..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Tarih, hiçbir zaman orada bulunmamış kişiler tarafından anlatılan hiçbir zaman olmamış olaylarla dolu bir yalan. -Santayana
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Yazar Portresi - Bayram Kaya
Bayram Kaya - Bağlamıyla
Site İçi Arama:


Ana Sayfa
  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 12 (Bayram Kaya) 11 Ekim 2021 Felsefe 

Yalıtıma alanın yalıtımı sürdükçe seçilmiş, korunan, ancak kendi tekrarlarını veren böylesi belli tepkilere sınırlanmış karşılıklarıyla öğrenilmiş tepki demekte mahsur yoktu. Ancak çevrenin ani değişmesi demek özgöndergeli yalıtıma oluşumu desteklememesi demek olmakla, yaşamın bireyde oluşan kendisi tepkinin değişime cevap olamaması nedenle hayatından olur.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 13 (Bayram Kaya) 12 Ekim 2021 Felsefe 

Kolektif alan kişi davranışlı salınım genlikleriyle iç içe geçişen girişmelerdir. Aç insanın salınan frekansları savunma durumunda olan kişinin salınım frekansları arasındaki boşluklu tanecikli kısımlarla girişen eylemiyle kolektif ortamın işlerge kuvveti dediğimiz tahrik enerjisini ortaya koymaktadır.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 14 (Bayram Kaya) 13 Ekim 2021 Felsefe 

El tasımının tartışılıp ortaya konuş dönemi içinde moda akım olan El söylemli enfeksiyon kolektif zenginliği henüz özel mülk kılacak ve yukarıda anlatılan olgularıyla bulaş yapamadığı için zararsız görünüyordu.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 15 (Bayram Kaya) 14 Ekim 2021 Felsefe 

Mülksüz olup ta çalışacak olan, yani emek nesnesinden mahrum kalan yoksullar, El' e teslim olmakla İbrahim'in ilahı olan El 'e teveccüh ediyorlardı. İbrahim’i mülke boğan El 'e eğilim ediyorlardı. Köleci koşullar içindeki yoksulluk sonrası zenginleşmeyi; "O seni yoksul bulup zengin etmedi mi?" diyenle, kendi tarihselliğini dışa vuran El, aynı El 'di.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 18 (Bayram Kaya) 17 Ekim 2021 Felsefe 

Soyut olarak mülk El 'indi ve El 'in mülk sahipliği yaptıran dilemesi olan bir yatırımla yaptırım gücüydü. Somut olaraktan da mülk İbrahim ve Nemrut’undu. İbrahim ve Nemrut ile dilemesi olan yaptıran güçtü.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 20 (Bayram Kaya) 17 Ekim 2021 Felsefe 

Makro dünyayı tetikleyip ateşleyen de mikro dünyadır. Ancak makro dünyada eser müyesser ilişkisi kurulursa da bu söylem de görecedir. Kolektif inşa kişinin değil kolektif gücün eseridir. Kolektif güç kişide yoktur. Şu halde kişi değil kolektif güç inşacıdır. İnşacısı olmadığınız ve sizin dışınızda olan kuvvetten ötürü siz de inşanın sahibi değilsiniz.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 16 (Bayram Kaya) 16 Ekim 2021 Felsefe 

Suya girenin ıslanması gibi soğukta olanın üşmesi gibi kolektif alan da kolektif alan içindeki kişilere işleyimle olan bir tahrik gücü yükler. Tahrik gücü neydi? İçinde olduğunuz bir duruma harcadığınız işgücü enerjinin; içinde olamadığınız diğer durumla olan işgücü enerjilere karşılık olmasıydı. İşte kolektif alanın estirdiği bu manyetik akı, üreten kolektif alan içinde yokuş yukarı olan enerjiyi kişilere yükler. Kolektif enerji tahrik kuvvetinden doğan güç ile kişilere depo enerji etkisi yapar. Tahrik kuvveti depo enerjiden karşılanması olan bir kolektif alan etkisidir. Tahrik gücü ürettiğinize karşılık, üretmediklerinizle var. Tüketip kullanımlarınıza karşılık tüketip kullanmadıklarınızla vardır.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 17 (Bayram Kaya) 17 Ekim 2021 Felsefe 

Nasip söylemi böylesi bir öznel bek raundun anlam zikri olmakla sömürücü amaca hizmet eder. Kolektif zenginliği kimi kişilere vermekle kimi kişilere mal sahipliğinin yolunu açıp, çokluğu da maldan mülkten yoksun kılan hileci ve tuzaklı söylemdir.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 19 (Bayram Kaya) 24 Ekim 2021 Felsefe 

Bu tür söylemler tümden bilgiye, tarihsel inşa olana, gerçek olana gözbağı olmakla kişileri kendisine toplumuna kolektif bilince yabancılaştıran söylemler olup; kişiyi köleci öz olan mülk sahibine kul yapan söylemlerdi.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 21 (Bayram Kaya) 25 Ekim 2021 Felsefe 

Kolektif alanın ilk inşası içinde de neden daima sonuçtan öncedir. Ancak kolektif alan kolektif özne eylemli alan olmakla deneyden bilgi çıkarılır. Bu bilgi izlenimse olarak zihinde düzenlenip uygulamaya konur. İşte kolektif zihinde düzenlenen neden sonuç ilişkisine göre kolektif özne sonucu öne alıp sonucu neden gibi davrandırabilmektedir.

