..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
nsan zgr doar, ama her yan zincire vurulmutur. -Rouesseau
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > ronik > mer Faruk Hsmll
28 Eyll 2020
Bir Murat Drt Surat  
mer Faruk Hsmll
Birka dakikada kargalarn saldrs sona erdi. Buna inanamad, ama gerekti. Yatt yerden kalkp etrafa bakndnda kargalarn hepsinin az nce ldrd iki kargann etrafnda toplandn grd. Belki de llerine cenaze merasimi yapacaklard.


:AEDF:


Birinci surat: Bir ceylann boazna dilerini geirmi bir aslan gibi.
     -O'nu ldrdm.
     -O dediin kim? Kimi ldrdn?
     -Sevgilim. Sevgilimi ldrdm.
     -Samalama Murat, sen onu ldremezsin, nk ok seviyorsun.
     -Samalamyorum. ldrdm, ldrdm. ldrdm ite ldrdm!
     -Neden ldrdn?
     -Meraktan.
     -Nasl merakm bu byle?
     -Bir insann nasl ldn merak ettim. Bugne kadar len birini grmemitim.
     -Anlat!
     -Sordum Seni ldreyim mi? diye. Gld ve Sen bilirsin. dedi. Aadaki koruluktaydk, ikimiz de ayaktaydk. Benden birka adm tedeydi. Yanna yaklatm, ellerimle boazn tuttum, nce yava sonra btn gcmle sktm. Yzne baktm, hafif glmsyordu, biraz da kesilmeye giden bir kurbanln teslimiyeti vard yznde; ama korku yoktu. Ellerim zld birden. Vazgeecektim onu ldrmekten belki de... Birden patr patr smaya balad kz. Ortal iren bir bok kokusu sard. Kzdm, irendim ve tekrar boynuna gitti ellerim. Sktm, sktm... Yz aynyd, yok biraz deimiti, gzleri normalden fazla akt. Sesi hi kmad. Az sonra kollar hari btn vcudu zangr zangr titremeye balad. Bu ne kadar srd bilemem. Dizleri katlanp yere dtn ana kadar belki...
     -Merakn giderdin mi kz ldrnce?
     -Evet. Daha ilginci kan cann da grdm. Ruhunu deil cann.
     -Nasl bir eydi?
     -Azndan kt yere derken. Pelte gibi bir ey, ok ok ince ve bir yumurta byklnde. Can yere dmedi, aksine birka insan boyunda havaland. Nereye gidecek diye takip ettim gzlerimle. Biraz sonra asl kald havada ve atomlarna ayrarak havaya karp yok oldu. Belki de yok olmad, ben yle sanyorum. Gzle grlemeyecek kadar kk paralara ayrlp havaya karm da olabilir.
     kinci Surat: Yar memnun yar ikayeti biri gibi.
     Murat belediye otobsn tehlike eridine ekip ani bir frenle durdurdu. Ayaktaki yolcular birbirinin stne dt. lk atanlar da kfr edenler de oldu. ofr Murat:
     -Ara arza verdi, burada tamir servisini beklemek zorundayz. Merkeze durumu bildirip bir vasta isteyeceim, deyip otobsn kaplarn at. Yolcular sylene sylene aaya indi. eride kalanlar da vard, ama sadece iki kii.
     Yolcularn bazlar otobsn nnde bazlar da arkasnda beklemeye balad. Hatta yola kanlar da oldu. O yzden ofr bunlar uyard. Hzla geen vastalardan bazlar yoldakilere arpabilirmi.
     Otostop yapanlar da vard. Ellerinden birinin ba parman ap geen aralara iaret veren otostopulara, yarm saat gemesine ramen bir tek ara bile durmad. Tam vazgeecekleri srada en az on be-yirmi yanda bir otomobil otobsn biraz ilerisinde tehlike eridine yanap durdu. Bu duran araca en yakn olan ellili yalarda bir adam hemen koup otomobilin arka kapsnn kolunu tutup at, sol ayan ieri atmken geri ekti, bir eyler syleyerek kapy arpt. Kzmt araca alnmad iin. Gen bir bayan da ansn denedi ve o otomobile bindi.
     Bir yarm saat daha geti. Yolcular almak iin gelen otobs olmad. fkesi burnundaki yolcular ofrle tartmaya baladlar. nce szl balayan kavga sonradan tekme ve yumrukla devam etti. ofr Murat, birka darbeden sonra otobsn iine kat, herkes korkup saklanacan zannetti. Yanlmlard. En arka koltuun altndan kaln bir sopa karp yolculara saldrd. Bu hamle yolcular nce artsa da sonra kendilerini toparlayp kar saldrya getiler. Murat, birka tanesinin kafasna, beline ve bacaklarna sopasn patlatmt ama saylar yirmiye yakn yolcu da onu bir gzel benzetmiti.
     Beklenen otobs geldi ve kavga bitti.
     c Surat: Kaybettii oyuncan bulan bir kk ocuk gibi.
     Kafedeki son mteri de gittikten sonra garsonlar iyerinin kyafetlerini karp kendilerininkini giyip evlerinin yolunu tuttular. Patron da gitme hazrlndayd. Seslendi:
     -Murat, ben de kyorum. Temizlikten sonra klar kapat ve kapy kilitlemeyi unutma, hatta kilitledikten sonra bir de kontrol et, ak kalmasn. Bazen anahtar tam dnmyor.
     -Tama abi, yle yaparm.
     O gece temizlik nbeti Murat'nd. Drt gnde bir sra geliyordu. Yarm saatlik bir temizlik iiydi. Bir an nce bitirip eve gitmek, kendini yataa atmak istiyordu. Btn gn ayakta koturmakla gemiti. Hzla temizlie balad.
     Son masay silerken yerde bayan el antasna benzeyen bir cisim grd. Eilip ald. Ard. Bir mterinin makyaj antas olmal diye dnd. Kasann yanna brakrd, nasl olsa sabahleyin sahibi gelir alrd. Acaba antann iinde makyaj malzemeleri mi vard? inden bir ses A da bak! dedi. Aarsa bir bayann zel eyalarn grmesi ayp olmaz myd? Amad. antaya gtrp kasann yanna koydu. zerindekileri karp kendininkileri giydi, kafenin kapsn kilitledi. Patron kontrol etmesini syledii iin kapnn koluna bastrd. Evet kilitliydi ite. Tam gidecekken aklna anta geldi. Ya iinde kymetli bir ey varsa? Brakmas doru muydu? Bakacakt. Kapy at, antay ald elleri titreyerek at. imdi de ya atn bir gren olursa diye korkuyordu. Gecenin bu saatinde kim gelecek de grecek diye kendini teselli etti.
