..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Bulanmadan ve donmadan akmak ne hotur. -Mevln
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Bilimsel > Dilbilim > Yusuf Sadi Erolu
30 Ekim 2005
Esperanto ve Trke  
Yusuf Sadi Erolu
Esperantoyu gelitiren kii, Polonyal Yahudi bilgin Doktor Ludoviko Lazaro Zamenhoftur


:ABBHB:
ESPERANTO YAPMA DL VE TRKE

Esperantoyu gelitiren kii, Polonyal Yahudi bilgin Doktor Ludoviko Lazaro Zamenhoftur... Bu bilgin 15 Aralk 1859da Polonyann Bielestok ehrinde domutur... O bilhassa Hint-Avrupa dillerinden pek ounu ok iyi bilmekteydi... Bu dillerin dzensizlikleri, dier milletlerce renilmelerinin gl, onu yeni bir dil arayna itmitir..Ona gre bu dil yeni dnya dili olacakt... Zaten Zamenhofun imzas olan Esperanto kelimesi de anlam itibariyle mit eden doktor anlamna gelmekteydi... Daha sonra oluturduu yeni dilin nvan olacak olan bu kelime grubu tm dnyann ortak ve dzenli bir dilde bulumas midini iinde sakl tutan bir isimdi..imdi biz bu almamzda Esperanto namyla anlan yapma dil ile Trkemizi karlatracaz..alma sonucunda grlecektir ki, Esperanto, Hint-Avrupa dillerini ve bilhassa Avrupann kutsal dili Latinceyi tm dnyaya egemen klma abasnn bir aracdr.Bir bilgin tarafndan oluturulan ve dnyaca rabet grm bir dil olan Esperantonun, doal sreler iinde, tesadfen olutuu ne srlen dilimiz Trke ile girdii yarta nasl geride kaldn da gsterecektir bu alma..Sonuta ise Trkenin hem doal bir dil hem de dzenli, mantkl bir dil olarak dnya dili olabilecek tek dil olduu ortaya kacaktr... Eer bir Trk olmasaydm, baka milletten hakperest bir bilgin olsaydm yine de Trkenin stnln sylemekten ekinmeyecektim..Yani bu sylem milliyetilikten ok te bilimsel bir savdr... Zaten Jean Deny gibi yabanc dilbilimciler bile Trkenin dzen ynnden dier dillerden stnl gereini tm dnyaya ilan etmilerdir.Ben de bir Trk olarak, elbette yreimde, zihnimin kvrmlarnda sakl bu mcevheri ve onun gzelliklerini tm dnyaya gsterme akyla yanp tutuuyorum..Yaradann Trklere ve onlarn ahsnda tm Mslman milletlere verdii bu gzellii, yine bu dili oluturan Yaratcya bir teekkr edasyla, tm dnya insanlaryla paylamak gibi bir davann iinde buluverdim kendimi... Trkenin gzelliklerine ulalmasn engelleyen yapay surlardan birisi olan Esperanto yapma dili, Trkenin dnya dili olmasn engelleyemeyecektir... nk Trke, tm gcyle barmaktadr... Ben u bilgi ve mantk ann tek dili olacam demektedir.Biz naizler ise sadece ona tercmanlk yapmaktayz..Konuan yine Trkedir.

