..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
"Kirazlar ve dutlarn tadn ocuklar ve serelerden sor." -Goethe
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Roman > Tarihsel Roman > Tuna M. Yaar
27 Mart 2019
ok Eskiden 4  
Ana Tanrann nsanlar

Tuna M. Yaar


1. ok Eskiden adl kitabn konusu: atalhykn neolitik anda yaayanlarahslar ve konumalar ve olaylar ile anlatlyor. nsanolunun yeryznde evi icat etmesi tesadflere bal deildi. Abraka aratrmalarnn sonucunda killi topra buluyor ve deneme yanlma yntemi ile kili gnete kurutarak salam bir tula elde ediyor. Tulalarla evini yapnca sorunlar pe pee geliyor. Blgede yaayan dier bir kabile ile kan savata Abraka ve mahiyeti stn geliyor. Abraka ve mahiyeti ruhlarnda, akllca eylere ak olduklar iin maceralar onlar bekliyor. Roman Neolitik ada atalhyk halknn yaadklarn ve olaylarn anlatyor. 2. ok Eskiden isimli eserim arkeoloji sevenlere ve genlere hitap ediyor. 3. Bu tarzada hi baslm kitap yok.


:ADFG:

Abraka, aylarn rman iinde balk avladklarn grnce "Pekala onlar kovabilir, yerine bizler geebiliriz." Diye dnd.

Irman iinde alt ay vard. Her biri iri yapdayd. Abraka'nn diine gre deildi. Dndler nce. Aylara ta atmay denediler. e yaramad.

Akilan "Bu byle olmayacak. Ksa zamanda bir balk a relim." Diye sylendi.

Abraka aylara ta atmay srdrd. Yavrusu olan bir ay sinirlendi. Irman kenarnda avclar szd. Sonra hzla ta atanlara doru saldrya geti. Abraka kamaya balad. Peinden iki kardei de. Hemen denize girdiler. Saldrgan ay kumsalda olduu yerde durdu. Bir sre denizdekilere bakt. Sonra ekip gitti.

Abraka glmeye balad. "Tanra Fagm adna. Bu aylardan ekeceimiz var." Dedi.

Akilan "Balk yemek iin aylar korkutmak kt bir fikirdi. Her eye ramen yine balk yemek istiyorsak mzraklarmz kullanacaz. Deilse aylarn artklarna muhtacz."

Bansan Akilan'a doru "Senin a rme giriimin hi yabana atlr gibi deil. Gelin karaya kalm. u balk an relim." Dedi.

Abraka "Biz avclar et yemeye alz. Sebze de yiyoruz ama ben uzun sre et yemedim mi krize girerim. Rahatszlanrm. Gszleirim. Domuz eti nefis bir yiyecek ama ben geyik etini seviyorum hala. imdiye kadar ne kentte ne baka yerde balk eti yemedim. ocukluumda yemitim. Ben derim ki aylara saldrmadan bizde bir kayaya kalm. Balklar ellerimizle avlayalm. Dedi.

Akilan "nce elimizdeki mzraklar aylara gstermeyelim. Deilse aylar bizden tehdit alglar. Balk avlarken de kesinlikle konumayalm. Onlarda konumuyor ya da kkremiyor. Demem o ki rkmeden ve rktmeden avlanmalyz."

Abraka "Deniz de gzelmi. Gelin hep beraber ate yaktmz yere kadar yzelim. Bir fikrim var." Dedi. Kula atmaya baladlar. Abraka ocuklar gibi lk atyordu. Babalar Metaka'nn hayallerine kavumutu.

Abraka yzerken bir ara "Babamzn denizin kenarnda kurulu bir barna varm. O barnak buraya uzak m yakn m bilmiyorum. Ama bana geni bir krfezin iinde olduunu syledi. Bence o barnaa uzak deiliz. Baksanza u kocaman krfeze. Babam buraya 'Antalya' ismini vermi."

Akilan "Ben o barna bulalm derim. Babam Metaka'dan ben de duymutum. O barnan iinde taa izilmi. Tanra Fagm'n ekli varm."

Tekrar yzmeye baladlar. Ate yaktklar yere geldiklerinde Abraka torbasndan adet dmeli bak kard. "Bunu hep yannzda tayn. imdii aylar yanna tekrar gidelim. Saldrrlarsa hamleniz boazlarna olsun. Korkmadan ba aynn boazna alarsnz."

Akilan "Senden korkulur. Fakat neden bak alyoruz. Aylar elimizdeki ba grmez ki. Ay sadece saldrr. Baa dikkat bile etmez."

Abraka "Elinizi ileri doru aynn gzne sokarcasna uzatn. Ve barmaya balayn. Ay elinizdeki ba sizin yrtc peneniz zannedecektir."

Baklar ellerine aldlar. Dier ellerinde mzrak, omuzlarnda torba, oradan ayrldlar.

