..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Seviyorum, yleyse varm. -Unamuno
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Bilimsel > Felsefe > Ouz Dzgn
25 Mays 2008
slam Bilim Mzesi  
Ouz Dzgn
slam Bilim ve Teknoloji Mzesi ecdadmzn slam ieinden zmseyip rettii ballarn sergilendii bir kovan gibi. Eserlerden anlyoruz ki onlar, vazifelerini ok iyi yapmlar.


:CIFJ:
slam Bilim Mzesi stanbul’da ald. Prof. Dr. Fuat SEZGN’in bu muhteem projesi sonunda hayata geirildi. ncelikle bu projede emei bulunan herkese en kalbi teekkrlerimi sunmak istiyorum. Gemii hatrlamadan gelecee kanatlanmak mmkn deil. stikbal gklerde olduu kadar kklerdedir de. Trk insannn kklerine ulamasn salayacak bu anlaml alma, her ynden takdiri hak ediyor. Ancak gemiteki mefahirle vnmek yeterli midir? Atalarmzn elimizden yitip gitmi baarlarn hatrlamak bize ne kazandrr? Geleceimiz de mazideki gibi muhteem olabilecek mi? Bu gibi sorular, zihnimizi kurcalayp duruyor.
slam Bilim Mzesinin stanbul’da kurulmu olmas gzel bir gelime elbette. Mslmanlarn dnya biliminin gelimesi iin saladklar katklar, bilhassa Avrupal bilim evreleri tarafndan unutulmu ya da bilinli bir ekilde unutturulmutu. Zira slam’n bilim anlay, her ne kadar amprik (deneysel) bilgiyi nemsiyorsa da ilahi olanla barkt. nan ve bilim birbirinden ayrk deildi. Bilim, Allah’n isimlerinin ve sfatlarnn anlalmas iin bir frsatt. bn-i Sina da, bn-i Rt de, Frabi de bu geree inanyordu. slam medeniyetinin bilim anlayn asl farkl klan, ite bu bak asdr.
Avrupa’da ise bilimsel dncenin serveni olduka farkl bir seyir takip etmitir. Avrupal, bilimle uzlaabilmek iin diniyle, Kilisesiyle kavga etmek zorunda kalmtr. Kularn havada nasl utuuna dikkat eken, anne karnndaki bebein btn oluum safhalarndan bahseden, pek ok ayetinde rzgrn, yamurun, denizlerin, gklerin bilimsel srlarna iaret eden Kur’an- Kerim’in, “akl etmez misiniz?”, “dnmez misiniz?” vb. ikazlaryla en azndan gnde be vakit muhatap olan Mslman, elbette bilimle bark olacakt. Hristiyan iin bilim ve mantk ne kadar dinden uzaklama sebebi olarak grlyorsa, Mslman iin de o kadar Allah’ tanma (Marifetullah), O’nu sevme (Muhabbetullah) vesilesi olarak kabul ediliyordu.
Avrupal Hristiyanlar, naklin akldan, mantktan stn olduunu kabul ederler. Hatta Teslis (leme) akidesi gibi mantk d inanlarn izah kendilerinden istenildiinde verdikleri en gl cevap yine ncil’dendir. Bu gibi cevaplarda hibir mantksal izah armaya gerek yoktur. “nk Tanr'nn "samal" insan bilgeliinden daha stn, Tanr'nn "zayfl" insan gcnden daha gldr.” (Korintliler 1-25) Tanr’ya ait olduu inanlan bir samaln, insan bilgeliinden daha stn olduunu savunan bir inancn herhalde bilimle dosta yaamas beklenemezdi. te srf bu gibi inanlarn saikasyla Ortaa’da Kilise, Mslmanlarn eserlerinin etkisiyle bilimsel aratrmalara girien Hristiyan bilim adamlarn aforozdan, idam etmekten ekinmemitir. Bugn Avrupal bilim adamlarnn neden inantan kopuk olduunu bu tarihi tecrbeler izah eder sanrm.