Zamenhof tarafndan uzun uralar ve dnceler sonucunda oluturulan Esperanto yapma dili, doal sreler iinde, kendiliinden olutuu iddia edilen Trkeninkine benzer kurallara da sahiptir..Zaten Esperanto dilini Hint-Avrupa dillerinden ayran zellikler de bu kurallarda gizlidir ounlukla..Peki neden Trke gibi harika ve de doal bir lisan varken bu bilgin gitmi yeni bir dil oluturmutur?stelik bu oluturulan dil pek ok ynden Trkeye benzemektedir..Neden insanlar hemen yaylabilecek, canl bir dil varken onun deiik bir versiyonunu, tm dnyaya yaylmas olduka zor olan bir dili yeniden oluturmulardr? Bizce bu aratrlmas gereken bir konudur..Zamenhofun Trkeyi bilmedii ne srlebilir..Ancak 1880li yllarda, hem de Avrupann gelimi bir blgesinde pek ok dili ana dili gibi bilen bir bilgin, Trke ile ilgili hibir bilgiye sahip deildi iddias gln bir iddia deil de nedir? On ksur dili bilen bir adam herhalde merak edip, Trkeyi de incelemitir...Bylelikle o, bu dilden de ilham alm olabilir yeni dil oluturma almasnda.Bazlar Zamenhof Trke ile ilgili bir ey kesinlikle bilmiyordu diyebilirler ve bunu da belgelerle ispat edebilirler... O halde yle bir sonu ortaya kmaktadr... Zamenhofun uzun almalar sonucunda gelitirdii dil, onunla pek ok benzer yne sahip olan Trke kadar, en azndan baz kurallar ynnden dzenliyse ve bu dil ancak 19.yyn sonlarn oluturulabildiyse, binlerce yldr matematiksel bir dzene sahip Trkenin stnl ispat edilmi olur... nk bin yl nce de dzenli olan bir lisann benzeri daha dn oluturulmusa, elbette nce var olan yarmay kazanm demektir..Trkenin Esperantodan stn taraf bu almamzda greceiniz gibi onun eskiden beri dzenli olmas deildir sadece..Bu ynleri, ilerleyen yazlarmzda incelemeye devam edeceiz... imdi u birinci maddeyi aklayalm..

Esperantoda da kelimeler yaplarna gre gruba ayrlrlar..Basit, tremi, birleik... Bu durum bilindii gibi Trkede de byledir... Yine bu dilde kelime yapm Hint Avrupa dillerinde olduu gibi bkmlleme yoluyla olmaz sadece eklerle yaplr... te burada Trkenin bir stnl fiili olarak ispatlanm olur... Tretme eklerle yaplr ancak bu ekler Esperantoda baa da eklenebilir... Burada bir mantk blnmesi vardr..Trke bu ynden de Esperanto dilinden stndr.. Btn ekler sondadr kesin mant Trkeyi Esperanto dilinden daha mantkl bir konuma getirir... Bu ynyle Trke renilmesi daha kolay bir dil olmaktadr... Zira bu dili renmeye alan bir kii en azndan hangi ek bata, hangi ek sonda? eklinde bir kayg tamaz..Btn eklerin sonda olduunu bilir... Bylelikle Trkenin ek blmn kolayca renir... Trkede kelime bazndaki btn i eklere dtne gre ek meselesi kolayca renilirse Trke de renilmi demektir. te bu zellik Trkeye bariz bir stnlk verir...

rnek:

San Sa
San-a Sa-lam
San-eco sa-lk
San- sa-al
San-g-a sa-lk-l

rneklerde grld gibi Esperanto Trkenin kelime yapm zelliini almtr... Bu da Trkenin bu dilden stn olduunu ispat etmektedir..

Esperantoda baz rneklerde ekler baa gelmektedir

Mal-san-o sa-lk-sz-lk ( hastalk)

Bu rnekte de grld gibi Esperanto dilinde olumsuzluk bildiren mal eki Trke ma- ekiyle balantl olabilir..Bir de bilindii gibi Proto Trke dneminde baz kavramlar iin bir nek kullanlmaktayd... En azndan gnmze ulam baz kelime rneklerinden bunun byle olduunu anlamaktayz..

n- b-in

t(yit) b-it

Esperantonun Trkenin bu dnemlerdeki zellii ile bir balants var m bilinmez ancak Farsann etkisiyle Osmanlcada olumu bir bi- olumsuzluk neki vardr ki Esperantonun bundan etkilendii sylenebilir.

