..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Roman yazmann kural vardr. Ne yazk kimse bu kurallarn neler olduunu bilmiyor. -Somerset Maugham
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Deneme > Din > MUSTAFA ESER
6 Ocak 2020
Elfaz - I Kfr  
Kiiyi Dinden karan Kelimeler

MUSTAFA ESER


Kii szyle Mslman olur,Szyle Kafir.


:AJDE:
ELFAZ-I KFR

     Yaratlla ilgili tm tartmalarn z Allah inancndadr.Hz.Ademden gnmze kadar btn insanlar ve btn toplumlarda farkllk olsa da Yaratc-Allah inanc vardr.nsanlar yaadklar zamanda ya Peygamberlere balanarak Allaha(cc)ya veya deiik tanrlara iman
etmiler,ibadet etmilerdir.Ateistler ise Tesadf-Doa-Madde gibi kavramlar tanrlatrmlardr.
     Tanr inanlarna gre dinler Politeist(oktanrl) ve Monoteist(tek tanrl) dinler olarak
snflandrlyor.Bir nceki yazda slam dinini Monoteist kabul edilen Yahudilik ve Hristiyanlktan ayr tutmam farkl anlald galiba.Bu ayrm dinlerdeki Allah inancndan dolay yaptm.
     Hristiyanlk ve Yahudilik dinlerinin peygamberleri(Hz.sa ve Hz.Musa(as) zamanlarnda Allah inanlar elbetteki slam dininin Allah inancyla aynyd.lahi dinlerdeki Tevhid(Allah'n
varln, birliini, tm yetkin nitelikleri kendisinde toplandn, ei ve benzeri bulunmadn bilmek ve bunainanmak.) inanc ayndr.
     Yahudilik Hz.Musa(as) nn vefatndan sonra zaman iinde Ulusal-Milli bir din haline dntrld. nanlarn stn Irk(Yahudiler) ve aalk Irklar(Dier insanlar) olarak
dzenleyen yahudilerin Allah inanlarn doru kabul etmek mmkn deildir.
     Hristiyanlkta Hz.sa zamannda slam dini gibi bir Tevhid anlayna sahipken(Senden nce hibir peygamber gndermedik ki ona, "Benden baka ilh yoktur, u halde bana kulluk edin" diye vahyetmi olmayalm.(Enbiya,25) Hz.sa(as)dan az zaman sonra 325 ylndaki znik konslnde zamann Bizans imparatoru Konstantin tarafndan paganizme ait putperest kavramlar,ayinler sokularak Hristiyanlk putperest bir dine dntrld.Teslis inanc bal bana putperestlik olup (Haa) Allah- Tealay evlat edinmekle itham etmeleri kfrn daniskasdr.
     Tam da burada slam akaidinde Allah inancndan bahsetmek gerekir.sim olarak Allah: Kinatn ve kinatta bulunan tm varlklarn yaratcs, koruyucusu olan tek varlk,ibdet edilmeye lyk tek Rab,Mevl,Huda'ya ait zel isim.((Allah) gklerin, yerin ve bu ikisi arasndakilerin Rabbidir. u halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabrl ol. Hi, O'nun adn tayan bir bakasn biliyor musun? Meryem : 65
     Maturdiyye mezhebine gre Allah'a iman,insan ftratnn icabdr. Tm din ve inanlarda (Semavi olsun Batl olsun) Allah inanc vardr.Ateistler ftratlarndaki icab karlamak iin Yaratl Tesadfe balayarak Tanrlatrmlardr.Ateizm kfr,Ateist kafirdir.Genelde Kainatn zelde Dnyann ve insanlarn yaratln Tesadfe balayan Evrim Teorisi yanda kendisini nasl kabul ederse etsin Kafirdir.Mslman olmann birinci art Kelime-i ehadet ile belirlenmitir. Mslman olmak iin Allah- Tealann varln ve birliini, Hz.Muhammed (asv)in kulluunu ve Resulln dil ile ikrar kalp ile tasdik etmek gerekir.Kelime-i ehadet ile Allah(cc) tan baka Yaratc olmadn ve Hz.Muhammedin Kulluunu ve Resulln kabul ve ilan ederiz.
