..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Doallk sahip olunan deil, kazanlmas gereken bir erdemdir. -Cervantes
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Dnemler > Salih Zeki avdarolu
25 Eyll 2021
Cumhuriyet' n Radikal 'nkilplar '' Srecinde Tarihi Musikimiz de Payn Almt  
Salih Zeki avdarolu
Erken Cumhuriyet Dneminde Batllama Adna z Musikimize yaplan mdahaleler...


:AECH:
Cumhuriyet in yeni bir toplum ina etmek iin gelitirdii bir dizi inklp projesi iinde hibir ekilde hedefine ulaamam, Mbaarsz kalm birka proje varsa bunlardan biri de mziktir. 1920 li yllarn ortalarndan 1950li yllarn bana kadar olan radikal uygulamalar, basklar ve yasaklara ramen Trk toplumu kendisine mzikte dayatlan ok sesli mzik sistemine dayal model olan ulusal musk yi hibir ekilde kabullenmeyecektir. Hatta resm ideolojinin buyurgan isteklerine ramen, kendi z mziini dejenere etme bahasna da olsa boyun emeyecek ; dayatlan ok sesli mzik o gnden bu yana ulus devlet elitleri ne sadece zmresel prestij avuntusundan baka bir ey vermeyecektir.
Ulus devlet kurulurken, Devlet in ekseninin de, sekler ve lik dnya grnden yola klarak yaplatrlmasna karar verilmiti. Byle bir sistemin meydana getirilmesi iin de, yerleik deerler ve kurumlarn bir oundan vazgemek gerekecekti. Ancak, u da bir gerekti ki, mmet temelli toplumu, ulus temelli bir topluma dntrmek her halde pek kolay bir ey olmayacakt.
Baarya ulaabilmek iin Osmanl, hatta slm ncesi Trk ve Anadolu tarihleri n plna karld. Osmanlca byk lde tasfiye edilmeye alld. Kemalizm, Trk insannn kendilerini tanmlay biimini deitirmek amacyla yeni bir alternatif kimlik sunmak istedi (1)
Deerler A dan Z ye deiecek, kutsallar atlacak; yerine yeni kutsallar konacakt. Bunun iin de zellikle din ve kltr ana eksen alnarak, bu eksen etrafnda ekillenmi ne kadar kurum ve kavram varsa hepsi, bir bir yrrlkten kaldrlacakt. Yani;                               Osmanl ya ait ne var, ne yoksa silip sprmeye kararl yeni ynetim, her halde bu konuda dnya zerindeki en kararl ve en telal ynetimdi.Toplumu tepeden trnaa deitirmek iin alfabesine, klk kyafetine, din messeselerine, yzyllarn birikimi olan temel deerlerine mdahale ederek, bunlar bir gecede deitirmeye zorlayan yeni anlay aslnda Rusya da devrim yaparak, ar ve ailesini ldren Bolevikler den daha radikaldi (2)
Osmanl Alfabesi yerine Ltin Alfabesi; Osmanlca yerine Ar Trke yi tercih eden rejim, Osmanl sanatnn en kadim ve popler dal olan msiksine de elbette izin vermeyecekti. O zamana kadar bestelenmi 20.000 den fazla esere sahip repertuaryla, Osmanl nn adeta melodik tarih ve gelenei olan msik de unutturulmal ve tarihin karanlklarna gmlmeliydi.
Hititler in, Smerler in sahneye karl, srf Osmanl y unutturmak iindi (3)
Geri daha nceki yllarda; hatta yzyllarda, aa yukar 18.yzyln bandan beri yani Lle Devri, Tanzimat, Merutiyet gibi dnem isimleri veya III. Selim, II.Mahmudgibi padiah isimleri ile de tanmlanan devirlerde de balatlan yenilemehareketlerinde de bir takm kymharektlar olmusa da ;                                        Cumhuriyet,Tanzimat a kyasla, radikal bir devrimcilii sergilemekte, Cumhuriyet,Tanzimat n ikircikli yapsna son vermeyi amalam ve bunda da baarl olmutur. Bu amala Cumhuriyet, gemile ve gelenekle kprlerin atlmas anlamna gelmektedir (4)
Bu zihniyetle yaplan inkilplar iinde hemen hemen ou istenilen amaca aa yukar yakn bir ekilde ulamtr. Ancak bata Trke Kuran,Trke Ezan ve Trke ibadetle birlikte Polifonik mzikprojeleri Trk insannn ezici ounluunca kesin olarak reddedilmitir. lkenin ynetimi serbest iradesiyle setii insanlarn eline getiinde, tek parti dneminde yaplm deiiklikler zaman geirmeden, hemen asl haline dntrlmtr.