Bi-are are-siz

Bi-hude bo

Bi-nihayet nihayet-siz

Bi-can can-szBo-patr-no kaynana

Bu dildeki kk kelimeler de Trkedeki gibi eksizdirler..Ancak kelime isimse sona o eki, sfatsa a eki, zarfsa e eki, fiilse i eki gelirPek ok kelime de isim olduuna gre bu o sesi adndan da anlalaca gibi bu dile hakim durumdadr..Bu da bu yapma dilin mzikal boyutuna indirilen byk bir darbe olmutur..Trkede ise her ses yerli yerindedir..Pek ok farkl ses, bir bestedeki notalar gibi arda arda gelerek, cmlede bir ahenk oluturmaktadrlar..Aslnda Trkede de bir kelimenin isim mi, fiil mi ya da baka tr bir kelime mi olduunu anlamak ok kolaydr..Mesela: -mak mastar eki isimle fiili birbirinden ayrt eder..simlere eklenen yapm ekleri de fiillere eklenmez..rnein bir +lk eki fiillere eklenmezZarf ve sfatlarn oluumu da eer kelimeler Trke ise eklerle kolaylkla gerekleir
Esperanto dilinde ngilizcedeki gibi kelimeler bakalamazHangi eki alrlarsa alsnlar kklerini muhafaza ederler Trkede olduu gibi..Bu dilde kelimelerin oullatrlmas da kuralldr Trkedeki gibi..Sona gelen bir j ( y sesine karlk gelir) kelimeyi deiime uratmadan bakalatrr..

Baba-lar patro-j

rnekte de grld gibi bizim Hint Avrupa dillerinde grdmz dzensizlikleri bir Avrupal bilgin de grerek dzeltme yoluna gitmitir..Kelimelerin dzensizlemesi nlenilmeye allmtr..Bu da bizim tezlerimizi ispat etmektedir..Demek ki Hint-Avrupa dilleri bizim de iddia ettiimiz gibi gerekten dzensiz dillerdir..Trke ise Esperantodaki bu zelliin benzerini binlerce yldr zerinde tamaktadr..Bu ynleriyle Trke ile hibir Avrupa dili yaramaz..
Esperanto dilinde de ismin i hali vardr..Bu dilde de i nesne eki kelimenin sonuna eklenir Trkede olduu gibi..Bu ek n sesiyle ifade edilir..

ikolata-(y) cokolado-n

ay- teo-n

Bu rnekler Trkede binlerce yldr var olan ve Hint-Avrupa dillerinde bulunmayan i nesne hali ekinin aslnda ok nemli ve akllca bir ek olduunu gstermektedir..Bu ynyle Trke Hint-Avrupa dilerine yine fark atmaktadr..Esperantoda Trkedeki gibi dier haller de eklerle ifade edilir..

-in hali(genetiv):

Esperantoda bu hal De nekiyle oluturulur..

De -brdoj kular-n

-e hali:

Bu dilde ynelme hali al nekiyle Trkedeki gibi muhakkak gsterilir..

Al-m ben-e>bana

Al-ku kim-e

-de hali: en n ekiyle yaplr..

En -kiu kim-de

En -la cambro oda-da

-den hali: el ne ekiyle yaplr

El -kio ne-den

El-stono ta-tan

Btn bu rnekler Trkenin stnln ispat eden rneklerdendir.. i hali eki olan n yi sona alp da dier hal edatlarn baa alan Esperanto bu ynyle Hint Avrupa dillerini artrr..Belki o bu oyunla Hint Avrupa dilini konuanlar kendi diline ekmeyi amalamtr..Ancak grnen bir ey var ki baz ekleri sona baz ekleri baa getirmek de mantkszlktr..Mantkl bir dil oluturduunu iddia edenler bile byle mantkszlklar sahiplenebilmektedirler..Bu da Anglo-sakson dillerinin uuraltna tesirleriyle izah edilebilir..Demek ki bu dillerin mantk tahribat bu denli fazladr..Mantkl bir dil oluturanlar bile anlamasz ve gereksizce baz mantkszlklar yapabilmektedirler..Trke ise hibir bilgin tarafndan gelitirilmedii halde pek ok mantkszl kendiliinden tasfiye eden bir dildir..Bu da onun ayr bir stnldr..

Mantkl bir dil olduu iddiasnda bulunan Esperanto bir baka mantkszlk rnei daha gsterir..Sfatlar belli eden a eki ile ayn zamanda sra saylar, ahs zamirleri ve dil adlar oluturulur..Trkede ise btn bu zelikleri ortaya koymak iin farkl farkl ekler kullanlr..

