..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Mutlu kle oktur. -Darwin
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Deneme > Gelecek > Ouz Dzgn
25 Austos 2007
Evliya Menkbelerinden Trk Fantastik Edebiyatna  
Ouz Dzgn
Bugn bat Fantastik Edebiyatnda kullanlan pek ok Fantastik Motifin aslnda bizim fantastik dnyamzdan alnt olduu ynnde ciddi phelerim var...


:EAGF:
EVLYA KERAMETLERNDEN TRK FANTASTK EDEBYATINA

Bildiimiz gibi Evliya Menkbeleri insanlara, ders ve t vermek iin anlatlan ya da yazlan ieriinde kerametler gibi fantastik olaylara da yer verilen didaktik metinlerdir.Bu gibi metinleri okuyan insanlarn en birinci amac kendilerini manevi olgunlua eritirebilmektir.Yani menkbeler birer numune kitaplar olarak iyi iler yapanlarn sonuta elde edecei gzelliklere de yaanm hikayeler yoluyla deinir.

Evliya Menkbelerinin meselemiz asndan bizi ilgilendiren yn, onlarn birer fantastik dnya kayna olmalardr.Evliyalarn gsterdikleri kerametler gnmz fantastik edebiyatna kaynaklk edebilecek hayal zenginliine sahiptir.Bat Fantastik Edebiyat, yzlerce yldr kendi z kaynaklar olan Yunan Mitolojisinden, Hristiyanlk kaynakl hayal elerinden olabildiince istifade etmektedir.Elbette Hal seferleri yoluyla ya da Endls kanalyla edebiyatlarna ilham kayna olan dounun fantastik unsurlarnn da tesiri grlr baz batnn fantastik eserlerinde.Ancak felsefeden dile, kyafetten mimariye, mitolojiden dier btn kltrel elere kadar Bat Tarz Fantastik Edebiyat ad stnde tamamen batnn izlerini tar.Bu da onlar iin olduka doaldr.

Trk Fantastik Edebiyat elbette batnn dnya edebiyatna kazandrd faydal yntemlerden, biimsel kaidelerden istifade edecektir. Ve yine elbette bat edebiyatnn rnlerinden dersler almaya devam edeceiz.Fakat bu edebiyatn devam ya da ayns kesinlikle olmayacaz.Kendi zgn Fantastik ya da Hayali Kurgu Edebiyatmz ina edeceiz.

u da bir gerek ki edebiyatta kaynak olanaklarn snrlandrmak hayal dnyamz ksrlatrmak noktasnda olumsuz bir zellii de iinde barndrabilir.Yani Yunan Mitolojisi okumayacaz, ya da batnn fantastik rnlerinden feyz almayacaz demek asla mmkn deildir.Fakat belki de iten ie kmsenen, Bat Tarz Fantastik edebiyatla iyiden iyiye yorulmu beyinlerimize ilkel gzken, kendi Fantastik Dnyamzn kaynaklarna da yneleceiz.Bu yneliin sonunda, tarihin altn sayfalarnda gizlenmi bizim olan bambaka bir Fantastik Dnyann tm renkleriyle, estetiiyle ve hayal zenginliiyle zihinlerimizi kuattn mahede edeceiz.

Bat Fantastik Edebiyatnda Batl motiflerin bulunmas ne kadar doalsa genelde dou ve zelde Trk Fantastik Edebiyatnda da kendi zgn motiflerimizin bulunmas olduka doal bir hale dnecektir nazarlarmzda.Balklamasna iine daldmz Bat Fantastik Edebiyatndan baka bir Fantastik Dnya olamayacan dnmemiz, aslnda yllardr tesirinde kaldmz o Fantastik Dnyadan bamz kaldrp da kendi hayal dnyamzn gklerindeki rengarenk hayal gezegenlerini grmemizden kaynaklanyor.imdi ise bamz kaldrp o kendi dnyamzn gzelliklerini seyretme zaman gelmitir.