1950 senesinde, CHP nin demir yumruklu ynetiminin sona ermesiyle; takriben 15 senelik kesintisiz bir sreklilikte , Trke okunmasna ramen, ezan da ve ibadette herhangi bir gei sreci yaanmadan yeniden Arapa aslna dnlmesinde herhangi bir zorluk yaanmamtr. Bu da zorlamalarla ve yapay bir ekilde oluturulan inklplarn, aradan ne kadar zaman geerse gesin, baar ans olmadn, artlarn elverdii takdirde hi yaanmamcasna terk edileceini ortaya karacaktr.
zellikle Atatrk n lmnden sonra, nn nn Mill eflik dneminde Cumhuriyet in kuruluu ile birlikte yaplan doru ve yanllar bir btn olarak Kemalizmad altnda tabulatrlacaktr. O zamana kadar yaplan btn uygulamalar, tartmaya, hatta eletiriye kapal tutularak Cumhuriyet in kutsallar haline getirilecektir. yle ki; bu uygulamalardan dnlmesi Atatrk devrimlerine yaplan ihanet olarak adlandrlacak, neredeyse cez kanununda yeri olmayan bir su unsuru haline getirilecekti. Oysa, daha Atatrk salnda, mzikte inklp olamayacan anladn itiraf etmesine ramen , Batc elitlerimizin hl Trk milletinin geleneksel mskisine dnme abalarn, Cumhuriyet devrimlerine ihanet olarak grmelerini anlamak mmkn deildir.
Buna ramen, zellikle 27 Mays 1960 darbesi ile balayan asker mdahaleler ile, bu mdahalelelerin ara dnemlerinde Trke ibadet ve ok sesli mzik istekleri, tekrar tekrar servis edilecektedir. Ne gariptir ki; bu isteklerde bulunan kiiler, Trke ibadet etmek istediklerinde veya ok sesli mzik dinleyecekleri zaman, hi kimse onlara engel de olmamaktadr. Bu durumda ortaya kan durum, toplumdan buna dair herhangi bir talep olmamasna, hatta byle dzenlemelere Trk toplumunun aka kar kmasna ramen , bir takm evrelerin, 1930 larn ablonlarna gre gelenek ve maziden kopuk bir Trk toplumu zlemlerinin olanca iddeti ile devam ettiidir. Hatta bir takm akl- evveller, Geleneksel Msik nin tek sesli olduundan antidemokratik, ok sesli mziin ise demokratik olmasndan dem vuracak kadar samalamaya balayacaklard. Bu sylemleri de, ne bireysel ve toplumsal psikolojiyi, ne mzii, ne de demokrasiyi tanmadklarnn bir ikrr deilmiydi?
ok sesli mzik konusunda fikir ortaya koyan mzisyenler ve fikir adamlar, hl Cumhuriyet in bir mzik devrimini gerekletirdiinden , mzikte tekrar tek seslilie dnn olamayacandan cidd cidd sz edecek idiler. Mesel bir profesr :
Trk Mzik inklbyla mzik kltrmzde eski bir a kapand,yeni bir a ald (5)
Szlerinin yaadmz gereklerle uzaktan yakndan bir ilgisi varmdr? Byle bir inklp dnlm ve uygulanmtr. Bunlar kimse inkr edemez. Ancak gerekletirildiinden bahsederseniz size glerler; veya size Bunlarn yaand ve bizim bilmediimiz bir Trkiyemi var? diye sorarlar.
Yine ayn yazarn bununla da kalmad , hibir ekilde hedefine ulamayan bir devrimi ;
bu gne kadar gerekleen aamalaryla Cumhuriyet dneminin en zor, fakat ayn zamanda en nemli ve baarl inklplarndan biri olarak nitelendirilebilir Dnya mzik tarihinin kaydettii, ya da kaydetmekte olduu en ok ynl, en ok boyutlu, en geni kapsaml ve en karmak mzik inklplarnn banda gelmektedir (6) eklinde mbalaann da tesinde topik bir dille anlatmas gerekleri deitirmedii gibi, bu tasarmn ne kadar gereklemesi imknsz bir hayal olduunu da dorular.
Yukardaki satrlarn yazar kitabnn bir baka yerinde ayaklar yere basmakta, seksen ksur senedir harcanan abann bir sonuca ulamadn zmnen ifade etmekteyse de, her eye ramen kendisi gibi dnenlere u zrt tesellisini vermektedir :
inklbn tm amalarna ulamas 2000 li yllarn ilk yzylnda; yani 21. yzylda gerekleecek gibi grnmektedir (7)
Bu cmle zaten ok sesli mziin Trkiye deki durumunun ne kadar zor ve mitsiz vaka olduunu da ortaya koymaktadr. Her halde 2200l, 2300l vd. yzyllarda baka Ali Uan lar, ayn topyay dile getirmeye pe pee devam edeceklerdir.
Ali Uan, bu tezlerinde yalnz deildir. Bat mzii konusunda ok yararl kitap ve ansiklopedilere imza atan Ahmet Say da bu konuda habbeyi kubbe yapmaktaolduka mbalaaldr. te syledikleri:
Trkiyede ok sesli mzik, Atatrkn yukardaki gr ve ilkeleri dorultusunda zgr dnce temelindeki yaratclk ortamna ilerlemitir. Buna Trk Mzik nklabdenir. Mzik devrimi, mziin kapsam, boyut, ierik, slup, biim, ara, yntem ve teknikler bakmndan eski durumdan yeni duruma kkl ve hzl bir dnm olarak tanmlanabilir