Bir-inci unu-a

ngiliz-ce Angl-a

Byk Grand-a

rnekte grld gibi Trkede farkl ekillerde gsterilen bir ok grev Esperanto dilinde ayn eklerle ifade edilmektedir ki bu da bu dilin ileri de dier Hint-Avrupa dilleri gibi dzensizleebileceinin bir gstergesidir..Elbette u andaki Trkenin tamamen istisnasz dzenli bir dil olduunu sylemiyorum..Ancak dzenli bir dil olarak oluturulduu iddia edilen Esperanto dilinden daha dzenli ynleri var, diyorum..

Esperanto dilinde Trkedeki ki zamiri benzeri grev ifa eden bir ek vardr..Bu ek c ekidir..

To-c beri-ki

Esperanto dilinde Trkedeki Sayn kelimesine benzer bir ekilde mosto kelimesi kullanlr..Bu kelime dii ve erkekler iin deimez.. Trkedeki gibi kelime nne gelir genelde.

Baz Hint-Avrupa dillerinde olduu gibi Esperanto dilinde Tekil kelimeler iin bir ek yoktur aynen Trkede olduu gibi..Ancak Esperanto Trkeye benzememek iin tm dzenlilik iddalarna ramen bir artikel alma gerei duymutur..Bu la artikeli aslnda Arapa el harf-i tarifinden bozma bir ektir..Ve de hi lzumu olmad halde bu ek Esperantoda kullanlmaktadr..Trkede ise bu konuda da bir istisna yoktur..Belki de Zamenhof bu kullanmnda haksz da saylmaz..Zira Almanca, Franszca gibi artikel mevzuunu abartm Anglo-Sakson dillerinin dzensizlikleri aikaredir..O en azndan dii ve erkek ayrmn ortadan kaldrm, bir yerde artikeli pasifletirmitir..Onu adeta Trkedeki bu, u iaret sfatlar konumuna getirmitir..Demek ki bu artikel olay da uuraltndan silinmesi zor bir olaydr..

Bilindii zere Trkemizde bir kelimeyi soru yapabilmek iin mi soru edat kullanlr..Esperanto da soru yapmnda aynen Trkedeki gibi cu soru edatn muhakkak kullanr.Demek ki bir dil dzenliletirilmek isteniyorsa Trkeye benzetilmelidir..

Esperanto dilindeki say mant da aynen Trkedeki gibidir..

yz seksen(sekiz on)

Tr cent okdek

On be bin iki yz altm

Dek kvn mil du cent sesdek

Ancak grld gibi bu dildeki pek ok kelimede olduu gibi saylarda da kken olarak Latince esas alnmtr..Bu da bu dilin, tm dnyaya Avrupa kltrn bir okus pokus yntemiyle yayma amac tadn aka gstermektedir..Madem btn dnyann ortak bir dili olacaktr, neden Trke, Japonca, ince, Arapa gibi dillerden de kelimeler yoktur Esperantoda?Neden genellikle Latin kkenli dillerden kelimeler vardr?Byle bir dilin tm dnyaca benimsenmesi herhalde Avrupann ve de Kilisenin iine yarard..nk bu dili renen insanlar Latinceyi ve Latin kltrn, dolaysyla Anglo-Sakson kltrnn tahakkmn asla reddedemezler..Belki de o dnemde oluturulan bu dille Osmanlca Trkesi karlatrlsa daha anlaml sonular da kabilir..Trke gramerine giydirilmi , Trke, Arapa, Farsa, Rumca vb dillerden gelme kelimelerden oluan Osmanlca, bir dnem tm Trk slam aleminde hatta tm slam corafyasnda, edebi ve resmi yazlarda ortak dil olarak kullanlmt..Zaten Esperantonun ortaya kt 1800l yllarda da Osmanl Devleti vard ve onun dili Osmanl Trkesi idi..Osmanlya kar eitli tarihi sebeplerden tr antipati duyan Avrupada, Esperanto gibi tm Avrupallar ve de Hristiyanlar birletirmeyi amalayan bir dilin ortaya kmas daha da anlaml olmaktadr..slam alemini birletiren bir Osmanlca ortak diline mukabil, Avrupay ve de Hristiyan alemini birletirecek bir Esperanto diliBunu pek ok Avrupa devletinin de destekleyecei aikardr.Bu da bu yapma dilin nasl bilhassa Avrupal milyonlarca insanca benimsendiini ve de tm dnya insanlarna dnyann ortak dili olarak nasl dayatldn aka gstermektedir.Ay adlarnda, saylarda ve pek ok kelimede Anglo-Sakson dillerinin ortak kelimeleri hakimdir..Bu da bu dille birletirilmek istenenin kimler olduunu gstermektedir.Birletirilmek istenenlerin Trkler ve Mslmanlar olmad aktr.