     Sahabe dneminin sonlarnda Kelam ilminin douuyla Ehli Snnet ulema tarafndan itikad meseleleri yazlmtr.mam Maturidi(vefat Miladi 944) hocas mam Azam Ebu Hanifenin yolundan giderek slam akaidini sistemletirmitir.Sonraki ulemann pek ou mam Maturidiyi tikatta imam olarak kabul etmitir.Trkiyedeki Mslmanlarn ou itikatta Maturidi Mezhebinindendir.
     mam Maturidi (ra) buyurur ki:Ebu Hanifenin u sz syledii rivayet ediliyor:Zihninde Allah diye tasarlad hayale ibadet eden kimse zihne ve hayale smayan Allaha ibadet etmedike kfrden kurtulamaz.eyh Maturidi diyor ki;Zira Allah taala halk yaratmadan nce,mekan tasavvuru ve mesafe fikri yok iken her hangi bir eyin iinde veya herhangi bir eye bitiik ve ondan ayr veya bir ey stnde veya onun altnda veya bir eyin sanda veya solunda olma imkanlar yok iken var olan balangc,sonu olmayan(ebedi) bir varlktr. Binaenaleyh Onun snr ve sonu (Haddi,nihayeti)olmas tasavvur edilemez.(Ebu Mansur Maturidinin iki eseri(Tevhid Kitab ve Akaid Risalesi-Prof.Dr.Yusuf Ziya YRKAN) 31/10/2018
     Elfaz- Kfr ise imandan kp kfre girmeye sebep olan szler anlamnda bir terim ve bu konuda yazlan,eserlerin ortak ad.
     Elfz- kfr tamlamas,Hz. Peygamberin Allahtan getirdii kesin olarak bilinen vahiyleri ve bunlardan zorunlu olarak kan din hkmleri (zarrt- dniyye) inkr etme zellii tayan btn szleri kapsamna alr.
     Kurn- Kermde elfz- kfr yerinekelimetl-kfr (inkr sz) tabiri gemektedir (Bir ey sylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o kfr szn sylediler ve (szde) mslman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrca baaramadklar eye (peygamberi ldrmeye) de yeltendiler. Srf, Allah ve Resl kendi ltfu ile onlar zengin kld iin intikam almaya kalktlar. Eer tvbe ederlerse kendileri iin hayrl olur. ayet yz evirirlerse Allah onlar dnyada ve ahirette elem dolu bir azaba arptracaktr. Artk onlar iin yeryznde ne bir dost ne de bir yardmc vardr. Tevbe : 74) Bu yette, mnafklarn kfr kelimesini telaffuz etmek suretiyle Mslman iken kfir olduklar ifade edilmi ve kfr kelimesini sylemenin kiiyi imandan karp kfre soktuu belirtilmitir. Resl-i Ekreme bildirilen vahiylerin doruluuna inanmamak dinden kmann temel sebebini oluturmaktadr.
     Kuranda dorudan doruya kfr ifadeleri olarak, Meryem olu Mesh Allahtr;
Allah n ncsdr; Bu peygamber yalanc bir sihirbazdr;Hayat ancak bu dnya hayatdr,lrz ve yaarz,bizi ancak zaman helak eder; Bu rm kemikleri kim
diriltir?; Kyametin kopacan sanmyorum(el-Mide 5/17, 73; Sd 38/4; el-Cāsiye 45/24; Ysn 36/78;el-Kehf 18/36) gibi sayl rneklere yer verilmise de Allaha, meleklerine, kitaplarna, peygamberlerine ve hiret gnne inanmayanlar, Allahn gnderdii hkmleri uygulamayanlar, Allahn yetlerini yani Kuran inkr edenler kfir olarak adlandrlmtr(en-Nis 4/136, 150-151, el-Mide 5/44; el-Ankebt 29/47).
     Ayrca Allah,Hz. Muhammedin yan sra gemi peygamberleri ve Kuran alay konusu yapp kmseyen mnafklarn bu tavrlarna dikkat ekilerek mminlere, din deerlere kar alayc tavr sergileyenlerden uzak kalmalar emredilmek suretiyle bu tr davranlarn da kfre gtrdne iaret edilmitir (el-Mide 5/57;et-Tevbe 9/65-66; el-Enm 6/10; el-Enbiy 21/41).
     Hadislerde az da olsa mminleri kfre gtren sz ve davranlar zerinde durulmutur. Buna gre Mslmanlar tekfir edenler (Eb Dvd, Snnet, 15), Allahtan bakasnn