Osmanl mzii,Trkiye Cumhuriyetindeki byk devrimleri anlatabilecek gte deildir (8)
Tezlerinde hi de gerekci deildir. Ortada bir inklbabasnn olduu dorudur; Ancak bu ne zgr dnce ortamnda yaplm, ne de lkede kabul gren mzik, yntem ve teknik bakmdan eski durumdan yeni duruma kkl ve hzl bir dnm getirmitir. Ayrca kendisi gereklemeyen bir mzik devrimi, hangi yaptlarnda dier byk devrimleri anlatmtr ? Anlattysa, bunu ka kii dinlemektedir? Bunlarn somut verilerle aklanmas gerekir ki; ad geenlerin byle bir kayglar yoktur. Bu belki yle doru olabilir: Trkiyenin mzik pltformunu CSOnun konser salonundan ibaret sayar, bunun dndaki mahalleri yok sayarsanz, dedikleriniz tamamiyle dorudur ve size de kimse itiraz etmez.
Bu dncenin labirentine skp kalm olanlarn , olmasn dnd eyler gereklemediinde, yani vuslatn bir baka baharakaldn hayal edenlerin daldklar hayal aleminden karlp, gereklerle yzyze gelmeleri iin , sylenecek sz :
Poplist bir yntemle halkn beenilerini olumlu anlamda deitirmesi amalanan musiki inklb bir trl gerekleememitir. Halk beenisi, 50li yllardan itibaren, bir devlet kurumu olan TRT de bile belirleyici olmutur. nlenmesi iin soldan sadan aydnlar bir araya getiren, TRTnin acszn bile denedii arabesk, 70lerdeki nlenemez ykseliiile durumun vehametini gstermitir.Turgut zal, bir babakan olarak, henz 80lerin banda,uzun yolda araba kullanrken arabesk dinlemek iyi gidiyordiyerek inklbn bittiini tescil etmitir (9) olacakt.
Cumhurbakanl Senfoni Orkestras nn eski eflerinden Grer Aykal n iddialar da baya abartldr. Baknz neler diyor Sayn Aykal :
ok sesli mziimizi olanaklar ierisinde hemen btn dnyada icra ederek ada sanatmz ok ksa bir zaman ierisinde ulusumuz adna onur verici bir dzeye kartmtr
Ulusal mziimize evrensel boyutlar kazandrd .Bestecilik ekolmz getirdi. Uluslararas dzeyde senfoni orkestralarmz, yorumcularmz yetitirdi. Onlar evrensel sanat, geni halk kilelerine gtrmekle grevlendirdi (10)
Ayn Grer Aykal, yukardaki yazsndan 13 yl nce, yani 1985 senesinde Cumhuriyetle projelenen Klsik Bat Msksi ekseninde oluturulacak olan mill msik deil de, gnmzde iyiden iyiye irazesinden kan ve Trkiyedeki mzik kirliliinin gstergesi olan pop mzik le teselli bulur ve demagojik erevede, bakn neler syler :
ok sesli mzik birdenbire gelmez, bu bir emek iidir, alma iidir. Bunu bir elence mzii olarak grmemek gerekir. Mzik elence deildir; birikimle, katlmla elde edilen bir eydir. Ayrca ok sesli mzik Trkiyede yaanmaya balamtr.Trkiyede en ok dinlenen mzik, hafif mziktir. Ve hafif mzik bildiiniz gibi ok sesli mziktir.Trkiyede hafif mzik yapan pek ok grup vardr ve bu almalarn ok sesli mziin gerektidii sistem iinde yapmaktadrlar. Bazlar da ok baarl olmaktadr (11)
Yani,tebihte hata olmaz hesab, fkradaki tezghtarn dedii gibi: Tuvalet kdmz kalmad, zmpara kd verelimzi
Aykal n yukardaki satrlardaki ifadeleri, insan hem ac ac gldryor, hem de dndryor. nk syledikleri ile, yaananlar birbiri ile hi rtmyor. Bunlar lkeyi konser verdikleri salon ierisindeki kalabalklardan ibaret gryorlar ve darda yaananlar, dinlenenler kendilerini pek de fazla ilgilendirmiyor diye dnmemek elden gelmiyor.
Trkiye de bat yanls mziin radikal savunucularndan Nevid Kodall da, bu konuda olduka saygsz ve bir sanat adamna yakmayacak slpla,1988 Birinci Mzik Kongresinde sunduu bildiride ve daha sonralar ayn slupla basna verdii rportajlarda, adeta kin ve nefret kusacaktadr:
Atatrk n lmnden sonra O nun ilkelerine ve devrimlerine ilk ihanetler balamtr ve gnmzde en iddetli devresini yaamaktadr.
1940 l yllarda devreye Devlet Radyosu girmi, sistemli bir ekilde alaturka dediimiz meyhne-gazino tr mzii her gn biraz daha artan oranla halkmza alamaa balamtr. En gzde sanatlar, stanbul un Kristal, Maksim vb. ikili gazinolarn hanendeleri, szendeleri ve repertuvarlar da oralarn gerei meyhne repertuvardr. O gnlerde nl halk ozanmz k Veysel tehlikeyi grerek:

