..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Sevgi dnyadaki yaam rmadr. -Henry Ward Beecher
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Bilimsel > Dilbilim > Ouz Dzgn
28 ubat 2007
Smer'e Farkl Bir Bak  
Ouz Dzgn
Biz n Asya’da Mezepotamya izine M. 3500’l yllarda rastlyoruz.Muhtemelen Orta Asya’daki bu Samara’dan Samarllar daha nce gm olmallar.Yani en az M. 4000’li yllardan bahsediyoruz.


:HIFJ:
SMER’E FARKLI BR BAKI

Rusya’da Volga nehri kysnda Samara adl bir yerleim blgesi var.Haritalardan bu blgeyi kefedebilirsiniz.Burann isminin kkenini kimse bilmiyor..Muhtemelen Mezoptamya’daki Smer’in kkeni buradan geliyor.Tabii ki bu blgede yaplm arkeolojik almalar hakknda da fazla bilgimiz olmad iin o blgedeki yerleim tarihi konusunda bir ey syleyemiyoruz.Bildiimiz bir ey var ki Tataristan ve Kazakistan arasndaki bu blgenin ismi Samara.Yine artc bir benzerlik olarak bu blge de Volga nehri kysnda bir yer.Demek ki bu dnemde Samara uygarl tarm toplumu idi.Bizce orada yaplacak kaz almalar bunu kantlayan rnekler verebilir.Biz n Asya’da Mezepotamya izine M. 3500’l yllarda rastlyoruz.Muhtemelen Orta Asya’daki bu Samara’dan Samarllar daha nce gm olmallar.Yani en az M. 4000’li yllardan bahsediyoruz.Arkeologlarn bulgularna gre bu blgede Paleolitic dnemden beri insan yaantsnn var olduu tespit edilmitir.Yani bu blge kkl bir uygarlk oluturmu olmaldr.Daha sonra eitli etmenler sonucu g etmek zorunda kalan bu uygarlk mensuplar eski uygarlklarn yeni kltrlerle de gelitirerek Mezopotamya ve Filipinlere gtrm olmaldrlar.Demek ki k noktas bu Samara’dr.Elbette bizim bu kanmz bilimin yerini alamaz.Biz sadece bu blgelere bir iarette bulunuyoruz.Bu bulgularmz ciddi bir ekilde aratrlmal, bu konuda daha bilimsel almalar yaplmal diyoruz.Yine Orta Asya’daki Ural Dalarnn ad olan Ural kelimesi Smerlerdeki Ur kelimesi ile kkenda olabilir bunu da gzden karmamak gerekir.

Bu tezimizi destekleyecek ikinci bir tezimizi daha ilk defa aklyoruz.Bize gre Orta Asya’dan yola kan Samarlarn bir ksm farkl bir g yolu daha izleyerek Filipinlere kadar gitmilerdir.Muhtemelen sulak, nehirlerin bol olduu bir blge aray iinde idiler.Filipinlerin dousu da bu i iin olduka elverili idi.Belki de daha baka sebepleri vard buraya gelmek iin.te bu gibi sebeplerle Filipinlerin dousuna yerletiler.Bu blgenin adnn da artc bir ekilde Samar olmas olduka ilgintir.Yine baz yer adlar Smer yer adlar ile ayn denecek kadar benzerlik gsterir.Smer’deki Uruk ehri benzeri burada da Orus denen bir ehir vardr.Burann batsna Sulu deniz denir ki bu Sulu kelimesinin “su” ile benzerlii ortadadr.Smerlerde de “bataklk” (Sug) gibi sulu blgeler iin benzer sesleri ieren terimler kullanlmtr.

Tabii ki u da bir gerek ki 1600’l yllarda blgeye giren spanyol Dil ve Kltr asndan blgede byk bir tahribat yapmlardr.Pek ok yer ad bugn spanyolcadr.Bu nedenle blgedeki yer isimleri konusunda en aznda haritalar ya da ansiklopediler yardmyla yeterli bilgi elde edememekteyiz.u da bir gerek ki spanyolca’ya evirilen ehir adlarnn eski ekillerini yerel halk muhtemelen biliyordur.Bunun iin de kapsaml bir aratrmaya ihtiyacmz var.Bunu syledikten sonra bulduumuz delilleri ortaya koymaya alalm..Smer ehirlerinden birisinin ismi de Larsa’dr..Bu ismin benzeri Filipinlerde de bir ehir ismi vardr.Leyse bir dnem Samar iin nemli bir ehir olmutur.Yine Smerlerdeki Laga ehir ismi de bu isme benzer gzkmektedir.Samar’da yaayan halk Waray’lar olarak anlmaktadr.Smer ehirlerinden birisinin adnn Warad olmas da olduka ilgi ekicidir.Warad ve Waray arasnda hibir fark yok gibidir.Yine Samar lkesindeki Zumerraga ehri ile ile Smer arasndaki benzerlik de bizce tesadfi olamaz.Bu Zumerraga kelimesinin sonundaki Aga kelimesine benzer ekilde Smerlerde Agade adl bir ehir vardr.Bu konuda ciddi aratrmalar yaplrsa sanrm nemli bulgulara ulalacaktr.

Sadece Waray dilinin deil Smerce’nin de eitli dillerin etkisi altnda olmas iki dilin ortak ynlerini bulmamzda zorlayc bir unsur.spanyolca Waray dilini mthi bir ekilde istila etmitir.Yine Mslman halk arasnda da Arapa’nn etkisi olduka fazladr.Smerlerde ise kaderin garip bir cilvesi olmal ki Arapa gibi Smi kkenli bir dil olan Akada Smer dilini etkilemitir.Yine baz Hint-Avrupa kkenli tesirlere ufak apta da olsa rastlanr.Tabii ki Waray dilinin bundan ok nceleri nasl bir ekilde olduunu bilmiyorum.Bu konu da aratrlrsa sanrm gzel sonular elde edilecektir Smerlerin kkenini ve hatta Samar’n kkenini aklamak adna.

