..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Mutlu insanlar tatl eylerden sz ederler. -Goethe
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Roman > Yazarlar zerine > Salih Zeki avdarolu
17 Mays 2009
Kemal Tahir : Namuslu, zgn ve Gereki Bir Kafa  
Salih Zeki avdarolu
nl romanc Kemal Tahir' in dnya gr, romanlar zerine bir deneme...


:GADD:


Trkiye’nin gndemi 1961 Anayasas’nn yrrle konmas ile geni bir dnce yelpazesi ile kar karya kalr. O gne kadar “muhafazakr” ve “modernist” olarak , iki ana eksen arasnda yaanan polemikler, bir anda daha ok sayda dnce ve ideolojilerin sahneye kmasyla tam anlamyla bir kargaaya dnr.
20 yl boyunca bata Marksizm olmak zere,bir ok kavram taraftarlarnca, her hangi bir aratrmaya konu edilmeksizin, slogan boyutunda savunulacak, urunda kavgalar hatta savalar verilecek ve bu anlamsz macera, lkeyi bir ykm aamasna getirecek ve sonucunda “12 Eyll mdahalesi “ ile noktalanacakt.
O dnemin “sol” cu geinen , Marksist veya Leninist yahut Maoist’ leri, hem kendi aralarnda, hem de kart “milliyeti” gruplar ile fikir dzeyince tartmaya balarlar. Daha sonralar kavgaya dnecek bu tartmalarda, bilen de bilmeyen de alabildiine konumaktadr. Ancak “sol” kesim iinde, konuyu enine boyuna aratrp incelemi kafalarn says olduka azdr ve bunlarn syledikleri de karlarndaki kitleler tarafndan ciddiye alnmamakta ve kendileri “ ihanet”, “ provakasyon”, “ ajan” sulamalaryla etiketlenmektedir.
Bu isimlerden biri, belki de en nemlisi Kemal Tahir (1910-1973) dir. Nitekim o da, Devlet Ana’ nn yaymlanmasndan sonra, “entel” olarak adlandrlabilecek dnce militanlar, byk bir saldr kampanyas aarlar. Kemal Tahir belirttii tezleriyle “dnek” lik yapmtr. Bu yzden de o bir “cahil” olduu kadar, ayn zamanda “ruh hastas “ ve “gerici” bir kiilikti.
Ancak kazn aya tabii ki byle deildi, iin dorusu :
“… resmi tarih tasavvurunun dnda (hatta zaman zaman resmi tarihle atan) bir gr seslendiriyordu ve zgnd.
Bu yzden, yirminci yzyln total kavrayn tevars etmi Cumhuriyet aydnnn tepkisini ekiyordu. (Bkz. Devrimler, Ky Enstits ve toprak reformuyla ilgili syledikleri.)
Kendilerini ‘sosyalist’ diye pazarlayan ‘kadro art’ entelektellerin de tepkisini ekiyordu.
Bunlar da, Kemal Tahir’i ‘kuruluu’ (Osmanl’nn kuruluunu) ve ‘kerim devlet’ fikriyatn yceltmekle suluyorlard. nk, Kemal Tahir, ‘Devlet Ana’da, tarihi maddeciliin kavramlarna yz vermemi, bir anlamda sosyalizme ihanet etmiti…” (1)
Aralarnda mer Ltfi Barkan, Niyazi Berkes, Halil nalck, erif Mardin gibi akademisyenlerin de bulunduu ve bu konularda tezleri olan entellektellerin grlerini derinlemesine inceleyip bir senteze varr.
Eletirilerinde iki ana argman vard. Bunlardan biri, Marksizm’ in ngrd tesbit ve zmlerin , Trkiye’ nin sosyal,siyas ve kltrel yaps ile badaamayaca,nk tarihi yapsyla Osmanl-Trk toplumunun, Marksizmin ngrd Batl retim ekillerinden farkl bir retim tarzna sahip olduunu sylyordu. Buna ilve olarak da, ilkel topluluk , klecilik , feodalite ve kapitalizm evrelerini yaanmayan Trkiye’de, sosyalist bir devrimin mmkn olamayacan, dieri de Cumhuriyetle ngrlen batllamann, altyapsz Trk toplumuna, soyut ve biimsel bir styap getirme abasndan baka bir ey olamayacan vurguluyordu. Ayrca ttihat ve Terakk’ den bu yana “ Halka ramen halklk” uygulamalarnn kmaz sokak olduunu srarla savundu. Bu dncelerden yola karak da, kkl bir ekonomik ve toplumsal devrim yaplmadan balatlan tepeden inme uygulamalarn taklitilikten teye geemeyen bir heves olacana iaret etmiti. stad Marksist teorilerden yola karak, bir hkm tesis edenlere kar u cmlesiyle cevap veriyordu :
“… bir toplumu, d grnyle bir baka topluma benzeterek bundan sosyo - ekonomik sonular karmak, kolaya kamaktr. Hele bunu, bir iki kksz benzerlikten yola karak yapmak dpedz sahteciliktir…”
