..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
zyaamyks baka insanlarla ilgili gerekleri anlatmak iin esiz bir ara. -Philip Guedella
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Toplumbilim > Cemal Zngr
9 Mart 2020
Hayvan le nsann Birbirinden Ayrl - 3 -  
Hayvan Olmaktan Utanan nsan, Hayvandan Daha Aa Davranlar Gstermesi Neden?

Cemal Zngr


Neolitik Ana Tanra Komnal Kltr; bencillik, stnlk, tekilik ve ukalalk gibi insanlk d duygular sz konusu olmad iin, ahlakszlklarn yaanmasna frsat verecek hibir zemin brakmamtr. Ataerkil Teki, Cinsiyeti Kltr; bencil, teki, ukala, stnlk ve grmedii tanrya tapnmay temel kltr edinmesi, ilkel modern her trl ahlakszln domasn normal grmtr.


:ABCD:
SAPENS'N NSANLEME EVRM: Homo Sapiens 12 milyon ylda ancak akln yeterli derecede kullanma yeteneine sahip oldu. lk akl yrtmesi M..500 binli yllarda atei tanmasyla balad. Ve aradan yaklak 485 bin yl sonra, Neolitik a'da her eyi bilinlice sorgulad. Neolitik a'la birlikte Sapiens, doada grebildii, dokunduu her eyi derince sorgulayp incelemesi sonucunda, dnyadaki ilk derinlikli bilimsel icat olan tarm kefetti. Tarmn icad, tm bilimlerin anas ve anahtardr. nk tarm; toprak, doa demektir. Toprak olmadan hibir canlnn yaamas mmkn deil. Topraktan uzaklaarak her eyi makine ve teknikle suniletirip (Yapay) topra hunharca ilemek, insann yozlamas demektir. nsan makine ve suni kimyasal eylerle topra kirletirken, ayn zamanda genlerinden itibaren ahlakszlamtr. Bu yzden Neolitik an nemi ok daha byktr. Makine ya da teknoloji, hayati nem arz eden alanlarda kullanlrsa, ekolojik sorun diye bir ey yaanmaz. Hibir gerei ve ihtiya olmad halde her yerde, her alanda elektronik cihaz ve suni gdalarn kullanlmas, insanln sonu demektir. Kimse bunu modern yaam olarak grmemeli.

Her devlet ynetimi, Neolitii insanlara en nemli tarih, doa ve kltr eitimi olarak retmelidir. Bugn ou insan, Neolitik kelimesini duymad gibi ne olduunu dahi bilmiyor. Toraa ise basit meta eklinde bakp hunharca kullanmakta. Neolitik insan ile, gnmz insan arasndaki farkllk u iki mantkla daha net ifade edilebilir.

Neolitik a'n Mimarlar Ana Tanralar; yaamn temel dncesine toprak, su, Ate, (Gne) ve insanl kutsayarak insanilemeyi baarmtr.

Kral Tanr ve Tek Tanrc Babaerkillik; toprak, su, ate (Gne) ve insan sradan meta (Kle) grp zn inkar ederken, grmedii Tanr ve maddiyat kutsamas canavar insan yaratm oldu.
                                                            
ki byk a insan yaam arasndaki bu nemli fark kavramadan, insann yeniden nasl hayvanlatn anlamas mmkn deil. Bunun anlalmamasnn nndeki en byk engellerden birisi devlet ynetimleridir. stisna devlet ynetimlerinin dnda dier hepsi, Ana Tanra yaam retmezler. rnein Anadolu ve Mezopotamya'da Toprak Anadr z deyi vardr. Bu yle durup dururken laf olsun amacyla ifade edilmemitir. Canl cansz tm varlklarn yaamnn toprakla mmkn olduunu ifade eden derin bir felsefi dncedir. Ve insan topraa bal olduu kadar insandr der.

Tarm ncesi, Peleolitik a insan topluluklar da bir araya gelip yaadlar. Fakat sadece doada hazr yetien ot ve meyvelerin yannda, arlkl geim kaynaklar avlanmakt. Avclk bilindii gibi srekli gezginciliktir. stisna alkanlklarn dnda kalc bir dnce ve planlar yoktu. Avc insanlar nerede daha ok av varsa oraya g etmeleri, av ve toplaycln dnda baka bir yeteneklerini gelimiyorlard.