     antann fermuarn korkarak ekti. Anca elleri titredi. anta azna kadar kat para doluydu, paralarn altnda da bir avu altn vard. Ne kadar para ve altn olduunu saymal myd? Hayr, antadaki para ve altn miktar onu ilgilendirmezdi. Bu kadar para ve altn acaba onun ka aylk hatta ka yllk maann karlyd? Sorular sorular, geti aklndan. antann fermuarn kapatt. antay burada brakamazd, nk kaybolabilir ya da alnabilirdi. yi de eve giderken polisler evirir de onu bu para ve altnlarla yakalarlarsa kendini nasl savunabilirdi?
     Buna ramen antay yannda gtrmeye karar verdi. Yolda giderken bir polis arabas yanndan geince yrei azna geldi. Neyse ki onu durduran polis falan olmad.
     O kadar ok uyumak istedii halde, geceyi uykusuz geirdi. Belki arada birka dakika dalm olabilirdi.
     Sabahleyin ie giderken de ayn heyecan yaad. antay bir poetin iine koyup gtrd. Patron gelinceye kadar poeti elinden brakmad. Arkadalarna antayla ilgili tek bir kelime bile sylemedi.
     Patron gelince meseleyi anlatt. antay verdi. Patron antay anca neredeyse kk dilini yutacakt. Murat'a sordu:
     -Ne kadar para ve altn var burada?
     -Bilmem.
     -Nasl bilmezsin, saymadn m?
     -Saymadm. Elalemin parasn neden sayaym ki!
     -antann iinden para ya da altn aldysan syle! Syle ki yerine koyalm.
     -Valla bir kuru bile almadm abi.
     -Sahibi gelince alp almadn belli olur.
     lene doru antann sahibi gelip burada bir anta bulunup bulunmadn sorunca patron, Murat' arp bayana:
     -Bu delikanl bulmu. Olum kasadan bayann antasn al da ver! Hanmefendi siz de para ve altnlarnz sayn bakalm noksan var m?
     Kadn antay alp iindekileri sayd ve gler yzle:
     -Hepsi tamam. Hi eksik yok, deyince Murat'n yz sevinten parlad. Nasl sevinmesin aklanmt ve zerinden byk bir yk kalkmt.
     Drdnc Surat: Dayak yedikten sonra, kuyruunu ksm bir kpek gibi.
     Yorulmutu, bir kayann zerine oturdu. Rzgarn aa yapraklarnda kard hrty dinledi. Bir saatten fazla bir zamandr avlayabilecei ne bir ku ne de bir tavan kmt karsna. Elindeki tfee fkeyle bakyordu, sanki kabahatli bu tfekmi gibi. On metre kadar ilerisinde sar beyaz karm renkte bir kedi grd. Tfeini dorultup nian ald, zevk iin vuracakt hayvan. Kedi nce n patilerini yalad, sonra yere eilip adeta srnrcesine biraz ilerledi. Pusuya yattn anlamt, demek ki bir av daha dorusu bir ku vard burada. nk kedi kutan daha byk bir hayvan havlayamazd. Yanlmamt, kediye be-alt metre uzakl olan bir ceviz aacnn altnda kk bir karga vard. Yavruluktan yeni km olmalyd, yerdeki cevizleri gagalyordu. Kargay grnce kediyi vurmaktan vazgeti, tfeini kargaya evirdi. Geri kargann eti yenmezdi ama hi olmazsa avlandm diye kendisini teselli ederdi. Nian ald ve tetii ekti. Karga olduu yere ykld, birka saniye debelendi ve hareketsiz kald. Tfek sesini duyan kedi bir anda gzden kayboldu.
     Murat sonutan memnundu. Nasl memnun olmasn, bir atta av vurmutu! Ban yukar doru kaldrdnda tam tepesinde karga grd. Yksekteydiler, onlar da vurmak isterdi ama bu ok zordu. Derken havadaki kargalarn says artt, yediye ulat. Bunlardan biri -ki len kargaya gre ok bykt- szlerek cevizin altna l kargann yanna kondu, onu bir dier karga takip etti. nc de gelmekte gecikmedi. Murat tekrar tfeini omuzuna dayayp nian ald ve tetie dokundu. Kargalardan biri ld dierleri kat. imdi yerde iki l karga vard. Glerek bunlara bakt.
     Ayaa kalkt, havadaki kargalara da ate etmeye karar vermiti. Ama grdkleri karsnda ard, nk havada yzlerce karga vard ve hepsi de alaktan uuyorlard. Nasl olsa birini vurabileceini dnp tfeini havaya dorulttu. Ama tetii ekemedi, nk yzlerce kargann hepsi birden Murat'a doru hcuma gemiti. Vcuduna arpan ok saydaki karga yznden tfek elinden dt, kamak istedi, kaamad. Kargalar ban, yzn birka dakika gagalad. Ne yapacan bilemiyordu, ellerini saa sola sallyor, yzn kafasn kapatmaya urayordu. Tabii bu ura srasnda elleri de gagalamadan dolay yaralanyor ve kanyordu. Yere melip hedef kltmeyi denedi, yararn grd, daha az etkileniyordu kargalarn saldrsndan. Sonra, yzkoyun yatmay akl etti, bylece yzn koruyabilirdi.
     Birka dakikada kargalarn saldrs sona erdi. Buna inanamad, ama gerekti. Yatt yerden kalkp etrafa bakndnda kargalarn hepsinin az nce ldrd iki kargann etrafnda toplandn grd. Belki de llerine cenaze merasimi yapacaklard.
     Tfei almak aklna bile gelmedi, oradan kaarken. Yolda karlat kiilerden her tand hep u soruyu sordu Murat'a:
     -Gemi olsun, nedir suratnn bu hali? Sana n'oldu?

