..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
En gzel zgrlk d, hapishanede grlr. -Schiller
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Salk > Yaver ARANCIOLU
9 Haziran 2023
Beslenme: Salk in Bir Zorunluluk Mu Yoksa Bir Lks M?  
Gda Fiyatlar Artarken Salkl Beslenmek Mmkn m?

Yaver ARANCIOLU


Beslenme, hepimizin hayatn etkileyen ve nemsememiz gereken bir konudur. Beslenme, salmz, yaam kalitemizi, i performansmz ve toplumsal ilikilerimizi etkiler. Ancak maalesef, gnmzde artan gda fiyatlar nedeniyle salkl beslenmek herkes iin kolay deildir. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal olarak ciddi sorunlara yol amaktadr. Bu nedenle, bu sunumda sizlere u sorulara cevap vermeye alacam: Beslenme nedir ve insan iin neden nemlidir? Gda fiyatlar neden artyor ve bu art insanlarn beslenmesine nasl etki ediyor? Salkl beslenmek iin neler yapmalyz ve toplumsal olarak yaplmas gerekenler nelerdir? Beslenme: Salk in Bir Zorunluluk mu Yoksa Bir Lks m? Gda fiyatlarndaki art, son yllarda hepimizin hayatn etkileyen bir sorun haline geldi. zellikle yoksul ve gda gvencesiz insanlar, salkl ve yeterli gdaya ulamakta zorlanyor ve alk, yetersiz beslenme ve hastalklarla mcadele ediyor. Peki, bu sorunun nedenleri ve sonular nelerdir? Beslenme, insan iin bir lks mdr yoksa bir zorunluluk mudur? Bu yazda, bu sorulara cevap arayacaz. ncelikle, beslenmenin insan sal ve yaam kalitesi zerindeki etkilerini anlamak iin, gda gvencesi ve gda adaleti kavramlarn tanmlamak gerekiyor. Gda gvencesi, herkesin her zaman fiziksel ve ekonomik olarak yeterli, gvenli ve besleyici gdaya eriebilmesi anlamna gelir. Gda adaleti ise, herkesin eit ekilde gdaya eriebilmesi ve gdayla ilgili kararlara katlabilmesi anlamna gelir. Bu iki kavram, beslenmenin insan iin bir insan hakk olduunu gsterir. kinci olarak, gda fiyatlarnn artmasnn nedenleri ve sonular zerinde durmak gerekiyor. Gda fiyatlarnn artmasnn arkasnda birok faktr yatmaktadr. Bunlar arasnda iklim deiiklii, enerji krizi, arz-talep dengesizlii, speklasyon, ihracat kstlamalar gibi faktrler saylabilir. Bu faktrler, gda fiyatlarnn istikrarszln ve belirsizliini artrr. Bu da insanlarn beslenme alkanlklarn deitirmeye zorlar ve salksz seimler yapmalarna neden olur.


:GBI:
Beslenme: Salk in Bir Zorunluluk mu Yoksa Bir Lks m?

Artan gda fiyatlarnn neden olduu sorunlarn boyutunu ve etkilerini anlamak nemlidir. Artan gda fiyatlar, zellikle yoksul ve gda gvencesiz insanlar iin ciddi bir tehdit oluturuyor. Bu insanlar, salkl ve yeterli gdaya eriimde zorluklar yayor ve alk, yetersiz beslenme ve hastalklarla kar karya kalyor. Ayrca, artan gda fiyatlar, iklim deiiklii, enerji krizi, arz-talep dengesizlii, speklasyon, ihracat kstlamalar gibi birok faktrden etkileniyor ve bu da gda fiyatlarnn istikrarszln ve belirsizliini artryor. Bu durum, insanlarn beslenme alkanlklarn deitirmeye zorluyor ve salksz seimler yapmalarna neden oluyor.

kinci olarak, artan gda fiyatlar ile yeterli beslenemeyen insanlar iin toplumsal olarak yaplmas gerekenler unlardr:

     Gda gvencesi salamak: Gda gvencesi, herkesin her zaman fiziksel ve ekonomik olarak yeterli, gvenli ve besleyici gdaya eriebilmesi anlamna gelir. Gda gvencesinin salanmas iin gdann bulunabilirliinin, gdaya eriilebilirliin ve srdrlebilir bir gda ynetiminin salanmas gerekmektedir. Bu amala, gda retimini arttrmak, gda kaybn ve israfn azaltmak, gda datmn iyiletirmek, gda ticaretini kolaylatrmak, gda yardmn etkinletirmek gibi nlemler alnmaldr.

