..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
"Bilmezlik ile ne hotum; hayalimde ne gzellik, ne de ak vard." -Fuzuli, Leyla ile Mecnun
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Bilimsel > Dilbilim > Ouz Dzgn
3 Austos 2006
branice - Hinte Kardelii  
Ouz Dzgn
Sami dilleri ailesine mensup olduu bilinen branice..


:ADDHE:
Sami dilleri ailesine mensup olduu bilinen hatta Arapa gibi dillerin olumasna da byk katklar bulunan branice ile Hint-Avrupa dil ailesinin balang noktas olarak kabul edilen Hinte arasndaki ilgin benzerlikleri ileyeceiz bu almamzda..Bizim yazlarmz okuyanlar dillerin oluumu konusunda savunduumuz savlarmz da ok iyi bilirler.Avrupa ve Amerika’da “Monogenist Diller” teorisi olarak da bilinen “Dilbirlii” teorilerinin iinde kabul edilebilecek savlarmz eitli delillerle ortaya koymaya gcmz yettiince devam edeceiz..
Grlerimizi ncelikle ksaca zetleyelim..Adem ve Havva Dili balkl almamzda da aka ortaya koyduumuz gibi bize gre aslnda balangta tek bir dil vard..Yani btn insanln ortak atalar olan Hz.Adem ve Havva’nn konutuklar bir dil vard..Daha nceki yazlarmzda da ortaya koyduumuz gibi bu dil herhangi bir milletin ya da ulusun dili deildi..Zira milletlerin olmad sadece Adem ve Havva’nn olduu o dnemde bir ya da birka ulustan bahsetmek elbette imkanszdr..Elbette tm milletlerin, rklarn genetik zellikleri Hz.Adem ve Havva’nn genlerinde temerkz etmiti..Daha sonra i ve d saiklerin de etkisiyle ama aslnda planl ve programl bir ekilde, dier btn milletler de olutu..
Bize gre bu milletlerin konutuklar diller de tesadfen olumu olamazd..te bugn dahi konuulmakta olan o binlerce dil aslnda tek bir kkenden yani “lk nsanlk Dilinden” kopup bakalaan dillerdir.lk insanlk dili ise ierdii sesler itibariyle basit gzkse de iinde barndrd mantkllk, dzenlilik bakmndan olduka mkemmeldi..Bu dil ekirdek bir dildi..Btn dnya dillerinin genetik zelliklerini iinde barndran ekirdek bir dil..O dilin iindeki planlar, kodlamalar i ve d etkenlerle etkileime getii andan itibaren planl bir ekilde yeni diller olumaya balayacakt..Bu dillerin deiimi, bakalamas nceden ngrlmt..Aynen doadaki, kainattaki dzenin bir byk patlamayla aniden balatlarak evrenin bugnk dzenli ekline gelmesinin de bir plann varln gstermesi gibi doann bir paras olan dillerin dzenli bir ekilde gelimesi de bu dillerin planl bir ekilde, belli kurallar dahilinde gelitiini gstermekteydi..
te bir zetini sunduumuz temel grlerimizin akabinde bu grleri destekleyecek yeni bulgularmzla konumuza daha bir aklk getireceiz bugn..Birbirinden olduka farkl dil aileleri olarak kabul edilen Sami Dil Ailesi ve Hint Avrupa dil ailesinin de aslnda ortak bir dilin farkllam iki blm olduunu ortaya koyacaz baz rneklerle..Bunu yaparken bir makaleden de faydalanacaz..Aslnda Yahudilerin Hindistan’dan gtn ispat etmeye ynelik olarak hazrlanm bu