Peki kendi edebiyatmz oluturduumuzda ortaya koyduumuz Fantastik rnler Bat edebiyatndan hangi ynlerle ayrlacaktr? sterseniz asl meseleye gemeden bu soruyu da ksaca cevaplayalm:

1-     Bat Fantastik Edebiyatnn etkisiyle olumu Fantastik Eserlerimizin pek ounda kahraman isimleri Trke deildir.Bu isimler ya Latince ya da Yunanca kkenli isimlerdir.Fantastik rnlerimizde kendi kahraman isimlerimizi kullanmann zaman geldi de geiyor.


2-     Bat fantastik Edebiyat Yunan Mitolojisinden ve Hristiyanlk kaynaklk baz motiflerden esinleniyor demitik.Biz de eserlerimizi olutururken, tm kltr rnlerimizden; mitlerimizden, masallarmzdan, destanlarmzdan, efsanelerimizden, halk hikayelerimizden, evliya menkbelerinden ve dier dini kaynaklarmzdan istifade etmeliyiz.


3-      Bat Fantastik dnyas rnlerinin pek ounda tesadflerle oluan kahramanlar ve tm kutsal deerleri yadsyan felsefelere rastlanr.Bu romanlardaki kahramanlar hi kimseye kar sorumluluu olmayan adeta gc kendinden olan yar Tanr kahramanlardr.Gezegen yaratan Transformer’lardan tutun da hayatnda bir kez dua etmemi sadece byden medet uman iyiliksever byc kahramanlara kadar bizim manevi kabullerimizle elien bir Tanrlar dnyasna alan bir kapdr Bat Fantastik dnyas.Bu ynyle bat elbette kendi dn ve hayal gemiiyle olduka tutarldr.Sanki Yunan mitolojisindeki Tanrlar sava fantastik edebiyat dzleminde devam ettirilmektedir.Fakat byle bir dnya farkna varmadan bizi deitirmekten, bizi bize yabanclatrmaktan baka bir fonksiyon icra etmez.Elbette zihinleri iptal ederek sadece bu dnyann hayali elerinden de istifade ediyoruz diyebiliriz ama o dnya hayallerimizde yer ettike dn dnyamz da kirlenmeye devam edecektir.Bu nedenle biz hem yreklerimizi hem de zihinlerimizi doyuracak bize has bir fantastik dnya ina edeceiz.


4-     Oluturduumuz fantastik dnyann dilinden tutun da mimarisine kadar tm cephelerine Trke bayra dikeceiz. Bat, edebi eserleri yoluyla o tarihi mimari yapsn yaatmaya devam etmeseydi, bugn Fransa, ngiltere, skoya gibi lkeler bizim lkemizde sklkla grdmz biimsiz, estetiksiz beton bina ynlarndan oluacakt.Onlar bu tarihi mimarilerini bugn de tm canllyla yaatyorlarsa bunda, ortaya koyduklar edebi eserlerde resmettikleri mimari tasvirlerin mthi bir etkisi vardr. Biz de oluturduumuz eserlerde Seluklu, Osmanl mimarilerinden esinlemeler alacaz.Yapacamz mimari tasvirler gelecein Trkiye’sinin mimari yapsn da olumlu ynde etkileyecek.Dilimiz ise Trke olacaktr.Trke’nin tm devirlerindeki renklerinden Seluklu ya da Osmanl Trkesinden yeri geldiince istifade edeceiz.


5-     Bizim oluturacamz eserler ahlaki normlardan zgrlemi eserler asla olmayacaktr. Bu konuda rehberimiz binlerce yllk gelenek ve greneklerimiz olacaktr.


6-     Trk Fantastik Dnyasn oluturacak eserlerin kendilerini dier rneklerden farkllatran belirgin zellikleri de olacaktr. Bu eserlerde genlerimize kin ve nefret duygular alanmayacaktr.nk bu dnyann mimarlar dnyann iinde bulunduu hususi durumun farkndadr.Bu nedenle onlar dnyada sevgi ve barn yaylmasndan yanadrlar.