Hatta gerek makaleleri ve gerekse romanlarnda, Osmanl Devlet yaps,klecilik ve feodalizmden farkl olarak, insan temeller zerine kurulduunu,bu hasletin ise “zel" bir Trk insan profilini ortaya kardna srarla dikkat ekiyordu.
nk, onun ”… Kemal ehli olduu kesin. Tutukevinde ile ekerek, yaznn, fikrin namusunu omuzlayp tayarak, bugnlerde, ruhuna aykr bir yerde duran ‘ulusalc’ larn dillerine pelesenk ettii ‘bu topraklar’n edebiyatn hakiki biimde yaparak olgunlam bir adam.
Tahir ayn zamanda. Temiz kalmay baarm, kalbini ve kafasn satmayarak, baka bir eye/ yere/ kiiye brakmayarak tayabilmi bir aydn.
Trkiye’de esasen ‘aydn’n iinin deilmesinde, sorgulanmasnda ve zgrce /drste tartlmasnda Kemal Tahir aslan payna sahip…” (2) bir adamd.
Romanlarn kahramanlarn hemen hemen srgnlerden ve cezaevlerinden tand insan profillerinden seer.Bunlar,kylerde yaayan veya ehirlerde almaya gelen gurbeti kyllerdir.Bunlarn yaadklar zor hayatlar, treleri,evresindeki kiilerle ilikileri anlattktan sonra, sosyalist bir dnya gryle yorumlamtr.
Kendine zg bir sosyalist tamasna ramen, Anadolu insannn tad mill ve din deerler sebebiyle sosyalizmi ala kabul etmeyeceine dair kesin bir hkm tesis eder.
zellikle romanlarnn her biri iledii konularn bir manifestosu olarak adlandrlabilir. Romanlarna baktmzda da :
“Rahmet Yollar Kesti” nin yaymlanmas aa yukar Yaar Kemal’ in “ nce Memed” i ile ayn gnlere rastlar. Her iki romanda da ilenen konu aa yukar ayndr. Ancak her iki romann ba kahramanlar “ekya” ya, yazarlarn baklar ise olduka farkldr. ”nce Memed” de yazar, devlete bakaldran ekiyay kahramanlatrrken, “ RahmetYollar Kesti” de ise, devlete ba kaldran ekiyann eninde sonunda yokolacan iliyordu. Buna ramen o gnn konjonktrnde “ nce Memed” adeta bir olay olurken, “ Rahmet Yollar Kesti” pek rabet grmez. Ancak sonraki yllarda, Trkiye’ de devlete kar ortaya kan bakaldrlarn akbetleri Kemal Tahir’ in savunduu gr hakl karr.
Tarihi smet Bozda, Kemal Tahir ile nasl tantn, tanmasyla beraber yazarn kendisine imzalad kitab ile ilgili bir ansn yle anlatr :
"….Rahmet Yollar Kesti" kmt o zaman. Kitabn bana imzalad. Ben o akam ‘Rahmet Yollar Kesti’ yi okudum. Baktm kt bir ekya; hain, adi, aalk, baya, pis bir herif. syan ettim... Ben isyan edince... ‘nce Memed’ gibi, byle aslanlar gibi, dorunun yannda, ktnn karsnda gibi falan filan... Bir hafta sonra biz karlatk Kemal Tahir'le. Sordu bana ‘Kitab nasl buldun?’ diye. ‘Bulmadm’ dedim. ‘Bulmuundur da ne buldun’ dedi. ‘Pislik yahu dedim o senin...’ Glmeye balad, ‘Haklsn’ dedi. ‘Ekya denince 'nce Memed'i dnrsn...’ dedi. ‘nce Memed gibi ekya olur mu?’ dedi. ‘Ekya dediin dalarda gezen bir adam. Nasl olacak da kn karda, yazn cehennemi scakta tek bana yaayacak. Mmkn m, mutlaka onun arkasnda kar bekleyen birtakm insanlar vardr’ dedi.’Ekya denilen adam adi bir uaktan baka bir ey deildir’ dedi. Dndm, hakl...” (3)
“ Bir Mlkiyet Kalesi “ nde, romann ba kahraman Mahir Efendi, Osmanl dneminde okuma yazma bilmeyen, kurnaz bir kyl iken, yalakalkla askeri rtbelere erimi birisidir. Ancak,Kuvay Milliye areketinde birdenbire Mustafa Kemal’in saflarna gittiinin servenini anlatr. Bu serven Kemal Tahir asndan,dn bilmek, bugn anlamak demektir.
Kemal Tahir, tek hikaye kitab “ Gl nsanlar ” n 1955’te yaymlar. 1939 ylnda yazmaya balad adet hikye, kitap olarak yaymlanmadan nce ilk olarak 1941 senesinde Tan Gazetesi’ nde “Cemalettin Mahir” mstear ismiyle tefrika edilmiir. Kitap ise,Kemal Tahir’ in sonradan ekledii bir hikye ile, 4 uzun hikyeden meydana gelir. Yazar bu hikyeleri yazmak iin onlarn arasnda uzun yllar yaam ve gzlem yapmtr. Trk edebiyat tarihinde ky ve kylle gereki bir gzle yaklaan ilk rneklerden biri olarak kabul edilir.