makaledeki rneklerin bizi Ortak Bir Dil’e gtrecek rnekleri de havi olduunu anlamamz bu yazy yazmamza neden olmutur.Gene D.Matlock’un yazsnda (Trke'ye Tercme Eden: Kemal Menemenciolu - Translation Copyright 2002 hermetics.org ) Yahudilerin doudan yani Hindistan’dan geldiini ifade eden savlarn doruluunu ya da yanlln tartmayacam bu yazmda..Biz sadece dil boyutundaki bu benzerliin tarihi ve corafi artlarn imkanszlna ramen bu boyutlarda olmasnn bizim savlarmza destek vereceine inanyoruz…
Yazar ncelikle Hindistan’da geen ve Tevrat’ta da branice olarak belirtilen yer adlar arasndaki benzerlie dikkat ekiyor..Bu yer adlarnn manalarnn da artc bir ekilde benzer olmas bu iki farkl blgede de ortak olan Kken Dili kantlarna bizi gtrmez mi?
Mesela Minoa kelimesi Hint Dilinde de benzer anlamda (lke, diyar anlamnda) kullanlmaktadr..Turbazu kelimesi hem Filistin’de hem de Hindistan’da bir kabilenin ad olarak kullanlm..Arebea (Arap) kelimesi aynen Hindistan’da bir kabileyi, bir halk ifade etmek iin kullanlyor…Peygamberimizin ismi Muhammed kelimesi ile Hinte “Maha-Atma” (Byk Ruh) kelimeleri arasndaki anlama varana kadarki paralellik tesadfi olabilir mi?Yunan milleti anlamna gelen Helen kelimesi Hindistan’da ayn ekilde Hindistan’da da bir kabilenin ad..Daha artc olarak Arabistan’daki Mekke ehrinin ismine benzer ekilde ok nceleri bir milletin bakenti olarak Hindistan’da kullanlm olan Mekke ehri arasndaki benzerlik de yalan olmasa gerek..Yahudilerin dua ederken kullandklar dua al “Tallit” ayn seslerle hem de ayn manada Hinte’de de kullanlm bir zamanlar..Yahudilerin ikinci kutsal kitabnn ad olan “Talmud” kelimesi “Talmudra” eklinde “Kutsal Kitap” manasnda Hinte’de yaayan bir kelime…Tabii ki daha bunlar gibi daha binlerce yer ismi ve kelime artc bir ekilde benzerlik gsteriyor..
branilerin kullandklar Tanr isimlerinin de benzerlerinin Hinte’de oklukla bulunmas iki, dilin arasndaki gemiteki ortakl aka ortaya koyuyor..branice’de Tanr iin kullanlan btn n ekler aynen Hindularn aivizm kolunda da kullanlyor..branice’de Yahve’nin kken olarak Hinte Tanr anlamndaki iva kelimesi ile benzerlii ortadadr..Elakhim (Tanr) kelimesi ile Hinte “Lakhimi” (Tanr) kelimesi, adday (Tanr) kelimesi ile Hinte Saday (Tanr), branice’de ift cinsiyetlilik anlamna gelen “Yesoda” kelimesi ile Hinte ayn manaya gelen ve bir Tanr iin kullanlan “Yeoda” kelimeleri arasndaki bu ilgin benzerlik acaba tesadfi midir?Klim (Hilik) kholi (hilik), sefirot-sipat (ruhsal enerji merkezi), ye me ayin-ye me ayen (Yaratln amac), baal (Yahudilerin tapt altn buza)-balasar(Hindistan’da taplan Kutsal Boa), satan-satan (eytan) vb. dini terimleri ve daha binlercesi arasndaki inanlmaz benzerlik de bizi ortak bir lk nsanlk Diline gtrmyor mu?
Hatta Tevrat’ta da Hindistan’da da kullanlan baz kabile adlar arasndaki ilgin benzerlie de bir bakalm isterseniz:

Abri- Ibri (1 Tarihler 24-27)
Amal - Amal (1 Tarihler 7:35).
Asaul - Asahel (2 Tarihler 17:18)
Asheriya - Asher (Tekvim 30:13)
Azri - Azriel (! Tarihler 5:24)
Bal. - Baal (1 Tarihler 5:5)
Bala; Balah - Bala (Yeu 19:3)
Bakru - Bokheru (1 Tarihler 7:6)
Baktu - Baca (1 Tarihler 8:38)
Maikri - Machir (Yeu 17:1)
Malla; Maula - Maaleh (Yeu 15:3)
Mallak - Mallouck (1 Tarihler 6:44)
Shahmiri - Shamir (1 Tarihler 24:24)
Shaul - Shaul (1 Tarihler 4:24)
Shavi - Shaveh (Tekvim 14:17)
Shora - Sherah (1 Tarihler 7:2)
Shuah - Shuah (1 Tarihler 4:11)

Btn bu rnekler bizim “btn diller ekirdek bir dilden tremitir” eklindeki tezimizle uyumlu rneklerdir..Bu durumda binlerce farkl dile kkendalk etmi, bu dil ailelerinin dahi aslnda ORTAK BR TEK DL olduu ispatlanm oluyor..Pek ok yazmzda sylediimiz gibi “Hz.Adem btn dilleri iinde barndran bir ekirdek dil konuuyordu.Daha sonra onun evlatlar dnyann drt bir tarafna gtler.Bylelikle diller genlerindeki ya da onlar konuan farkl insanlarn konuma genlerindeki farkl farkl zelliklerin de tesiriyle bakalatlar..
Hz.Adem ve Havva’nn 10 ocuu olduunu var sayalm..te bu ocuklar doduklarnda onlarn gen yaplar da hatta beyinlerindeki konumay yneten sistemleri de birbirlerinden farkllk arz ediyordu.nk hem Irk hem de Dil farkllamas zaten ngrlmt..Bu farkllklar olmasayd ne kutsal kitaplar, ne inanlar, ne dnyann bugnk ekli ne de insanlk namna oluturulan btn o felsefelerin hangisi var olabilirdi?te bu eitlilik aslnda zaten olmas gereken bir eitlilikti ve de yle oldu..Yine bu eitliktir ki inananlarn te dnyadaki sonsuz mutluluunun da olmazsa olmazdr..
Bu farkllklar, bu mcadeleler olmasayd dinler de var olmazd..Mesela Kur’an, eer Arap milleti diye bir millet oluturulmasayd ve de bu milletin Arapa gibi gzel bir dili ekillendirilmeseydi bugnk Kur’an olarak nasl var olacakt?Hatta inananlar btn bu olaylarn hatta Kur’an- Kerim’in dilinin bile Levh-i Mahfuzda ngrldne inanrlar ki bu da aslnda btn dillerin ngrldnn baka bir kant deil midir?Elbette ki bu ngrme bir zorlama anlamn iinde barndrmaz..Sonuta herkes kendi seimlerini yapm ve o seimlerden sorumlu, fakat btn bu seimler de ne kadar zgr iradelere dayanrsa dayansn var olan, ileyen bir gizli plann yrmesine katk salamaktadrlar bu inana gre..
Faydalandmz makalede grdmz ve asla kabul de edemeyeceimiz baz hatal kelime benzerliklerine de deinmeden geemeyeceim..Bilindii gibi Hindistan Gazneli Mahmud dneminde Mslmanlarn eline gemiti..Yine bilindii gibi o dnemde konuulan ortak ilim dili Arapa idi...Bu sebeple branice ile akraba olan ve pek ok benzer kelimeyi ieren Arapa da Hinte’yi etkilemi ve bu dile yeni kelimeler vermitir..Bazen bu kelimeler de artc bir ekilde hem branice’de hem de Arapa’da ufak ses farklaryla kullanlm olan ayn anlamlardaki ortak kelimelerdir..te yazarn Hinte ve branice arasnda ortak olarak gsterdii baz kelimeler de aslnda Arapa kkenli kelimelerdir..Bunlardan birisi branice Kabala (Kabllenme) kelimesine karlk gelmek zere Hinte’deki (Kabl) kelimesinin kullanlmasdr..Bu ak bir yanltr..Zira az bir etimolojik aratrmayla bu Kabl kelimesinin Hinte’ye Trke’ye de getii gibi Arapa’dan gemi olduunu ortaya koyacaktr..Yine Hindistan’da bir yer ad olarak kullanlan “Toht Sliman” kelimesinin branice ile ortak kkenli bir kelime olduunu kabul etmek de gereklere zd olacaktr..Zira “taht” kelimesi Farsa, Sliman kelimesi de Kur’an- Kerimdeki “Sleyman” kelimesidir.. “Taht- Sleyman” (Sleyman’n taht) anlamndaki bu kelimeyi Hz.Sleymanla Tevratasyla “Salamonla” irtibatlandrmak anlamsz olacaktr..Yoksa bu bak asyla stanbul’daki ya da Trkiye’nin drt bir tarafndaki Yer, Cami ve nsan isimleri de incelense Arapa’nn dolaysyla da slam’n tesiri gz ard edilse, birileri bizim de branilerle akraba olduumuz hatta onlarn buradan gtn iddia edebilecektir..Bu da bilimsel gereklere zt olacaktr..
Aslnda dillerine varana kadar ayn ortak kkenden gelmi insanlarn bu kadar ortak zelliklerini unutarak, grmeyerek birbirlerine dman olmalar ne kadar da zcdr?
Yanl retilerin de tesiriyle srail’de, Filistin’de, Lbnan’da ve dnyann pek ok yerinde masum insanlarn kann dkmek insanlara ne kazandracaktr?
Btn insanlarn ortak ynlerine dayanan ortak bir dnya dzeni yerine devaml pohpohlanan kine, nefrete dayanan kan dkc bu dnya dzeni ne zaman sona erecektir?
Sanrm bu dnya dzenini bar, sevgi dolu bir sisteme dntrmede biz dilcilere byk iler dmektedir..
Ve sanrm Kutsal Kitabnda Allah bunun iin;
“Biz insanlarn renklerini ve dillerini birbirlerini tansnlar diye farkl yarattk” buyuruyor..