Neolitik tarm yaam; insan dncesinin tarihte ilk defa yeterince almaya balad milattr. Bu dnemden itibaren insann birok gizli yetenekleri ortaya km olup ortak retmek, ortak tketim ve ortak (lkel Komnal) yaam mant, Neolitik Ana Tanralarn eseridir. Dzenli, bilinli ve insana yakr olan tm eserler, tarmc toplum sayesinde gereklemitir.

nsan ne zaman topraktan (Doa) kopup, hayal rn tanr ve kimyasal suni rnlerle beslenmeye balamas, genetik yapdan balayarak ahlakszlat. Bireysel kapitalist bu bencillik, Kral Tanr, tek tanrc dinler ve modernizmle, Kapitalist Yetenekli st Hayvani Canavar insan yaratt. Aslnda modernlik; her eye snrsz, grgszce sahip olarak yaamak deildir. Gerek modernlik, hayati nem arz eden yerde ihtiya duyulan aralar uzun sre kullanlacak ekilde doay tahrip etmeden retmektir. Haftalk mantar yetitirir gibi snrsz, gereksiz suni beslenme, mal, rn, teknik retmek, insann doal genetik yaps ve ahlak duygunu ldrmektir.

Bilindii zere Homo Sapiens'te dahil insans btn trler, Neolitie kadar hayvanlara yakn igdsel ve daha ok evresel (Dsal) etkiler dorultusunda, klanlar eklinde yaamlarn srdrrler. Neolitik a'la Homo Sapiens, hem evresel (Dsal) hem de isel (Bilin) yapsn kullanmas neticesinde, tarmla birlikte aile, ev, insan ilikileri gibi yzlerce insani sosyal yaam icat etti. Bu dncenin st dinamik yaps, Tanra anlayndaki komnizmle en yksek seviyesine ulamtr. Sapiens; tarm bata olmak zere icat ettii her eyi, sorgulama mant, tecrbe ve eitimi buna ekleyerek, yksek akl sahibi oldu. Eitim ve bilinle sorgulama yapmayan insann dnce yetenei, her zaman pasiftir ve ounlukla bir ie yaramaz. Sorgulayarak yaayan Sapiens, en az 10 bin ylda bunu baarabildi.

Tanra Komnal Yaamn Temel Kayna; kadnn analk doasndaki hcrelerin, her zaman pozitif elektron ykl gdler dorultusunda hareket etmesiyle gerekleen durumdur. Bunun z kadn hmanizmidir. Hmanizm erkekte de mevcut olduu halde, istisnalarn dnda erkelerin kadndan ayrld en nemli noktas, cinsel drtleridir. Kadnlar cinsel drtde daha sakin serin kanl, aklna danarak hareket eder. Erkekler cinsel drtde sabrsz aceleci, akl geriye itip egoyla hareket edendir. Bu gereklikten hareketle insan ahlaksz ve hrsz yapan sebeplerin banda, her zaman cinsel drtler, maddi manevi tapnmac egoizmdir. Kadnlarn analk duygularyla Neolitikte insanileen insan, erkein babaerkil duygusuyla neden tekrar canavarlat? Sorusu cevaplanmas gereken nemli konulardandr.

NSANIN NSAN DOASINDAN UZAKLAMASI: M..5000'li yllara kadar, Tanra komn dncesi en byk kltr, inan ve yaam olarak etkisini gsterdi. Bu tarihten itibaren toplumsal ynetimi eline geiren Kral Tanrlar ile Tek Tanrc Peygamberler, (Ataerkillik) Ana Tanra kltrden ald gle, birok eyi icat etse de her geen gn hayali tanrsal tekilik en byk hedef olmutur. Birbiri ardna ortaya kan Tek Tanrc peygamberler, merkantalistler ve kapitalistler yaz, matematik, ticaret, el sanatlar, fizik gibi icatlara ramen, tanr adyla kii ve maddi stnle tapnmalaryla, insanln kkne dinamit koymulardr. Ataerkil bu dncenin ortaya kmas, erkek cinsel drt ve duygularn bir sonucudur.

Duygu ve hisler; hayvani trlerde igdsel dal doal ekilde gerekleirken, insan duygular isel ve dsal etkilerle birlikte, iki temel biyolojik yapda hareket eder.

Bunlardan birisi; negatif elektron ykl cinsel hcrelerin doyumsuz, sahiplenici ve saldrgan ahlakszla dayanmas. Dieri ise; mantn (Akl) mevcut olduu pozitif elektron ykl hcreler dorultusundaki harekettir. Ancak doal beslenme, doru eitim ve doru terbiye edilmeyen her insann, negatif elektron ykl egoist cinsel gdlerinin her zaman etkin olduu akldan karlmamas gerekir.