Samar ve Smer arasnda ilgi ekici ikinci bir hususta ikisinin dilinde var olan benzerliklerdir.Bilhassa ahs zamirlerinde karlatmz benzerlik olduka ilgintir.Samar ve Smer’de de birinci tekil ahs zamiri ko, go, ga gibi kelimelerle ifade edilmektedir.kinci tekil zamiri Smerce’de Za, zu eklinde Waray dilinde ise ka eklinde..Waray dilinde Niya “o” demekken Smer dilinde de “ani” o demektir.Yine bu dilde “bu” anlamnda kullanlan “an, han” kelimeleri de ilgi ekicidir.Yine Smerce’de “bi” insan d varlklar iin kullanlr.Trke’de de “bu” zamiri bu noktada ilgintir.Yine Trke’deki “u” zamirinin benzeri Smerce’de “su” zamiri vardr ki benzerlik olduka aktr.Waray dilinde birinci oul kii Amon, namon ekillerindedir Smer dilinde de bu ahs “me” eklindedir.kinci oul ahs Waray dilinde Kamo, niyo ekillerindeyken bu ahs Smer dilinde Zunen eklinde ifade edilir.n oul ahsn eitli ekillerinin de iki dilde benzer olmas bizi gemiteki bir ortakla gtrmektedir artc olarak.Smer dilinde “An” eklinde ifade edilen bu zamir, Waray dilinde “Nira” eklinde ifade edilir.Bunlar ifade ettikten sonra Smerce ve Trke’deki ahs zamirlerinin benzerliinin de olduka mhim iaretler tadn vurgulayalm.Hatta bu ahs zamirleri kelimenin sonuna getirilerek Trke’de olduu gibi iyelik de ifde ederler.rnein:

Til-zu-Yaam-n
unu da ifade edelim ki kelime dzeyinde Waray ve Smer dilleri arasnda grlen benzerlik Gramer dzeyinde bazen bozulmaktadr.Sanrz bunda bu insanlarn eitli milletlerle etkileimde kalmalar ve onlarn dillerinden etkilenmelerinin tesiri vardr..Proto Trke dneminde bildiimiz gibi zne yklemden sonra da ifade edilirdi.Bunun benzeri olarak Waray dilinde zne ve yklem yer deitirmi grnmektedir.Bu olay bizdeki fiil sonuna eklenen ahs zamirlerinin oluumunu hatrlatr.Geliyor-um
Yukarda birinci tekil ahs zamiri olarak verdiimiz Ak, ko, go, ga rneklerine bir baktmzda Hint Avrupa dillerindeki birinci tekil ahs zamirinin de nasl olumu olduunu aklayabiliriz.Franszca j
Irak’ta Abbasiler tarafndan Trk Ordugah olarak kurulan ve halen de bir ehir ad olan Samara kelimesi de olduka nemlidir.Bize gre bu isim bu blgeye bilinsiz bir ekilde verilmedi.Orada yaayan ve kendilerini Smer’in devam olarak gren insanlar var olabilir.Trk komutanlar da kendilerine yakn bulduklar bu insanlara ad olarak bu ismi kullanm olabilirler.Belki de bu Trkler de Orta Asya’daki Samara blgesini ok iyi bilen Trklerdi.Bu durumda blgede o dnemde yaayan Smer kalnts halklarn olduu ifade edilebilir.Zaten blgenin o zamanlarda harabelik ve tarihi kalntlarla dolu bir yer olmas bu yerin aslnda eski bir yerleim merkezi olabileceini gsterir.

Baka aydnlatlmas gereken bir nokta Filistin’de, srail’de yaayan Samirilerdir.Samiriyye (omron) kentinde yaayan bu Smiriler bizce Smer halkndan olabilirler.M. 722 ylnda Asur mparatoru Sargon tarafndan Babil, Kuta ve Avar’dan getirdii halklar sril’e yerletirmi olduklar belirtilir.Ancak bu Smirilerden nce de blgede Smiri olarak anlan insanlarn olduu aktr

Hz.Musa’nn M.. 1200’l yllarda sril’e Peygamber olarak gnderildiini biliyoruz.Kur’an- Kerim’de Taha Sresi 85. ayette tekil olarak bir Samiri ismi gemektedir.Acaba bu Samiri sadece bir kiinin ad mdr yoksa o dnemde de var olan bir halkn ad mdr?Bu da aratrlmas gereken bir konudur.Fakat eer bu Smiri kelimesi bizim tezimize uygun olarak Samar yani Smer’den gen birisiyse, onun Buzaya tapmay istemesi olduka normal.nk Smerlerde pek ok Tanr’nn olduu biliniyor.Muhtemelen bu Smer Gmeni de kendi inancn Hz.Musa takipilerine retmeye almt.O halde Smerlerin Filistine gleri M. 1200’l yllar buluyor.O Samiri de muhtemelen eski din ve kltr ortamndan kopamam birisiydi.Bunun tesiriyle Buzaya tapma gibi bir eylemin iine girdi.Boaya tapma inancna ilk olarak Smerlerde rastlanmas da meselemiz asndan olduka ilgintir.Kur’an’da Buzaya tapma iini neren kiinin “Samiri” olarak anlmas bu adan anlamldr.Smerdeki Tanr bolluu ve bilhassa Tarm toplumu olmalar nedeniyle, Boaya, Buzaya tapmalar Hz.Musa takipilerini kandran Samiri’nin bir Smer gmeni olduunu aka ortaya koyar. (Taha 85 “-Allah: "Ama Biz, senin ardndan kavmini fitneye drdk ve Samiri onlar saptrd." buyurdu.)Smerlerin taptklar baz dier tanrlar yleydi; Ea (Su Tanr), Boa, Anar (Gkyz Tanrs), Enlil (Yeryz Tanr), Kingu (Dev ve Canavar Tanrs), Lakmu (Ylan Tanr), Pazuzu (Ate Peri), Utu (Gne Tanr) Bu gerek de Smer devleti ykldktan sonra Smerler ne oldu sorusuna bir yant bulmamz salyor.Onlar eitli yerlere gtler.Filistin de bu yerlerden birisiydi.Kur’an- Kerim’de geen Zmer sresinin isminin de konuyla balantl olabileceini syleyelim.Hatta bu srenin daha balarnda “Allah’tan baka Tanrlara tapanlardan bahsedilmesi” olduka ilgintir.Yine surenin sonlarnda insanlarn “Zmer halinde Cennete ve Cehenneme sevk edilmeleri” Smerlerin hem olumlu hem de olumsuzluklarna bir rnek olabilir.Zmer ismi belki bunu hatrlatmak iin sreye ad olmu da olabilir.Bunlar tabii ki aratrlmas gereken konulardr.Yine belki de Smerlerin blk blk memleketlerinden hazin gleri de hissettirilmek istenmi olabilir.Bilindii gibi Smerlerin devletleri M. 2000’li yllarda Elamlar tarafndan yklmtr.Smerler blgede yaamaya devam etseler de dier kavimlerin istilalar belki de onlarn huzurunu kard ve zmreler halinde g etmek zorunda kaldlar.Onlarn Orta Asya’dan bu blgeye muhtemelen de Filipinler civarna gleri bu ekilde yani “Zmer” (blk blk) eklinde olmutu.

