..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Gerei arayan bir insan, ncelikle her eyden gc yettiince kuku duymaldr. -Descartes
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > ocuk > Serdar Yldrm
7 Eyll 2023
Ahtapot  
Serdar Yldrm
AHTAPOT Gizem dolu, sr dolu, pek ok bilinmezliklerle dolu kainatn bilmem nerelerinde sessizce dnp durmakta olan sevgili dnyamz. zerinde yaamalarna, hayat bulmalarna, barnmalarna olanak tandn on binlerce yldan beri her eyi ile belki de sadece sende var olan canl varlklar.


:CJC:

AHTAPOT
Gizem dolu, sr dolu, pek ok bilinmezliklerle dolu kainatn bilmem nerelerinde sessizce dnp durmakta olan sevgili dnyamz. zerinde yaamalarna, hayat bulmalarna, barnmalarna olanak tandn on binlerce yldan beri her eyi ile belki de sadece sende var olan canl varlklar. zgn dnme yetenekleriyle, hayal gleriyle, inatlklaryla her zaman, her yerde ortaya kabilen ve bir bilinmezi bilmek iin, problemlerin zmne yardmc olmak iin evkle, istekle; kendilerinin yaamalar lazm gelen hayatn normalitesinden arnarak, normalitenin bir para stne karak ve o geride braktklar normalitecilerin yararna bir takm abalar, araylar iine giren idealistler.

Denizin engin maviliklerinde aylardr pek ok yeri gezip dolamasna karn grdkleri ona hi de yabanc gelmeyen, o grdklerine daha nceden biliyormuasna ilgisiz ve bu denize sularn aktan rma ilk fark ettiinde dncesinde oluan tutkunun harekete geirdii, rman kna, kaynana ulamaya karar verdirttii bir gen ahtapot.

Gen ahtapot rmakta ar ar ilerlemeye balad. Daima yzeyde bulunmaya zen gsterdii iin, rmak kenarnda bulunan aalar, otlar, iekleri, kular ve kkl, bykl canl yaratklar yakndan incelemek olanan buluyordu. Gnler birbiri ardna geip gittike, rman genilii daralmaya, sular daha bir cokun akmaya ve meyil artmaya balad. Gen ahtapot, akntya kar yzd iin, her geen gn biraz daha fazla zorlanmaya baladn fark etti. Hani skntya katlanamayp kendini brakverse hi yorulmadan denize geri dnebilecekti. Fakat, bu onun yapamayaca bir iti. Mademki bir idealistti ve bir idea uruna buralara kadar gelmiti, geriye dn sz konusu olamazd.

Gen ahtapot ok uzaklarda zorlukla fark edilen karl dan yamalarna ulatnda nne olduka yksekten sularn dkld bir alayan kt. Bu alayan ap yoluna devam etmesi gerekirdi, ama nasl? Yapt bir iki deneme bu iin imdilik olanaksz olduunu gsterdi. Zaten yorgundu. Gnlerdir dur durak bilmeden, gcnn snrlarn sonuna kadar zorlayarak buralara kadar gelmiti. “ Bir zaman iin dinlenmeli, gcm toplamal, bu alayan amay baarabileceime inandm an gelip alayan geer yoluma devam ederim, diye dnd. Dn gelirken grdm kollardan birine sapar, orada gnlerimi sakin geirebileceim bir yer ararm. alayan imdilik bekleyedursun. “

Gen ahtapot geriye dnp, rman kollarndan birine girdi. Yok uras, yok buras derken,sonunda bir gle vard. Gen ahtapotun gldeki sakin yaants olduka uzun srd. Gerekte bir idealist iin zamann fazla bir nemi yoktu. Zaman brak gesindi. nemli olan geen zaman ustaca deerlendirebilmekti. Devaml olarak fikir bakmndan bir byme, bir ilerleme iinde olacaktn. Bu idealistilik zaten sende doutan vard. Sen istemesen de artlar seni buna zorlard. Bir ideann peinden gitmeye baladn yani sen bir idealist olduun zaman, dikkatli bir ekilde gemiini dnrdn ve imdi anmsamak istemediin o mutsuz, o karamsar, o kederli gnlerinin seni nasl eitmi olduunu, deneyim sahibi yaptn fark eder de aar kalrdn.

Aradan yllar gemi, geen yllarla birlikte gen ahtapot bym, olgun bir ahtapot olmutu. Glde ve gln evresinde yaayan canl varlklarla daima iyi ilikiler kurmu, onlarn anlattklarna kendi gzlemlediklerini ekleyerek epey bir bilgi birikimine sahip olmutu. Her ey ok gzeldi, belki de ok daha gzel olacakt. Eer gl kysna insanlar kamp kurmasalard. Ahtapot insanlar gl kysnda grr grmez, igdsnden gelen dikkat et sesine kulak vermi, gln dibindeki maarasna ekilmiti. Gnlerini maarasnda geiriyor, ara sra da, gln derinliklerinde dolayordu. Baz gnler gl yzeyinde bir iki kayk gryor, fakat kayklardaki insanlarn krek ekilerini gln derinliklerinde yzerek seyretmekten baka hibir ey yapmyordu.