Aylar avc insanlara ilgisiz davranyordu. rkmyorlard. Anne ay ise yavrusunu korumak ve kollamak iin bir mddet yabanclar szd. Sonra kendi avna dnd.

Abraka rman iine girdi. Aylardan biraz uzakta bo bir kaya buldu. zerine kt. Yanndaki ay onunla deil kendine doru zplayan balklarla ilgiliydi. Abraka'nn nne de balk zplyordu. Torbas yanndayd. Boazna aslyd. lk baln yakaladnda sevinten lk att. Sonra ikinci ve nc balk. Balklar ne kadar fazla olursa o kadar iyi olacakt. Yanndaki ay bir ara ona bakt. Abraka artarda yle balk avlyordu ki aynn dikkatini ekiyordu. Ama ay rmaa girip Abraka'ya ulaamazd. Nehrin ak iddetliydi. Hem kendi blgesi olduka iyi bir konumdayd. Ay Abraka'dan ban evirince nne atlayan bal azyla kapverdi. Abraka'nn balklar oalyordu. Aydan daha iyi avlanyordu. nk Tanra Fagm aylarn deil onun tanrasyd.

Yakalad balklar on be adede ulat. Artk brakmalyd. Irmaa indi. Balklar bandaki torbann iinde kyya doru yrd. Hemen oray terk ettiler. Ate yaktklar yere doru yrdler.

Abraka ormann iinden bir miktar kuru ot ve birka ya dal toplayp getirdi. Atei fleyip yeniden harladlar. Dal paralarn zerine koydular. Balklar ya dallara dallar soktular. Balklarn hepsini ayn anda piirmeye baladlar. Vakitleri yoktu. Her an aylar kokuya gelebilirdi.

Abraka "Acele edelim. Balklar piince hemen aacn tepesine kalm. Kokudan ben bile tahrik oldum." Demesine kalmadan bir aynn kendilerine doru geldiini grdler. Abraka ve iki kardei hzla ayaa kalkt. En yakndaki aaca doru kotular. Aaca trmandlar.

Ay aacn altnda nbet tutmaya balad. Avc insanlar ise balklarn yiyordu. O an avc kii ikier balk yemiti.

Abraka "Ne dersiniz, u zavall dilenci ayya balk atalm m?"

Akilan "At bakalm. Belki karn doyar uzaklar."

Aaya iki balk attlar. Ksa zamanda ay bal yalayp yuttu. Ban avc insanlara doru tekrar kaldrd. Sanki 'Daha yok mu?' diyordu. Ay uzun sre avc insanlara bakt. Yukarndan balk gelmeyeceini anlaynca oray terk etti. Aatakiler aaya indi.

Babalar Metaka'nn barnan bulmay ok istiyorlard. Yolda hep Tanra Fagm'a dua ettiler.

Abraka "Eer barna bulursak oraya bir iaret koymay dnyorum. Mesela Nemengen, ben, Tecavat ve Menda'nn ekillerini."

Akilan "O nasl bir iaret. Benim bildiim sadece tanr ve tanralarn ekilleri olur."

Abraka "Szleriniz hi akllca deil. Ben oraya salar uzun bir kadn ekli izeceim. Yanna olum Tecavat ve Menda'nn ekillerini izeceim. Bir de benim eklimi. Durdu devam etti. yi ki elimde demir bak var. Bununla ta kolaylkla iziliyor. Ta tala izmeye kalksaydk iimiz ok zorlaacakt."

Karlarnda tatan dizilerek yaplm bir barnakla karlatlar. Heyecan hat safhadayd. Talara trmanarak ieriye atladlar. Fagm'n iaretini aradlar. Abraka silinmeye yz tutmu ekli zorlukla buldu. "te" diye kardelerine gsterdi.

Uzun sre ekle baktlar. Hasret giderdiler. Her eyin sonu olan denizde bulduklar babalarnn barna ile sevindiler. arklar sylediler. Dans ettiler. Abraka "Dumum sabma. Anta sarana. Dumum karat anta. Dumba sab." Szlerini tekrarlad. Yani "Ben geldim. Neredesin baba. Ben aryorum seni. Seni aryorum." Diye ark sylyordu.

Akilan kendinden gemiti. Kendi etrafnda dnerek sevin lklar atyordu. Bansan babasnn izdii ekli defalarca pyordu.

Abraka "imdi yapacamz tek ey buraya bamla iaretler izmek. Belki neslimizden biri buraya gelir. Onlarda bizim gibi buray kutsar."

Abraka elindeki Tanra Fagm'n ba ile nce kendisinin, sonra kars Nemengen'in, ardndan Tecavat ve Menda'nn temsili eklini izdi. "u an evimde olmay yle ok istiyorum ki. Bizi ok zlemilerdir. Buraya denize geleceimizi de sylemedik. ok telalanmlardr. Biliyorsunuz, iimize kente dnme istei geldi. Bunu hemen yaparsak Tanra Fagm'n uurunu alacaz. Dnelim mi ne dersiniz?" dedi.