     Gda gvenlii salamak: Gda gvenlii, tketicilerin saln korumak iin gdann retimi, ilenmesi, depolanmas ve sunumunda hijyen ve kalite standartlarnn uygulanmas anlamna gelir. Gda gvenliinin salanmas iin gdann zararl maddelerden arndrlmas, bozulmasnn nlenmesi, etiketlenmesi ve denetlenmesi gibi nlemler alnmaldr.

     Gda adaleti salamak: Gda adaleti, herkesin eit ekilde gdaya eriebilmesi ve gdayla ilgili kararlara katlabilmesi anlamna gelir. Gda adaletinin salanmas iin sosyal eitsizlikleri azaltmak, yoksullukla mcadele etmek, gelir dalmn iyiletirmek, ayrmcl nlemek gibi nlemler alnmaldr.

ncelikle, gda gvencesi ve gda adaleti kavramlarnn tanmlarn vermek isterim:

     Gda gvencesi, herkesin her zaman fiziksel ve ekonomik olarak yeterli, gvenli ve besleyici gdaya eriebilmesi anlamna gelir. Gda gvencesinin salanmas iin gdann bulunabilirliinin, gdaya eriilebilirliin ve srdrlebilir bir gda ynetiminin salanmas gerekmektedir.

     Gda adaleti, herkesin eit ekilde gdaya eriebilmesi ve gdayla ilgili kararlara katlabilmesi anlamna gelir. Gda adaletinin salanmas iin sosyal eitsizlikleri azaltmak, yoksullukla mcadele etmek, gelir dalmn iyiletirmek, ayrmcl nlemek gibi nlemler alnmaldr.
kinci olarak, gda gvencesi ve gda adaleti kavramlarnn farklarn yle sralayabilirim:

     Gda gvencesi, gdann mevcudiyeti ve eriilebilirlii ile ilgili bir kavram iken, gda adaleti, gdann dalm ve katlm ile ilgili bir kavramdr. Yani, gda gvencesi, herkesin yeterli miktarda ve kalitede gdaya sahip olmasn salamay hedeflerken, gda adaleti, herkesin bu gdaya adil bir ekilde paylalmasn ve bu konuda sz sahibi olmasn salamay hedefler.

     Gda gvencesi, daha ok teknik ve ekonomik bir perspektiften bakarken, gda adaleti, daha ok siyasi ve etik bir perspektiften bakar. Yani, gda gvencesi, gdann retimi, ilenmesi, depolanmas ve sunumunda hijyen ve kalite standartlarnn uygulanmasn nemserken, gda adaleti, gdann retimi, ilenmesi, depolanmas ve sunumunda insan haklar ve evre korumasnn uygulanmasn nemser.

     Gda gvencesi, daha ok kresel ve ulusal bir lekte ele alnrken, gda adaleti, daha ok yerel ve toplumsal bir lekte ele alnr. Yani, gda gvencesi, dnya nfusunun beslenmesinde eitli sorunlarla karlaldn ve bunlarn zm iin uluslararas ibirlii ve politikalar gerektiini vurgularken, gda adaleti, farkl toplumlarn beslenme ihtiyalar ve tercihleri olduunu ve bunlarn karlanmas iin yerel katlm ve dayanma gerektiini vurgular.