Esperanto dilinde Trkedeki gibi ahs zamirleri farkl ekilde oul yaplrlar..

Ben-biz m-n

Sen-siz c-v

Fakat bu rneklerde de grld gibi m-n ve de c-v kelimeleri arasnda anlam kkendal olmakla birlikte kelime kkendal gzkmemektedir..Yani burada da bir dzensizlik gze arpmaktadr.. M neden n, c neden v olmutur? Trkede ise bu kkendalk olduka aktr.. Ben kelimesinin asl bi dir.. n tekil ekidir.. Bi-n(Ben) z ise oul ekidir bi-z..Sen kelimesinin de kkeni si kelimesidir..Tekili Si-n (Sen) oulu ise Si-z kelimesidir..imdi Trkenin buradaki mantksal stnl de olduka aktr..

Esperanto dilinde zamanlar muzari(imdiki ve geni zaman), gelecek zaman, gemi zaman olmak zere e ayrlr..Bu zamanlar iin srasyla AS , OS, IS son ekleri kullanlr..Emir kipi iin de u eki getirilir.Fiiller asla dzensizlemezler..En azndan bu byle ngrlr..Bu ynyle bu dil Trkenin fiillerini ve onlarn zaman durumlarn hatrlatr..

O oku-r L leg-as

Trkede 3. tekil ve oullar hari fiillerde ahs ekleri de kullanlrAslnda Proto-Trke dneminde bu ahs ekleri yoktu..Yani ilk dnem Trkesinde insanlar Ben okur-um demiyorlard..Sadece Ben okur diyorlard..Zamanla ahs zamirini daha da glendirmek gerei hissedildi ve bu ben, sen, o zamirleri kelime sonunda da sylenmeye baland..     Ben okur ben eski ekliyle Mn okur mn daha sonra bu fiilin sonundaki mn ekleti..Dier ahs zamirleri de byle olutu..Esperanto Trkenin ilk zamanlarn andrmaktadr..Tabiri caizse bu dil Trkenin en ilkel dnemlerindeki eklini taklit etmitir..Bylelikle dzenli olmu grnts vermitir..Ancak Esperantodaki eklerin sesleri bizce uygun seilmemitir..AS, OS, IS sesleri kelime iinde ok da ayrt edilememektedir..Trkedeki gibi birbirlerinden farkl ekler aslnda daha da mantklca olurdu..Daha kolay aklda kalrlard bence..stelik zamanla bu seslerin telaffuzlar birbirlerini andrabilir..Bu durumda halk, farkl ekler gelitirmek zorunda kalabilir..Yine dilde oklukla tekrar edilecek olan bu eklerdeki s sesleri dile adeta Latince ya da Yunanca boyas srmtrBu da bilinli bir seim olmaldr..Dilin mzikalliini baltalayan seslerden birisi de bu s seslerinin oklukla tekrar olacaktr..
Bildiimiz gibi Hint-Avrupa dillerinde sfat-fiil, zarf-fiil gibi fiilimsilerden ziyade ki anlamna gelen zamirler kullanlr ve tm cmle deitirilir..Esperantoyu gelitiren Zamenhof bu eksiklii fark etmi olmal ki, Trkedeki fiilimsi eklerine benzer ekler gelitirmitir fiillere eklenmek zere.Bu da Trkenin bu zelliinin ok hakl bir zellik olduunu gstermeye yeten bir delildir.Bununla ilgili karlatrmal rnekler verelim:

Ge-en sene > Pas-inta jaro / Gel-ecek yl > Ven-onta jaro


D-en adam > Fal-inta homo
rneklerde grld gibi fiillere eklenen inta, inte, into, onta vb. ekler sayesinde Esperanto dilinde fiilimsiler oluturulmaktadr.Bu dier Anglo-Sakson dillerinde olduka farkl olmaktadr..