  Kurucu İnşa Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 22 (Bayram Kaya) 26 Ekim 2021 Felsefe 

Hiç bir toprak, hiç bir hayvan; hiç bir hayat insanı yoksul kılacak bir sonuçla var değildirler. Hayat sahibi olunan bir mülke içinde de doğmuyordu. Öyle olsaydı kimse mülkü içine hiç kimseyi doğdurmazdı.

  Kurucu İnşa Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 23 (Bayram Kaya) 29 Ekim 2021 Felsefe 

Hayat çevresinde olup biten kısıtlı bir kütle, kısıtlı bir enerji, kısıtlı bir işlev durumlarla ve bunların kısmi bir reaksiyonları içinde yaptığı seçme ayıklamalarıyla kısmi bir yalıtımla oluyordu. Geçici olarak entropiyi durduruyordu.

  Kurucu İnşa Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 24 (Bayram Kaya) 30 Ekim 2021 Felsefe 

Düzen ve denge entropiye karşı geçici bir direncin oluşması demekti. Geçici düzen ve denge kısıtlı kombinasyonlar demekti. Kısıtlı ve geçici kombinasyonlar yırtılan kâğıdın tekrar kâğıda dönüşememesindeki tersinmezlikti.

  Kurucu İnşa Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 25 (Bayram Kaya) 8 Kasım 2021 Felsefe 

Evrensel yasalar eşliğinde ve üç boyutlu zaman içinde hidrojen, helyum atomları üzerine etkiyen çekim gücü hidrojen-helyum topaklanması ortaya koydu. Atom yapılar çekim gücü topaklanmasına bağlı basınç yasaları eşliğinde YILDIZLAR gibi evrimsel aşamalar ortaya koyuyordu.

  Kurucu İnşa Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 26 (Bayram Kaya) 8 Kasım 2021 Felsefe 

Evrim, diğer evren yasaları gibi bir yasaydı. Yasa olduğu tartışılmazdı. Ama o alandaki evrimin nasıl olmuş olduğunu belirten teoriler üzerinde tartışmalar, hem doğruydu; hem kaçınılmazdı. Evrim, şeylerin geçmişi ve tarihi olmakla bizim tarihsel bilincimizi oluşuyordu. Bu evrimsel başlangıç içinde de ne mülk, ne rızk ve ne de hayat kavramı bir çırpıda yoktu.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 29 (Bayram Kaya) 15 Kasım 2021 Felsefe 

Öbekleşen eğim durum atomdu. Atom küçükler dünyasına göre kısıtlanmıştı. Ama atom da kuantum dünya içinde olmayan yepyeni özellikler bileşimine açık bir yapı taşı olmakla atomdu. Atomun kısmen kararlı bir iç düzeni ve kararsız bir BAĞ elektron yapı girişmesi vardı.

  Yaratıcılık 1 (Bayram Kaya) 16 Kasım 2021 Felsefe 

Bir yanıyla içine 13 milyar yıllık bir bilgiyi depolayan kolektif hafızayı koymadığınız beyin, salt kendi deneyimleriyle oluşan sıradan bir beyinin düşünmesinde öte gidemediği gibi bu beyin çok yönlü de düşünemez.

  Kurucu İnşa Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 31 (Bayram Kaya) 18 Kasım 2021 Felsefe 

Gezegenler gibi özel bölgelerle ve özel bağıntılı derişimler içinde olan bu gelişmelerden geriye doğru bakıldığında; öznel çıkarımlarla söylene bilir ki tüm bu alakasız alakalılar gezegen sel ortamın, evrensel ortamın hatta gezegen içindeki lokasyonların çeşitliliği ve rastgelesi olmakla zorunluydu!

  Kurucu İnşa Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 32 (Bayram Kaya) 19 Kasım 2021 Felsefe 

Akıllı zekâ; moleküler evrimle ama moleküler evrimden epey sonra hayatla vardı. Hayat, kendisini kollara dallara ayıran türler içinde biyolojik bireylerde bireysel özne ve öznel oluşla vardı. Bu akıl da kişinin korunan yasası çerçevesinde enerji sarflarıyla, bir yetenek kapasite olmakla gelişme ve sınırlanmaydı.

  Kurucu İnşa Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 33 (Bayram Kaya) 20 Kasım 2021 Felsefe 

Cisme çarpan ışık geri kaynağına döner. Bu yansımadır. Işık bir etki ise geri dönen yansıma etkiye karşı tepki yansımasıdır. Tepki bu anlamla yansımayla yakın anlamlıdır. Kaynağa dönen ışık, çarpıp geri döndüğü nesnenin bindirişlerini (modülasyonunu) taşır.

 

 

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2023 | © Bayram Kaya, 2023
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.

 

Bu dosyanın son güncelleme tarihi: 28.03.2023 20:49:46