..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Matematie, yalnzca yaratc bir sanat olduu srece ilgi duyarm. -Godfrey Hardy
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > ocuk > Serdar Yldrm
7 Eyll 2023
Karde Ali - yilik Timsali  
Serdar Yldrm
KARDE AL - YLK TMSAL Eski zamanlardan birinde Ali adnda bir gen yaarm. Doduundan beri kynden dar kmam. Duyduu, grd, bildii hep kyne ait eylermi. Kendisi bakalarnn iine karmaz, kimse hakknda kt sz sylemez, babadan kalma tarlay anasyla birlikte ekip bier, karnca kararnca geinip giderlermi. Ky arazisinin yardan fazlasnn sahibi ok zengin iki kiiymi. Bu iki ky aas kyde yaayanlarn gruba ayrlmalarna neden olmular.


:DDA:

KARDE AL - YLK TMSAL
Eski zamanlardan birinde Ali adnda bir gen yaarm. Doduundan beri kynden dar kmam. Duyduu, grd, bildii hep kyne ait eylermi. Kendisi bakalarnn iine karmaz, kimse hakknda kt sz sylemez, babadan kalma tarlay anasyla birlikte ekip bier, karnca kararnca geinip giderlermi. Ky arazisinin yardan fazlasnn sahibi ok zengin iki kiiymi. Bu iki ky aas kyde yaayanlarn gruba ayrlmalarna neden olmular.

lk iki grup bu aalarn tarlalarnda alan iilermi. Ky aalarndan birisi kendi iilerini dier aadan saklar, fakat dier aann iilerini kendi tarafna ekmek iin youn aba sarf edermi. Durup dururken kar tarafn bir iisi hakknda sylenti uydurur, bu sylentinin aann kulana gitmesini salar, aa ile iisinin arasnn almasna sebep olurmu. Aa tan kar taraftan atldn, sylentinin aslsz olduunu bildii halde kar taraf ta yle bir gediine koyarm ki yine de phelenmesine engel olamazm.

nc grup ise, kendilerine ait tarlalar bulunan, geimlerini buralardan temin eden bamszlarm. ki aa bamsz olanlar da kendi taraflarna ekmek iin urarlar, bamszlarn kendi aralarnda blnmelerine sebep olurlarm. Sadece Ali ve anas ile uraan olmazm. Ky halk Aliyi iyilik timsali olarak grrm. Bu yzden onu ocukluundan beri Karde Ali diye arrlarm. Karde Ali ky halknn birbirini ekitirmesine, komularn grltlerine, kavgalarna istemeyerek kulak misafiri olur, sen haklsn, sen hakszsn diye kimse iin fikir ileri srmez, yorum yapmazm. Yalnz kald zamanlar dncelere dalar, Bu kavgalar, bu anlamazlklar neden oluyor? Neden birbirlerini ekemez bu insanlar? Kavgasz yaamak daha kolay deil mi? Anlasalar, anlayla karlasalar kck hatalar. ncir ekirdeini doldurmayacak eyler iin kalp krmasalar, gnllerini ho tutsalar, zmeseler bakalarn dermi kendi kendine. Ararm bu sorularn cevabn. stermi bu durumu btn aklyla kendisine anlatabilecek birisi olsun. Belki o zaman znts biraz hafifler, iyiliklerle dolu yrei huzur bulurmu.

Gnn birinde kye bir satc gelmi. Bu satc yilik lac satarm. Kyllerin ounluu birer tane iyilik ilac satn almlar. Karde Ali Ben zaten kt birisi deilim diye dnp almam. Aradan hafta gemi. Karde Ali bir sabah evinden kp tarlaya giderken yolda iki kylye rastlam. Kyller, selam verip konuarak, glerek geip gitmiler. Karde Ali az bir kar ak arkalarndan bakakalm. Kendi kendine: Ya bu ne itir? Bunlar yllardr birbirlerine yapmadklarn brakmamlard. Daha geen hafta ky meydannda yumruk yumrua kavga etmiler, alt kii zor ayrmtk. Kavgay sona erdireyim derken, enseme bir yumruk yemitim. u hallerini gren bunlar yirmi yllk dost sanacak. Vay be, gel de arma!.. diyerek glm.
Daha sonraki gnlerde tank olduu olaylar aknlnn artmasna sebep olmu Karde Alinin. Kyn sahibi olan iki aann iilerini tarlalarda birlikte alrken gryor, bu yaknlamann, kydeki dmanlklarn ortadan silinmesinin anlamn bir trl anlayamyormu. Ky halkn gruba ayran, birbirlerini gnahlar kadar sevmeyen iki ky aasn kol kola girmiler, konuarak giderken grnce aknl dorua km. Kimselere de soramam: Siz on gn nceye kadar birbirinizin adn bile anmazdnz. Nasl oluyor da imdi beraber alyor, beraber geziyorsunuz diye. Sonra ya derlerse bana, bak Karde Ali, biz evvelden dmanmz, imdi dost olmuuz, bunun sana ne zarar var? Yoksa sen bizim dost olmamz istemiyor musun? diye. Ben onlara nasl cevap veririm? Bundan dolay aresiz kalm, ii iini yemeye balam. Dnmeden sorulara cevap bulunmaz derler. Karde Alide dne dne sorularn kendisi cevaplam. Her eyin sebebinin iyilik ilac olduunda karar klm. yilik ilacn srrn satc aklayabilir demi. Ertesi gn satcy ky kahvesinde ay ierken grm. Yanna oturmu, uradan buradan konumular. Daha sonra darya kmlar, dolamlar, yorulmular. Dinlenmek iin bir aacn altna oturmular.