te Smiriler bu yerletirilen toplulua verilen isim olmutur.Muhtemelen Smer Halk anlamnda Smiri olarak anlm bu topluluk sril tarafndan Yahudi olarak kabul edilmektedir.Halbuki onlar kutsal kitab kabul etmektedirler.Belki de sril soyundan olmadklar iin Yahudiler onlar kabul etmemi de olabilir.Bu da Smirilerin baka bir milletten olduunu gsteriyor.Tarihi olaylar da bunu kantlyor.Buna gre Smiriler Smerlerin soyundan gelmi, Smer Devleti yklnca varlklarn muhafaza edebilmeyi baarabilmi bir halk olabilir.nk onlarn srail’e g ettikleri topraklar Smer lkesinin topraklardr.

Smiriler kendilerini Yahudi kabul etmekle birlikte ellerinde bulunan Tevrat gnmz Tevrat’ndan olduka farkldr.Bu nedenle Smiriler Yahudileri Tevrat’ deitirmekle sularlar.Onlarn ibadetleri de olduka farkldr.Smiriler aynene Mslmanlar gibi abdest alrlar.Yine onlar kilise ya da havrada deil de Mescit benzeri yerlerde yaparlar ibadetlerini.Secde, rku, kyma hareketlerini yaparak kendilerine has bir namaz klarlar.Bu gibi ynleri Mslmanlara ok benzemektedir.Bugnk Smirilerin Buza’ya tapan ve Hz.Musa’y reddeden Smirilerle pek alakas yoktur.nk bugnk Smiriler Allah’tan baka bir eyi ibadeti kabul etmeyen, Hz.Musa’y peygamber olarak kabul eden ve seccadelerini yanlarndan ayrmayan dindar insanlardr.Hatta Smiriler sril politikalarn da beenmemekte Mslman ve Yahudilerin bir arada bar iinde yaamasndan yana olduklarn her frsatta dile getirmektedirler.

Smerler yani Samaritan’lar brani alfabesinin gelimesine, Tevrat’n yaz sistemine byk katklarda bulunmulardr.Smer alfabesi ile brani alfabesi arasndaki benzerlikler de bunu ortaya koymaktadr.Yine Samaritan yani Samiriyye alfabesi ile Smer alfabesinin benzerlii Samirililerin Smerden gtn kantlayan ayr bir kanttr. Muhtemelen bu Samiri halknn pek ou Yahudileti ve Yahudi olarak kabul edildiler.Kalan Samiriler ise isimlerini korumay baarabilmilerdir.Bu arada Samiriyye dili ile Filipin Samar dilleri arasndaki benzerlie birinci tekil ahs ve 3.tekil ahs zamirlerindeki benzerlikleri rnek olarak gsterebiliriz.Elbette ne Samar dili ne de Samarya (Samiriyye) dili saf olmadnda bilhassa Samiri dili tamamen Semitik bir ekle dntnden bu gibi benzerlikleri bulmak bizim iin altn kadar deerli olmaktadr.Filipin Samar dilinde birinci tekil ahs “Anok” eklindedir.Bu ahs, Samiri dilinde ise “Anaki” eklindedir. “O” anlamna gelen 3.Tekil zamiri Samar dilinde “Hiya”, “iya” ekillerinde de olabilir.Samiri dilinde bu zamirler “u”, “i” eklindedir.Aslnda Samiri dili Aramicelemi bir grnm arz eder.Hatta gnmzde bu diller Arapalamaya balam gzkmektedir.Ancak yine de iki dil arasnda baka benzerliklerin olma ihtimali ciddiyetle aratrlmaldr.Benzerlikler bulunsa da karmza yine baz sorunlar kabilecei de gerektir.Zira Smerce bir Sami dili olan Akada’nn ve dier dillerin tesirindedir.Yani saf bir dil deildir.Bu nedenle baz bulgular bizi yanltabilir.

u gerei de ifade etmek istiyoruz ki Orta Asya’dan sadece Filipinlere g olmamtr.Dnyann btn blgelerine bilhassa da Gney Asya’daki pek ok lkeye Samarlar tarafndan “blk blk” gler yaplmtr.Aslnda bu gen Samarlar tek bir rk deillerdi ancak onlarn iinde ounlukla Trkler bulunuyordu.Austric de denilen Gney Asya dillerinde bulunan Trke kkenli kelimeler de bu glerin ak bir delilidir.Yine yaptmz aratrmalar sonucunda sadece Filipinlerde deil pek ok Gney Asya milletlerinin dilinde Srmer diliyle paralellikler bulunmutur.Bu da Smerce’nin Orta Asya kkenli olduunu ispat eden baka bir delildir.nk Gney Asya halklarnn bir ounun Orta Asya’dan gt bilinen bir gerek.rnein Japonca’nn bir lehesinde Smerce’de olduu gibi birinci tekil ahs zamiri “ga”dr.Yine Atayal, Payvan ve Japonca gibi dillerde za, se, si, zo sesleri Smerce’de olduu gibi 2.tekil ahs zamiri olarak kullanlmaktadr.Smerce’deki Dier ahs zamirlerinin izine de pek ok Gney Asya dilinde rastlanmtr.Benzerlikler sadece ahs zamirleriyle kalmamtr.Mesele “ana” eklindeki “ne” soru zamiri Japonca’da Nani, Kapampangan’da Nanu? Ve pek ok yerde de benzer ekildedir.Smerce’de Nereye? Anlamna gelen Mea zamirinin aynsna yakn Malay dilinde Mana eklinde kullanlmaktadr.Hatta eklerde bile baz benzerlikler bulunmaktadr.Aratrmalarmz neticesinde bu konuda yaplan bilimsel bir almaya ulatk.
(Bk. http://www.geocities.com/tokyo/temple/9845/sumer.htm kaynandan tercme ettiimiz baz rneklerle meseleyi aklayalm:

Zamirler

     Smerce Austric

Ben ga ga (Taulil), go (Solor), gau (Gao), gni (Savo)
ga (Dialect Japanese?) kaw (Khamti, Ahom, Sham,
Tho-nung), ku (Siam, Lao, Black Tai), ke
                    (Santa Cruz), -gu (Dawawa, Kakabai,
Sinaki, Suau, Bohutu, object suffix)
                    ga- (Bwaidoka, subject prefix)


Sen za.e, ze sau, si, su (Austro-Tai), hau (Manggarai)
su (Atayal), su-, -sun (Paiwan), za (variant of sama),
oze, ozo (Japanese)

O/An ene eni (Vanua Lava, Mantion), ini (Bank's Is.),
                    ine (New Hebrides), ina (Santa Cruz),
                    ena- (Suau, Molima), ena (Manikion)

Anlar e.ne.ne-ra (dative) inira (Vunapu, Penantsiro, Akei, Wailapa,
Onlar                    Tutuba, Vao), enira (Tangoa), enir (Vanua
                    Lava, inir (Gaua), ineira (Mota)     

Interrogatives

Ne? A.na? Ano? (Philippines, Indonesia), Uani?
                    (Letemboi), Nani? (Japan), Nanu?
                    (Kapampangan)

Kim? A.ba? Si-apa (Malay/Indonesia from apa? "What?"),
                    Pa? (Infit., Ikiti), Pae? (Imreang, Ikiyau),
                    Pah? (Loniel), Pai? (Weda, Sawai), Abhay?,
                    Abe? (Nissaya Burmese, classified as
                    Sino-Tibetan or Tibeto-Burmese, but of
                    highly mixed characteristics including
                    agglutinative morphology.) Epa? (Fasu)
                    Aapi? (Kewa), Ibuge? (Foe), Bo? (Sakai)


Ne zaman? Me-na-am? Mana nui? (Chamorro), Mangge? (Chamorro), mingyaal
Kangi                    (Yap), mo (Bontok)
Kande                                             
Nere? Me-a? Mana? (Malay, Indonesia)

Tabii ki bu rnekler sadece belli baz Gney Asya lkelerini nazara alnarak verilmi rneklerdir.Elbette Smerce’nin dier Orta Asya kkenli dillerle de karlatrlmas bizi daha aklayc sonulara gtrecektir.Bizim rneimizdeki Waray dilinde Tatay baba anlamna geliyordu Trke’deki Dede, Ata kelimeleriyle bu kelimenin benzerlii ortadadr.Yine “ne” zamiri ve onlarn trevlerindeki benzerlikler de olduka ilgintir.Bunlar gibi ekleri de kuatan pek ok rnek vardr ki ilgili dillerin ortak bir kkenden ktn dndrtmektedir.

Ancak biz Smerce ile Filipinlerin Samar blgesindeki Waray dili arasndaki benzerlikleri kefettiimizde bu gibi almalardan haberimiz yoktu.Yani bu gibi almalardan etkilenerek o tezlerimizi ortaya atm deiliz.Bunu aka syleyelim.Aratrmamz neticesinde bulduumuz bu argmanlar da savmza delil olarak kullanmann yerinde olacan dndk.Zaten biz o dillerin de kken olarak Trke gibi Ural Altay yani Orta Asya kkenli dillerden tremi olabileceini iddia ediyoruz.Yani Smerce ile Malezya, Endenozya, Filipinler gibi blgelerdeki halklarn dilleri arasndaki benzerlik bizi ortak bir kkene gtr diyoruz.Ancak bizim tezlerimizi de kuvvetlendiren bu bulgular bir eyi kesin olarak ortaya koyuyor.Smerce Hint-Avrupa ya da Sami kkenli bir dil deildir.O kesinlikle Orta Asya kkenli bir dildir.Onun pek ok ailesi dnyann pek ok blgesine yaylmtr.

Smerce’nin Orta Asya kkenli Trke benzeri bir dil olduunu kantlayan biimsel zellikler de mevcuttur.Bildiimiz gibi Smerce Trke gibi ounlukla sondan ek alan bir dildir.Bu durumun istisnalar da yabanc baz dillerin tesiriyle olumu olabilir.Smerce’deki ekler de Trke eklerle benzerlik gsterir.

Smerce Trke
- Ka-ta ........ Kap-tan, Kap-dan
- Ka-n-i ........ kap-n-u, KapI-y-I
- Ka-na ....... Kap-y-a
- Ka-gim ........ Kap-kimi
- Ka-na(k) ........ Kap-n-n
- Ka-ta ........ Kap-da
( Kaynak: http://www.compmore.net/~tntr/sumerturka.html)

Yine Smerce kelimelerdeki ve kelerinde sk sk grlen “nl uyumlar da” Trke gibi dillerin belirgin zelliidir. “Unu, Aga, Bulug, nagada, nara, naakum, namdamgr, namkalag, namllu vb.” Hatta Smerce pek ok kelimede Trke’dekine benzer bir ekilde Kk nl Uyumu rneklerline de rastlanr. “rim”, neizigar “namnutar” “ndiir” “nenna” vb. (yamur, hamur gibi rneklerden Trke’de dz geni nllerden sonra dar yuvarlak nllerin bulunabildiini anlyoruz.Hatta Smerce’de de bu zelliin Trke’deki gibi “m” nsznn yuvarlaklatrma zellii sonucu olutuunu grebiliyoruz namkurku”.) Smerce bir cmle ile ses benzerliinin, eklerin birleiminin ne boyutlarda olduunu ortaya koyalm:

ka-ta-kar-ra ur-ra ab-su-su

Az-dan kapar alacaklar zerre kadar demeyi

Yine Smerce cmle dizimi de Trke’ye (zne+Tmle+Yklem) benzemektedir:

kur-re a-na-m mu-un-tur-re

Yoksul-er ne kadar da zayftr

Tabii ki yazl metinler genelde manzum ekilde olduu iin devrik cmlelere de haliyle rastlanabilir ancak dilin gramer yaps ounlukla Trke’deki gibidir.

