..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Olgular grmezden gelindikleri iin var olmaya son vermiyorlar. -Huxley
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Bilimsel > Dilbilim > Ouz Dzgn
4 Austos 2006
Kptice ve Trke  
Ouz Dzgn
Bu almamzda Msrllarn yerel dili olan Kptice ile Trke arasndaki ilgin benzerlikleri ortaya koyacaz.


:FHHC:
ANTK MISIR DL VE TRKE

Bu almamzda Msrllarn yerel dili olan Kptice ile Trke arasndaki ilgin benzerlikleri ortaya koyacaz..Bizim temel savmz bilenler bu almayla neyi amaladmz da ok iyi anlayacaklardr…Sami dilleri ailesinden kabul edilen Kptice dili ile - hem de binlerce yllk tarihi olan Hiyeroglif yaztlarndan yola klarak bulduumuz- Trke arasndaki benzerlikler bizi aslnda Ortak Dnya Diline gtreceklerdir.Bilhassa Avrupal bilim adamlarnn bu benzerliklerden bahsetmemeleri sanrm kendi dil teorilerinin rmesini istememelerinden dolaydr.te biz de bulacamz rneklerle genel kabul gren grlerin yanl olmasa bile eksik olduunu bir kere daha vurgulayacaz..
Bilindii gibi Byk skender M. Kasm 332'de Msr’a girene kadar Msr iine kapank bir yap arz ediyordu..Elbette tekil manada bu lkeyi ve topraklarn gezen dolaan filozoflar da vard ancak bu topraklarda yaayan halkn diline, kltrne ancak Helen Kral Byk skenderle birlikte etki edilebilmiti..Bu endenle biz Eski Msr dine bu dnemde giren Yunanca kelimeleri, terimleri gz ard ederek daha eski dnemlerde de kullanlan Eski Msrca kelimelerden yola kacaz..
ncelikle Hiyeroglif iaret sisteminden bahsetmeden geemeyeceim..Bu iaret sistemi bugnk manada bildiimiz Alfabe sisteminden olduka farklyd..Aslnda bu sistem ilk insandan bu yana, duygu ve dnceleri ifade etmek iin kullanlan resim diline dayanan bir sistemdi..Baz varlklara o dilde verilen karlklar bilmek bu dilin zmlenmesini salayacaktr..Mesela Eski Msr dilinde gne anlamna gelen “Ra” kelimesi ve de sesini ifade etmek iin bir gne resmi kullanlmt..Rahip kelimesini ifade iin de bir rahip resmi kullanlmt..rnein Papaan resmi ya Pa, pe sesini veriyordu ya da dorudan Papaan varln ifade ediyordu..Sonuta bu varlklarn resimleri Eski Msr diline gre Alfabe amal olarak kullanlyordu..Elbette o dili bilmeyen bu resimleri okumakta zorlanacakt..Zira o resimlerdeki baz hayvanlarn, varlklarn o dildeki karln bilmeden o resmin hangi sesi karlayacan bilmek de imkansz olacakt..Gktrk yaztlarnda da buna benzer bir sistem kullanlmt..Bu yaztlarn alfabesinde “b” (eb) sesi eski Trke’de (Ev) anlamna geliyordu ve bu resmin ekli “ev” eklindeydi..ift sesli “Ok” harfini ifade etmek iin “ok” resmi kullanlyordu..Aslnda bu rnekler de bugnk alfabe sisteminden nce kullanlan Resimleri dayal yazl iletiim sisteminin varln da ispatlyordu..
te Eski Msr Dili ile yazlm bu Hiyeroglifler Fransz Dilbilimci Jean-Fronois Champollion tarafndan 1820’li yllarda zlmt..Elbette bu bilim adamnn insanla sunduu bu katk yle basit bir katk deildi..Bugn pek almann yannda bizim almalarmz da aydnlatacak kutsal bir katkyd bu..imdi bizler de zlm ve eitli yaynlarla yaymlanm bu yaztlardaki baz kelimeler ve ekler zerinde durarak Trke ve Eski Msr dili arasndaki artc benzerlikleri belki de ilk olarak ortaya koymaya alacaz.(Bu alanda almalar yaplm olabilir bilemiyorum ama bu benzerlikleri ORTAK DNYA DL tezi iin kullanan ilk aratrmac sanrm biz olacaz)
.Bunu ortaya koyarken Eski Msr dilinin aslnda Trke olduunu iddia etmeyeceiz.Ya da Trke’nin bu dilden doduunu da sylemeyeceiz.Sadece Mahiyeti tam da bilinmeyen lk nsanlk Diline bizleri gtrecek baz rnekleri sunacaz.Muhtemelen glerle ana vatanlarndan ayrlan Nuh’un ocuklarnn ortak dilinin kalntlar olan bu rnekler bizi olduka heyecanlandrmtr.Umarz dnya bilim evreleri de daha kapsaml aratrmalarla bu ilk insanlk dilinin ortakln kantlamaya urarlar..