Beslenme, insan sal ve yaam kalitesi zerinde byk bir etkiye sahiptir ancak gnmzde artan gda fiyatlar nedeniyle salkl beslenmek herkes iin kolay deildir. Bu yazda, beslenmenin insan iin nemini, artan gda fiyatlarnn insanlarn beslenmesine olan etkisini ve iyerlerinde verilen yemekhane hizmetinin alanlarn beslenmesine katksn anlatacaz.

Beslenmenin nsan Sal zerindeki Etkileri

Beslenme, vcudumuzun ihtiya duyduu enerji ve besin maddelerini almak iin yaptmz bir faaliyettir. Beslenme, salmz korumak, hastalklardan korunmak ve baklk sistemimizi glendirmek iin ok nemlidir. Salkl beslenmek iin dengeli ve eitli bir diyet uygulamak gerekir. Bu diyet, protein, karbonhidrat, ya, lif, vitamin ve mineral ieren gdalar iermelidir. zellikle meyve ve sebzeler, antioksidanlar asndan zengindir ve vcudumuzu zararl maddelerden korur. Salkl beslenme, vcudumuzun doru ekilde almasn salar ve yaam kalitemizi artrr.

Salkl beslenmenin faydalarn yle sralayabiliriz:

     Kalp-damar hastalklar, diyabet, obezite, hipertansiyon gibi kronik hastalklarn riskini azaltr.

     Sindirim sistemi saln korur ve kabzlk gibi sorunlar nler.

     Kemik ve di saln destekler ve osteoporoz gibi hastalklarn riskini azaltr.

     Cilt, sa ve trnak saln iyiletirir ve yalanma belirtilerini geciktirir.

     Beyin fonksiyonlarn gelitirir ve hafza, konsantrasyon, renme gibi yetenekleri artrr.

     Ruh halini dzenler ve depresyon, anksiyete, stres gibi psikolojik sorunlarn riskini azaltr.

     Baklk sistemini glendirir ve enfeksiyonlara kar direnci artrr.

Artan Gda Fiyatlarnn nsanlarn Beslenmesine Olan Etkisi

Artan gda fiyatlar, zellikle yoksul ve gda gvencesiz insanlar iin ciddi bir tehdit oluturuyor. Bu insanlar, salkl ve yeterli gdaya eriimde zorluklar yayor ve alk, yetersiz beslenme ve hastalklarla kar karya kalyor. Ayrca, artan gda fiyatlar, iklim deiiklii, enerji krizi, arz-talep dengesizlii, speklasyon, ihracat kstlamalar gibi birok faktrden etkileniyor ve bu da gda fiyatlarnn istikrarszln ve belirsizliini artryor. Bu durum, insanlarn beslenme alkanlklarn deitirmeye zorluyor ve salksz seimler yapmalarna neden oluyor.

ncelikle, artan gda fiyatlarnn en nemli etkisi, insanlarn beslenme kalitesini ve saln bozmasdr. Artan gda fiyatlar, zellikle yoksul ve gda gvencesiz insanlar iin ciddi bir tehdit oluturuyor. Bu insanlar, salkl ve yeterli gdaya eriimde zorluklar yayor ve alk, yetersiz beslenme ve hastalklarla kar karya kalyor. Ayrca, artan gda fiyatlar, insanlarn beslenme alkanlklarn deitirmeye zorluyor ve salksz seimler yapmalarna neden oluyor.

kinci olarak, artan gda fiyatlarnn bir dier etkisi, gda retiminde srdrlebilirlik sorunlar yaratmasdr. Artan gda fiyatlar, iklim deiiklii, enerji krizi, arz-talep dengesizlii, speklasyon, ihracat kstlamalar gibi birok faktrden etkileniyor ve bu da gda fiyatlarnn istikrarszln ve belirsizliini artryor. Bu durum, gda reticilerinin maliyetlerini artryor ve retimden uzaklamalarna neden oluyor. Ayrca, gda retimi iin daha fazla tarm arazisine ihtiya duyuluyor ve bu da ormanszlama, karbon emisyonu ve biyolojik eitlilik kaybna yol ayor.

nc olarak, artan gda fiyatlarnn bir baka etkisi, gda sektrnde rekabeti azaltmasdr. Artan gda fiyatlar, piyasann byk lde market zincirlerinin egemenlii altnda olmasna neden oluyor. Market zincirleri piyasadaki hemen her rnn fiyatn belirler konuma geliyor ve kk retici ve esnafn rekabet edebilmesini zorlatryor. Ayrca, artan gda fiyatlar, tketicilerin alm gcn dryor ve talebi azaltyor.