Bu rneklere baknca siz de belki bir hatranz hatrladnz kim bilir?ocukluumuzda Ku Dili olarak rendiimiz bir dil vard.Hecelerin arasna “ga” sesini koyduumuz bir yapma dildi bu.Hatta bu dilin numuneleri divan edebiyatnda da fazlasyla verilmi.Mesela bu dille Smerler’i u ekilde sylerdik. S-ge-me-ge-ge-ger..Tabii ki bu dilin eitli varyasyonlar da olabilir.Sanki bu dil bize Smerceyi hatrlatmaktadr.Belki de bu dil eski gnlere duyulan bir zlemle Turnalar gibi hi dnmeden gelitiriverdiimiz, ama kkenleri t Smerde belki de Orta Asya’da olan dilimizin eski bir eklinin sesten izlerini tayor olabilir..Belki de o bizim zlemimizin aslmza “Turnaca kanatlanm” (kulam) sesidir ve belki de bizi onunla mutlu klan bir anda tken’e, Mezepotamya ovalarndaki o huzurlu gnlere bir ku gibi uacamzn bilin alt hayalidir.Kim bilir?

Trke ile Smerce arasnda yukardaki rnekler gibi pek ok benzerlik ve paralellik vardr.Bu o kadar aktr ki Uzak dou dediimiz Gney Asya’daki dillerde bile Smerce ile paralellikler mevcuttur.Sanrz Smerlerin byk bir ounluu da Anadolu’ya gmtr ve Smerce Trke’mizde yaamaya devam etmektedir.Yni Smerlerin dil miras kendisiyle kkenda olan Trklerin yaad Anadolu ehirlerinde, kylerinde, ilelerinde yaamaktadr.ki dilde ortak olan kelimelerin pek ou ise Orta Asya’daki ortak kken ile aklanabilir.

Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Ouz Trklerinin bu topraklarda Bin yldr yaamas ve yepyeni uygarlklar kurmas gibi Smerler de Orta Asya’dan Mezepotamya’ya gmler ve burada binlerce yl sren uygarlklar kurmulardr.Smerler pek ok milletle karmlar, insanlk iin gzel eserler vermitir. Yazy ilk bulan bilindii gibi Smerler olmutur.Muhtemelen Smerler Trklerin Eskiden beri Orta Asya’da kulland bugn Futhark yazs olarak da bilinen bir yaznn bir benzerini bu topraklara getirmilerdir.Yine Smerler tarm alannda da byk yeniliklere imza atmlardr.Gelitirdikleri sulama sistemleri olduka ileri seviyededir.Bulunduklar blgede yeni dillerin ve halklarn olumasna, birbiriyle kaynamasna sebep olan Smer uygarl bu gibi ynleriyle Osmanl Medeniyetini de hatrlatmaktadr.Hatta Smerce Osmanlca gibi bir ortak dil olabilmitir.ounlukla Sami dillerden ald kelimelerle dilini zenginletirmi ortak bir dil oluturmasn bilmitir.Ancak onun iskeleti olan grameri ve kelime hazinesinin byk bir ounluu Smerce’nin Trke benzeri bir dil olduunu ortaya koymaktadr.Tabii ki bu alanda almalar da aratarak devam etmektedir.Bizim kanaatimiz ise Smerce’nin Hint-Avrupa ya da Sami kkenli bir dil olmaddr.Smerce bkml bir dil deildir ve Ural Altay dilleri gibi eklemeli dillerdendir.Pek ok zelliiyle Trke ile paralel gzkmektedir.Bunu ortaya koymak iin iki dil arasnda benzer bulduumuz baz kelimeleri sizlerle paylaacaz.

Sonu ne olursa olsun gerek udur ki Smerler ki Nehir Arasnda yni Frat ve Dicle nehirleri arasnda byk ve kkl bir medeniyet kurmulardr.Pek ok inanc, kltr, milleti ve de dili etkilemiler hatta oluturmulardr.Bunu da kendi aralarnda saladklar birlikle yapabilmilerdir.Egemenlikleri altndaki btn halklar ortak bir gye altnda birletirmesini baarabilmilerdir.Oluturduklar salam ve esasl kanunlarla adaleti tesis etmilerdir.Hatta bu kanunlar kendilerinden sonraki pek ok uygarl da etkilemitir.Onlarn bu byk baarlarn saygyla anyor insanln bu uygar atalarnn huzurunda hrmetle eiliyorum.Sizleri de Trke ve Smerce’de ortak olduunu tespit ettiimiz kelimelerle ba baa brakyoruz.

Ada- Baba, Ata

Adda- Yemek in kesilmi hayvan ls –Adak-

Adda-gnderme, yollama Trke’de –atta- olarak yaar..Adda ve Adak “ayak" ilikisi ilgintir

da- su yolu, dere

Aga- ta, mkemmellik, kusursuzluk, en st (Aa ile benzerlik var)

Udu- toslamak

Uga-kuzgun

gi-g(z)

gi- iki tarafl, karlkl

Ugu- Onung, onlarn, br, kafatas, alkan renci,

Ugu-Ay

Uku-Kii, insanlar,

Ah-ek

Ak- yapmak, yerlemek

l-El (Tayc)

l-lke

Ama-ana, aba ile benzerlii ak

Ama-kadn odas

Eme-Dil (emme ile alakal)

Eme-kadnlk organ

Umu-Yal kadna (umac, humay ana)

Unu-len –n kelimesiyle alakal olabilir)

Ar-vme, gzel gstermek Bizde utanma duygusu olarak gemi,

Ara-Ar –temiz- anlamnda..

Uru, Ur- Kasaba, ehir, ky -Ur- eski Trke’de “kurmak, kanun” anlamnda..Uru da bugnk anlamyla Kurulu, Kurum gibi dnlebilir..Trke’de bu kelime hlen de kullanlmaktadr..

Uru- Or “eski Trke’de” –erkek, kahraman, cesur-

si-z (ukur brakmak)

Usu-Us (beceri, aklllk, hner, ustalk)

Ussu-Sekiz

s-p

Usu-Otuz es- + u-on

ti- I (ay )

Uzu-Akam (Uyu-)

Da, Dab-Tut (Tutmak)

Dub-Top (Yn, kme)

Dub, Tub –Tep-

Gaba-Kabur-ga (Gs)

Gub-Koy-, Kur-

Pab, Pap-Baba

Sab-sap

Sab-Kap

Sib-aman, Kam

Sub-yalamak (Su ile alakal gibi)

Suba-aman

Tab-bat

Tab-Kop (Hep beraber)

Zib-K, iz

Bid-Bok

Didi- gen, yigit

Gada-Keten

Gid- gt –ynetmek-

Gud- gd gd kullanlr gldrmek iin yani mzmzlan, gl demek istenir..