1955’ de baslan “Sardere”, ve 1957’ de baslan “Krduman” isimli romanlarnda, orum’un Yamren ky ahalisinden Kamil’in hayatn eksen alarak, kyn sorunlarn,ahlk deerlerini, kyn ekonomik yaps ve sorunlarn olanca genilii ile anlatr.
1958 tarihli ”Yedi nar Yaylas” ,1959 tarihli “Kyn Kamburu” ve 1970 tarihli “Byk Mal” isimli lemesinde, ky hayatnn imparatorluktan Cumhuriyet’ e uzanan servenini ve “aa” lk gereini inceler. “Byk Mal” da zellikle kyn cinsel hayatn enine boyuna aratrr.
“Bozkrdaki ekirdek” te, tek parti rejiminin “halka ramen; halk iin” felsefesiyle, kylnn kendi iinden seilen ocuklarnn “Ky Enstits” ad verilen retim kurumlarnda okutulduktan sonra, “eitmen” ad altnda yeniden kylerine gnderilip, bir anlamda orada “ rejimin bekileri” olarak grevlendirildiklerini eletirel bir ekilde anlatlr. Kemal Tahir iin, “Enstit“ adndan da anlalaca gibi, kyl iin yabanc bir kurumdur. Kylnn bu kurum eliyle, faist bir anlayla gdlenmesine kar kar. Enstitlerin baarsz olmasnda en byk faktrn de,kurulu amacndaki bu baskc anlay gsterir.
1956’ da baslan “ Esir ehrin nsanlar” , mtareke yllarnn stanbul’ unda geer. Osmanl ordusunun Birinci Dnya Sava sonucu yenilgiyi kabul edip, silah braktktan sonra, Osmanl aydnlarnn igal stanbul’undaki faaliyetlerini anlatr. Romanda ana mekn skdar Balarba’ nda bulunan bir kktr. Bu kk’ ten Anadolu’ ya yaplan silah ve cephane yardmlarn anlatlrken, o dnemin ahap arlkl mimar dokusundan da olduka sz eder.
1961’de baslan “ Esir ehrin Mahpusu” , Esir ehrin nsanlar’ nn devam olarak yazlmtr. Romann kahraman Kmil Bey bir dnce sulusu olarak Kurtulu Sava yllarnda mehur Bekiraa Bl’ nde hapistedir. Hapis hayatnda hem kendisi,hem de ailesi ve kendisinin de mensubu olduu Osmanl aristokrasisiyle derin bir i hesaplama iindedir. Dman askerlerine kucak aan ibirliki kiiler, Anadolu'da gittike glenen ve taraftar bulan Kuvay Milliye’ ye kar bir direni iindedir. Kmil Bey kendisiyle yapt uzun bir hesaplama sonucunda Kuvay Milli’ ye iinde yer almaya karar verir. Romanda Halide Edip Advar’ n konumac olarak isim yapt mehur Sultanahmet Mitingine de yer verir, o gnk heyecan ve coku mkemmel bir anlatmla canlandrlr.
Esir ehrin nsanlar ve Esir ehrin Mahpusu ile birlikte lemenin son kitab olan “ Yol Ayrm “ nda Kemal Tahir, kazanlan Kurtulu Sava’ ndan sonra Kmil Efendi’ nin hapisten kn, uzun yllar ayr kald kz Aye ile bulumasn anlatr.Sava sonras kurulan yeni devlette, mevcut rejimden rahatszlklar balamtr.
karc kesimlerin ortaya kt ve Kuva-y Millye’ nin dillere destan mcadelesi bir anlamda anlamn kaybetmitir. Bu yzden lkenin karanlk ve totaliter bir maceraya gidiine iaret eder.
“Serbest Frka” ile balayan, uzun yllar sonra ksmen de olsa gerekleecek demokrasi giriimlerinden de sz eder.
Kitap yaynlandnda, beraberinde byk tartmalar da beraberinde getirir.Kemal Tahir’in Atatrk dman olduu’ na dair itham ve iddialar ayyuka kmtr. Bu haksz ithamlar kendisini olduka zmtr.
Yol Ayrm’nda en dikkat ekici temalardan birisi de “stanbul Bedestan”nn anlatld blmdr. Bedestene dm eski kltrmzn eyalar zerindenden kltr mirasnn acmaszca yok edildiinden yaknr.
1976’ da yaymlanan “Hr ehrin nsanlar” ile bir lemeye ulalr. Kemal Tahir’ ce 1949 ylnda orum Cezaevi'nde yazlp, sonradan zerinde yeniden allmakmak zere bir kenara konulmusa da, bir daha zerinde her hangi bir alma yapma zaman bulunamaz. lmnden sonraki gnlerde yazarn mehur “sar defterleri” arasnda bulunur ve o haliyle yaymlanr. Romanda geen kiiler, ayn zamanda Yol Ayrm ve Kurt Kanunu’ unda kahramanlar arasndadr. Konusu da Kurtulu Sava sonras Trkiyesi’ nin olduka gergin ve hareketli bir zaman kesitinini iine alr.