Elbette ki Hristiyanln bilime bak asnn slam’a da genellenmesi byk bir mantk cinayeti olacaktr ki, lkemizde de, pek ok dnya lkesinde olduu gibi bu cinayet tekrar tekrar ilenmitir. Avrupal bilim adamlarn dinden soutan temel nerme uydu:
Hristiyanlk (Kilise) bilimin gelimesini engellemitir.
nsan, akll ve mantkl bir varlktr.
Akll ve mantkl bir varlk olan insan, elbette bilime ynelecektir.
Kilise, bilimsel gelimeyi engellediine gre insann ftratna zttr.
nsann ftratna zt bir inan, insan iin doru, kesin ve kurtarc bir zm olamaz..
Hakl olarak zihinlerinde bu nermeleri gelitiren Avrupal bilim adamlar dinden yani Hristiyanlktan ve onun btn deerlerinden soudular, hatta nefret ettiler. Yanl olansa uydu. Bu mantksal kabullerini bir din ve semavi inan olduu iin slam’a da temil ettiler. Yani nermelerini yle devam ettirdiler:
Hristiyanlk bizim iin en stn inan sistemiydi.
O inan sisteminin bile insanln ftratna uygun olmad ortaya kmtr.
Buna gre dier inan sistemleri hayli hayli insan ftratna ve aklna zttr.
Elbette hemen anlalaca gibi bu nermeler subjektif yarglardan kaynaklanan hatalar da iinde barndryordu. Bir kere dnyann byk ve gl bir blm iin en stn inan Hristiyanlk deil, slam’d. Zira slam, Hristiyanln aslndan uzaklam esaslarn tamir etmek iin gnderildiini savunuyordu. te buradaki en byk yanl, Hristiyanlktan irtidat eden Avrupal bilim adamlarnn inanc terk etme gerekelerini aslnda Hristiyanlktan olduka farkl olan dier inan sistemleri iin de genellemeleri olmutu. Bir kere Hristiyanlktan dnmek iin ne srlen hibir gereke slam dini iin ne srlemezdi.
Akll ve mantkl bir varlk olan insan elbette bilime ynelecektir.
Kilise, bilimsel gelimeyi engellediine gre insann ftratna zttr.
nsann ftratna zt bir inan, insan iin doru, kesin ve kurtarc bir zm olamaz..
eklinde ifade edilebilecek nermeler slam iin oluturulduunda anlamszlayordu. Nietzsche de bu gerei fark edenlerin en banda geliyordu. Hazrlad yasalarn birinci maddesi olduka aktr “Madde bir- Doaya her trden aykrlk, gnahtr.”(Anti-Christ-Deccal sh. 100) Ayn kitabn 94. Sayfasnda ise unlar diyordu Nietzsche: “Mslmanlk Hristiyanl hor gryorsa, bin kez hakldr…” “Hristiyanlk bizi antik kltrn mirasndan etti, daha sonra da bir kez daha, Mslman kltrn mirasndan etti”
Grld gibi slam ve Hristiyanlk doay, nesneleri anlamlandrma konusunda birbirinden olduka farkl yollara sahip. Hristiyan bak as metafizikle (ou zaman batl inanlarla) hakikati ii ie geirir. Tanr ve sa’y i ie geirdii gibi. Hristiyanlk inannda eytan insan ekline girebilir. Orta a’da Cad Av kutsal bal altnda katledilen masum kadn ve kzlarn hlar hla yreklerimizi dalar. Yani bu inana gre gereklik asla kesin deildir. Her an her yerde vampirler, canavarlar ortaya kabilir. Ha ya da sarmsak bile ou zaman iimizi grmez. Kurbanlar ac bir sonla yok edilir. Hristiyanlktaki bu gibi inanlarn Mslman toplumlara yansmalar olmakla birlikte slam’da durum byle deildir. Kur’an kinat olduu gibi tasvir eder. Herkes kendi iini yapmaktadr. Melekler, cinler, eytanlar vardr ve haktr. Ancak onlarn boyutlar farkl bir boyuttur ve Allah onlarn insanlara zarar vermesini yasaklamtr. Zerreler, gezegenler, kular ve dier btn canllar Allah’n