Gud-Guz –sava asker-

Gud- Ky, kent -yuva-

Gud-ksa

Hud-kun -gn-

Kad-kat-

Kid-Git –ayrlma, alp gtrmek, uzaklamak-

Kid- Et-

Kad-Dok-uma

Kud-Kuyu (oyuk) ayrca Kur ile Kir arasnda bir namla ilikisi olabilir.

Mud-But arasnda bir alaka var gibi Mud da ayakla ilgili..

Mud-Boy -akrabalk, kan ba-

Nad-Yat-ak

Sed-Scak su su ile alakal

Sud, su- yudumlamak, souk

Sud-Uzat

Sud-Kut

Tud, tu, du: domak

Dag-Otag “dinlenme yeri, oda, ev”

Dg-Diz

Dug, du- De-

Gag- kak “ivi”

Gig-Gece –gice-

Gug-Huy

Kug-kuy (gm, kuyumcu)

Lug-Ogul (Arlar iin)

Muk-Bok “Domuz ahr, pis yer anlamnda”

Bag-Ba- “kafes”

Sag-Sa “gzellik, iyilik, iyi, talih”

Sig- s “alak, yksek olmayan”

Sig-Sik- “darbe, hareket, kalem darbesi, vurma ayrca “sk-“ -dar, kstl- anlamlarnda da kullanlm..

Sug-Sulak “bataklk, suyla dolu, gl”

Sag-barsak

Seg-So-uk “buz, donmak” seg kar anlamna da gelir..

Tu-Bez, bayrak

Sag-Se

Zig-k-

Hun-n

Kin-Dzen, kanun, vazife herhalde Han kelimesi yerine kullanlyor..

Sa-Sa-

Si-Kes-

Hes-esir

Se-Su (Yamur –saanakla alakal- zaten “su” akmak anlamnda)

Se-Is

Tah-atamak, -daha demek

Mah-Bol “olmak”

Zah-Sak- “sr saklama”

Zuh-Soy-

Sig-Sa

Sika-saks

Taka, Tak, tag-demek, dokunmak

Tuk-Titremek

Dal-Adak “ayak yar”

Dela-deli “Delen”-ine

Dil-tek

Dul-Dolmak

Gal-Kaln “geni”

Gala-arkc

Gul-eytan, yok eden

al-Ol-

Hul-Gl- “Sevin, nee”

Kala-Kiler

Kul-Kaln

Lal, la-Ulu, ulula-

Lal-Bal

Pala-kyafet

Pil-Pis

Sal-Salmak ayrca Sulu anlamna da geliyor..

Sil-sev

Til-Tir -yaama

Zal-Sal ve Yel kelimesi ile de alakal anlam; akmak, dolamak

Ze-kes-
Dam-E “Damsz girilmez yazsn hatrlayn”

Dim-Dm

Dim-Et-

Dima-Deme “Haberler, bilgi verme”

Dumu-ocuk, kz ocuu

Gam-eme

Geme-Kadn

Gim, Kim-Gibi

Gim-gitmek “trs trs gitmek”

Gum-Gm- “bolamak, stn rtmek, grmemezlikten gelme”

Kum-Yaz, scaklk “Kun ile alakal”

Lim-Bin

Nam-kader, yol

Nim-Yksek, prence

Sam-Sat-

Sim-sob “soy sop” Sim kelimesi de aynen hala kullanlmaktadr.Dnlerde bayanlarn salarna dklen parlak tanecikler..nk Sim elemek, kalburdan geirmek, inceltmek anlamlarna da gelir Smerce’de..

Sum-sun- “verme, sunma”

Sim-im “Ot”

Sem, zabar-Dabul “davul, def”

Suum-sarmsak “bu kelimenin soan kelimesine de benzerlii aktr.”

Tum-dnme

Tum-tm “tamam” anlamnda

Zum-szmak, su szdrmak “su ile alakal”

Zur-Su ile alakal “ su gibi akmak” hatta Yr- kelimesi ile de alakal olabilir..Yrmek..

Ban, Banda-Bardak

Tun-tut-

Tun-tm “yn kme” tmsek gibi

Dun-Dn “sallamak anlamnda dn- ile alakas var”

Kan-kalk-

Gu-Ky

Gun-Parlamak, parlay “bu kelime ile Gn kelimesi arasndaki balant aktr.”

en-Gven yine en-gndermek arasnda anlam ilikisi var.Hatta Trke’de olduu gibi git-, gel-, gnder-, gtr- gibi kelimeler bu dilde de ayn kkenden gelmektedir.Bu kken de garip bir ekilde “gan, gin, en” kelimeleri olmaktadr.Bu mthi bir benzerliin habercisidir.

Kana, kan-Kayg

Giskun-Kakn “gitmeye yarayan alet merdiven”

Man-Man- Trke’de sonda gelen –man eki bir ortaklk, birliktelik bildirir.Buradaki man da bir ortaklk bildiriyor.

Men-ben “buradaki benzerlik de olduka aktr.”

Nina-Kadn, kz, kz karde Trke’de de Nine yal kadn ifade eder.

Ninnu-Elli “ki say arasndaki benzerlik de artcdr”

Ban-ba “bala selamlamak”

Erim-ermek “olgunlamak, olmak”

Sun-ene

Sun-Kun

Tan-Tan “sabah ”

Tin-tin “yaam”

Tungin-dudak

Bar-Var “Var kelimesinin asl da bar kelimesidir zaten.Ortaya kmak, var olmak, amak, varlk vb.” anlamlarna gelir.Bu “bar” kelimesi ile Trke’de say olan “bir” kelimesi arasnda da bir anlam ilgisi olabilir.

Bara-Brak-

Bir-Burnunu ekmek

Birerim-birerim yani bir olu “takm” anlamna geliyor..