     Murat, bir yandan ayn ierken bir yandan da nndeki gazete manetlerini bir kez daha okuyordu:
     -Bir gen sevgilisini boarak ldrd
     -Arza yapan belediye otobsnde ofr ile yolcular kavga etti
     -Garsonun rnek davran: Bulduu para ve altnlar sahibine teslim etti
     -Kargalar bir avcya saldrdSyleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn ronik kmesinde bulunan dier yazlar...
Deliden Mektup Var
Korona Hikayeleri - 8
Dilsiz Fahie - 8 (Son)
Korona Hikayeleri - 7
Korona Hikayeleri - 4
Korona Hikayeleri - 5
Korona Hikayeleri - 6
Korona Hikayeleri - 3
Bu Bir Futbol Klasiidir
Ayda 15 Bin Lira Gelir Getiren Bir inizin Olmasn ster Misiniz?

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Kck Hikyeler - 2
Acayip Bir Hikaye
Kk Hikyeler - 1
Senin Hikayen
Prostat
Bir lnn Gnl - 8 Son Blm
Bir lnn Gnl - 7
Hrsz Kim?
Bir lnn Gnl - 3
Bir lnn Gnl - 4

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Siyasi Talama: Neezde - 2 [iir]
Siyasi Talama: Karamsarzde [iir]
Kusur"den Trtklama [iir]
Zam Zam Zam... [iir]
Trtklama (Kazak Abdal'dan) [iir]
Yoklar ve Varlar [iir]
stanbul,sana k Bu Kul [iir]
k Dertli"den Trtklama [iir]
Namuslu Karaborsac [iir]
Dostlarm [iir]


mer Faruk Hsmll kimdir?

Uzun sre Oru Yldrm adn kullanarak eitli forumlara yaz yazdm. ddiasz iki romanm var. ok sayda siyasi ierikli yazya ve biraz da denemelere sahibim. Emekli bir felsefe retmeniyim. Yazmaya alan her kiiye byk bir saygm var. nk yazlan her satr mrden verilen bir paradr.

Etkilendii Yazarlar:
Az veya ok okuduum tm yazarlardan etkilenirim.


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | mer Faruk Hsmll, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.