Akilan "Balk a rcektik. Talar dizip barnak yapacaktk. Btn bunlar geri dnmemize kurban etmek ok akllca bir ey olacak. Ben geri dnelim derim."

Bansan da ayn fikirdeydi. "Yalnz buralara geldiimize kant olacak bir eyleri yanmza alalm. Deilse karlarmz bize inanmaz sorular ile mahvoluruz." Dedi.

Abraka dnmeye balad. "yle bir ey olmal ki biz deil o konusun."

Akilan "Buralarda turuncu meyveler var. Ben onlara 'Potra' diyorum. Onlardan gtrsek. Potralar ne kentimizde var ne baka yerlerde."

Abraka "Potra ismi biraz tuhaf oldu. Ona 'Portakal' diyelim. Ayrca portakal gtrmek mantkl. O zaman her birimiz birer portakal alsak yeter."

Karar verilmiti. Dnleri uurlu olacakt. Ve yola koyuldular.

Akam olmutu. Uuru bozmamak iin akam da yrdler. Gkyznde hep yldzlar takip ediyorlard. Yine de geldikleri ynden ayrlmadlar. Abraka dalar bir bir hatrlyordu. Sabaha doru mola verdiler. Gne henz yeni domutu.

Akilan "Artk gne doduu iin durup mola verirsek urumuz kamayacak. Biraz dinlenip uyuyalm Gne tepemize knca uyanalm. Gne tepemizdeyken uyanrsak urumuz devam eder. Deilse urumuz kalmaz. nk biz yle istiyoruz Dua edin de tam vaktinde uyanalm."

Kadnlar Nemengen'in evinde toplanmt. Ta havanda ineyerek suyunu kardklar zm suyundan iiyorlard. Yanlarnda bir ka birka kk ocuk ve bir ka onlardan byk kz ocuklar vard. kadn kocalarn sorguluyorlard. Dier kadnlar onlar dinliyordu.

Nemengen "Ben Abraka ve dier ikisinin kt bir ey ile karlatklarna inanmyorum. nk bunu hissediyorum. Tanra Fagm'a her gn 'Kocam nerede. Gelecek mi?' diye soruyorum. Hatta ktlk tanras Saratay'a da soruyorum."

Kadnlardan biri araya girdi. "Ayol ktlk tanras m olurmu. Benim bildiim Tanra Fagm, oullar, kzlar ve akrabalar olur." Dedi.

Nemengen "Neden olmasn Kankura." Dedi Sattama'nn karsna. Devam etti. "Saratay' Abraka buldu. Bana 'Ate yaknca Saratay'n btn ocuklar atein bana rm. Eer onlardan birisini yakalayabilirsen, hazinelerinin yerini sorar, gidip onlar alabilirsin.' Dedi."

Cenbali araya girdi. "Bizi yakalayp bize sorsalar onlara ne hazineler veririz deil mi kadnlar." Dedi kadnlar kahkaha attlar. Cenbali devam etti. "O zaman Tanra Fagm bize hayran kalr. Ama nce bize soru soracaklarn bilelim, ona gre hazrlanalm." Glmeler oldu.

Nemengen "Artk buralara yangn yznden hayvanlar da gelmez oldu. Eskiden ne gzeldi. Evimizin nne kadar geyikler gelirdi. Onlar seyrederdik."

Kadnlardan biri yiyeceklerden konutu. Ve onun zerine tartmaya baladlar. Nemengen Kankura'dan bilmedii sebzelerin ismini rendi. Tatlarn ona sordu.

Sattama be gn boyunca yryerek kefettii yerleri dnyordu. Karaman denen yeri gemi dalara varmt. "Az daha gitsem amcam Metaka'nn hayali olan denize ulardm." Diye dnyordu. Amcas Metaka'y seviyordu. ocukken babas Temingen'den hi hazzetmezdi. Babas Temingen kendisini dver onu amcas Metaka kurtarrd. Bir gn babas Temingen'in ok ksa bir mzran kaybolmutu. Sulu olarak Metaka ortaya kyordu. nk babas o toy ocuk Metaka'dan her ey beklenirdi. Onu yere yatrmlard. Babasnn yannda arkadalar da vard. Onun ayaklarndan tutmular, sra ile ayaklarna sopa vurmulard. Sonradan onu ormana gtrp brakmlar. "Mzra bulmadan gelme demilerdi. Oysa mzra bulan babas olmutu. Ve onu kendisinin kaybettiini itiraf etmiti. Bu yzden babas ona zr mahiyetine yiyecekler sunmutu.

Sattama amcas Metaka'y sevdii iin onun olu Abraka'y da seviyordu. Onun bu keif yolculuundan saa salim dnmesini istiyordu. Byle kara kara dnrken yanna Tecavat geldi oturdu.

"Fagm'dan nee olsun. Ne yapyorsun Sattama amca?" dedi.