Artan gda fiyatlarnn insanlarn beslenmesine olan etkisini yle sralayabiliriz:

     Yoksul ve gda gvencesiz insanlar, salkl ve yeterli gdaya ulaamadklar iin alk ve yetersiz beslenme sorunlar yayorlar. Bu da fiziksel ve zihinsel geliimlerini, salklarn, eitimlerini ve i glerini olumsuz etkiliyor.

     Artan gda fiyatlar, insanlarn daha ucuz ve daha az besleyici gdalar tercih etmelerine neden oluyor. Bu da obezite, diyabet, kalp-damar hastalklar gibi kronik hastalklarn riskini artryor.

     Artan gda fiyatlar, insanlarn gda harcamalarn artryor ve btelerini sktryor. Bu da insanlarn dier temel ihtiyalarndan ksmalarna veya borlanmalarna neden oluyor.

     Artan gda fiyatlar, sosyal adaletsizlii ve eitsizlii derinletiriyor. Gda fiyatlarndaki arttan en ok etkilenen gruplar, kadnlar, ocuklar, yallar, engelliler, gmenler, mlteciler gibi dezavantajl gruplardr. Bu gruplar, gdaya eriimde daha fazla zorluk yaar ve daha fazla ayrmcla maruz kalr.

yerlerinde Verilen Yemekhane Hizmetinin alanlarn Beslenmesine Katks

yerlerinde verilen yemekhane hizmeti, alanlarn salkl ve dengeli beslenmesine, enerji ve performanslarnn artmasna, iyerine ballklarnn ve memnuniyetlerinin ykselmesine katk salar. Ayrca, yemekhane hizmeti, alanlarn gda harcamalarn azaltr, btelerine katkda bulunur ve artan gda fiyatlarndan daha az etkilenmelerini salar.

Yemekhane hizmetinin alanlarn beslenmesine katksn yle sralayabiliriz:

     Yemekhane hizmeti, alanlara dengeli ve eitli bir diyet sunar. Bu diyet, alanlarn vcutlarnn ihtiya duyduu enerji ve besin maddelerini almasn salar. Bylece alanlarn salklar korunur ve hastalklardan korunurlar.

     Yemekhane hizmeti, alanlarn i performansn artrr. Salkl beslenen alanlar, daha zinde, din, odaklanm ve retken olurlar. Ayrca i stresi, yorgunluk ve tkenmilik gibi sorunlar daha az yaarlar.

     Yemekhane hizmeti, alanlarn iyerine balln ve memnuniyetini ykseltir. Yemekhane hizmeti veren iverenler, alanlarna deer verdiklerini ve onlarn refahn nemsediklerini gsterirler. Bylece alanlar iverenlerine kar daha sadk, gvenli ve motive olurlar.

     Yemekhane hizmeti, alanlarn gda harcamalarn azaltr. verenler yemekhane hizmetini kendi bnyesinde kurarak veya dardan alarak veya alanlarna yemek kart vererek salayabilirler. Bu yntemlerden herhangi birini kullanan iverenler, alanlarna vergi muafiyeti ve istisnas salarlar. Bu sayede alanlar, gda harcamalarnda tasarruf eder ve btelerine katkda bulunurlar.

     Yemekhane hizmeti, alanlarn artan gda fiyatlarndan daha az etkilenmesini salar. Gda fiyatlarndaki art, alanlarn alm gcn drr ve beslenme kalitesini bozar. Ancak yemekhane hizmeti veren iverenler, alanlarna sabit bir yemek creti sunarlar. Bu sayede alanlar, gda fiyatlarndaki dalgalanmalardan daha az etkilenir ve salkl beslenmeye devam ederler.