” Yorgun Sava”da , Osmanl mparatorluunun k yllar,Kurtulu Sava ncesindeki yaananlar ve “Kuva-i Milliye” nin kuruluunu ele alr. Bu romanda yazarnn iledii ana tema, Devlet’ in snfsz Trk insan iin olmazsa olmaz bir kurum olduu, Devletsiz kaldnda Bat’ daki gibi alternatif kurumlar olmadndan, dalacan syledikten sonra, Devleti ayakta tutarken, onun kutsallatrlmasnn da doru olmadna dikkat eker.
Hatta bu roman zerine televizyon iin ayn adla bir film eken Halit Refi’ in eseri, 12 Eyll Cuntas’ nca “ Atatrk ilke ve inklplar” na aykrlktan yaklarak imha edilmitir. Ne acdr ki o tarihte bu yaklma olay karsnda ne milliyeti, ne de sol camia herhangi bir tepki vermez. Yeniden demokrasiye geildikten sonra, her iki cenahtan youn bir ekilde gelen tepkilerin ise herhangi bir deeri olmayacaktr.
1967’ de yazd, “ Devlet Ana” da Osmanl devletinin kurulu srecinden balayarak,toplum yaps ve ynetim sistemini anlatr. Romanda Seluklular’ dan bu yana Anadolu’ da kurulmu olan devletlerin, hibir etnik ayrla yer verilmeksizin “Trk” kimlii altnda olutuunu tesbit eder.
Tarih boyunca feodal zihniyetli Avrupa’ nn Anadolu zerindeki yamac taleplerine kar ,Osmanl’ nn “kerim” yani, koruyucu devlet zihniyeti ile talanc zihniyete kar bir paratoner grevi yaptn, Devletin bu tutumu ile bnyesindeki Hristiyan unsurlarn bile tercihini, igalci- zorba Hal zihniyetinden deil de, eitlik ve adaletten yana olan devletinden yana yaptn anlatr. Bu kitabnda ok tartlacak “Asya Tipi retim Tarz” na ilikin gr ve dncelerini aklar. Bu kitab Kemal Tahir’ in en ok konuulup,tartlan eseri olur.
Kemal Tahir, “… kendi tarih felsefesinin zn yanstan zgr, demokratik ho grl doulu bir devlet dncesini Devlet Ana ile antlatrmak istemiti…” (4)