Man is coming who he is crying

Adam geliyordur ki o alyordur.

te Esperanto bu mutat kullanm ortadan kaldrm ve yerine Trkedekine benzer mantkl bir sistemi ikame etmitir..Bu da Trkenin gayet mantkl bir dil olduunu gsteren bambaka bir rnek olarak nmzde durmaktadr..

Esperantoda edilgenlik eklerle yaplmaktadr Trke de olduu gibi..Bu da Trkenin bu kuralnn ne kadar mantkl bir kural olduunu gstermektedir..Ancak burada Esperanto bir yardmc fiil kullanma gerei hisseder Anglo-Sakson dillerinden kalnt olarak..

Teo estas trink-ata varma ay i-il-ir-dir scak/ ay scak i-il-ir

Grld gibi Trkede edilgenlik bir il ekiyle halledilebilecek kolaylkta bir meseledir.Fakat Esperanto ortaya bir de estas(Farsada est, ngilizcede is, Latincede est olmak yardmc fiili) brakmtr..Bu estasata imdiki zaman ifade eder..Gemi zamanda estisata, gelecek zamanda estos atavd..

Trkenin Esperanto dilinden pek ok ynden stn olduunu ispat eden daha pek ok delil saylabilir.Ancak dikkatinizi bir baka mevzuya ekmek istiyorum..Esperantonun dier dillerden dzen ynnden stn olduunu iddia edenler aslnda Trkede de var olan zellikleri stnlk vesilesi olarak gryorlar..Binlerce yldr bu ince dzenlere ve mantkl yaplara sahip olan Trke, asl stn olarak anlmas gereken dildir bize gre..Aslnda bu gerei mantk da haykrmaktadr.Esperanto dilini yaymaya alanlar Trkenin bu gzelliklerini neden grmezden gelirler anlamyorum?Madem dnyada bir bar tesis edilmek isteniyor, o halde Avrupa tarafndan binlerce yldr teki kabul edilen Trklerin dzenli ve mantkl dili olan Trke, ortak dnya dili olarak kabul edilmelidir..Yoksa ite aln size ortak dnya dili, bakn ne ngilizce, ne Franszca yepyeni bir dil denilerek nmze frlatlan dilin aslnda Latince ve dier Anglo-Sakson dillerinin farkl bir dzlemde nmze sunulmas olduunu grmezden mi gelmemizi istiyorlar?


Ouz Dzgn

Kaynaklar:

1)Dnya Dili Esperanto-Hayreddin DURAL-Karde Matbaas-1965-ANKARA

.Eletiriler & Yorumlar

:: Kutlarm
Gnderen: Ceyhan ZTRK / , Trkiye
27 Temmuz 2008
Gerekten harika bir alma... Sizi kutluyorum.
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn dilbilim kmesinde bulunan dier yazlar...
Fince Trke Benzerlii
branice - Hinte Kardelii
Trke'nin ifresi - Trke'nin stnl - 2
Eston Dili ve Trke
Adem ve Havva Dili
Trke'nin ifresi - Trke'nin stnl - 1
Trke'mizin Ermenice'ye Etkileri
Trke'nin Yitik Kardei; Kzlderilice!
Smer'e Farkl Bir Bak
Zuluca ve Trke

Yazarn bilimsel ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Atomda Dna Var m?
Tebbet Suresindeki Mucizeler
oklu Hcre Modeli
slam Bilim Mzesi
Nasreddin Hoca Yazar Oldu
Hangi Tanr?

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Sen Var Ya Sen! [iir]
akkd akkd [iir]
Blibilen Dilinde iir [iir]
Boyutlu iir [iir]
Miraciye [iir]
Saanak Sen Yayor [iir]
Blbller ehri stanbul [iir]
Trke Hamile Beyanlara [iir]
Buras Sessiz Biraz [iir]
New Orleans'l Siyahi Kirpiklerin [iir]


Yusuf Sadi Erolu kimdir?

Yazar edebiyatn her alannda almalar yapyor.

Etkilendii Yazarlar:
Btn yazarlardan az ok etkilendi. Zaten insanolunun zellii deil midir iletiimde bulunduu varlklardan etkilenmek?


yazardan son gelenler

bu yaznn yer ald
ktphaneler


 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Yusuf Sadi Erolu, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.