Artk biliyoruz, beslenme insan iin bir lks deil, bir zorunluluktur. Salkl beslenmek, bireylerin fiziksel ve ruhsal salna katk salarken, toplumun da ekonomik ve sosyal geliimine katkda bulunur. Bu nedenle, artan gda fiyatlarna ramen salkl beslenmeye zen gstermeliyiz ve iverenler de alanlarna bu konuda destek vermeli, tevik etmeli ve kolaylatrmaldr.Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.


Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Kapitalist Deerlerin Anadolu Corafyasnda Yaratt Erozyon

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Kontrol Brakmak [yk]
Alinin Hikayesi: Nkleer Fzyon Reaktr Projesi [yk]
Sihirli Kutu: Bir Hayal Kurbannn Hikayesi [yk]
Atlantis'in Srr - 4 [yk]
Atlantis'in Srr - 3 [yk]
Yaratclar - 1 [yk]
Atlantis'in Srr - 1 [yk]
Atlantis'in Srr - 2 [yk]
Arkhe: Evrenin Srr [yk]
Zeynepin Felsefe Maceras [yk]


Yaver ARANCIOLU kimdir?

Gda, Salkl Beslenme, Felsefe ve Sosyoloji Tutkunu Bir Yazar: Yaver Arancolu Merhaba, benim adm Yaver Arancolu. Sizlere kendimi tantmadan nce, bu blogda neler bulacanzdan bahsetmek istiyorum. Salkl beslenme, felsefe ve sosyoloji benim tutkularm. Bu blogda bu konularda yazdm yk, inceleme ve eletirileri sizlerle paylaacam. Bu konulara ilgi duyan veya duymak isteyen herkesi yazlarm okumaya davet ediyorum. Yazmak ve okumak benim hayatmn vazgeilmezleri. Yazarken kendimi ifade ediyor, okurken yeni dnyalar kefediyorum. Yazmaya ocukluumdan beri ilgi duyuyorum. lk ykm 10 yanda yazdm. yk, iir, eletiri, deneme Bu trlerde yazmay seviyorum. nk her biri bana farkl bir yaratclk alan sunuyor. Siz de bu trleri seviyor veya merak ediyorsanz, yazdklarm size hitap edebilir. Bir dnem bir gazetede yazarlk yaptm. Orada edindiim deneyimler sayesinde hem yazma becerimi gelitirdim hem de farkl konularda bilgi sahibi oldum. Ayrca Suriyeden Trkiyeye balayan gler ile yerinden edilmi insanlar zerine Birlemi Milletler Uluslararas G Kuruluu adna alma yaptm. Bu alma benim iin ok nemliydi. nk g eden insanlarn yaadklar zorluklar, umutlarn, hayal krklklarn yakndan grdm ve onlara yardmc olmaya altm. Trkiyenin Kars ehrinde dnyaya geldim. lkokuldan liseye kadar tm eitimimi stanbulda aldm. niversite eitimimi Tekirda, Edirne ve stanbulda tamamladm. stanbul Sosyoloji blmn Yksek Onur derecesi ile bitirdim. Evliyim ve genellikle Trkiyede yayorum. Yaklak bir yl Azerbaycanda yaadm. nsanlar ile iletiim kurmay ve farkl insanlar ve kltrler ile tanmay seviyorum. Ahap yakma, tak tasarm, balama almay seviyorum. Toplumu ve insan ilgilendiren neredeyse tm konulara merak duyuyorum. Bu blogda sizinle dncelerimi, duygularm, deneyimlerimi ve hayallerimi paylamak istiyorum. Umarm yazdklarm sizin de ilginizi eker ve merak uyandrr. Beni takip etmeye devam edin.

Etkilendii Yazarlar:
George Orwell, Aldous Huxley, Suzanne Collins, H.G. Wells, Jules Verne


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Yaver ARANCIOLU, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.