Dizeleriyle gerei dile getirmi60 l yllarda transistrl, pilli portatif radyolarn yurda girmesiyle, kylsyle, kentlisiyle artk, Trk halk TRT nin beyin ykama alan iindedir ve alaturka mzie altrlmaktadr
Atatrk n daha 1924 den balatt mzik devrimine ihanet, daha nce de deindiimiz gibi, 1940 l yllarda balamtr. nceleri saman altndan sessiz sedsz yrtlen bu eylem,1960 l yllarn sonunda artk su yzne kmtr. Sinsice ve Makyavelist bir sistemle Atatrk n sylev ve demeleri kasten arptlarak mzik devrimini yok etme, belirli tutucu zihniyetteki kimseler tarafndan programl bir biimde yrtlmeye balanm ve halen de yrtlmektedir(12)
Kodall nn bu bildirisi zerine Cahit Atasoy kendisine, Klsik msikmizi Bizansa mal etmi olmakla Halk Mziimizi de otomatikman Bizans a mal etmi olduunu , bu konuda H.Sadeddin Arel in Trk Musksi Kimindir?isimli kitabn okuyup okumadn soruyor. Kodall bu soruyu bir takm yuvarlak laflarla geitiriyor. Akabinde Necdet Varol kendisinden mill kltrn tanm ve tarifini istiyor. Kodall bu soruya karlk aresizliini : Millet kltr dediimiz zaman ,o kltr yayorsa, o kltr vardr, millet kltrdr ve ulusal kltrdr.cmlesiyle itiraf ediyordu. imdi ortaya bir takm iddia ve tezlerle kacaksnz, ancak bunlar aklayamayacaksnz, isbat edemiyeceksiniz. Bu milletin alt asrlk hayatnda kendisine mal ettii msik iin hi sklmadan meyhane msiksi yaktrmas yapacaksnz; br taraftan Bat dan hibir altyapnz olmadan , bir baka toplumun mziini ithal edip, ona ulusal mzikgmlei giydireceksiniz. Devletin en totaliter dnemlerindeki dayatmalarna ramen, milletin kabul etmedii mzik iin , devrimlerden geriye dn,Atatrk e ihanet antaj yapacaksnz. Ondan sonra halka, bu mzii dinletemediniz diye TRT ye veryansn edeceksiniz. O zaman adama derler ki: Marifet iltifata tabiidir.Mterisiz met zaydir
Bu iddialarda bulunanlara en gzel cevab, yine o mziin bu lkedeki nemli isimlerinden biri olan Muammer Sun veriyor :
Okullarmzda bu gne kadar retmee altmz neydi? Batl uluslarn okul arklar; Trk bestecilerinin bat dizilerinde ve llerinde yaptklar, ou onlara benzer okul arklar ve kuram, kuram, kuramlkyle beklediimiz sonu neydi? Her okullu, okul dnda da SCHUBERT leri, CHOPNleri, BEETHOVENleri sevecek, dinleyecek ve anlayacak.
Bu ekimin sonunda ne bitik? Bol bol piyasa mzii, sevgilisi ile dans mzii zenticisiNiin Trkiye de bat mziini yaymak? Sayalm ki yaydk. Artk herkes Bat uluslarnn okullarnda sylenen arklar sylyor, hatta bir ok kimse bunlar alyor olsun! Ne olacakt yani bununla? Batllam olacakmydk gerekten?... (13)
Derken, aslnda kendi ok sesli zgn mziimizi gelitirememekten yaknyor ve bu gne kadar yaplanlarn sadece bir taklitten teye gidemediini sylyordu. ok sesli mziin bu gnk durumunu da mizah bir slpla yle anlatyordu:
Bizim mzik retimimiz bana bir karikatr anmsatyor. Karikatr yle:
Havaalan yolunda reklm tabelalar var; AR FRANCE ile uunuz; imza Fransz Hava Yollar , PAN AM ile uunuz; imza Amerikan Hava Yollar, LUFTHANSA ile uunuz; imza Alman Hava YollarVe bunlar gibi birka tabela daha. Son tabela bizim: AR FRANCE ile,PAN AM ile,LUFTHANSA ile uunuz;imza Trk Hava YollarTutumumuzu anlatyormu?.. (14)
Bu arpc ve ironik tabloya itiraz edebilmenin pek mmkn olabileceini sanmyorum. Olayn rasyonel olarak analiz ve sentezini yapanlarn her halde syleyebilecekleri szler:
ok sesli mziin Trkiyedeki gelimesi cokulu olmu, fakat yaygnlamas istenildii gibi olmamtr.Temel ve orta retimdeki mzik eitimi de ok sesli Bat mzii usullerine dayandrlmtr. Ancak mutlak bir sonu alnamamtr.
Toplumlarn mzik kullanm ve ihtiyac, ok eitli mzik trlerinden olumaktadr. nsan hayatnn, gnlk yaamnn ok eitli anlarnda deiik trlerde mzik tketimi yaplr.Yani zellikle alt ve orta kltr tabakalarnn ve hatta st kltr gruplarnn gnlk yaamnda da yer tutan mzikler, genellikle hafif mzik trleridir (15) in benzeri ifadelerden baka bir ey olmayacaktr.
2007 ylndan baktmzda, kltrmze asrlar ncesinde balayan yapay ve despotik mdahaleler, yneticilerin istedii sonucu vermedii gibi, btn geleneksel deerlerin erozyona uramasndan baka bir ie de yaramamtr. Musknin de bu durumdan etkilenmemesi mmkn deildi. 1930 lardan bu yana Trk Sanat Msiksi ad altnda retilen eserlerde, istisnalar dnda, genellikle byk bir kalite kayb grnyor. Hatta Amerikan aksanyla hafif mzik syleyen pop arkclarnn, klsik besteleri komediye evirdiklerine de sk sk ahit oluyoruz.
Ancak yaanan bunca olumsuzluklara ramen bugn klsik, neo-klsik, romantik ve Cumhuriyet sonrasnn geleneksel tarzdaki eserleri, TRT ve birka zel radyoda sabah-akam alnmaktadr. Kaliteli mzik firmalar, gemiteki kaytlar temizleyerek, dinleyicilerine sunuyorlar. Trkiye genelinde ve stanbul zelinde Belediyelerimiz ska ve dzenli olarak Trk muskisi konserleri dzenliyorlar. 1950 den bu yana, siyasete yaplan bir ok mdahaleye ramen, Trkiyede demokratikleme abalar, artlarn elverdii llerde devam ediyor. Bunu btn abalaryla nlemek isteyenler, abalarnn gnden gne bunu deitirmeye yetmeyeceini anlamakta ve hrnlklar gitgide artmaktadr.
Trk insan bnyesine uymayan mzie hibir zaman, zorla da olsa, evet demeyeceini ak bir ekilde ifade etmitir. Hal ve srarla, mzik kltrmz 1930 ve 40l yllara dndrme abalar havanda su dvmek ve abesle itiglolarak nitelendirilebilir.
Uzun senelerin ve belirsiz ortamlarn yeertip gelitirdii arabesk, pop-arabesk trler bugn iin her ne kadar baat mzik grnts veriyorsa da, yeni nesiller gemilerinin mziini tandka ve meyilleri z muskilerine dndke, bu yoz mzikler tamamen geldikleri yere dneceklerini umud ediyoruz. nk bir yaradl kuraldr ki; yapay temeller zerine ina edilen hibir ey kalc olamaz. Toplum mziin elencelik yan dnda, duygu ve dnce ilevini tandka,mzikteki bu deformasyon da onarlmaya balayacaktr.
Szn z :
.Trkiye toplumu, Batllama srecinin yaratt, aslnda doal saylmas gereken bir olgu olan ikiliin 1920lerde resm ideolojinin elinde keskinletirilmesiyle kurgulanan alaturka-alafrangasoyutlamasn ykm, amtr.Yanl bir biimde ortaya srlm bir sorun zerinde kopan bu tartma gnmzde artk anlamn bsbtn yitirrmi; msik sanat ynnden de, halk katnda da geersizletirmitir. Eski kutuplamay hortlatmak isteyenler ksa bile, bu tavr itibar grmyor. Msksever yeni Trk dinleyicisi Bat sanat msksini dans mziinden, hafif mzikten ayrt edebildii gibi, beyz yllk bir gelenei olan Osmanl okumu evre msikisini de bu msiknin son dnemde piyasaya dm haliyle tanmlamyor. Biliyor ki, Bat sanat msiksi de, Klsik Osmanl muskisi de belirli bir musk bilgisi ve birikimi olmadan zevkine varlamayack,zor sanatlardr.
Cumhuriyet tarihinin geride braktmz yetmi be ylnn en dikkate deer olgusu msikde merkezin paralanmas,yerini hem oul, hem de karmak bir yapya brakmasdr (16)