Gnlerden bir gn, bir kayk gln ortalarna yakn bir yerde giderken ortalk kararverdi. iddetli bir yamur balad. Gittike daha sert esmeye balayan rzgar glde byk dalgalar oluturuyordu. Kaykta bulunan insanlarn yaklaan frtnadan kamak iin gsterdikleri abalar bouna oldu. Kayklarnn alabora olarak batmasn bir trl engelleyemediler. Ahtapot yaklaan frtnay nceden hissetmi, kaykta bulunan insanlar tarafndan grlme tehlikesini gze alarak kayn birka metre altna kadar sokulmutu. Kayk battnda dev dalgalar arasnda rpnp duran iki insan gl kollaryla skca kavrayp, onlarn boulmalarna engel olmak iin, yzeye kt ve sratle kyya doru yzmeye balad. Baygn durumdaki iki insan kyda emin bir yere brakan ahtapot, gln derinliklerindeki maarasna ekildi.

Bu olay takiben geen on gn iinde gl yzeyinde kayk gremeyen ahtapot insanlarn gitmi olabileceklerini dnerek yzeye kp ok uzaklardan kampn bulunduu kyya doru bakt. lk dikkatini eken ey, kydaki kocaman demir kayklar oldu. nsanlar ayrca kampn bulunduu adrlarn yanna tahtadan barakalar yapmlard. ok insan vard kyda. Gln fazla sularn rmaa aktan kola doru yzmeye balad. Kydaki insanlara fark ettirmeden glden kp gitmeyi planlyordu. Fakat ka vardnda etrafta gitmesini engelleyen dikenli teller olduunu zlerek grd. Bir hata yapmaktan korkuyordu. Bu dikenli telleri paralayp atar, yoluna devam edebilirdi. in iinde yaralanmak, aptan dmek olasl da vard. Irmaktaki alayan zaten yolunun stnde bir byk engeldi. alayann karsna ktnda gsz durumda bulunmak yakk almazd.

Sonraki gnlerde gl yzeyi birdenbire hareketlendi. nsanlarn gl kysna kadar kamyonlarla getirdikleri paralar birbirine monte ederek yaptklar gemiler vzr vzr gidip gelmeye balad. Gemilerden dalglar gle girerek gln dibini taramaya baladlar. Dalglarn ellerindeki zpknlar grlr grlmez ahtapota yneltilecekti. Glde her kolunun uzunluu be metreyi bulan sekiz kollu dev bir ahtapot vard ve bu ahtapotu ldren dllendirilecekti. te burada biraz dnmek gerekirdi. Katledilmek istenen bu ahtapot frtnal bir havada iki insan mutlak bir lmden kurtarmt. Onlar baylmadan nce kendilerini kurtaran grmler, tekileri ahtapotun varlndan haberdar etmilerdi. tekiler tekilere, tekilerde tekilere durumu bildirmiler ve son tekiler, ortaya bir dl koymutu. Bu durumu k olmayan bir labirent biiminde alglamak gerekmektedir.

Ahtapot artk glde barnmasnn olanakszln anlamt. Tm iyi niyetine karn insanlar onun bu glde biraz daha fazla aratrma yapmasna izin vermeyeceklerdi. Zaten glde bir sre daha yaamak gereksizdi. rendikleri yeter de artard bile. Ahtapot maarasndan hnla dar frlad. Korkun bir sratle kampn nnde demirli bulunan gemilerin tam karsnda su yzeyine kt. Gnlerdir aryordunuz ite buradaym ve sizden korkmuyorum der gibi kabardka kabaryor, glde yapay dalgalarn olumasn salyordu. Aniden soluna doru yneldi. Kydaki insanlarn hayret dolu baklar altnda gl kndaki dikenli telleri parampara ederek kola girdi ve bir sre sonra rmaa ulat. Irman akntlarna rahata kar koyarak alayann nne geldi ve iki kolunu uzatarak oradaki kayalara tutunup yukarya kt.