emirlerine itaatkrdr. Manevi varlklarn zararlar manevidir. Btn varlklar aslnda Allah’n isimlerinin yansmalarndan ibarettir. Zaten insana tayamayaca hibir yk de yklenmez. Hibir ey ba bo deildir. Hz. Muhammed’in mucizesi kendine ait deildir. Onu Allah yapmaktadr. Hatta insanlarn rettikleri giysileri ve dier aletleri de Allah yapmtr. Bu durumda insan derin bir gven duygusu iine girer. Devaml phe ve korku iinde yaamaktan kurtulur. Btn dizginler, her yerde hazr ve nazr olan Allah’n elindedir. Onu bulan btn dertlerinden ve skntlarndan kurtulur. Ne haa, ne sarmsaa, ne Kiliseye ne de baka bir aracya ihtiya vardr. Sknt annda her nerede olunursa olunsun Allah’a samimi olarak ynelmek yeterlidir.
slam mantkla ve bilimle znde uyumlu, Kilise ise mantk ve bilimle cevherinde kavga halinde grnyor. slam’n domasyla birlikte birka yz yl iersinde Mslmanlarn bilim ve hikmeti olabildiince yceltmeleri, en nemli keifleri yapmalar bu gerei ispatlyor. Hristiyan dnyann bilimle uzlamas ise ancak onunla binlerce yl sresince ettii kavgalarn ardndan gereklemitir. Bu uzlamann ardnda, bilimle zdelemi Mslman dnya ile yarma kaygs da yok deildir. Doduu gibi bilimi kucaklayan bir din, baka gelimelerin zorlamasyla zoraki bir tercihle bilimle barm bir din…
Bugn Hristiyanlk tarihteki Mslman bilginlerin teoloji grlerinin yan sra, felsefi ve dini savlarnn etkisinde kalm grnyor. bn-i Sina’nn, bn-i Rt’n ve dierlerinin Hristiyanlk teolojisine yapt katklar kimse grmezden gelmemelidir. Bugn, vaftiz edilmeden len ocuklarn gnahsz olduunu dolaysyla cennete gidebileceini syleyen Kilise, bunca bin yl sonra slam dininin iaret ettii noktaya gelmi oldu. “Birbirinizi Rab edinmeyin” diye emreden Kur’an, Ruhbanlk sisteminin knde, etkisizlemesinde az m etki sahibidir? Hatta bugn Hristiyanlarn zihinlerinde canlandrdklar Cennet ve Cehennem tasvirleri ne ncil’de, ne de Eski Ahid’de bu denli tefarruatldr. Hristiyanlarn zihinlerinde canlandrdklar cennet ve cehennem yaantlarnn en azndan onda alts Kur’an- Kerim kaynakldr. Hz. sa’nn insan olduu, teslis inancnn yanll gibi konularda da elbet Hristiyan dnya, Kur’an’n dedii yere gelecektir. nk o yer mantn, doann ve bilimin sznn getii yerdir. Bu da Kur’an- Kerim’in apayr bir mucizesi olmaktadr.
stanbul’da al gerekletirilen slam Bilim ve Teknoloji Mzesi, btn bu iddialarmz nesnel ltler ve deliller nda ispatlayan nemli bir merkezdir. Mslmanlar daha 7. ve 8. yzyllarda ilmi almalara balamlard. 8. yz ylda Halife Harun Reid dneminde antik Yunann ve dier baz medeniyetlerin felsefi, bilimsel metinleri sratli bir ekilde tercme edilmiti. Bu almalar Allah’n rzasn kazanmak iin yaplyordu nk Hz. Muhammed’in “lim in’de de olsa gidip, aln!” ve Kur’an- Kerim’in “Oku! Seni yaratan Rabbinin adyla Oku!”, “Dnmeyecek misiniz?” gibi nasihatleri; emirleri onlar kamlam, adeta ahlandrmt. Onlar iin ilim renmek, tefekkr etmek dier btn nafile ibadetlerden daha hayrl idi. Bilime nem veren bu inan, Hristiyanlkta olduu gibi dine dardan girmi deildi aksine dinin tam da merkezinde, zndeydi. Kur’an- Kerim’in ayetleri, Hz. Muhammed’in hadisleri bu gerei aka ortaya koymaktayd.