Devlet Ana’ nn temel felsefesinin ne olduunu, bu konuda yetkin bir kalem yle aklyor :
“… Kemal Tahir`in `Devlet Ana`s, ite bu adan bakldnda, tastamam Homeros, Aristoteles ve Aldrovandi`nin iinde yer aldklar epistemik sylemi yeniden reten bir olaand (evet, olaand ve mstesna!) bir metin olarak ele alnmaldr. `Devlet Ana` da, 13. yzyl Anadolu` sunun tarihiyle rtmeyen mitolojik, anekdotal (yani, rivayete dayal) birtakm duyum ve enformasyonlarn, geree dayal tarihsel bilgilerle ayn dzeye konulmasnn, Kemal Tahir` i eletirmek iin kullanldn hatrlamal burada. Gerekten de, `Devlet Ana`da Yunus Emre` nin Latince konumas, ya da drbn kullanlmasna ilikin blmler, tarihsel gereklere aykr dtkleri gerekesiyle Kemal Tahir`in `cehaleti` ne (!) kant gsterilmiti. Oysa, eletirenlerin Kemal Tahir` in ne yapmak istediinden maalesef haberleri yoktu! O, 13. yzyl Anadolu` sunda Osmanl devletinin kuruluunu, Klasik dnem ncesi Episteme` siyle, yani tastamam o dneme (13. yzyla) denk den bir epistemik btnlkle sylemselletiriyor; romann, bilerek ve kasden, Tarih` in, Mitoloji` nin, Masal` n ve Rivayet` in birbirinden ayrlmad bir sylemle ina ediyordu. Kemal Tahir `in, `bize ait` bir roman sylemi kurulmasna ilikin olarak `Devlet Ana` da gerekletirdii, hi phe yok, byk bir devrimdir. Nietzsche, nasl, Yunanllarn Trajik andaki Apollon ve Dionysos birlikteliini (l ve Denge sylemiyle Coku ve Vecd syleminin birlikteliini), Felsefe`nin ve iir`in birbirinden ayrlmad o Sokrates–ncesi Trajik dnemin sylemiyle yeniden ina etmenin ardna dtyse, Kemal Tahir de, Tarih`in ve Mitolojinin birbirinden ayrlmad o Kurulu dneminin sylemini yeniden ina etmenin ardna dmt. Bunu asla unutmamak gerek! Gerekten `bize ait` olan neyse, onun, Avrupa Modernlemesinin dnmn imleyen Klasik Dnem Episteme`sini temellk etmemi olmamzla ilikilendirilerek aranmas gerekir. Osmanl Medeniyetinin kendine zgl, Modern Bat Medeniyetinin sylemler arasnda ngrd radikal farkllklara dayal oulcu yaklam gzard edildiinde kavranabilir ancak. Osmanl Medeniyetinin, tekil ve biricik bir sylemin iinden nsan`a ve Dnya`ya bakyor olmas, bana gre elbet, slam`n Tevhid konsepti ile temellendirilebilinir. Ama bu, bir baka yaznn konusudur…” (5)
“ Kurt Kanunu” da yeni kurulan Cumhuriyet Trkiye’ sindeki siyas ekimeler, iktidar ile muhalefet arasndaki mcadeleler ve Mustafa Kemal’ e kar giriilen zmir’ deki suikasti anlatlr. Romanda geen olaylarn ana meknlar, stanbul Nianta ve Aksaray’daki ahap evler, Belgrat Ormanlar’ ndaki bir iftlik evidir. Ne var ki Kurt Kanunu (1969) zmir suikastini hazrlayanlarn hesaplamasn yanstrken, tpk Yol Ayrm’nda olduunca, siyasal ekimelerin, amansz rekabetlerin rktc dnyasna korkulu ve umutsuz bir bak asyla yaklar.
Btn bu kitaplarnda ,Tanzimat’tan balayp, Cumhuriye’ tin kuruluunun sonrasna kadarki tarihimizin hesaplamasn yapp, yorumlaryla , Trkiye zerine gereki tezler yazmtr.
Btn mrn Trkiye zerine dnmeye hasreden bu zgn insan,ancak lmnden 30 yl sonra Kltr Bakan’ nn himayesinde Atatrk Kltr Merkezi’nde gerekletirilen bir trenle Devletiyle baracaktr.
Son sz, onun en ok etkiledii, Sinemamzn nemli ynetmeni Halit Refi’ e brakyorum:
“… Kemal Tahir bugn Trk entelektelinin gndemi dnda kalm grnmektedir. Neden? nki Kemal Tahir, esas itibariyle, bamsz devlet yanda idi. Trkiye"nin tarihe dayanan zelliklerinden tr Batllaamayacan dnmekte, gene tarihi gereklerden tr geriye dnmesinin, yeniden Osmanllamasnn da mmkn olamayacan sylemekteydi. Kemal Tahir resmi ideolojiyi "bamsz milli devlet" esasndan karp, "Bat"ya baml toplum" haline getirmeye alanlara da karyd…” (6)