Buru-p, tel “Burulmu olan”

Bur-Prtk “yrtk”

Dar-Yar- “yarmak, yarlmak buradaki d>y deiimi olduka aktr”

Dar-dar “tka basa doldurmak”

Duru-Duru

Dur-dur “durdurmak”

Kr-Kz- “Ocak, frn”

Gur-gtr-

ir-Yi-mek

Giri-Geri gitmek, kamak

Giri-Snak “girilen yer”

Kiri-Kr

Mur-Br “Brnlen elbise”

Nar-Nay “arkc ney belki de bu kelimeden gelmitir”

Du-yr (yrmek, d>y deiimi)

Des-Tek

es-K ya da Penis

Haz-Az, uz “Uzak”

Guz-Kz-

Kas-Kmz

Kas-i

Kas-Hz

Kes-Her kes
Ksi-Ksa “yarm anlamnda”

Kus-Ks : “Ksele, kse ayn kkten geliyor.Anlam deri.Bu benzerlik de olduka ilgin.”

Kusu-Su kaplumbaas “su” kelimesi belli oluyor.

Ses-Srt-

Ses-Alamak “ses ile balants var”

Sed, sita – Say

Gaz-Toz

Ziz- Dier bir ekli “au” o da U U yani Pervne uan bir bcek..

Abgal-akll

Abrig-brik ile alakal.. “Su tayc”

Abzu-Su “Burada ab Farsa su Su ise Trke birlemi.Dnemin ok dillilii belli oluyor buradan”

Agam-Akan “Suyla dolup taan”

Agarin-Aalk “Ayn aileden olanlar”

Aar-Yaar “Ar Yamur”

Akan-hayvan memesi “herhalde st akmasna benzetilmi”

Asag, asa-arsa

Este-ste- “stek”

Azag-Yasak

Azlag- Kee ile uraan ii

Balag-Barak ikisi de bir eit ark ve mzik eidi…Benzerlik ilgi ekici..

Barag-Barak boyu..Kral anlamna geliyor..

Barag-Baraka “Yuva”

Bibad-Badi “rdek”

Buig-Bkk- Sepet

Bulug-Budak “Filiz”
Dadag-dada “temiz”

Daal-dal- “yaylmak”

Didi, didila-Dada- ok gen, bebek

Dingir-Tengri

Dilim- “Kakla yemek” “dilim dilim yemek”

Dubur-Dbr “testis anlamnda kullanlm”

Eden-Bozkr, ova

Ella-Oulluk “ocukluk”

Emedu-Ev

Aar-Al

En-Efendi, stn anlamlarndadr..Bugnk Trke’de de en kelimesi stnlk anlamnda kullanlmaktadr.

Engiz- Cengiz, Tunguz gibi Asyatik isimlere ne kadar da benziyor?

Erez-Erin diisi kadn, bayan..

Eren, Erin-Er, Eren

Erin-Dman askeri

Eru-Avrat

Esig-edg: yi

Esgiri-Eer “at bal, yular”

Gagig-Alamak “Eski kullanmlar, “ylamak, lamak” ekillerinde muhtemelen Yk gibi kullanmlar da olmutur.”

Gakkul-kekek gibi bir Trk yemei olduu belli..

Galam-Kalkmak

Gamar-Gmer “Ezici, en byk” ya da Sami kkenli Kebir kelimesi ile alakal..

Gamun-Kimyon

Ganam-Dii koyun bu da Akkada’dan gemi bir kelime

Karas-Kam

Garas-Kural

Gasan-Kzan “Bayan, kralie”

Gidim-Ruh “Gidim kelimesi gitmek kelimesi ile kkenda olabilir”

Gig-Kara

Gigir-Teker “Tekerlikli araba”

Giris-Kelebek

Gurum-Kurum “yn, kme”

Gurum-Grm “Denetim, yoklama”

alga-lke

Gansis-Gnsz “Karanlk”

ar-Ahr

esta-Altm “Alt” ile benzer..

estug-Kulak

sal-Sal “isal” sandal krei demek.ki kelime arasnda benzerlik olabilir..

zkim-z “aret”

Gizzu-Gizli “glge”

Gusur-Kiri

dim-adm “idim sramak, ortaya kmak demek”

ldum-ltm “btn ilin toplanmas”

mgaga-kabuklu

sis-srt- ya da ks ks glmekteki is..

tima-tapma “dua yeri”

d-Ay

Kabar-oban

Kalag-Onarm

Kankal-Kangal ilesinin ismi ile ya da Kangal kpei ile bir alakas olabilir..
Kuvvetli, set toprak anlamna geliyor..Kangal kpei de sert ve kuvvetli bir kpek..

Kaksal-Ggel

Kibir-Kibrit “Kibir ate oduna anlamna geliyor”

Kilib-Kalp

Kingal- Ynetici anlamna geliyor..Kangal kpeinin de bir zellii ynetmek..Yani Kangal bilinen en iyi oban kpei

Kukku-Karanlk “bu kelime korku kelimesini de hatrlatyor”

Kungal- fat-tailed sheep “iman Kuyruklu Koyun” anlamna geliyor..Bize gre Kangal kpeinin kkeninin bu kelimeden gelme ihtimali olduka yksek.

Kunin-Kinin

Kurku-Gurk “Cmertlik, ba” Gurk tavuunun yavrulamasn da hatrlatyor..

Kus-Kz “Tatl” anlamna geliyor..

Kusum-Kurum “Hor grme, tepeden bakma”

Kusu-Kuzu “Koyun srs anlamna geliyor”

Liri-ri

Mak-Byk “Beg” kelimesi il de alakal olabilir.

Masda-Manda Masda “ekici” anlamna geliyor..Manda da bu vazifeyi yapyor.Bu masdann hayvan olabileceine bizi gtrense onun dier anlamnn Geyik olmasdr.

Mezem-Bezeme “Bakm” anlamna geliyor..

Nunus-Nine : kadn, dii

Murgu-gbre, kemre

Nagar-Nacak

Ninda-Nan

Nisig-Yeil

Sab-Kala

Sadul-apka

Satag-Batut-mak

Silag-yourmak “silmekle bir lakas olabilir”

Salim-silim “salkl olmak”

Simug-timur “demir”

Suen- Bilgi zaman yani su>us ve en>an “us an”

Zug-ud-yuk-ar

Sumug-Smk “leke, iz”

Susbu-Temizlenmek, banyo yapmak “susbu” kelimesinin “su” kelimesi ile benzerlii ortadadr.