Sattama "Senin baban dnyordum. Baban gibisi yok u Tanra Fagm'n topraklarnda. Dedi. Durdu. Hznlenmiti. Sesi titrekti. Birden alamaya balad.

Tecavat "Ne oldu sana byle. Niye alyorsun?"

Sattama "ocukluumda yle dayaklar yedim ki. Babam ve senin Metaka atan dnyordum. Hi baba sevgisi grmedim. Babama bir kez 'Babacm' diyebilmitim. O da ormanda beni, kaybolan mzra bulmam iin yalnz braktklarndayd. Babama 'Babacm, babacm ne olursun beni yalnz brakma. Babacm babacm.' Diye alamtm. Bunlar unutmak iin ne abalar verdi. Sana bir sr vereyim. Hatralar yuvarlak hale gelen aa sarmaklar gibidir. O yumak koparlr bir kenara konulur. Kllenmi kz alevlendirmeye alanlar ac ve strap ekerler. te benim yaadm da bu."

Tecavat ne diyeceini bilemedi. Sattama amca yeni eyler sylyordu. Tecavat konu deitirdi. "Amca keifte sizin karnza hi yabanc avc insanlar kt m?"

Sattama "Hi kmad. Ama bir iki defa canavar saldrsna uradk. Mzraklarmz ile kendimizi savunduk. Dedi. Devam etti. Syle bakalm sizin keifte neler yaand?"

Karman ynnden yz kiilik avc insan kalabal ilerliyordu. En ndeki ef "Demek be kiilerdi. Ve onlarn bir rman yaknlarnda yaadn grdn." Dedi yanndaki izciye.

zci yine bir bir yaadklarn anlatt. En son "Konutuklar eyleri anlamyorduk. Buralara yabanc insanlar gibiydiler. Ama topraktan yaptklar barnak bizim bilmediimiz imdiye kadar grmediimiz eyler. Bir aa dal ile onlarn tepesine kyorlar sonra ortalktan kayboluyorlard."

ef "Aferin sana izci. Al unu. Hak ettin." Diye izcinin eline pimi bir et paras verdi. zci hediyesini itahla yemeye koyuldu.

Abraka nndeki uzun ve snrsz gibi olan dzl, elini alnna koyarak szd. "Galiba u ynde ilerleyeceiz. Hemen nmzde Kanhan var. Kente de akamzeri ulam oluruz." Dedi. Kardeleri ile yeniden yrye geti.

Tecavat huzursuzdu. Sanki kt bir eylerin olacan hissediyordu. Byle eyler hissedince mutlaka kt eyler olurdu. "Keke babam gelseydi. Ama onlar nerede bilmiyoruz ki?" diye sylendi. Arkasndan bir slk duydu. Dnp bakt. Babasyd. Amcalar ile beraber gelmilerdi. Koarak babasnn yanna geldi. Ona skca sarld.

Acele ile "Baba ok kt eyler hissediyorum. Durduk yerde huzursuz oluyorum." Dedi.

Abraka "Biz avclarn i gdleri her zaman dorular syler. Keke baklarmz daha ok olsayd."

Tecavat utana skla "Baba biz o dmeli baktan bir sr getirip az ilerdeki bir yere sakladk. Madem baklara ihtiyacmz var. Gelin benimler."

Tecavat hemen ilerideki ta ynlarna ilerledi. Arkasndan da babas ve amcalar. Tecavat elleri ile talar kaldrd. Topra biraz kazd. inden azna kadar demir baklarla dolu deri torbay kard.

Tecavat hislerinde yanlmamt. Kentte yaayan bir ocuk hzla bararak geldi. "Tecavat Tecavat yabanclar geliyor. Saklann." Dedi. Ortalk akamn karanlna henz brnmt. Abraka hemen kentin avclarn bir afraya toplad. Haber getiren ocuktan yabanclarn ne kadar olduunu sordu.

ocuk heyecan iinde "Bizim iki katmzdaydlar." Diye karlk verdi.

Abraka "Ey kadnlar bu sefer i deiti. Savaa siz de geleceksiniz. Dman bizden okmu." Dedi

Sonra Tecavat'a ynelerek "Sen elindeki tm baklar teker teker dat." Dedi. Kalabala dnd.

Abraka yksek sesle "u an baklarnzn dmelerine basn." Dedi. Sonra teker teker kadn ve avc erkeklerin ellerindeki baklar kontrol etti. Baklarn hepsi akt. Yksek sesle yeniden konumaya balad. "ocuklar biz dnene kadar kentten uzak kalacak. Dmanlar Sral'dan buraya doru geliyor. Onlar kentimizden uzak bir yerde karlayacaz. Siz kadnlar kocalarnz lecek diye aklnza getirmeyin. Siz avc erkekler kadnlarnz lecek diye aklnza getirmeyin. Kim lrse o bizim kahramanmz, kim ldrrse o sava bizim zaferimizdir."

