..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Bir klasik herkesin okumu olmay istedii ancak kimsenin okumay istemedii eserdir. -Mark Twain
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Deneme > Din > Cihan Altn
19 Mart 2024
lay- Kelimetullah  
Cihan Altn
Kitb Snneti, cm kaldrp attk; Havss maskara yaptk, avm aldattk. Ykp erati, bambaka bir bin kurduk; Nebye atf ile binlerce herze uydurduk! O hli buldu ki cret: Yeczu fit-tergb Karr- erzeli fetva kesildi!... Hem ne garb, Hadsi vaz ediyorken sevb uman bile var! Sevb var m imi, bir zaman gelir, anlar! Cihn- titretiyorken nid-y Men kezebe itmiyor mu, nedir, bir bakn u b-edebe: Lisn- pk-i Nebden yalanlar uyduruyor: Sklmadan da sevb iledim deyip duruyor! Dnmedin mi girerken eratin kanna? Cinyetin kalacak zanneder misin yanna? Sevb md ediyor ha! Deyin ki nmerde: Sevb sen greceksin huzr- maherde!" Mehmet Akif ERSOY


:CDA:
Szlkte ykseltmek, yceltmek anlamndaki il mastaryla Allahn sz manasndaki kelimetullāhtan oluan bu terkipte yer alan kelimetullahn, tevhid inancnn esasn tekil eden l ilhe illallah (Allahtan baka tanr yoktur) szn ve daha genel olarak Allahn insanla gnderdii son dini ifade ettii kabul edilmektedir.
Genel olarak szlk ve terim manas bu ekilde olan ݒlay- KELMETULLAH davas bizim yaama rehberimizdir.
Osmanl Devletinin bymesi ve Cihana hakim olma dncesinin temeli bu dava uuruna dayanmaktadr. Bu uurla cihat etmiti neferler bu uurda savamlard. nsanla ulatrmak istenen temel gaye slam Gnei idi.
Peki biz devrimizde bu meseleleri genlerimize nasl anlatabiliriz diye dnrken karmza Balasagunlu Yusuf Has Hacibin u yazlar geliyor. Ancak bu sadece onun eserinden alnan yaz olmayacak bu benim de acizane yorumlarm katarak yazdm yaz olacaktr. Aada okuyacanz yazda devrimiz anlatlrken genel olarak olumsuzluklar konuulmaktadr. Bunu bir zeletiri eklinde okumanz tavsiye ediyorum.

Ey bilge kii dikkat et ! Gnmzde iler tamamen deitir. Bilgi sahibi olanlar dlanyor ve kk grlyor. Bir kenarda sinmiler, akll kiiler korkmadan Hakk haykrmas gerekirken dillerini yutmu gibi azlarn amyorlar. lkede kt insanlarn says her geen gn oald uysal kiiler toplumda dlanlmaya alld. Sokaklarda her trl kltrmze ve milletimize yakmayan hareketler yapp serserilik yapan slama ve lkemize saldrmaya alanlar yksekte grld. arap ile yzlerini ykayp ibadeti brakanlar sayg gryor. ki imeyenler kmseniyor, istedikleri gibi at koturuyorlar. Fesat kartrp ktlk katanlar mert saylyor. Namaza, oruca devam edenler bozguncu saylyor. Helal bsbtn ortadan kalkt, haram oald. Helalin ad kald. Onu gren bile yok. Haram kap kapan gidiyor. Ama bir trl doyan da harama haram diyen de yok. Onu brakp helal yiyen ise neredeyse hi yok. Dnyann hali tamamen deiti. nsanlarn gnl ile dilleri birbirine uymuyor. Hal byle olunca ben bilgiyi, ilmi ve irfan kimden alp kullanabilirim ! Halktan vefa gitti yerini cefa ald. timat edilecek kendine gvenilecek kimse ok azald. Akrabalar arasndaki yaknlk kalkt. Kardelik uzaklat. Candan arkadalk hi kalmad. nsanlar ancak para birbirine yaklatrd. Kklerde terbiye byklerde bilgi kalmad. Kaba insanlar doldu nezaket kalmad. Emanetin ad kald onu yerine getiren yok. Nasihatin sz var tutan yok. Marufu emreden kim ? Mnkeri nehyeden kim ? Doruluk yerini erilie brakt. Allah rzas iin i gren kalmad. nsanlarn bir ou parann klesi oldu, zengine boyun edi. Camiiler oald,cemaat azald. Mslmanlarn lkesi kart birbirlerinin etini yiyorlar. Kafirler ise tam bir birlik iinde yayor. Mslmanlarn mal alnd yama edildi. Bozgunculuk ve ktlk sesleri o kadar ok ykseldi ki geceleri uyunmuyor. Kuran sesi ilim sesi azald, gnller katlat diller yumuad. Doruluk uup gitti kokusu kald . Oul babaya babalk eder oldu. Hayat zorlat, endie artt hrs ve tamah artt, huzur kat. Dnyay baka bir kalba soktular da, hayrete den kimse yok ! Oul kz aileye saygy brakt. htiyar kelimesi hakaret sayld. Dzen deiti yasalar bozuldu. Ak ve kara ayrt edilemez oldu.
Her eye gc yeten Rabbim sonumuzu hayrl klsn. Bu fitne, bela ve kt gelenekleri ortadan kaldrsn. AMN. BALASAGUNLU YUSUF HAS HACP
     "Ey yolunda sevinle ilerleyen gen! Szm bo sayma. Gnlden, iinden gelerek dinle ve uy. Doruluk yolundan amamaya aba gster. Genliin boa gemesin. Ondan yeteri kadar yararlanmay bil, genliini deerlendir. nk ne kadar sk tutarsan tut o bir gn elinden kaar. Sende genlik gc varken boa harcama. badetten hibir zaman geri durma, hep ibadet et. Bu szm iyi dinle, sonra elden gidince genliin, zlemini eker piman olursun; ama yarar olmaz." (Kutadgu Bilig, s.11)