7-     Kendi gerekliklerimizden yola karak Trk Fantastik Dnyasn ina faaliyetine girienler artk kendilerini kutlu bir davann fertleri olarak grecektir.Bu dava iin adm atm herkes, hayali deil ama gerek kahramanlar olarak tarihimizde yerlerini alacaktr.Bu dnyann mimarlar amzn Dede Korkutlar, Alperenleri olduklarn asla unutmadan sorumluluklarn yerine getireceklerdir.Onlar sadece edebi bir dnya ina etmekle kalmayacak, gelecein sevgi dolu dnyasn da ina edeceklerdir.Bu ynyle onlarn vazifeleri kutsal bir vazifedir.


8-     Kendi Fantastik Edebiyatmzn rnleri arttka, toplumumuz bat karsnda duyduu tm komplekslerden syrlacaktr.Gnmzn Battalnameleri, Hamzanameleri, Hz.Ali Destanlar ve Ftvvetnmeleri olacak olan Fantastik Edebiyatmzn rnleri oluturulduka, genlerimiz kendi z kltrleriyle ayakta dimdik kalabileceklerinin farkna vararak z gvenlerini pekitireceklerdir.Dikkat edersek bugn Avrupa ve ABD, oluturduklar Fantastik Kahramanlarn kendi insanlarna psikolojik bir moral kayna olduunun farkndadrlar. Belki de bunun iin sinema sektrne milyarlarca dolar aktarmaktadrlar. Dnya gndemini epeyce megul eden u 300 Spartal filmini bir hatrlarsak ne demek istediimiz anlalacaktr.

EVLYA KERAMETLERNDEK FANTASTK MOTFLER

Bugn bat Fantastik Edebiyatnda kullanlan pek ok Fantastik Motifin aslnda bizim fantastik dnyamzdan alnt olduu ynnde ciddi phelerim vard.Mesela Frank HERBET’in Dune Mesihi’sinde geen “Ayn anda ok yerde olan” “Kuisatz Haderah” Evliya Menkbelerinde “Tayy- Mekan” olarak geiyordu.Bu kitap yazlmadan binlerce yl nce slam topraklarnda binlerce gerek “Kuisatz Haderah” “Gavs Hazretleri” yetimiti.stelik bu veliler “Tayy- Zaman” yani “Ayn anda farkl zamanlarda olma” gcne de sahipti ki pek ok bat bilim kurgu ve fantastik kurgu rnlerinde kullanlan “zamanda yolculuk” motifinin binlerce yl nce yazlm menkbe kitaplarnda var oluu phelerimi daha da arttrd.

Binbir Gece Masallar yoluyla baz edebi etkilerin Batya ok nceleri getii bilinen bir gerekti.Fakat belki de pek nemsenmeyen ya da bize unutturulan bir kalemiz vard bizim.Bu kale, binlerce yl boyunca, hayal midemizi gdasz brakan materyalizm dnyasna kar direndi.Alevi’sinden Snni’sine insanlarmz en skldklar anlarda bu srl dnyann kaplarndan medet umdular.Hzrlar, Dedeler, Ak Sakall Pirler, Abdulkadir Geylaniler, Hac Bekta- Veliler maddeci zihniyetlerin telkiniyle oraklamaya yz tutan hayal dnyamz trl trl rmaklarla, derelerle, szntlarla beslediler.

Bu gerekleri fark ettikten sonra Alevi’siyle Snni’siyle Anadolu insan iin olduka nemli olan Evliya Menkbelerini incelemeye karar verdim.Bu inceleme sonucunda bu menkbelerde geen kerametlerin Bat Fantastik Edebiyatn etkilemesinin yannda hi de fark edilmemi zengin fantastik motiflere sahip olduunu grdm.Evet bizim Fantastik Edebiyatmz besleyecek berrak bir kaynak daha bulmutuk sonunda.O Ak Sakall Pirlerden, Dedelerden destur alarak, o dnyann rengarenk keramet ieklerinden derlemeye baladm.imdi burada okuyacanz birka motif Kerametler dnyasnn gz alc o rengarenk dnyasn btnyle yanstmaktan uzak da olsa, sizi kendi fantastik dnyamza davet edecek renkli davetiyeler olarak ruhlarnza postalanacaktr.Aratrmalarmz elbette devam edecek ama bu dnyadaki gzellikleri kefedenlerden birisi de neden siz olmayasanz?Bu ar ii benim aciz omuzlarma brakmayacanz biliyor, sizlerin de kendi dnyamzn kaynaklarn aratrmak adna almalar yapacanz umuyorum.