Kalabalk hep bir azdan "Hulu hulu baguna" diye bard. Bu "Yaasn yaasn kazanacaz." Demekti. Yrye getiler.

Yanm aalarn arasnda ve gecenin karanlnda korkun canavarlara dnmlerdi. nk ellerinde Tanra Fagm'n demirden baklar vard. Kent savalar rman banda beklemeye koyuldu. Abraka bir izciyi keif iin dmann nlerine srd. O izci ksa zamanda geri dnd.

"Geliyorlar geliyorlar." Diye heyecanla baryordu. Az sonra dman ordusu grnd. Abraka "Tam tahmin ettiim gibi." Diye sylendi. Dman organize bir ordu deil ilkel bir orduya sahipti. Kent halk tekrar hep bir azdan "Hulu hulu baguna" diye birka defa bard. Bunu dmanlarna korku vermek amacyla yapyorlard.

Ayn yntemi dmanlarda biliyordu. Onlar da "Akalangan manca gargaran." diye bard. Sonra bir anda dman saldrya geti. Barlar oluyordu. Bedenlere baklar giriyordu. lkel dman ordusunun sahip olduu ellerindeki tek silah sopalaryd. stelik sopalarn ucunda yaralayc talar yoktu. Bu kentli savalarn iini olduka kolaylatrd. Sava uzun srmedi. Ksa zamanda dman ordusu bir ar zerine hzla geri ekildi. nk bedenleri baklar ile delinmi, bir anda ynla asker yere serilmiti. Bakt bu. Bu kent halk iin hibir eye benzemezdi. Ormanlarn iine doru kaan on be dman askerini kovalamay gerekli grmediler.

atalhyk kentinin ikinci zaferiydi bu. "Hulu hulu bagu." Naralar ile geri dne getiler. Abraka tm avclarn vcutlarn ay nda teker teker kontrol etti. Birka kk yara dnda vcutlarnda bir ey yoktu. Abraka iini bitirince kendi biraz rahatlamak iin ormann iine dald.

Nemengen mutlu mutlu kocasnn yzne bakyordu. "Az nce seni aradm. Bardm ardm. Hibir yerde bulamadm." Dedi.

Abraka gayet sakin "Sattama ile baz eyler konutuk. K bitince buradan g etmeyi planlyorum. Artk eskisi gibi buralara av hayvan gelmiyor. Sebzeler her zaman yanmzda ama biz avc insanlar et yemeden yapamayz. Sattama ve mahiyeti de kabul ederse onlarla birlikte g etmeyi dnyorum. Sattama bana 'Biraz dneyim.' Dedi. Zannedersem onlar g etmeyi kabul edecekler."

Nemengen "Peki nereye gideceiz?"

Abraka "Buradan ok uzaklara. Babam Metaka'dan duymutum. Gideceimiz yere 'Mezopotamya' diyorlarm. Orada Tanr ve Tanralar benim gzmden baktm gibi kanl ve canl grebilirmiiz. Orada bizim gibi avc insanlar Tanralarna hizmet etmek iin yarrlarm."

Nemengen "Tanralar senin Tecavat'n topraktan yapt gibi talardan yaplma deil demi."

Abraka uzun uzun Mezopotamya'daki tanralardan bahsetti. Onlarn kullandklar eyalardan bahsetti. "Kullandklar tabak demirdenmi. Evleri tatanm. Topraa izdikleri eylerle kimin ne olduunu hesap edebilirlermi. Tanrlar o hesaba 'Matematik' diyormu."

Nemengen "Matematikte nedir yle?" diye aknln tepkisini verdi. Abraka yine uzun uzun anlatt. Yldzlarn hesabn, hayvanlarn hesabn ve bir ok eyin hesabnn matematikten getiini bir bir syledi.

Tecavat annesinin ve babasnn konumalarn yatt yerden bir mddet daha dinledi. "Yarn gzel eyler olacak." Diye iinden geirdi. Sonra uykuya dald.

Nemengen ve Abraka gece yars olmasna kar hala tartyorlard. Tecavat tartmalara uyand. Yine konumalara dikkat kesildi.

Nemengen "Ben baka bir kadn istemiyorum. Ben senin neyine yetmiyorum." Diyordu.

Abraka "Eer baka kadnlar da benden ocuk dourmazsa kalabalk olamayz. Kalabalk olursak hem daha ok avlanrz hem dmanlarmza kar daha gl oluruz."

Nemengen "Eer baka bir kadn alrsan ona baka bir barnak yaparsn. Ben o yabanc kadnla ayn barnakta yaamam. Geri yeni kadn senin iine yarad gibi benim de iime yarar. Dur bakalm ben ona neler yapmam."

Abraka karlk vermedi bu sefer. Uzun sre tartmlard. Bitmeliydi artk. Abraka karsnn gnln yeniden kazanmak iin onun dudana bir pck kondurdu. Sonra yere kvrld. "Gel." Dedi karsna.