LMN KALDIRILMASI, BLGSZLN KKLEMES, ARABIN LMES, ZNANIN OALMASI KIYAMET ALAMETLERNDENDR.
HADS / BUHAR

imdi yolculuumuza Abdullah bin Mesud Sahabemizin ksa bir hayatn renip hayatmza onun hayatndan kesitler alalm. Alalm ki konusunu ilediimiz Kelimetullah davasn iyice renebilelim. Konumuzun ortasnda bir hayat hikayesi anlatmamzn sebebi ahsiyetlerin dnce ve bak alarndan etkilenelim etkilenelim ki anlatm olduumuz konu en iyi ekilde anlalsn.
Abdullah bin Mesud
Ad Abdullah, knyesi Abdurrahmandr. Babas Mesud annesinin ad ise mm-i Abdr. Genliinde koyun gderek obanlk yapmtr. Hz. Peygamberle aralarnda geen olaan st bir hadiseye balayan haberler yannda, Peygamberin Erkamn evine yerlemesinden veya Hz. merin slma girmesinden nce mslman olduuna dair rivayetler de vardr. Abdullahn annesi mm Abd bint Abdved ve kardei Ukbe de ilk mslmanlardandr. Abdullah b. Mesud Hz. Peygamber ile ilk tanmas ve karlamasn yle anlatr: Ben Ukbe b. Ebi Muayt'n koyunlarn gdyordum. Bir gn Rasulullah ve Hz. Ebu Bekir yanmdan geiyorlard. Rasulullah bana stmn olup olmadn sordu. Ben de ona oban olduumu ve bu koyunlarn emnet olduklarn syledim. Bunun zerine Rasulullah:
"Yavrulamam ve st vermeyen bir koyunun var m? Bana gsterir misin?" dedi.
Ben de ko yz grmemi bir koyun getirdim. Raslullah koyunun memesini tutup samaya balad. Gerekten yavrulamam ve st olmayan bu koyundan st sap Ebu Bekir'e verdi. Hz. Ebu Bekir iti; sonra kab Raslullah alp o da itikten sonra koyunu sald.
Abdullah bin Mesd, olanlar hayretler iinde seyretti. Dayanamayp sordu:
- Bu nasl oldu? Hi st olmayan koyundan bu kadar st nasl sadnz? Sylediiniz duy ltfen bana da retin.
Peygamber efendimiz, onun ban svazlayp:
- Allah tel sana rahmet etsin! Sen Hakk renebilecek bir ocuksun, buyurdu.
Bu mucizeyi gren Abdullah b. Mesud:
- Siz sradan bir kimse deilsiniz. Senin, Cenb Hakkn Peygamberi olduuna inandm, deyip Kelime-i ehdet getirdi ve Mslman oldu.
te bn Mesud o gnden sonra Hz. Peygamberin yanndan ayrlmad.
Kurann Aktan Okuyan lk Mslman Olmas