Trke’de kullanlan iaret zamirlerini hatrlayalm… “u”, “Bu” vb…te biz bu zamirlerin yakn anlamlarda Eski Msr dilinde var olduunu aka gryoruz..Yaztlarda bulunan “Su” kelimesi “O, bu” anlamnda bu dilde kullanlmtr..Bu “Su” kelimesi ile “u” kelimesi arasndaki benzerlik ya da yine “Bu, o” anlamndaki “Pu” kelimesi arasndaki bu ilgin benzerlik tesadfi olmasa gerek.Yine ayn anlamda kulanlan pe, pi kelimeleri de ilgintir.Yine (u, o) anlamndaki “Si” kelimesi de olduka ilgintir...stelik ki milletin karlamasnn dahi hem de binlerce yl nce imkansz olduu dnlrse bu ilgin benzerlikler tesadf deil de ok ncelerdeki ortak bir dilin varln gsteren delillerdir..Trke’deki “b, ” sesleri yerine bu dilde “p, s” seslerinin kullanlmas da kurall bir gerei ifade edebilir..Bunu da sorgulamaya alacaz yeri geldiinde..Trke’de kullanlan “Tengri” kelimesinin benzeri sesleri ieren “ntr” sesleri de olduka ilgintir..Byk, yce anlamna gelmek zere kullanlan “Aa” sesleri de Trke’den uzak olmasa gerek.. Hatta Trke’de kadn anlamnda da kullanlan “Hanm” kelimesi ayn anlamda bu dilde de ayn seslerle kullanlmaktadr ki bu da artcdr (hanhiomi)..Trke’de de “im” eklinde kullanlan (imen) kelimesinin bu dilde de cim eklinde var olmas Ortak dnya dilinin varln bizlere bir kere daha fsldyorlar..
Btn bu benzerliklerin yan sra baz eklerdeki benzerlikler de olduka ilgi ekicidir..Bu dildeki ilgi hali eki Trke’deki gibi “n” ekidir..Yine bu dilde de ynelme ifade etmek iin “e” sesi kullanlmaktadr..Bu dilde de “le” anlamnda olmak zere Trke’de de karlklar bulunan “in, nem” (in, nen “topraknan” ) sesleri kullanlmaktadr..Yine bilhassa Orhun abidelerinde “ynelme, bulunma” anlamlarnda kullanlan “ra” eki ayn seslerle “ynelme” anlamnda bu Antik Msr Dilinde aka grlmektedir..Sanki “btn” kelimesinin seslerinin yer deitirmii olan “nbt” kelimesi de “btn” anlamnda bu dilde vardr..Bu da kkenden uzaklatka oluan ses deiimlerinin, seslerin yer deitirmelerinin canl bir rnei olmaktadr Tanr kelimesinde olduu gibi..Btn dnya dillerinin genelinde anne kavramn ifade etmek iin genelde dudaks seslerin kullanld daha nceki almalarmzda ve baka bilim adamlarnn almalarnda ortaya konumutu.te bu dilde de anne kelimesini karlamak zere “Mut” kelimesinin kullanlmas dnya dillerinin ortaklna bizi gtrmektedir.Trke’de baba anlamna gelen “ata” kelimesinin benzeri seslerini ieren bu dilde de kullanlan “iwt” kelimesi de artcdr.
Bu dille Trke arasnda Hiyerogliflerin de ahitliiyle fiil baznda da benzerlikler vardr..Sylemek, demek anlamnda bu dilde “Dd” sesleri kullanlmaktadr..Bu seslerin “Dedi” eklinde okunmas da pekala mmkndr..Gitmek, kitmek fiillerine benzer ekilde ayn anlamlarda bu dilde de “kim” kelimesinin bulunmas, eski Trke’de yemek anlamnda da kullanlan “ham” kelimesinin “ouwm” eklinde bu dilde de var olmas fiillerin benzerlii konusunda da ilgin rnekler oluturuyorlar..
Yukarda saydmz rneklerin dnda da daha yzlerce rnek Trke ve Eski Msr Dili arasndaki benzerlikleri gsteriyor..
Farkl dil ailelerinden kabul edilen bu iki dil arasndaki bu ilgin benzerlikleri grnce lk nsanlk Diline biraz daha yaklatmz hissetmeden ve bu tatl hissin mutluluunu yaamadan edemiyoruz..
Adem’in ya da Nuh’un ocuklarnn konutuklar o Ortak Dilin nasl bakalatnn baz yasalarn bulmak ve bu savlarmz rneklemenin, bizi “Balangta tek bir mmet idiniz” kutsal sznn kylarna yanatrdn hissetmek de ruhumuzu rpertiyor..
Umarz bu kk almalarmz daha byk gereklerin bulunmasna ufak da olsa bir katk salayabilirler..
Umarz bu almalarmz dnyada barn, sevginin tesisine katkda bulunurlar..
Ve umarz dnya insanlar Ortak Dnya Dilinin dzenli bir kolu olan Trke’yi bugnn dzenli dnyasnn dzenli ortak dili olarak benimserler.Haksz gururlarndan hemen vaz geerler..