Parlak Ay gnee ok yaklamt. "Acaba ne Olacak?" diye bir mddet beklediler. Ay yava yava gnein nne geti. Biraz sonra da gnei tamamen kapatt.

Abraka konutu. "Babam Metaka gnein nne ay getiinde Mezopotamya'da ki halkn bu olaya ok gizemli baktn sylemiti. nsanlar hayvanlar kurban edip toplu halde gkyzne karm."

Nemengen armt. "Nasl olur. nsanlarn kanad yok ki. Kanatlar olsa bile arlklar yznden gkyznde uamazlar."

Abraka "Duyduuma gre insanlar kanat takmyormu. Onlar gkyzne uuran ey bizim, evler gibi ama yuvarlak, anak gibi ama byk evlerle kyormu. Belki Tanra Fagm'da orada yayordur. Dedim ya orada tanr ve tanralarn yaadn insanalar grebiliyormu."

Tecavat'n aklna ilgin bir fikir geldi. "Baba sence bak dolu kasalar o, bulduumuz yere Mezopotamya'da ki tanrlar koymu olabilir mi?"

Abraka "Bende yle tahmin ediyorum. Belki bizim Mezopotamya'ya gelmemizi isteyen tanrlar, ormanmzda yangn kartt. Yangndan sonra hayvanlarn gelmeyeceini ve bizim avlanmada sorun yaayacamz bildikleri iin, 'Onlar mutlaka Mezopotamya'ya gelir' dediler. Hatta bunu bizim aklmza koyup dnmemizi bile saladlar. Bizim denize gitmemiz bile tesadf deil. Ben bunu Tanra Fagm'dan biliyorum. Ama dier tanralarn 'Oraya gidin. aretinizi denize koyun.' Demekle bizim u an bilmediimiz bir yola girmemize sebep olduklarna da inanyorum. Baz yolculuklar esrarldr. Bazen biz tanradan alrz bazen o bizden. Tpk yangn n bizden aldklar gibi. Bizim de tpk Mezopotamya'ya giderek tanrlardan istediimiz eyleri alacamz gibi."

Tecavat babasndan nemli eyler reniyordu. Aklna yeni eyler geliyordu. "Baba bizim yaadmz bu gizemli olaylara bir isim buldum. Ben buna 'Kader' diyorum. Yani biz insanlarn yaantsn tanrlar yarn hazrlyorlar. Yarn gelince de o hazrlananlar yayoruz."

Abraka "Aferin olum. ok gzel akllca akladn. Benim de aklmda byle eyler vard. Ama sen aklamay bize inandrdn."

Gnein nnden ay ekilmiti. Yollarna devam edebilirlerdi.

Sattama "ok susadm. Bana su lazm. Azm kurudu." Diye sylendi.

Abraka "Ey Sattama biz de susadk. Sk diini. Irmak kokusu alyorum. Sanrm az ileride su bulabileceiz."

Abraka hislerinde yanlmamt. Bunca avclk ve akllca eyler yapma tecrbesi ile grl grl akan rmaa ulatlar.

Abraka "Burada yarna kadar konaklayalm. Buraya bir isim koyalm. Koyalm ki hep hatrlayalm." Herkes su imekle meguld. Abraka'y dinleyen yoktu. ok susamlard. O yine devam etti. "Ben buraya 'Frat' rma diyorum. Bu rman karsna getik mi geri dnemeyiz. imden yle geliyor ki bu rma bir daha gemek insan lanetler." Dedi. Sonra o da su ienlere katld.

Avc kafilenin deriden torbalarnda yeterince yiyecek vard. Yine de avlanacaklard. Bu onlarn doasnda vard. Avladklar hayvan sonraya saklayacaklard. nk onlar avc ve toplayc insanlard. Kafilenin on be erkei de avlanmak iin oradan ayrld. Kadnlar geride brakmlard. Onlar otoritesini kullanm yiyecek temin etmek iin erkekleri ne srmlerdi.

Bu zaman zarfnda kadnlar da bo durmuyordu. al rp toplayp atee hazr hale getiriyorlard. Avlar gelince atei yakp piireceklerdi.

Tecavat av srasnda yerde, topraktan pimi gibi duran bir tablet buldu. Tableti elinde evirip evirdi. zerindeki izgi gibi olan ekillere bakt. nceledi. Bunlar hibir tanra ekline benzemiyordu. Tableti babasna verdi.

Babas bir mddet onun inceledi. "Galiba buna yaz diyorlar. Babam Metaka'dan duymutum. Bu yazlar insanlarla konuabiliyormu. Ama yazlarn insanlarla nasl konutuunu bilmiyorum. u an buras Mezopotamya topraklar. Burann insanlar ile karlamamz an meselesi. Bunu torbana koy sakla. Yazlarla konumay rendiimizde kullanrz."