bn Mes'ud, mslman olduu sralarda mslmanlar Hz. Peygamber ile aktan aa ibdet edemiyor, istedikleri yerde yksek sesle Kur'an okuyamyorlard. Mslmanlarn byle bir hareketi, mriklerin btn chil duygularn kabartr, onlar mslmanlara kar iddetli ve canice saldrlarda bulunmaya srklerdi.
te bu zor gnlerde Abdullah bn Mes'ud, Kbe'de Kur'n okumak istemiti. Hz. Peygamber ve Ashb bunun tehlikeli bir hareket olduunu, zellikle Mekke'de kendisini himaye edecek byk bir ilenin bulunmadn, mriklerin ona kar pervaszca hareket ederek kendisini ikenceye uratacaklarn sylemiler, fakat bn Mes'ud'un iman btn bunlar gemi: "Beni, onlarn errinden Allah korur!" diyerek bu ii yapacan belirtti.
Ertesi gn, Makm- brhim'e gitti. Mrikler orada toplanm hldeydiler. bni Mes'd Rahmn sresini okumaya balad.
Mrikler hep birlikte zerine yrdler. Tekme tokat vurmaya baladlar. Yz gz her taraf yara bere ierisinde kald. Fakat o, sanki hi bir ey yaplmyormu gibi skin skin Kur'n- Kermi okumaya devam etti. Okumas bittikten sonra Eshb- kirmn yanna vardnda dediler ki:
- Korktuumuz bamza geldi. Bir daha gidip onlarn yannda okuma!
Abdullah ibn Mesudun cevab ise u ekildeydi:
- Hayr yine gidip okuyacam. Mrikleri ilk defa byle perian hlde grdm. Onlarn cizlii beni ok sevindiriyor. Bana yaplan ikencelerden ac duymuyorum.
O, ertesi gn yine gidip, tekrar okudu. Yine tartakladlar. Hatt kzgn llere yatrp ikence ettiler. O yine aldrmadan okumalarna devam etti. Sonunda mrikler resiz kaldlar.
Abdullah bn Mes'ud, Kureyliler'in bu haince hareketleri yznden hastalanmasna ramen iinde yanan iman atei zerre kadar snmemi, mneviyat asla sarslmamt. bn Mesud, ilk frsatta ayn hareketi tekrarlam; yine Kureyliler'in toplandklar yerlerde Allah kelmn en yksek sesle okuyup Hz. Peygamber'den sonra ilk kez Kbe'de Kur'n okuyarak mriklere slm mesajn tebli etmiti.
Rabim makamn ali eylesin.