adna ant ienler (Buhr, mn, 112),khinlere gidip verdikleri haberleri tasdik edenler (bn Mce, Ŧahret,122), Kuran hakknda tartanlar (Msned, II,258) ve kfre rz gsterenler (Mslim, Fezilś-śahbe, 161) kfir olarak nitelendirilmektedir. Hz. Peygamber,slmiyeti yayma siyasetinin bir gerei olarak,mnafk olduklarn bildii halde Mslman gzken kimseleri tekfir etmemi,buna karlk kendisini hicvedip alay konusu yapan iki airin ashap tarafndan ldrlmesini engellememitir.
     Eserinde elfz- kfr konusuna geni yer ayran Ahmed Ziyeddin Gmhnev,kfrn bilgisizlikten kaynaklanan kfr-i cehli,bilerek ve inatla inkr etmek tarznda gerekleen kfr-i cuhd (ind),dinin vz tarafndan yalanlama almeti klnan kfr-i hkm eklinde ksmda incelenebileceini ve bunlarn sonuncusunun elfz- kfrn asl konusu olduunu syler (CmiǾul-mtn, s. 30).
     slm limleri, Allah ve Resulnn ancak kfirlerce sylenebileceini veya yaplabileceini bildirdikleri,Mslmanlarn yalnz kfirlere ait olabilecei zerinde icm ettikleri,yahut Allah ve Resulne imanla badatrlmasn imknsz grdkleri sz ve davranlar elfz- kfrn belirlenmesinde temel ilke kabul etmilerdir (Ali el-Kār,erĥu-ifǿ, II,528).
     Elfz- kfrle ilgili eserlerde kfr gerektiren sz ve ifadeler genellikle be grupta toplanmtr.
1. Ulhiyyetle ilgili olanlar: Allahn zt,sfatlar ve fiilleri konusunda ulhiyyet makamyla
badamayan,tevhid ilkesine aykr den,naslarla belirlenmi sfatlarn inkrnagtren,yaratcy yaratklarabenzeten,ulhiyyete ait herhangi bir hususu alaya alan veya ilh buyruklardan birini reddeden szler.(Sorduum soruya Diyanet tarafndan verilen cevap:Allah- Teala yerine Yaratc, Yce Tasarmc,Yksek Akl vb ifadeler kullanlabilir mi? phesiz Allah, yaratcdr (el-Hlk), her eyi bilen mutlak bilgi sahibidir (el-Alm), biim, ekil ve zellik verendir (el-Musavvir). Bu zellikler (isim/sfatlar) mutlak olarak sadece Allah'ta bulunur. Dolaysyla sorunuzda ifade ettiiniz yaratmak eylemi salt Allah'a mahsus olduu iin O'na "Yaratc, Yce yaratc" demekte bir saknca bulunmamaktadr. Ancak beer dilinde ve daha ok beeri tanmlamalar iin kullanlan tasarmc gibi ifadeleri Allah'a izafe ederken daha dikkatli olmak gerekir.)
2. Nbvvete dair olanlar: Son peygamber Hz. Muhammed dahil olmak zere btn peygamberlerin ilh emirleri insanlara tebli etmekle grevlendirilmi eliler olduklarn reddeden,onlarla alay edip getirdikleri vahyi yalanlayan ifadeler, ayrca peygamberleri ktleyen, kmseyen ve onlara dil uzatan lafzlarla namaz, oru, zekt, hac, cihad gibi ibadetleri Peygamber in rettii ekilde kabul etmemeyi, herhangi bir insan veya ona ait grleri peygamberden stn gstermeyi dile getiren szler.
3. Kurana ilikin olanlar: Kurann tamamn veya bir ksmn inkr eden,Kurandaki iman, ibadet, hukuk, ahlk konularna ilikin bilgilerin yanllk ve eksiklik tadn ne sren,haram kldklarn hell ve hell kldklarn haram sayan beyanlar, Kurann Allah kelm olmadn ne sren, onu kmseyip alaya alan ifadeler.
4. slm ilimlere ve slm limlerine dair olanlar:slm ilimlere ve slm limlerine kar tavr alp dinin gelimesine ynelik hizmetleri engelleyici szler, slmiyeti temsil ettiklerinden tr limler hakknda sarfedilen alayc ve kmseyici ifadeler.
5.eitli konulara dair olanlar:Bu tre, kyasa dayanlarak veya ilzm yollara bavurularak ortaya konan kfr lafzlar dahil edilmitir.Mesel zalim bir devlet reisine dil demek kfr sz kabul edilmitir. Zira devlet reisinin yapt zalimane icraat adaletli gsterilmek suretiyle slmn haram kld zulmn dolayl biimde hell telakki edildii sonucuna varlmtr(Gmhnev, s. 42-86).