(1) Levent KKER,Modernleme, Kemalizm ve Demokrasi, letiim Yaynlar, stanbul 1990, s.81
(2) Levent ELPEN,Kaybettiimiz Medeniyet,Tarih ve Dnce Dergisi, Nisan-Mays 2001, s.42
(3) Cemil MER,Maaradakiler, tken Neriyat, stanbul, 1978, s.24
(4) Kadir CANATAN, 20.Yzyl Trkiyesinde Tarih ve Gelenek Sorunu Bilgi ve Dnce Dergisi, Ekim 2002, s.55
(5) Ali UAN,Gemiten Gnmze,Gnmzden GeleceeTrk Mzik Kltr, Mzik Ansiklopedisi Yaynlar, Ankara, 2000, s.63
(6) Ali UAN, a.g.e, s.64
(7) Ali UAN, a.g.e, s.65
(8) Ahmet SAY,Trkiyenin Mzik Atlas, Borusan Kltr Yaynlar, stanbul,1998, s.33
(9) Orhan TEKELOLU, Terk Edemediimiz Halka Gzellik Tama Sendromu, Radikal Gazetesi-Cumartesi eki, 25 Ocak 2007
(10) Grer AYKAL, Cumhuriyet ve Mzik, Yeni Trkiye, Cumhuriyet zel says IV, Eyll-Aralk,1998, s.2983
(11) Blent AKSOY, Cumhuriyet Dnemi Muskisinde Farkllama Olgusu, Cumhuriyetin Sesleri, Tarih Vakf Yaynlar, stanbul,1999, s.32
(12) BRNC MZK KONGRESݔ, Ankara,14-18 Haziran 1988, Kltr-Turizm Bakanl Gzel Sanatlar Gn.Md.Yaynlar, Ankara, 1988, s.109-111
(13) Muammer SUN, Trkiye nin Kltr, Mzik ve Tiyatro Sorunlar, Ajans Trk Yaynlar, 1969, s.1
(14)      Muammer SUN,a.g.e, s.2
(15)      Sina AKN,Yakna Trkiye Tarihi (1908-1980), Milliyet Yaynlar, stanbul, C.1, s.505
(16)      Blent AKSOY, Cumhuriyet Dnemi Muskisinde Farkllama Olgusu, Cumhuriyetin Sesleri, Tarih Vakf Yaynlar, stanbul, 1999, s.35