ilay- KELMETULLAH davasn az ok kavrayabildiinizi dnyorum. imdi daha iyi kavrayabilmek iin biraz da ecdadmz Osmanl halkndan ve padiahlarndan biraz deineceiz. Ancak u bilinmelidir ki Koca bir Osmanl Devleti kurulma srecinde iken ilk ina zamanlarnda Erturul Gazi ve Osman Gazi bu dava uuruyla cenk etmilerdir.
ncelikle Osmanl Devletinin yneticileri iin bir kronolojik sralama yapalm. Bu sralamadan sonra bu ahsiyetler hakknda ynettikleri halk hakknda biraz konuacak ardndan birka iir ile birlikte bir dier balmz Kltrmz ve Gemiimiz konumuza gei yapacaz. Allahn izni ile. Biliyorsunuz onun izni olmadan bir yaprak bile hareket etmez ne kadar akl almayacak bir ey ne kadar kudretli bir g deil mi ?
Osman Gazi (1299-1326)
Osmanl Devleti'nin ilk padiah ve kurucusudur. Devletin kuruluundan itibaren genileme politikas izlemi ve birok fetih yapmtr.
Orhan Gazi (1326 1362)
Osman Gazi'nin olu olan Orhan Gazi, babasnn vefat zerine tahta kmtr. Padiahl dneminde Bizans ile youn bir mcadele iine girmitir.
1. Murad (1362 1389)
1. Murad, Srpsnd ve 1. Kosova gibi nemli savalarda bizzat savamtr. Kendisi ayn zamanda Edirne'yi de fethetmitir. Kendisi 1. Kosova Sava'nda ehit olmutur.
Yldrm Bayezid (1389 1402)
Yldrm Bayezid, Osmanl Devleti'nin topraklarn Frat Nehri snrlarna kadar geniletmitir. Nibolu Sava'nda Hal ordusunu ar yenilgiye uratan padiah Ankara Sava sonrasnda Timur'a esir derek bu esaret srasnda 1403 ylnda vefat etmitir.
elebi Mehmed (1413 1421)
Ankara Sava'ndan sonra yaanan Fetret Devri, elebi Mehmet ile sona ermitir. Bu sayede Anadolu'daki siyasi birlik tekrar salanmtr. Bu zellii nedeniyle kendisine Osmanl Devleti'nin 2. kurucusu da denir.
2. Murad (1421 1451)
Hkmdarl dneminde Varna ve 2. Kosova Sava'na katlan 2. Murad Balkanlar bir Trk yurdu haline getirmitir.
Fatih Sultan Mehmed (1451 1481)
Osmanl Devleti'nin en nemli ve kudretli padiahdr. stanbul'u fetheden padiah, adn tarihe altn harflerle yazdrmtr.
2. Bayezid (1481 1512)
Fatih Sultan Mehmed'in olu olan 2. Bayezid youn deniz savalar ile gndeme gelmitir. Bu sayede Akdeniz'deki Venedik stnlne son verilmitir.
Yavuz Sultan Selim (1512 1520)
Bu dnemde dou seferlerine nem verilmitir. Bu dnemde ayn zamanda halifelik Osmanl Devleti'ne gemitir.
Kanuni Sultan Sleyman (1520 1566)
Osmanl Devleti'nde en uzun sre tahtta kalan padiah Kanuni Sultan Sleyman'dr. Tam 46 yl tahtta kalmtr.
2. Selim (1566 1574)
2. Selim dnemi Osmanl Devleti'nin gcn koruduu bir dnemdir. Tunus, Sakz Adas ve Kbrs gibi yerleim yerleri bu dnemde fethedilmitir. Sz konusu dnemin en nemli savalarndan biri nebaht Sava'dr.
3. Murad (1574 1595)
Osmanl Devleti'nin en geni snrlara ulat dneminde 3. Murad tahta kmtr. Fas, Grcistan ve Tiflis bu dnemde fethedilmitir.
3. Mehmed (1595 1603)
3. Mehmed, tahtta bulunduu 8 yllk srede sadece 1 kez sefere kmtr. Eri ve Kanije Kaleleri bu dnemde fethedilmitir.
1. Ahmed (1603 -1617)
Sancaa kmadan padiah olan ilk hkmdar 1. Ahmed'dir. Bu dnemde yaplan Zitvatorok Antlamas ile devletin Avusturya'ya olan stnl sona ermitir.
1. Mustafa ( 1617 1618)
1. Mustafa, 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmed'den sonra iki kez tahta kan 3. Padiahtr. Kendisinin ilk saltanat sadece 96 gn srmtr.
Gen Osman (1618 1622)
1. Mustafa'nn tahttan indirilmesi ile Gen Osman tahta kmtr. Yapmak istedii yenilikler nedeniyle eitli isyanlar km ve yenieriler tarafndan tahttan indirilmi ve ldrlmtr.
1. Mustafa ( 1622 1623)
Gen Osman'n ldrlmesi ile 1. Mustafa ikinci kez tahta kmtr. 1 yl akn bir sre sren 2. saltanat dnemi, kendisinin tahttan indirilmesi ile son bulmutur.
4. Murad (1623 1640)
4. Murad ttn ve alkon yasaklar ile bilinen bir padiahtr. Badat, Erivan ve Kafkaslarn byk bir ksm Onun dneminde Osmanl egemenliine girmitir.
Sultan brahim (1640 1648)
Sultan brahim 4. Murad'n kardeidir. 18 Austos 1648 tarihinde tahttan indirilmi ve idam edilmitir.
4. Mehmed (1648 1687)
Sultan brahim tahttan indirildikten sonra 4. Mehmed tahta kmtr. ki ay sren 2. Viyana kuatmasnn baarszlkla sonulanmas zerine tahttan ekilmitir.