Derlediimiz motifleri sizlerle paylamadan nce birka nemli hususu aklayalm.Evliya Kerametleri mucizeler gibi gerekten yaanm olaan st olaylar olarak kabul edilir inananlarca.Bu nedenle bu kerametlere “hayal rn” dememiz asla mmkn deildir.Yine yaptmz aratrma dini deil de edebi bir aratrma olduu iin bu kerametlerin doruluunu ya da yanlln bu almamzda asla sorgulayamayz.Biz u adna meselenin sadece bize yakan ynyle ilgileniyoruz.

Buradaki almamz, bizim oluturacamz “hayal rnlerine” kaynaklk edecek Evliya Kerametlerindeki baz unsurlara dikkat ekmeyi amalamaktadr.Bir de yaptmz alma, kerametleriyle mehur Abdulkadir Geylani’nin menkbelerinden istifade edilerek hazrlanmtr bunu da syleyelim.Aratrmalarmz sonucunda, Evliyalar arasnda ayr bir yksek mevkiye sahip olduu belli olan Abdulkadir Geylani’nin kerametlerinin dier velilerinkinden daha fazla rneklere sahip olduunu grdk.Bu nedenle bu nemli ahsiyetin menkbelerinden yola karak yaptk aratrmamz.


HIZIRLA KARILAMA :

Abdulkadir Geylani anlatyor:

“Ara sra gipten yanma baz kimseler ve ciniler gelir, gerek yolu sorarlard.Ben de onlara Hakk’a giden yolu tarif ederdim.Irak’a ilk girdiimde Hazret-i Hzr (A.S) ile karlatm.”


CNLERN TAAT :

Cinnilerin Meliki:

-Evet, dedi.Sultan eyh Abdulkadir evinin penceresinde oturur, yeryzndeki kovulmu cinlere bakar.Onlar onun baknn heybetinden kaacak delik ararlar.Hem Cenab- Hak bir kulunu KUTUB etti mi insan ve cinler hakknda ona bir ok imkanlar verir”

(Ariflerin Menkbeleri, sh:27)


RZGRA SZ GERME :

“Abdulkadir Geylani yzn ge doru kaldrd.

-Ey rzgr, dedi. Krlang kularnn balarn bedenlerinden ayr.

Bu emir zerine hemen kularn kafalar bedenlerinden ayrld.Her birisi bir tarafa dt. Abdulkadir Geylani Hazretleri sessiz ve sakince vaaz krssnden indi.Kularn bedenleriyle balarn toplayp bir araya getirdi.Sonra elini zerlerine koyarak:

-Bismillahirrahmanirrahim, dedi.

Kular Allah’n izniyle dirilip kalktlar ve havada bir mddet utuktan sonra kaybolup gittiler.” (a.e sh:28)

Grld gibi bu rnekte “lmden dirilme” motifi de bulunmaktadr.


LEN BR HAYVANIN DRLMES:

“Abdulkadir Geylani kadna bir cevap vermeyip tavuun kemiklerini bir yere toplad ve:

-Kum bi iznillahil zami vehiye ramin

Diye ferman buyurmasn mteakip Cenab- Hakkn izni keremiyle bol tyl bir tavuk olarak kemikler dirilip kalkt.

(a.e, sh:30)AYNI ANDA FARKLI MEKANLARDA BULUNMA (TAYY- MEKAN)

“Sultan eyh Abdulkadir u anda “Benim u ayam btn velilerin boynu zerindedir” dedi.Ben de boynumu uzattm.
……………………………………..
Dier ehirlerde bulunan btn velilerde bu sesi duydular ve boyunlarn uzattlar.”

(Ariflerin Menkbeleri, sh: 31)


HAYVANLARLA KONUMA :

“Ylan Abdulkadir Geylani’nin eteinden girdi, yakasndan kt ve boynuna sarld.Bu esnada Gavs-ul Azam hazretleri hi istifini bozmadan ve konumasn kesmeden vaazna devam etti.