Karde Ali: Bizim kye krk gn nce geldiniz. Bu krk gn iinde ok kiiye iyilik ilac sattnz. Ylardr kyde sregelen kavgalar, anlamazlklar, taraf tutmalar u anda sona ermi bulunuyor. Bu iyilik ilacnn srr nedir? Nasl oluyor da bir ky halkn iyilie, dorulua, gzellie doru peinden srklyor? diye sormu. Satc, Karde Alinin sylediklerini glmseyerek, dikkatle dinlemi, sonra konumaya balam: nsanolu doduu anda bir bakas iin ktlk dnemeyecek kadar saf ve temiz aslnda zavall bir canldr. Annesinin geni ilgi ve zeniyle dier canllara gre olduka zor ve yava byr, geliir. Melek gibi bir kalbi vardr. Ailesi iinde ve yakn evresinde ne gryorsa grdklerini, ne duyuyorsa duyduklarn aynen tekrarlar. Tekrar ederken de bir eyler renir. rendikleri doru veya yanl olabilir. Doru iyiyi ve gzeli, yanl kty ve irkini oluturur. nemli olan, doru ile yanl birbirinden ayrabilmektir. ocuk bydke bunun farkna varmaya balar. Baz davranlarnn doru olmadn bile bile nedenini kendisinin bile anlayamad bir umursamazlkla uygulamaya balar. te bu sralarda ocuun kendisini bilerek, hatasn anlayarak vazgemesi veya bykleri tarafndan hatalar gzellikle anlatlarak vazgeirilmesi gerekir. Eer ocuun bykleri ve yaknlar da hatalar, yanllklar iindeyse, birbirlerine ve bakalarna davranlar sevecen deilse nasihatler on para etmez.
ocuk bana bunu yapma diyorlar ama benim yaptklarm onlarnkinin yannda hi kalr der ve bu da kalbine atlan ktlk tohumlarnn hzl bir ekilde imlenip bymesine, fidan haline dnmesine olanak hazrlar. Yani yllar getike ktlk yapma eilimi hzlanarak artacaktr. Sizin kydeki duruma gelince: Burada bulunan zengin iki ky aas kyller arasndaki kavgalarn gereinden fazla artmasna neden olmular. Kynze ilk geldiimde konutuum birka kii bu durumun sona ermesini candan istiyorlard. Hi kimseye hibir ey kazandrmayan kavgadan, grltden bkmlard. Bundan dolay birer tane iyilik ilac aldlar. Ky aalarnn aralarn bulup bartrmam iyilik ilacnn etkisini fazlalatrd. yilik ilac, kays suyu ve ekerle hazrlanm bir eit erbettir. yilik ilacnn srr ieriinde deil, insanlara iyiliin hatrlatlmasnda gizlidir.
Karde Ali ne zamandr kafasn kurcalayan sorularn cevaplandn grdke ok mutlu olmu. Satc son cmlesini bitirince yle bir soru sormu: nsanlar arasndaki bu ksr ekimeler bir gn bitecek mi, byle bir ihtimal var m?
Bunun zerine satc: Aradan yzyllar gese bile, insanlar, toplumlar, uygarlklar ne kadar deise bile yine insan insanln gsterecek tartmalar, anlamazlklar, kavgalar hibir zaman sona ermeyecektir diyerek sorunun cevabn vermi. Satcnn bu cevabndan sonra derin bir sessizlik olmu. Aradan birka dakika getikten sonra Karde Alinin son bir soru sormaya hazrlandn fark eden satc: Dur Karde Ali. imdi senin bana sormak istediin soruyu kendi kendime sormama izin ver. Madem olumsuz olacak bu iin sonu bunca aban niye? yilik ilac niye? Benim abalarm: 1- Zaman iinde gitgide artmakta olan kt davranlara ve kt insanlara kar iyilik kalesini takviye etmek, iyilik yapanlarn ve iyi insanlarn oalmasn salamak.
2- Ky, kasaba, ehir gibi yerleim birimlerinde yaamakta olan insanlara iyilik, gzellik diye bir eylerin var olduunu hatrlatp doru yolu bulmalarna yardmc olmak eklinde zetlenebilir dedikten sonra kafasn kaldrm, etrafna baknm: Eee.. Karde Ali! Farknda msn bilmem, hava kararmaya balad. Yava yava kalkalm istersen demi satc ve Karde Ali ile birlikte kye doru yola koyulmular.