Kaynaklar:
http://ancienthistory.about.com/od/egyptlanguage/ http://hometown.aol.com/egyptnew/glyph.html
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn dilbilim kmesinde bulunan dier yazlar...
Fince Trke Benzerlii
branice - Hinte Kardelii
Trke'nin ifresi - Trke'nin stnl - 2
Eston Dili ve Trke
Adem ve Havva Dili
Esperanto ve Trke
Trke'mizin Ermenice'ye Etkileri
Trke'nin ifresi - Trke'nin stnl - 1
Trke'nin Yitik Kardei; Kzlderilice!
Smer'e Farkl Bir Bak

Yazarn bilimsel ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Atomda Dna Var m?
Tebbet Suresindeki Mucizeler
oklu Hcre Modeli
slam Bilim Mzesi
Nasreddin Hoca Yazar Oldu
Hangi Tanr?

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Sen Var Ya Sen! [iir]
akkd akkd [iir]
Blibilen Dilinde iir [iir]
Boyutlu iir [iir]
Miraciye [iir]
Saanak Sen Yayor [iir]
Blbller ehri stanbul [iir]
Trke Hamile Beyanlara [iir]
Buras Sessiz Biraz [iir]
New Orleans'l Siyahi Kirpiklerin [iir]


Ouz Dzgn kimdir?

Yazar edebiyatn her alannda almalar yapyor.

Etkilendii Yazarlar:
Btn yazarlardan az ok etkilendi. Zaten insanolunun zellii deil midir iletiimde bulunduu varlklardan etkilenmek?


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Ouz Dzgn, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.