Sonunda ylan ekilip Seyyid Abdulkadir Hazretlerinin huzurunda durdu.Ve Gavs-ul Azam’dan baka kimsenin anlamayaca bir lisanla O’na hitap eder gibi bir eyler konutu.Ve ayrlp gitti.

Ylann neler konutuunu merak edenler Abdulkadir Geylani’den sual ettiler.O da yle cevap verdi:

-Ylan bana bir ok velileri denediini, fakat benim gibi cesur ve sebatl birini grmediini syledi.

Ben de ona:

-Sen ancak bir hayvansn.Seni harekete geiren ancak kaza ve kaderdir, dedim.Dedi

(Yce Veliler Anadolu Evliyalar sh:122)


EKL DETRME VE UABLME:

Abdulkadir Geylni’nin annesi anlatyor:

“ Karma siyah bir bedevi kt, zerime saldrd.O zaman ben feryad-u figan etmeye baladm.Birdenbire gkyznde beyaz bir doan peyda oldu ve bedevinin tepesine ulland, bana vurmaya balad.Nihayet bedevi aresiz kalp kat.Doan da benim bamdaki rty alp semaya gitti.O kua imdi dahi hala hayret ediyorum.

Bunun zerine Abdulkadir tebessm edip annesinin yanndan ayrlm, bir mddet sonra da elinde bir barts ile gelerek yle demiti:

-Anneciim!te bu senin bartn, o grdn ku da (Doan da) bendim.”

(Ariflerin Menkbeleri sh: 8, 9)

Bu olaydan sonra Abdulkadir Geylani “Baz’ul Eheb” yani “Beyaz Doan” olarak da anlmtr.Grld gibi batnn Spermenlerinden binlerce yl nce dounun gerekten de uabilen, ekil deitiren ve insanlara yardm eden gerek kahramanlar vard.

L NSANLARI DRLTME

“Hristiyan:

-Peygamberimiz sa (A.S) lleri diriltirdi, dedi.

Bunun zerine Gavs-ul Azam yle buyurdu:

-Nasrani!ben nebi ve peygamber deilim.Sadece mmet-i Muhammed’den bir ferdim.Ancak tamamen mahvolmu bir lye “KUM” (Kalk) desem o anda dirilerek mezar bandan kar.

Daha sonra bir mezarn bana giderler Hristiyanla birlikte.Abdulkadir Geylani:

-Kum bi iznillah (Allah’n izniyle kalk) der.

Tamamen rm olan l mutluluk iersinde mezarndan dar kp Abdulkadir Geylani’nin karsnda dikilir.”

(Ariflerin Menkbeler, sh: 42, 43)

Grld gibi Yzklerin Efendisindeki ve dier baz fantastik eserlerdeki yaratk ya da insan diriltme sahnelerinin asllar, binlerce yl nce Evliya Menkbelerinde gerekten yaanm ykler olarak nakledilmi..


GZDEN KAYBOLMA, GRNMEZLK :

“Bir kimse Abdulkadir Geylani’ye sordu:

-Ak nedir?

O da bu zat Basra’daki Ahmed Rufai’ye yollad.Adam ayn soruyu Ahmed Rufai’ye de sordu.

Bu soru zerine Ahmed Rufai yerinden kalkarak:

-Ennru Akun, Ennaru Akun (Ak Atetir) diye diye dnmeye balad ve dne dne gzden kayboldu.

Adam hayret ve aknlk iinde iken o srada Gavs-ul Azam Abdulkadir’in ruhaniyeti tecelli edip:

-Ya falan olu falan, kardeim Ahmed Rufainin etrafn iz ve oraya misk-u anber dk.

Diye ferman buyurdu.Gavs-ul Azam’n dedikleri yapld.Biraz sonra Seyyid Ahmed Rufai yine dne dne grnd ve soruyu soran zata:

-Grdklerini Gavs-ul Azama bildirirsin, dedi. O zat Badat’a dnd ve bandan geenleri Gavs- Azam anlatt.Gavsul Azam:
-Grdn m ak neymi? Dedi..”