KAYNAKA :
(1)Ahmet KEKE, “ Kemal Tahir Ergenekon’ a Nanik Yapyor”, Star Gazetesi, 15 Nisan 2008
(2) Sadk YALSIZUANLAR, “ Hem Kemal Ehli,Hem Tahir Bir Adam”, Star Gazetesi, 21 Nisan 2008
(3) smet BOZDA, “Kemal Tahir’ in Sohbetleri”, Emre Yaynlar, stanbul/2006, Arka kapak kitap tantm yazs
(4) Ali GEVGLL, Milliyet Gazetesi, 25 Nisan 1973
(5) Hilmi YAVUZ,”Kemal Tahir, Sylemin Biriciklii ve slm”,Zaman Gazetesi, 15 Mart 2002
(6)Halit REF, “ Kemal Tahir’ i Hatrlayan Var m ? “, StarGazetesi, 21 Nisan 2008

.Eletiriler & Yorumlar

:: Merhab,
Gnderen: H Merref Bayhan / , Trkiye
12 Eyll 2009
Kemal Tahir, kendi seimimle etki altnda kalmadan okuyup sevdiim yazardr. Yanl ynlendirilen toplumlar sahip olduklar deerleri kt harcyor ya da farkna vardnda kayp yllar oluyor. Bir de u sa-sol meselesi. Bilgisi olmayp fikri olanlarn zihnindeki hastalkl yapdan bahtmza ne-nekadar karsa. Emeinize salk
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.


Yazarn roman ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Uluslararas H. S. Arel ve Trk Mzii Sempozyumu Nun Dndrdkleri:

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Vefatnn 67. Ylnda Ziya Osman Saba Y Rahmetle Anyoruz... [iir]
ki Bedene Tek Ruh [iir]
Ad Konulmam Duygular [iir]
Ak Bir Terennm se [iir]
Hayal Bazan Gerei Aar [iir]
Sensizlik Beyitleri [iir]
Yamuru Beklerken [iir]
Her ey Gemite Kald [iir]
Vesvese [iir]
"" Mzi Kalbimde Yaradr "" [iir]


Salih Zeki avdarolu kimdir?

Otuz yldan fazla bir sredir Geleneksel Trk Muskisi eitimi aldm. skdar Muski Cemiyeti' nde 20 yl korist - solist olarak grev yaptm. Bu gz Trk Muskisi zerine makaleler yazyorum. (bkz. www. musikidergisi. com)

Etkilendii Yazarlar:
N.Fazl , C.Meri, B.Ayvazolu,


yazardan son gelenler

bu yaznn yer ald
ktphaneler


yazarn ktphaneleri 

 

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Salih Zeki avdarolu, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.