2. Sleyman (1687 1691)
Bu dnemde kaybedilen Belgrad tekrar Osmanl topraklarna katlmtr.
2. Ahmed ( 1691 1695)
2. Ahmed dneminde daha ok Avusturya ile mcadeleler sz konusu olmutur. 1695 ylnda Sakz Adas tekrar fethedilmitir.
2. Mustafa (1695 1703)
Bu dnemde Avusturya topraklarna 3 kez sefer dzenlenmitir. 3. Seferde ok ar bir yenilgi alnarak Karlofa Antlamas imzalanmtr.
3. Ahmed (1703 1730)
Srbistan ve Belgrad 3. Ahmed dneminde kaybedilmitir.
1. Mahmud (1730 1754)
Osmanl Devleti'nin Avrupa tarz slahatlar yapt bir dnemdir. Bu slahatlarn en nemlisi Kara Mhendishanesi'dir.
3. Osman (1754 1757)
3. Osman 3 yl gibi ksa bir sre Osmanl tahtnda kalmtr.
3. Mustafa (1757 1774)
3. Mustafa dneminde zellikle askeri alanda nemli slahatlar yaplmtr. Mhendishane-i Bahri Hmayun bu dnemde kurulmutur.
1. Abdlhamid (1774 1789)
Kk Kaynarca Antlamas bu dnemde imzalanmtr. Krm, bu dnemde Rusya tarafndan igal edilmitir.
3. Selim (1789 1807)
Osmanl Devleti'ndeki yenileme hareketlerinin en nemlileri 3. Selim dneminde yaplmtr. Bu dnemin en nemli slahat Nizam- Cedid ordusunun kurulmasdr.
4. Mustafa (1807 1808)
1 yl tahtta kalan 4. Mustafa, bu sre sonunda tahttan indirilmi ve yerine 2. Mahmud tahta kmtr.
2. Mahmud (1808 1839)
2. Mahmud dneminde ok nemli slahat hareketleri yaplmtr. Bunlar iinde il resmi gazetenin karlmas, tp okulunun kurulmas ve Yenieri Oca'nn kaldrlmas gibi gelimeler n plana kar.
Sultan Abdlmecid (1839 1861)
Osmanl dneminde karlan Tanzimat ve Islahat Fermanlar bu dnemde gndeme gelmitir. Tarihte ilk kez ngiltere'den bor alnmtr.
Sultan Abdlaziz (1861 1876)
Bu dnemde bat ile iyi ilikiler gelitirilmeye nem verilmitir. Dantay ve Yargtay da bu dnemde kurulmutur.
5. Murad (30 Mays 1876 31 Austos 1876)
93 gn gibi ksa bir sre tahtta kalan padiah bu sre sonunda tahttan indirilmitir.
2. Abdlhamid (1876 1909)
Dalma dneminde tahtta en uzun sre kalan padiah 2. Abdlhamid'dir. nemli bir hadise olan 93 harbi bu dnemde gereklemitir.
Mehmed Read (1909 1918)
Mehmed Read'n tahtta kald dnem, dnya siyasetinde nemli gelimelerin olduu bir dnemdir. 1. Dnya Sava bu dnemde gereklemitir.
Mehmed Vahdettin (1918 1922)
Osmanl mparatorluu'nun son padiah Sultan Vahdettin.
Osmanl Medeniyetini kuran ahsiyetlerin birka kelamn size aktarmak istiyorum. Bu aktaracam yazlar kiilerin dnce ve idrakini bizlere sunduu kadar biz de yaznn sonunda sizlere aktarm olacaz.
Ey balarmn tatl meyvesi olan oul ! Saltanatna marur olma, unutma ki dnya Hz. Sleymana bile kalmamtr. Unutma ki dnya saltanat geicidir. Lakin byk bir frsattr. Dnyaya ahiret lsyle bakarsa ; ebedi saadete feda etmeye demediini greceksin. ORHAN GAZ
(Orhan Gazinin oluna atfettii bir beyti gryoruz. Bu yazy incelediimiz zaman konumuzla ilikisini u ekilde aklyoruz : Oluna hitap ekli, dine olan ball, dnyay grme ve dnya hayatna ne ekilde bakt yazmzda ak bir ekilde grlyor. Merhamet ve lay Kelimetullah davas inancyla oluna nasihatler vermektedir. imdi de Orhan Gazinin babas Osman Gazinin bir beyitini sizlerle paylamak istiyorum.
Matlabamz din-i Hudadr bizim, mesleimiz rah- Hudadr bizim, yoksa kuru mihnet ve kavga deil sah- cihan olma dava deil. OSMAN GAZ
Burada da ak bir ekilde hedeflerinin Din-i Mbin slama hizmet olduu anlalmaktadr.
Yani Dinimizi ne kadar doru yaarsak o kadar baarl ve kaliteli bir yaam tarzmz olmaktadr. Sultan 1. Muratn ; ahine Sivrisinek kovmak yakmaz. Sz gibi onurlu ve cesaretli bir yaantmz olur. Cesaret ve Onur kelimelerinden bahsetmiken kitabmzn sonunda Deerli ve kymetli ahsiyetlerimizin hayatlarn okumanz tavsiye ediyorum. imdi Osmanl medeniyetinden ilay- KELMETULLAH davasnn delili saydmz deerli beyitle devam edelim.
Gazi Fazl Bey :
Allahtan imdad umarz,merd-i gazayz.
Allah yolunda cism ile can ile fedayz.
Sultan elebi Mehmed :
Cihan hasm olsa Haktan Nusret iste ;
Erenlerden dua ve himmet iste !
Geenlerden ge, demr datan saknma,
Demri mahv idenden kuvvet iste.