     Baz kitaplarda bu tr konularla ilgili olarak ortaya konulan ayrntl elfz-kfr listelerinde ok defa zorlama tevillere dayanld ve kabul edilmesi g baz yorumlarla tekfir etmede ileri gidildii grlmektedir. zellikle baz fkh kitaplarnn irtidad blmlerinde yer alan kfr lafzlar,syleyen kiilerin niyetleri dikkate alnmadan ekilci bir yaklamla ve Gazzlnin de belirttii gibi mezhep taassubunun tesiriyle Mslmanlar hakknda tehlikeli sonular douracak hkmler iermektedir.
     Alimler, elfz- kfrn kfr ve inkr sonucunu dourmas iin baz artlarn mevcudiyetini gerekli grmlerdir.lk art, kullanlan ifadenin kfr gerektirdii hususunda limlerin ittifak etmi olmasdr.
     Bunlar da genellikle zarrt- dniyyeden herhangi birini inkr etmeyi amalayan lafzlardr.Ayrca elfz- kfr kullanan kiinin mkellef olmas,sarholuk veya uyku halinde bulunmamas,kfr lafzn herhangi bir zorlama ve tehdit altnda olmadan isteyerek ve kasten sylemesi de arttr.mam fi ve Ahmed b. Hanbele nisbet edilen bir rivayete gre ise sarholuk mazeret saylmaz.
     limlerin ounluu, syledii szn kfre gtrdn bilmeyen ve elfz- kfr hata sonucu telaffuz eden kimsenin kfir olmayaca grnde birlemitir. Ancak aka yapmak veya elenmek amacyla elfz- kfrden olduu hususunda ittifak edilen szleri sarfeden kiinin en azndan kaz adan kfir saylaca kabul edilmitir.
     slmlimlerinin,din deerlerin yozlamasn engellemenin yan sra iman ve kfr snrn belirlemek amacyla elfz- kfr konusuna nem verdikleri anlalmaktadr.
     Zorlama tevillere ve ilzm yollara bavurularak ortaya konan kfr lafzlarndanbaka sbjektif deerlendirmelere ak bulunanlar bir tarafa braklrsa zarrt- dniyye ile ilgili olan ve deta slogan haline getirilen baz ifadeler nemini hl korumaktadr.
     Kuran sadece Araplara mahsus bir kitap sayan,yine Kuran Hz.Muhammedin kendi eseri ve felsefesi olarak gsteren,slmiyetinveya eriatn a d bir sistem olduunu iddia eden ifadeler bu gruptan saylr.Ahmet Saim Klavuz(Diyanet slam Ansiklopedisi) 31/10/2018
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn din kmesinde bulunan dier yazlar...
slam Felsefesi - slamn Felsefesi - Mslmann Felsefesi
Selefiler - Reformcular
Kelimeler Kavramlar - Reform - slamda Reform
Kelimeler - Kavramlar - Oryantalistler
Yaratc - Yaratma
Kelimeler Kavramlar - Kelam lmi
Kelimeler - Kavramlar - bni Teymiyye
Kelimeler Kavramlar - Mmin - Mslman - Veli
Kelimeler - Kavramlar - Felsefe
Kelimeler Kavramlar - Merak Ettiklerim

Yazarn deneme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Amatr Yazarn ilesi
Zafer Toprak Syleisi - Tarih
Kelimeler Kavramlar - nsan Anlatan Bir Kelimedir
Okur Haklar
Kuran Kerim nsan Anlatr
yiler ay er
Kelimeler Kavramlar - Akl Cehalet

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Bereli 25 [Roman]
Bereli 30 [Roman]
Bereli 33 Final [Roman]
Bereli 28 [Roman]
Bereli 32 [Roman]
Bereli 19 [Roman]
Bereli 31 [Roman]
Bereli 20 [Roman]
Bereli 29 [Roman]
Bereli 21 [Roman]


MUSTAFA ESER kimdir?

50 YAINDAYIM. MEMURUM. K OCUUM VAR.

Etkilendii Yazarlar:
HERKESTEN VE H KMSEDEN


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | MUSTAFA ESER, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.