyse, boyutlu dnyamzda gerekleen her ey, aslnda daha yksek boyutlu bir dnya tarafndan retilmi olabilir mi? Ya da bir paralel dnyann sadece yansmas olabilir miyiz? Hawking'e gre bu sorularn yant evet.” Hawking’in bu szlerinde, aka slam dininin “tecelliyat- esma-y ilahiye” inannn yansmalarn grmek mmkndr. Risale-i Nur’un adeta bayraklatrd ve btn dnyaya tantt bu hakikat, btn kinatn Allah’n isimlerinin yansmalarndan ibaret olduunu ortaya koyar. Kinatta grnen her ey Allah’n isimlerinin ve sfatlarnn yansmalarnn basit birer glgesidir. Risale-i Nur bu konuya geni yer ayrr. Biz Onuncu sz’den bir rnekle konuya aklk getirmeye alalm: “Evet, u hafziyetin (muhafaza ediciliin) bu srette tecellsinden (yansmasndan) anlalyor ki, u mevcudtn (varlklarn) Mliki, mlknde cereyan eden her eyin inzibtna byk bir ihtimm var (ehemmiyet veriyor) Hem, hkimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. O derece ki, en kk bir hdiseyi, en ufak bir hizmeti yazar, yazdrr. Mlknde cereyan eden her eyin sretini mteaddit (eitli) eylerde hfzeder (kaydeder)” (Onuncu Sz) Bu durumda, Hawking’in aadaki ifadeleri, Risale-i Nur’un ve slam Alimlerinin ortaya koyduu “tecelli-yi esma” hakikatinin bilim diliyle ifade edilmesinden baka bir ey deildir. “yleyse, boyutlu dnyamzda gerekleen her ey, aslnda daha yksek boyutlu bir dnya tarafndan retilmi olabilir mi? Ya da bir paralel dnyann sadece yansmas olabilir miyiz? Hawking'e gre bu sorularn yant evet.”


Elbette bu konuyla ilgili sylenebilecek ciltler dolusu sz var. Biz bu almamzla baz hakikatlere dikkat ekmeye altk. in geri kalann bilim adamlarmza brakyoruz. Kendi barmzda yetien hazinelerin farkna varmamzn zaman geldi de geiyor. Yaplacak her trl bilimsel aratrma iin Risale-i Nur gibi Kur’an tefsirleri ilham kayna olabilir. Bu asrda bilhassa Fizik alannda yaplan keiflerin byk bir ounluunun Kutsal Kitaplardan ilham alnarak gerekletirildii dnlrse, ne demek istediimiz daha iyi anlalacaktr. Kutsal Kitabmz Kur’an- Kerim’in esasl bir tefsiri olan Risale-i Nur ise bu konuda esiz bir hazinedir. inde daha kefedilmeyi bekleyen yzlerce ilmi hakikat vardr. nk onun tefsir ettii Kur’an- Kerim, Allah’n kelamdr. Gaflet uykusunda uyumaya devam eder, bilimsel almalar yapmazsak elbette batllar elimizdeki bu hazinenin de farkna varacaklardr. Ancak yapacamz almalarda sekler dnyadan farkl olarak Allah’n isim ve sfatlarn tanmay gaye edinmemiz gerekiyor. Bu sayede Allah’n isim ve sfatlarnn gzelliklerini kefederken, dnyay da imar etmenin keyfini yaayacaz. Asl mkafatmz ise, Yce Allah’n biz gnahkar kullarndan Raz olmas olacaktr.


Ahmed Nuri Eren


Kaynaklar:


(1) http://www.fizikdosyasi.com/fiziknedir.htm

(2) Salolu, Cihan;Bilim ve Teknik, 325. say s: 16 )

(3) http://www.focusdergisi.com.tr/bilim/00151/

(4) Risale-i Nur Klliyat

.Eletiriler & Yorumlar

:: Tebessum en guzelidir
Gnderen: Erkan sa en / , Rusya Federasyonu
26 Ekim 2009
Katilarak gulmeyi nasib etmesin Allah...Bu yaziniz suratimda tatli bir tebessum,ruhumda ise mukemmel bir huzur birakti..Calismalarinizin devamli olmasini diliyorum...

:: okuyorum yleyse varm
Gnderen: mustafa / , Almanya
26 Eyll 2009
Necip Fazl Ksakrek vapurla Karaky'e geerken yanna biri yaklap: - stad, diye sormu. Peygamberlere ne diye gerek duyuldu, biz kendimiz yolumuzu bulabilirdik. Necip Fazl, okuduu kitaptan ban kaldrmadan: - Ne diye vapura bindin ki, cevabn vermi. Yzerek gesene karya. ( kur'an dediiniz gibi herkes iin kolay anlalsayd,ne gerek vard kainatn yaratlmasna)

:: gln
Gnderen: CENGZ MAOLU / , Trkiye
29 Mays 2009
komedi gibi. Yahu hala bu masallara inanan var m? Herifiolu yazm da yazm, kyl Mehmet Efendi tarz yazm sonra da kuantum fizii demi peh... Neymi denizin iindekiler denizinmi, az daha genilet yeryznndr az daha ...

:: znt...
Gnderen: Emre Acemi / ,
21 Kasm 2008
Felsefe tarihine ve buna paralel olarak slam felsefesine vakf olan okuyucular yaznn znn ve temel amacnn Bedizaman ve Risale-i Nur'u yceltmek iin Bilim,Felsefe ve zelinde Tasavvufun basamak olarak kullanlmaya alldn rahatlkla anlayabilirler. Ama yaznn beni en ok zen ksm uras : "Kutsal Kitabmz Kur’an- Kerim’in esasl bir tefsiri olan Risale-i Nur ise bu konuda esiz bir hazinedir." te tam bu noktada byk bir itrazm var..Esiz Hazine olan Kur'an- Kerimdir.Risaeli Nur'un Allah Kelam'nn esasl bir tefsiri olduu fikri nesnellikten ok uzak tamamen znel bir yargdr.Yaznn ana konusu olan bilimim can damarlarndan biri ise nesnelliktir. Tasavvuf Ehlinin yzyllardr sylediklerini yeni bireyler sylendi diye ortaya koyup, buna bilim sosu dkerek Said-i Nursiyi yceltmeye almak...Bence ok ucuz oluyor...Yazar arkadamz kusura bakmasn ama biraz "Tavuk Suyuna orba" gibi olmu.

:: Yaznzdan bamszdr... zrm dileyerek...
Gnderen: Abher... / , Trkiye
22 Eyll 2008
Ben de Necat Dilaver beyi ayplyorum...Bir fikir tamamen yaln olabilir yada doru...kar fikir ileri srebilirsiniz fakat istihza ! bir yazara yakmaz...

:: Komik...
Gnderen: Necat Dilaver / , Trkiye
10 Eyll 2008
Bal okuduumda gldm... Yazy okuduumda katlarak gldm...
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.


Ahmed Nuri kimdir?

Yrekten konumay ve yreklere hitap etmeyi severim. Subjektif dnceleri objektif, mantkl ve bilimsel kstaslara vurarak deerlendirmeyi severim. Umarm yazlarm yreklerinize misafir edersiniz :)

Etkilendii Yazarlar:
Btn okuduklarmdan etkilendim...


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Ahmed Nuri, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.