Bugnse Mslmanlar dinin merkezinden yani znden uzaklatklar iin bilim ve hikmet arayndan da uzaklam oldular. Dolaysyla onlarn temsil ettikleri -ya da temsil etmeleri gereken- din de bilim kart olarak algland. Halbuki ou zaman yan yana grdmz nesneler, birbirlerinin sebebi ya da sonucu olmak zorunda deildir. Yani ne iein stnde grdmz ar iein sonucudur, ne de o rengrenk iek arnn bir rndr. Mslmanlar, slam ieinin zerindedirler ve bugnk halleriyle iekle irtibatlar konak-konar ya da kamuflaj-saklanan irtibatndan teye gmez. slam, kendi ayplarmz, eksikliklerimizi rtmek iin ok gzel bir konaktr.
Halbuki arnn, o renkli ve mis kokulu iein stnde miskinlik etmekten te vazifeleri vardr. iekten bal toplayacaktr ve iein tenaslnn devamna, bekasna hizmet edecektir. zerine konduu iei sokmaya almas, iei yok etmek istercesine inesini iein rengrenk yapraklarna zerk etmesi ise, iein deil arnn sonu olacaktr. Bugnk Mslmanlarn perian hali slam’n deil, kendi tembelliklerinin vahim bir sonucudur. stelik farknda olmadan dinlerini tahrip etmekten de ekinmiyorlar. Bu da onlarn sonu oluyor elbette. Ar yeniden vazife bana dnene kadar iein gzellii anlalamayacaktr. Vzltlarmzn ise hibir nemi yoktur. nk ortada o iein gzelliini gsterecek tatl ve kokulu bir bal yoktur. Bu ise kesinlikle iein deil arnn suudur.
slam Bilim ve Teknoloji Mzesi ecdadmzn slam ieinden zmseyip rettii ballarn sergilendii bir kovan gibi. Eserlerden anlyoruz ki onlar, vazifelerini ok iyi yapmlar. Ve yine eserlerin eitliliinden, zenginliinden anlyoruz atalarmzn konduklar o rengrenk iek, tam bir bal deposu. stelik o gzel iein bekasn salamak adna ellerinden geleni yapmlar ki bugn o ho iein tohumlar bizim yreklerimize kadar ulam durumda. imdi dier btn sorular bir kenara brakarak ok nemli bir soruya cevap vermemizin zaman geldi:
Gnmzde slam ieinden bal retilmiyor ya da olduka az retiliyor olmas, o rengrenk ve ho kokulu iein suu mudur yoksa baz tembel; tahripkr arlarn m? Bu sorunun cevabn mutlaka vermeliyiz ar kardelerim, mutlaka!Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.


Yazarn bilimsel ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Fince Trke Benzerlii
branice - Hinte Kardelii
Trke'nin ifresi - Trke'nin stnl - 2
Eston Dili ve Trke
Adem ve Havva Dili
Esperanto ve Trke
Trke'nin ifresi - Trke'nin stnl - 1
Trke'mizin Ermenice'ye Etkileri
Trke'nin Yitik Kardei; Kzlderilice!
Smer'e Farkl Bir Bak

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Sen Var Ya Sen! [iir]
akkd akkd [iir]
Blibilen Dilinde iir [iir]
Boyutlu iir [iir]
Miraciye [iir]
Saanak Sen Yayor [iir]
Blbller ehri stanbul [iir]
Trke Hamile Beyanlara [iir]
Buras Sessiz Biraz [iir]
New Orleans'l Siyahi Kirpiklerin [iir]


Ouz Dzgn kimdir?

Yazar edebiyatn her alannda almalar yapyor.

Etkilendii Yazarlar:
Btn yazarlardan az ok etkilendi. Zaten insanolunun zellii deil midir iletiimde bulunduu varlklardan etkilenmek?


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Ouz Dzgn, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.