Salih Zeki avdarolu
28 Haziran 2009

https://ferahnak.wordpress.com/2021/09/25/cumhuriyet-in-radikal-inkilaplari-surecinde-tarihi-musikimiz-de-payini-almisti/Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn dnemler kmesinde bulunan dier yazlar...
Trkiye' Nin Asrlk Asrleme Ya da Batllama ve adalama Patinajlar
Demokrat Parti ktidar ve Onu Bitiren 27 Mays Darbesi" Nde Mzikte Yaananlar

Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Mukaddes Kitabmzdaki yetler ile Tarih Veriler Inda: Trkiyede Yahudicilik Hareketleri
Necip Fzl" da "Peygamber" Ak….
2. Adam smet nn' Nn Mzik ile likisi
Bir u Beyi : Mnir Nureddin Bey
Endls slam Devleti Medeniyeti inde Elbette Muski de Vard
Osmanl Dmanl Cumhuriyet Hkmetine Osmanl Ariv Belgelerini Dahi Hurda Kat Deerinden Sattrmt
Yazlnn 600. Ylnda Sleyman elebi" Nin "" Mevld"
1930 Lu Yllarda Muskimize Ynelik Tasfiye ve Ayar Sonras Aralanan Kap le Tanp Dost Olduumuz Arap Muskisi ve Arap Filmleri Maceramz
Ezan Bundan Tam 70 Sene nce Tekrar rab a Okunmaya Balanmt.
2. Adam smet nn Nn Cumhurbakanl Dneminde Kltr, Sanat ve Muski

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Vefatnn 67. Ylnda Ziya Osman Saba Y Rahmetle Anyoruz... [iir]
ki Bedene Tek Ruh [iir]
Ad Konulmam Duygular [iir]
Ak Bir Terennm se [iir]
Hayal Bazan Gerei Aar [iir]
Sensizlik Beyitleri [iir]
Yamuru Beklerken [iir]
Her ey Gemite Kald [iir]
Vesvese [iir]
"" Mzi Kalbimde Yaradr "" [iir]


Salih Zeki avdarolu kimdir?

Otuz yldan fazla bir sredir Geleneksel Trk Muskisi eitimi aldm. skdar Muski Cemiyeti' nde 20 yl korist - solist olarak grev yaptm. Bu gz Trk Muskisi zerine makaleler yazyorum. (bkz. www. musikidergisi. com)

Etkilendii Yazarlar:
N.Fazl , C.Meri, B.Ayvazolu,


yazardan son gelenler

yazarn ktphaneleri 

 

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Salih Zeki avdarolu, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.