Sakar-St testisi “sak-s” kelimesi ile benzerlik ortada..

Sibir-sivri

Silig-Silmek “durdurmak, kesmek”

Tabira, tibira “demir iisi” bu Tabir ve Demir arasndaki benzerlik ortada..

Temen-tmen

Tibir-Oyma Bak “tibir-demir benzerlii ortada”

Tugul-uyluk

Udug, utug-Glk, tuzak, tehlike

Eme, ummeda: anne mm

Urgu-Vurgu “gaddarlk, vuruculuk”

Uru-uruk “soy, akraba”

Usan-uzan “akam dinlenme vakti”

Usu-c

Aga, gur-geri

a-Na-Ne

a-Naas-Niye

a-nagim-negibi “nasl?”
-ta: den, dan

Abba-baba

Abba uru –Yal ehir

ga-ba-ra-hum- Ba kaldrma “Kabarma”

du-dol-, dur-

garassa-prasa

Gati-Haydi

Gazum-sa “Tarama”

Gabaal-G, kuvvet, iddet “Kaba” ile alakal Ayrca Kvanmaktaki Kva-Gaba arasnda da bir iliki var.nk Gaba kelimesi ayn zamanda vnmek anlamndaki kelimenin de kkeni.

gi-izi-l-el feneri Burada izi ate anlamna geliyor ancak anlam da olduu ortaya kyor.Bir kzl kelimesi fenerin ateinin rengini anmsatyor..

Ginun-kul, kle

Gudu-gt

Ta-tan, dan

Guse-ke

Guru-tane “kuru” ile alakal olabilir..

Ga-ben

Ge-gel

Girigub-Girmek

iri-Yol “yer” ile alakal ya da “gir-“ fiili ile..

Kas-Komak “gez- kelimesi ile de alakal”

Kiiz-Kz ile alakal olabilir..Dzgn, temiz, tertipli anlamlarnda.Bizde de tertipli kimseler iin “kz gibi” kullanlr..

Kalag-Gl “Kangal’n gal da burada..Kalnla da alakal..

Ki- yer demek..Eski Trke’de de Ka, Kan yer anlamnda kullanlm..

Kukurtu-Grlt

Kur-Da demek

Di-demek

Kusla-Ksele “Deri ip”

Erim-Dman

me-en-d-beniz yani biz

meenze-sen

Mete-yegane, tek bulunur, esiz “mete” ile alakal olabilir..

Mus-Yz “Bet, beniz”

Dumu-Doum “kk ocuk”

s-l “U-“ kelimesi ile de alakal olabilir..

Sadub-Sad “Dzenli ii”

Sa-gaz-Sakz

Sisa-Yasal

Sig-Sk, s

Sig- gzel anlamna geliyor. Gs>sg deiimi olmu olabiliriz..

Silim-selam

Su-buru-Su-br “Bataklk” su brm yer..

Suhkesda-ssleme

Sumgud-soan

Sumsag, sumsikil-sarmsak

Sunsimu- “boynuz” “ssme” ile alakal

Sarag-Sararmak “solmak”

Sasuga-A “Susama”

Sauru-ehir merkezi belki ehir kelimesi de buradan gelme..

Sutag- el “tutak”

Ti-dir-i

Ukigga-Otlama

Urum-Er-

Ua, udi-uyu Burada d>y dnm grlyor..

ma-zafer “Um-” ile alakal

Utu-Et-

Bi-bu

Ugidda-kindi ile alakal “uzun gn”

Tu-do

Uili-le “Yarn” “u” gn anlamna da geliyor..U-ilen len..Mesela uzalla gn, sabah anlamlarnda..uzalla->uyalla>uyla>le gnm de olabilir..

Ua-Ninni “uyumakla” alakal

Uduniu-koyun

Urbarra-Br –Kurt

Uru-kur-yabanc ehir

Za, ze-sen

Zagin-ykan “temiz”

Zami-sev- “Zami” vme anlamna geliyor..

Zukud-sokmak

Zu-zor

Ek-ak- “sulamak”

Ug-l ayrca uyu ile alakal

Es-

Uz-ud-olak “kei”

Kabar-obanKaynaklar:

http://www.sumerian.org/sumvcv.htm

http://www.sumerian.org/prot-sum.htm

http://www.sumerian.org/suma-e.htmOuz DZGN
Eitimci-Yazar
www.gokselihtilal.com

E-mektup: oguzduzgun@gmail.com


Not:Bu yaznn her hakk Ouz DZGN’e aittir..Eletiriler & Yorumlar

:: Kengir
Gnderen: lker Fclar / , Trkiye
5 Austos 2010
Ufak bir dzeltme amal anmsatma: Smerler kendilerine Kengir diyorlard. Smer szc o devirden ok sonralar belirmiti. Kengir'deki '-gir' ise Trke'deki yer ile ayn. Yer, toprak, lke anlamnda. Bununla birlikte, Orta Asya'da Kengir adnda eski bir kent var.
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn dilbilim kmesinde bulunan dier yazlar...
Fince Trke Benzerlii
branice - Hinte Kardelii
Trke'nin ifresi - Trke'nin stnl - 2
Eston Dili ve Trke
Adem ve Havva Dili
Esperanto ve Trke
Trke'nin ifresi - Trke'nin stnl - 1
Trke'mizin Ermenice'ye Etkileri
Trke'nin Yitik Kardei; Kzlderilice!
Zuluca ve Trke

Yazarn bilimsel ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Atomda Dna Var m?
Tebbet Suresindeki Mucizeler
oklu Hcre Modeli
slam Bilim Mzesi
Nasreddin Hoca Yazar Oldu
Hangi Tanr?

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Sen Var Ya Sen! [iir]
akkd akkd [iir]
Blibilen Dilinde iir [iir]
Boyutlu iir [iir]
Miraciye [iir]
Saanak Sen Yayor [iir]
Blbller ehri stanbul [iir]
Trke Hamile Beyanlara [iir]
Buras Sessiz Biraz [iir]
New Orleans'l Siyahi Kirpiklerin [iir]


Ouz Dzgn kimdir?

Yazar edebiyatn her alannda almalar yapyor.

Etkilendii Yazarlar:
Btn yazarlardan az ok etkilendi. Zaten insanolunun zellii deil midir iletiimde bulunduu varlklardan etkilenmek?


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Ouz Dzgn, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.