Tecavat tableti torbasna koydu. Sonra ava konsantre oldu. Dikkatle evresini kontrol ediyor, seslere dikkat kesiliyordu.

ki Mezopotamya'l konuarak ormann iinde ilerliyordu. lerde kadnlardan oluan bir kalabalk grnce durdular. Bir aacn ardna geip kadnlar gizlice izlediler.

Biri "Bunlar ilkel deil. Bize saldrmazlar. Baksana ellerinde bizim baklardan var. Ama o baklar nasl ele geirdiler. O baklar Tanrmz Marduk'un baklarndan. Dedi. Devam etti. Gel unlarn yanna gidelim. Ne olduklarn renelim."

ki Mezopotamya'l gzleri ile kontrol edercesine kadnlara dikkat kesilmilerdi. Yava admlarla kadnlara yaklatlar.

Kadnlar tuhaf giyimli bu iki yabancy grnce hemen bir araya toplanp ellerinde mzrak, savunmaya getiler.

Mezopotamya'l konumaya balad. ""Bizden korkmayn. Benim adm Lugul. Arkadam da Tasadum. Biz ikimiz az ilerideki kentte yayoruz. Kentimizin ismi 'Ur' dur. Ur ehridir. Sizin kocalarnz nerede?"

Nemengen ne diyeceini ard. Bu yabanc insanlar kendilerinden daha medeni grnyordu. stelik konumalar hibir avc erkekte grmedikleri kadar kibard. zerine giydikleri deriden olmayan giysiler medeni olduklarnn kantyd. Giysi paralar ok dzgn kesilmi ve dikilmiti.

Nemengen, szlerinden bir ey anlamad bu iki insana "Sizler de kimsiniz. Ne istiyorsunuz bizden?"" dedi.

Ad Lugul olan kii arkadana "Bunlarn dilini biliyorum. Bunlar ok eski sami dilini konuuyor. Dur bir deneyeyim." Dedi. Kadnlarla sami diliyle konumaya balad.

"Siz avc ve toplayc msnz. Tanrlarnzn ismi nedir?"

Nemengen ard. Bunlar kendi dilini konumaya balamt. "Bizim Tanramzn ismi Fagm'dr." Dedi.

Lugul "Bu tanrann ismini hi duymadm. Fagm sizin iin neyin tanras?"

Nemengen "Bizim Fagm'dan baka tanramz yok." Dedi.

Lugul "Sizi ehrimize bekleriz hanmlar. Gelirseniz eref duyarz." Dedi. Arkada ile oradan ayrld. Ur ehrine doru yrdler.

Akam olmutu. Avclar hala dnmemiti. Kadnlar merak iinde ve tedirgindi. Bu iki yabancdan sonra kukuya dmeleri onlar daha da tedirgin yapyordu. Yoksa Ur ehrinin insanlar kocalarna bir ktlk m yapmt. Kocalar imdiye kadar niye gelmemiti. Nemengen dnd tand. Nasl olsa akam olmutu. Kendilerini karanlkta gremezlerdi. Avc erkeklerini aramak iin en iyi zamand. Cenbali ile iki yabancnn gittii Ur ehrine doru yrdler.

On be avc erkek ehrin gbeinde, etraf evrilmi, eli mzrakl, dier elinde kalkan dedikleri eylerle askerlerce esir alnmlard. Askerlerin gerisinde ehrin dier insanlar halka olmu onlar seyrediyordu.

Askerlerin amiri olan biri esirlere durmadan sorular soruyordu. Ama esir avclardan t kmyordu. Bu Abraka'nn taktiiydi. Byle susarak anlarn tepkisini lyor ve onlarn ne kadar vahi veya medeni olduklarn renmeye alyordu.

Askerler onlar mzraklar ile dipiklemeye balaynca Abraka konutu. "Tamam dedi. Biz Tanra Fagm'n halkyz. Buraya sizin aranzda yaamaya geldik."

Amir "Bunlarn dilini anlamyorum. abuk bana evirmen getirin." Diye bard.

Kalabaln iinden iki kii ne kt. "Efendim biz onlar tanyoruz. Ben Lugul. Arkadam Tasadum ile onlarn kadnlar ile ormanda karlamtk."

Amir "Demek bunlarn gerisi de var. abuk bana onlar bulup getirin." Diye bard. Tasadum nde, eli mzrakl iki asker arkasnda ormana doru yrdler.

Lugul konutu. Efendimiz amirimiz. Bunlar atalhyk'ten geliyorlar. Oras kon yani Konya dedikleri yer. Bunlar hi ilkel deiller. zerlerinde demirden baklarn olduunu sanyorum. nk kadnlarnn ellerinde onlardan vard."

Amir "Getirin bakaym u bucaklar." ki asker avclarn deriden giysilerini aradlar. Bulduklar baklar amirin nne koydular.

Amir "Syle bakalm baklar nasl ele geirdiler?" Lugul konumalar avclara evirdi.