Mehter Marndan Bir Kesit :
Vur pene-i alideki emir akna
Glbangi asumani tutan pir akna

Ey leker-i mfettil-ebvab vur bugn!
Feth-i mbini zamin o tebir akna

Vur deyr-i kfrn stne rekz-i hilal in
Gelmi bu ehsuvar- cihangir akna

Dsn eleng-i Rumn, eilsn ser-i Frenk
Vur Trk' gnderen yed'i takdir akna

Son savletinle vur ki alsn bu surlar
Fecr-i hcum iindeki tekbir akna !

Son olarak Ebul Vefa dan bir iir ile bir sonraki konumuza doru devam edelim. Unutmayalm ki kitabmzda yazdmz beyt, iir, makale, hayat hikayeleri sizin kendi hayatnza etki edecek ve tarihe ad geenlere kar bir vefa borcu deme niteliindedir.

Ebul Vefa :
Evvel tevhidi zikret,
Sonra crmn Fikret
Var yoluna doru git,
Dervi olaym dersen.

Bir zt- kmil ara,
Gezme tozma vra.
Tamam sra bu sra,
Dervi olaym dersen.

Gaflet ile alma,
ok gezmeye alma.
Kem szlere karma,
Dervi olaym dersen.

Ryna yalan katma,
Elden sz alp satma.
Cellad nne yatma.
Dervi olaym dersen.

Her szde ind etme,
Her mezbelede bitme.
Sapa yollardan gitme,
Dervi olaym dersen.

Dostunda kusur grme,
Ak yze kara srme.
Bana orap rme,
Dervi olaym dersen.

Hayrn bir ise binle,
Vakt-i seherde inle.
Pend-i Vefy dinle,
Dervi olaym dersen.


Bu gzel beytlerin ardndan sizinle paylamak istediim birka bilgi olacak bunlardan ilki Osmanlda ilk akenin arkasnda Kelime-i ehadetin ve drt byk halifenin bulunmas n tarafnda ise Orhan Bin Osman yazs, bask tarihi ve Kay boyunun damgas yer almasdr. Bu Ake Bursada bulunan Alaaddin Paa tarafndan yaplmtr.
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.


Yazarn deneme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Kuds
Dnya


Cihan Altn kimdir?

23 Yanda ve zmit doumlu olan yazar bu alanda ilk akademik eitimini 2018-2019 Yllarnda Kocaeli Bykehir Belediyesi bnyesinde hazrlanan yazarlardan 8 aylk yazarlk eitimi alm ve hayat boyunca okuduu kitaplardaki bilgileri biriktirerek kendine zgn kalemiyle sunmak istemektedir. Katlm olduu eitli yarmalarda derece alm ve niversite yllarnda da uzun sre yazarlk eitimleri ile mnakaa ierisinde olmutur. niversite yllarnda STK larda aktif ekilde rol alan yazarmz Lise ve dzeyindeki okullarda konferanslar vermitir. u an hali hazrda 5 senedir hazrlam olduu taslak zerinden kitap yazma aamalarna balamtr. Umarz en ksa srede tamamlar ve okuruna sunar.

Etkilendii Yazarlar:
Yavuz Bahadrolu - Fahri Tuna - Ahmet imirgil


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Cihan Altn, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.