Kaynak:
(Gene D. Matlock, B.A., M.A. Trke'ye Tercme Eden: Kemal Menemenciolu - Translation Copyright 2002 hermetics.org )
http://www.viewzone.com/matlock.html

Not:Bilimsel almalarmza katk salamak iin dillerle, dilbilimle ilgili elde edeceiniz materyalleri, dosyalar www.edebigazete.com'un editor@edebigazete.com adresine gndermeniz beni olduka mutlu edecektir.

.Eletiriler & Yorumlar

:: aden ile hava
Gnderen: abdullah oral / , Trkiye
30 Temmuz 2008
adem ile havann doumu yazn tarihiyle balar yani insanlk kendini yaz diliyle ifade etmesiyle ki dnya tarihine gz atacak olursak 32 milyon yl ncesine dayanan ekirdekten var olu. ve milyon yllarn ardndan yzlerce bin yllarn iinden syrlp gelen yaratl yl adem ile hava hikayesi kadar basit deil. yakn tarihimizdeki bulgular tm dinleri rtmeye yetiyor buda bizlere tanrnn yollad kitaplar teorisini ykyor tarih smerde balar isimli kitabla bunlar renmey balaya biliriz

:: ben
Gnderen: eyla nal / Ankara/Trkiye
29 Aralk 2006
ben 9.snf rencisiyim bizim yamza uygun olursa sevinirim EYMYA CEVAP: SEVGL EYM, NCELKLE BR 9.SINIF RENCS OLARAK BYLE CDD KONULARA LG DUYDUUN N TEEKKRLER SANA.SEN YETTREN RETMENLERNE VE DE ALENE DE TEEKKRLER AYRICA.. NERN DKKATE ALACAIM EYMA.YN LKRETM VE LSE RENCLERNN DZEYNE DE UYGUN ALIMALAR YAPACAIM.NK RENCLERM DE O YALARDA OLDUU N O GENLERN DLN BLDM SANIYORUM.ONLARA HTAP ETMEMN GEREKLLN SE ZATEN ANLADIM. BU LKEMDE SZLER GB GENLER OLDUU N MUTLUYUM, GURURLUYUM.. TM OKULUNA, RETMENLERNE, ARKADALARINA SELAMLAR. BAARI VE MUTLULUK DLEKLERMLE.. OUZ DZGN
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn dilbilim kmesinde bulunan dier yazlar...
Fince Trke Benzerlii
Trke'nin ifresi - Trke'nin stnl - 2
Eston Dili ve Trke
Adem ve Havva Dili
Esperanto ve Trke
Trke'nin ifresi - Trke'nin stnl - 1
Trke'mizin Ermenice'ye Etkileri
Trke'nin Yitik Kardei; Kzlderilice!
Smer'e Farkl Bir Bak
Zuluca ve Trke

Yazarn bilimsel ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Atomda Dna Var m?
Tebbet Suresindeki Mucizeler
oklu Hcre Modeli
slam Bilim Mzesi
Nasreddin Hoca Yazar Oldu
Hangi Tanr?

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Sen Var Ya Sen! [iir]
akkd akkd [iir]
Blibilen Dilinde iir [iir]
Boyutlu iir [iir]
Miraciye [iir]
Saanak Sen Yayor [iir]
Blbller ehri stanbul [iir]
Trke Hamile Beyanlara [iir]
Buras Sessiz Biraz [iir]
New Orleans'l Siyahi Kirpiklerin [iir]


Ouz Dzgn kimdir?

Yazar edebiyatn her alannda almalar yapyor.

Etkilendii Yazarlar:
Btn yazarlardan az ok etkilendi. Zaten insanolunun zellii deil midir iletiimde bulunduu varlklardan etkilenmek?


yazardan son gelenler

bu yaznn yer ald
ktphaneler


 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Ouz Dzgn, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.