Abraka "Biz baklar geldiimiz yerden, topran iinden kardk Oraya kim koydu bilmiyoruz?" dedi. Lugul evirdi.

Amir "Bunlarn kararn yarn kralmz verecek. Bunlar hemen aln hapse atn." Dedi.

Askerler mzraklar ile esirleri kedeki bir yapnn iine gtrp hapsettiler. Kadn avclarda yakalanp getirilmiti. Onlar da hapsettiler.

Avclarn akam zorlu geiyordu. Kadnlarn elindeki yiyecekler alnm a braklmlard. Avc erkekler ise henz direnliydi. Kendi aralarnda konuuyorlard

Abraka "Barp armalarna bakmayn. Her insann bir yabancya tepkisi byle olur. nanyorum ki kentin kral bizim burada yaamamza izin verecek. Baksanza kent ok zengin. nsanlar ilkel deil. Bizim gibiler. Yalnz giysileri bizden biraz farkl. Ama bizim gibi barnaklar var. Barnaklar bizimkilerden byk hem. Demek bunlar bizden daha akll. Ben hi korkmuyorum. Sizde korkmayn." Diyordu.

Dardan ark sesleri geliyordu. Abraka hapsedildikleri yerin kapsna yaklat. Kk bir delikten dary kontrol etti. nsanlar dans ediyor ve ark sylyordu.

Abraka "Tpk bizim yaptmz gibi yapyorlar. Bizde deniz kenarnda babamz Metaka'n barnan bulunca byle yapmtk. Diye sylendi. Demek bizi yakaladklar iin kutlama yapyorlar."

Elenenlerin iinde askerlerin amiri de vard. Ziyafet veriyorlard. Ate yakmlar kuzu eviriyorlard. Amirin iareti ile iki asker evrilen kuzuyu ateten alp esirlerin olduu yere getirdi. Nbetiler kapy at. ki asker kzarm kuzu ile ieri girdi.

"Aln dedi biri. Amirimiz sizi sevdi. A kalmanza gnl raz gelmedi." Sonra kzarm kzuyu brakp oradan ktlar.

Abraka "Ben size demedim mi. Bu insanlar bizi sevdi. Aman hareketlerinize dikkat edin. Eer yanl bir ey yaparsak bu insanlar bizi ehirden kovarlar." Dedi. Sonra Karn a avclar kuzuya t.

Gecenin enlii bir trl bitmek bilmiyordu. Abraka "Kadnlar ne alemde?" diye dnp duruyordu. evirmelerin konumalarndan kadnlarnda hapsedildiklerini renmiti. "Ormanda yaamaktansa drt duvar arasnda yaamak iyidir." Diye dnd.

Sabaha az kalmt. Ama dardaki elence hala sryordu. Eskisi gibi grlt yoktu. Sadece biri ark syleyip duruyordu.

Abraka "Bu elence bizim erefimize olan bir ey deil. Galiba bunlar bir gn kutluyorlar." Diye iinden geirdi. "Evet dedi. imdi hatrladm. Babam Metaka bahar yaklarken Mezopotamya'llarn bir bayram kutladklarn sylemiti. Babam buna "Nevruz Bayram" olduunu sylemiti."

Sonunda dardaki elencenin ne olduunu zebilmiti. Yere yatt. Kvrld. "Artk rahat rahat uyuyabilirim." Diye sylendi. Gzlerini kapatt. Hemen uyumad. Ur ehrinin kraln dnmeye balad. Acaba kral nasl biriydi. Kendileri gibi akll myd. Akllca eyler yapar myd. Ama en nemlisi Artk Tanra Fagm'dan uzaklamalar gerektiini biliyordu. nk kendilerini sorguya eken amir yle sylemiti. "Tanrlarmz size de yeter. Artk Fagm' unutun." Demiti. Onlarn tanrs Marduk'tu. Abraka "Marduk Marduk." Diyerek uyudu.

Tuna M. Yaar
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn tarihsel roman kmesinde bulunan dier yazlar...
Gbeklitepe 5
Gbeklitepe 4
Gbeklitepe 3
Gbeklitepe 2
Gbeklitepe 1
ok Eskiden 9
ok Eskiden 8
ok Eskiden 6
ok Eskiden 3
ok Eskiden 5

Yazarn roman ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Dnya Tanyor 3
Dnya Tanyor 7
Dnya Tanyor 8
Dnya Tanyor 6
Dnya Tanyor 1
Dnya Tanyor 2
Dnya Tanyor 5
Dnya Tanyor 9
Dnya Tanyor 4

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Masa [iir]
Reptilian 1 [yk]
Reptilian 2 [yk]
Reptilian 3 [yk]
Reptilian 4 [yk]
Reptilian 5 [yk]
Sava Trafii 2 [yk]
Sava Trafii 1 [yk]
Sava Trafii 3 [yk]
Aalara Fsldayan Adam [yk]


Tuna M. Yaar kimdir?

Voltaire


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Tuna M. Yaar, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.