Satc o akam Karde Alilerin evinde misafir kalm. Yemekten sonra satc iyilik ilac satma grevinin kendinden bir nceki satc olan hocas Mahir Bey tarafndan bundan on sekiz yl nce verildiini, o zamanlar yirmi iki yanda olduunu sylemi. nsanlara iyilik retmekle geen on iki yl sresince pek ok iyi insana rastladn, fakat bunlar kusursuz bulmad iin gvenemediini anlatm.

Satc: yilik ilacnn srrn sadece sana anlattm, sadece sana inandm, sana gvendim. Benden sonras iin bu grevi sana brakmak istiyorum deyince Karde Ali bu teklifi kabul etmi. Satcnn kendi tecrbelerine dayanarak yazm olduu nsanlara yilik Nasl retilir adl kitab ve atl bir araba alabilmesi iin satcnn verdii paray alm. Zaman gelince, kynden ayrlp iyilik ilac satmaya balayacana sz vermi.

Satc bu kyde on be gn daha kalm. Kyde yaayanlara iyi insan olmann faziletlerini anlatm. Yapt iyilik asnn tuttuuna iyice inandktan sonra herkesle teker teker vedalap iki atn ektii arabasna binmi ve kyller kendisini davul-zurna alarak, oyunlar oynayarak yolcu etmiler. Satc kyden iyice uzaklanca dncelere dalm. Hocamdan ayrldktan yllar sonra kyn birine iyilik ilac satmak iin gitmitim. Kye benden birka gn nce gelmi olan hocamla karlamtm. Hocam bana, ge kaldn Yakup. O iyilik ilalarn kendin i, demiti glerek ve beni sevinle kucaklamt. Kim bilir, belki ben de Karde Ali ile bir yerlerde karlarm, kim bilir?

SON

Yazan: Serdar YldrmSyleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn ocuk kmesinde bulunan dier yazlar...
Atatrk'n lkokul Anlar: Kaplan
Atatrk'n ocukluk Anlar: Byk Kurtarc
Korkak Tavan
Konuan Leylek
Lepistes - Beta ve Gromi'ye Kar
Kelolan Mcevher Aac
Yakkl Geyik
Ahtapot
Atatrk'n lkokul Anlar
Sivrikoz Zamana Kar

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Simiti ocuk - Serdar Yldrm
Solar Gezegeni - Serdar Yldrm
Karagz le Hacivat: ki Elin Nesi Var
Hikaye Yazar mer Seyfettin le Serdar Yldrm
Karagz le Hacivat: Karagz Bilmece Soruyor
Karagz le Hacivat: Harami
Erdemli Olmak
800 ve 1500 Metre Trkiye ampiyonuydu
Sepeti le Zengin Adam
Ressam Van Gogh le Serdar Yldrm

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Kardelik Hikayeleri [iir]
23 Nisan ve Cumhuriyet iirleri [iir]
Milli Boksr Mustafa Gen le lgili Bir Hikaye [iir]
Ben Mustafa Kemal Olsaydm - Serdar Yldrm [iir]
Devrimci Olmak stiyorum - Serdar Yldrm [iir]
Atatrk lkeleri - Serdar Yldrm [iir]
O Cesur Yrekte Yzlerce Aslan Yatar - Serdar Yldrm [iir]
Atatrk' Sevmek Zorundasn - Serdar Yldrm [iir]
Ya Atatrk Olmasayd? - Serdar Yldrm [iir]
Kahraman Mustafa Kemal - Serdar Yldrm [iir]


Serdar Yldrm kimdir?

Hikaye ve masallarm 7'den 77'ye herkesin okuyup keyif alabilecei bir biimde ve maceral olarak yazmaya altm.

Etkilendii Yazarlar:
Kerim Korcan, mer Seyfettin, Hasan Kyafet


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Serdar Yldrm, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.