Kral ve Tek Tanrc Dini Peygamberlerin hepsinin erkek olmas, negatif elektron ykl cinsel gdlerine byk nem vermelerinin sonucudur. stisna kiilerin dnda bugne kadar hibir devlet yneticisi ve sermayeci, peygamberleri sorgulamaz. nk bu gler erkein doasndaki cinsel egoist drt sayesinde, makam ve varlklara sahip olduklarn ok iyi biliyorlar. Tek tanrcla tapnarak onun szde ahlak ilkeleriyle insan olduunu dnen bu anlay, ataerkil teki, cinsiyeti ve tapnmac ahlakszlktr. Bu mantk nce anasn, kadn, kz kardeini, kan bandan olmayan veya kendisine itaat etmeyen herkesi, aa grp katlederek insanln erevesini izmilerdir. Arkasndan Allah adna tm varlklarn kendilerine ait olduunu yce kltr diye topluma kabul ettirmeleri, sava, atma, kskanlk ve ahlakszlklar en byk armaanlar olmu. nsanlk tarihine olumlu ve olumsuz iz brakm bu iki anlayn zet ise u ekildedir.

Neolitik Ana Tanra Komnal Kltr; bencillik, stnlk, tekilik ve ukalalk gibi insanlk d duygular sz konusu olmad iin, ahlakszlklarn yaanmasna frsat verecek hibir zemin brakmamtr.

Ataerkil Teki, Cinsiyeti Kltr; bencil, teki, ukala, stnlk ve grmedii tanrya tapnmay temel kltr edinmesi, ilkel modern her trl ahlakszln domasn normal grmtr.

te hayvan ile insann, blmde ifade etmeye altmz gibi nce doal dinamik yapyla birbirinden ayrlrken,Tanra komnalizmle insanileti. Ataerkil egoist maddi ve tanrc teklikle canavarlat. Doann, canllarn ve insann bu tarihsel evrimi doru, gerek ekilde renilmedii srece, insani barl yaam asla mmkn deildir.


Cemal Zngr
                                                            
KAYNAKLAR

smet Gedik DOM ve Toplum, Facebook Sayfas.     
Yuval Noah Hariri- Sapiens
Prof. Dr. Lauann Brezendine Erkek Beyni
Prof. Dr. Lauann Brezendine Kadn Beyni
Robert E. Park nsann Doas
Politzer Felsefenin Temel lkeleri
Alfred Adler nsann Doas
Marks Kapital 1,2, 3 Cilt
Eugene Enriquez Srden Devlete
David Eaglemenn Beyin
Doan Ccelolu nsann Davran     Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn toplumbilim kmesinde bulunan dier yazlar...
Alevilik le Sosyalizm Arasndaki Dnsel Fark ve Btnleme Sorunu
Kapitalist Dzende, Komnist Yaam Mmkn M?
Ana Tanralar, Hz. brahim'in Tek Tanr Masalna Nasl nandlar?
Avrupa'daki Trklerin Yaam ve Dnyaya Baklar
Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Tablosu
Siyasal Dncelerin nsanl Getirdii Nokta!
Sosyalist Devlet Bakanlar ve Politikalarnn Analizi
nsan le Hayvann Birbirinden Ayrl - 2 -
nsanda Tapnmann Oluumu
Dndn Dnen nsan Engelli mi?

Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
srail - Filistin Dmanlnn Tarihesi
Her eye Muktedir Tanr ve Kapitalizm lm Deinde
Trkler amanist mi Kalsayd?
Trkiye Solunun Sorgu ve zeletiri Kltr zerine
Halktan Para Dilenerek Byk Devlet Olmann Hafiflii
Coronann Hatrlattklar, Dnyann Gelecei
Trkiye Siyasetini Tkayan Etkenker (Aratrma Yazs)
Alevilik; slam D Din Deilse Pozitif Felsefe Midir?
ii Fars ve Araplara Neden Alevi Denilmektedir?
Kuds, Dinler Sava ve Hakl Olan Kim?

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (1) [Deneme]
Lider mi Toplumu ekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (3) [Deneme]
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Deiiklii Neyi zer? [Deneme]
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (2) [Deneme]
Alevilerin Kaplarna Saldranlarn Ak Kimlii [Deneme]
"Trkleri Yeniden Tanmak" Aratrma Kitabm Yazma Nedenim : [Deneme]
te Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
slamiyet Yenilie Ak Bir Din Midir? [Deneme]


Cemal Zngr kimdir?

Ben Cemal Zngr, Anadolu niversitesi Kamu Ynetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset zerine aratrmalar yapmaktaym. Yaynlanm bir kitabmn dnda eitli gazetelerde yzden fazla makalelerimde yaynlanmtr. Ve iki kitap dosyam yayna hazr durumdadr.

Etkilendii Yazarlar:
Tam bamsz Tarih ve Siyaset zerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Cemal Zngr, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.