Daha sonraki gnlerde ahtapot rman kaynana ulamak iin gsterdii youn abay devam ettirdi. Kaynan bulunduu karl dan yamalarnda darack boazlardan zorlukla geiyor, derinliin yzmesine olanak tanmad yerlerde adm adm ilerliyordu. Yamalarda yaan yamur havann giderek soumasyla birlikte kara dnyor, yaan kar altnda buz gibi souk suda titremek ona dalarda yaamn ne derece zorlu olduunu retiyordu. Ahtapot daha ileriye gitmenin mmkn olmadn dnmeye balad bir srada rman kaynan buldu. Kaynak, kayalarn arasndan, maara gibi bir yerden yeryzne kp douyordu.

Ahtapot konuyu zetle toparlad: “ Demek kaynak burasym. Su bu darack yerden yeryzne kyor, yaan kar ve yamur sularyla besleniyor, evreden kimi dereciklerin sularn alarak alayana kadar iniyor. alayan geildikten sonra sadan soldan pek ok kol alan su gittike byyerek bir rmak halinde benim doduum denize varyor ve denizle btnleiyor. Uzun bir sre iinde yaadm gl fazla sularn rmaa bir kol araclyla aktan byke bir su birikintisinden baka bir ey deilmi. “

Dn yolunda, alayana yaklatka, ahtapotu bir dncedir ald. Acaba insanlar onu oralarda bekleyebilirler miydi? Bu yzde elliye yzde elliydi. Yani bekleyebilirlerdi de beklemeyebilirlerdi de. Onun oras belli olmazd. Ahtapot korkmuyordu. Zaten byle durumlarda bir idealist iin korku en son akla getirilecek bir eydi. Korkmak iin hibir neden yoktu. Ahtapot yle bir durum deerlendirmesi yaptktan, ne olursa ne ekilde hareket edeceini hesapladktan sonra, alayandan aa indi. Sularn stnden gsn gere gere yzerek gln rmakla balantsn salayan kolun yanndan geti, gitti.

Ahtapot, birka gn sonra denize vard. Yllar nce, gen bir ahtapotken, bir idea uruna yola km; yllar sonra, byk, olgun bir ahtapot olarak ite geriye dnmt. Fakat idea, ideal deildi henz. Bir idealist rendiklerini bakalarna da reterek, onlar da bilgilendirmeliydi. Ben bana yetecek kadar bilgi sahibiyim fazlasn renmesem de olur diyemediin gibi, ben herkesten ok daha fazla bilgiliyim varsn benim bildiklerimi bakalar bilmeyiversin de diyemezdin. Ahtapot, ksa bir sre dinlendikten sonra giriimlerine balamak istiyordu. rendiklerini bakalarna da reterek onlar da bilgilendirecekti. Beyninde kendisinin bilip de bakalarnn bilmedii tek bir bilgi kalmayana kadar…


SON


Yazan: Serdar Yldrm

Sihirli Masallar - Bilgi Yaynevi - Yayn Yl 2009 - Sayfa:188-196
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn ocuk kmesinde bulunan dier yazlar...
Atatrk'n ocukluk Anlar: Byk Kurtarc
Korkak Tavan
Karde Ali - yilik Timsali
Atatrk'n lkokul Anlar: Kaplan
Konuan Leylek
Lepistes - Beta ve Gromi'ye Kar
Kelolan Mcevher Aac
Yakkl Geyik
Atatrk'n lkokul Anlar
Sivrikoz Zamana Kar

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Karagz le Hacivat: ki Elin Nesi Var
Karagz le Hacivat: Harami
800 ve 1500 Metre Trkiye ampiyonuydu
Simiti ocuk - Serdar Yldrm
Solar Gezegeni - Serdar Yldrm
Hikaye Yazar mer Seyfettin le Serdar Yldrm
Karagz le Hacivat: Karagz Bilmece Soruyor
Erdemli Olmak
Sepeti le Zengin Adam
Ressam Van Gogh le Serdar Yldrm

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Milli Boksr Mustafa Gen le lgili Bir Hikaye [iir]
23 Nisan ve Cumhuriyet iirleri [iir]
Kardelik Hikayeleri [iir]
Ben Mustafa Kemal Olsaydm - Serdar Yldrm [iir]
Devrimci Olmak stiyorum - Serdar Yldrm [iir]
Atatrk lkeleri - Serdar Yldrm [iir]
O Cesur Yrekte Yzlerce Aslan Yatar - Serdar Yldrm [iir]
Atatrk' Sevmek Zorundasn - Serdar Yldrm [iir]
Ya Atatrk Olmasayd? - Serdar Yldrm [iir]
Kahraman Mustafa Kemal - Serdar Yldrm [iir]


Serdar Yldrm kimdir?

Hikaye ve masallarm 7'den 77'ye herkesin okuyup keyif alabilecei bir biimde ve maceral olarak yazmaya altm.

Etkilendii Yazarlar:
Kerim Korcan, mer Seyfettin, Hasan Kyafet


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Serdar Yldrm, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.