(Ariflerin Menkbeleri, sh:61)

Bu rnekte de grld Abdulkadir Geylani “Gavs- Azam” sfatyla bir anda pek ok yerlerde olabiliyor.Ahmed Rufai dne dne gzden kayboluyor.Verdiimiz btn bu rnekler yz yllardr grmezden geldiimiz kendi Fantastik Edebiyatmz oluturmak iin istifade edebileceimiz o zengin kaynaklar, okyanuslar iaret ediyor.

Evliya Menkbeleri dier Fantastik kaynaklarmzdan “gerekten olmu harikulade olaylar” olmalar ynyle ayrlyor.Yani bu kerametlere inananlar byle inanyor.Ancak herkes Yunan Mitolojilerindeki Tanrlarn inanlmaz hikayelerin kesinlikle geree dayanmayan birer kurgu olduklarn kabul ediyor.Bu ynyle Tasavvufi Biyografiler olarak adlandrabileceimiz Menkbelerden ilham alnarak oluturulacak Fantastik Kurgular, toplumumuzun byk bir ounluu tarafndan daha ciddi ve inandrc bulunabilir.Hatta birer tarihi gereklii olan Evliyalarn bu olaanst zellikleri tm dnya insanlarn da etkileyecek yeni rnlere ilham kayna olabilir.Yani insanlara Spermen filmleri ne kadar yapma ve uydurma geliyorsa, Beyaz Doan Abdulkadir Geylani’nin olaan st olaylarla ssl maceralar da o kadar doal ve gerek olarak alglanacaktr.Ayn durum Nasreddin Hoca, Battal Gazi gibi kahramanlarmzn hikayelerinden ilham alnarak oluturulacak tm Fantastik Kurgu rnleri iin de geerlidir.Oluturacamz Fantastik Edebiyatn bu ynlerine baktmzda bu edebiyatn evrenselleme potansiyeline sahip olduunu da anlarz.

Kendi Fantastik Dnyamzn mimar olacak Dede Korkut Yrekliler, hibir gelecek kaygs tamadan edebiyatmzn zgn rnlerini verdiklerinde, etrafmz kuatan u ekilsiz; gzellikten yoksun beton ynlar, konumalarmz; yazlarmz yabanclatran u Latin- Anglo-Sakson telaffuzlar, bizim ruh dnyamzla hibir ilgisi olmayan Bat ve Yunan mitolojisinden ithal hayaller; felsefeler btn bunlarn hepsinin yerlerini kendi mimarimizin aheserlerine, Trkemizin gzelliklerine ve Hayal kaynaklarmzn safiliine brakp geldikleri gibi ekip gideceklerdir.Bizim biz olarak yaayabilmemizin baka hibir yolu yoktur.Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn gelecek kmesinde bulunan dier yazlar...
nsan Gelecek Zamanda ekimlemek
Bir Hayliniz Var m?
Trkelemek Zaman
Mevlanalar' Beklerken
Almanya'daki Yangn ve Nefretlerimiz

Yazarn deneme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Ftih stanbul'u Ka Yanda Fethetti?
Mevlid Kardelii
Kfiyelerin Birlii
Kemene Kimin?
Baklava'nn Kkeni
Kurn'n Kkeni Smerde mi?
iir Dnceleri
Amerika Osmanl Tarafndan Kefedilseydi?
Medeniyet Bestemizin Notalar
Omoto Dini ve slamiyet

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Sen Var Ya Sen! [iir]
akkd akkd [iir]
Blibilen Dilinde iir [iir]
Boyutlu iir [iir]
Miraciye [iir]
Saanak Sen Yayor [iir]
Blbller ehri stanbul [iir]
Trke Hamile Beyanlara [iir]
Buras Sessiz Biraz [iir]
New Orleans'l Siyahi Kirpiklerin [iir]


Ouz Dzgn kimdir?

Yazar edebiyatn her alannda almalar yapyor.

Etkilendii Yazarlar:
Btn yazarlardan az ok etkilendi. Zaten insanolunun zellii deil midir iletiimde bulunduu varlklardan etkilenmek?


yazardan son gelenler

bu yaznn yer ald
ktphaneler


 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Ouz Dzgn, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.